Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 15-02-2017

Giải tám 27
Giải bảy 535
Giải sáu 7861 - 7312 - 9338
Giải năm 9859
Giải tư 10573 - 01519 - 39444 - 61846 - 87891 - 45826 - 40934
Giải ba 56761 - 24618
Giải nhì 75674
Giải nhất 21040
Giải đặc biệt 191329
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
12 - 18 - 19 - 26 - 27 - 29 - 34 - 35 - 38 - 40 - 44 - 46 - 59 - 61[2] - 73 - 74 - 91

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 08-02-2017

Giải tám 08
Giải bảy 323
Giải sáu 7442 - 1310 - 9614
Giải năm 1369
Giải tư 64283 - 76239 - 20542 - 65579 - 11960 - 84644 - 26951
Giải ba 34642 - 24489
Giải nhì 30304
Giải nhất 63132
Giải đặc biệt 951814
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
04 - 08 - 10 - 14[2] - 23 - 32 - 39 - 42[3] - 44 - 51 - 60 - 69 - 79 - 83 - 89

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 01-02-2017

Giải tám 90
Giải bảy 963
Giải sáu 7830 - 5462 - 2784
Giải năm 4690
Giải tư 50732 - 00107 - 41225 - 72628 - 47496 - 98421 - 36510
Giải ba 33438 - 91969
Giải nhì 77647
Giải nhất 21591
Giải đặc biệt 013423
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
07 - 10 - 21 - 23 - 25 - 28 - 30 - 32 - 38 - 47 - 62 - 63 - 69 - 84 - 90[2] - 91 - 96

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 25-01-2017

Giải tám 99
Giải bảy 665
Giải sáu 6565 - 9231 - 1383
Giải năm 6220
Giải tư 25716 - 25970 - 46334 - 58353 - 35152 - 72585 - 31458
Giải ba 50790 - 01708
Giải nhì 54496
Giải nhất 15155
Giải đặc biệt 910413
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
08 - 13 - 16 - 20 - 31 - 34 - 52 - 53 - 55 - 58 - 65[2] - 70 - 83 - 85 - 90 - 96 - 99

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 18-01-2017

Giải tám 85
Giải bảy 670
Giải sáu 9756 - 4736 - 0817
Giải năm 9975
Giải tư 03781 - 78050 - 82878 - 97975 - 02935 - 40364 - 49741
Giải ba 21892 - 31511
Giải nhì 32863
Giải nhất 57359
Giải đặc biệt 556323
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
11 - 17 - 23 - 35 - 36 - 41 - 50 - 56 - 59 - 63 - 64 - 70 - 75[2] - 78 - 81 - 85 - 92

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 11-01-2017

Giải tám 21
Giải bảy 882
Giải sáu 7122 - 8375 - 7647
Giải năm 1308
Giải tư 97853 - 34095 - 50542 - 07187 - 00039 - 64855 - 15725
Giải ba 90765 - 44671
Giải nhì 84207
Giải nhất 43601
Giải đặc biệt 230026
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 07 - 08 - 21 - 22 - 25 - 26 - 39 - 42 - 47 - 53 - 55 - 65 - 71 - 75 - 82 - 87 - 95

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 04-01-2017

Giải tám 75
Giải bảy 924
Giải sáu 0636 - 0126 - 0084
Giải năm 1292
Giải tư 98285 - 45124 - 27000 - 57946 - 19084 - 96106 - 51978
Giải ba 51147 - 52802
Giải nhì 17424
Giải nhất 27786
Giải đặc biệt 091824
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 02 - 06 - 24[4] - 26 - 36 - 46 - 47 - 75 - 78 - 84[2] - 85 - 86 - 92

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 28-12-2016

Giải tám 09
Giải bảy 002
Giải sáu 2333 - 0448 - 4438
Giải năm 8767
Giải tư 26664 - 29485 - 08553 - 25667 - 43764 - 75189 - 70947
Giải ba 04733 - 56526
Giải nhì 81671
Giải nhất 97778
Giải đặc biệt 479522
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 09 - 22 - 26 - 33[2] - 38 - 47 - 48 - 53 - 64[2] - 67[2] - 71 - 78 - 85 - 89