Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 19-10-2016

Giải tám 69
Giải bảy 040
Giải sáu 0368 - 9993 - 1966
Giải năm 5656
Giải tư 01047 - 03924 - 70211 - 78539 - 75388 - 15812 - 47073
Giải ba 60098 - 13370
Giải nhì 78228
Giải nhất 76329
Giải đặc biệt 588166
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
11 - 12 - 24 - 28 - 29 - 39 - 40 - 47 - 56 - 66[2] - 68 - 69 - 70 - 73 - 88 - 93 - 98

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 12-10-2016

Giải tám 36
Giải bảy 793
Giải sáu 7191 - 0457 - 7537
Giải năm 1804
Giải tư 69091 - 51249 - 26721 - 62783 - 43382 - 74205 - 51250
Giải ba 86659 - 23978
Giải nhì 62987
Giải nhất 64236
Giải đặc biệt 271627
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
04 - 05 - 21 - 27 - 36[2] - 37 - 49 - 50 - 57 - 59 - 78 - 82 - 83 - 87 - 91[2] - 93

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 05-10-2016

Giải tám 72
Giải bảy 310
Giải sáu 6685 - 2203 - 1569
Giải năm 8712
Giải tư 80240 - 48046 - 26090 - 98923 - 89624 - 20783 - 31862
Giải ba 96108 - 86833
Giải nhì 33252
Giải nhất 03266
Giải đặc biệt 152783
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 08 - 10 - 12 - 23 - 24 - 33 - 40 - 46 - 52 - 62 - 66 - 69 - 72 - 83[2] - 85 - 90

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 28-09-2016

Giải tám 89
Giải bảy 351
Giải sáu 1670 - 9825 - 6509
Giải năm 0028
Giải tư 96279 - 11258 - 82665 - 52237 - 67558 - 71393 - 54510
Giải ba 58021 - 28243
Giải nhì 76006
Giải nhất 47601
Giải đặc biệt 206118
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 06 - 09 - 10 - 18 - 21 - 25 - 28 - 37 - 43 - 51 - 58[2] - 65 - 70 - 79 - 89 - 93

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 21-09-2016

Giải tám 08
Giải bảy 806
Giải sáu 0385 - 9715 - 4292
Giải năm 7031
Giải tư 11639 - 08487 - 06487 - 64735 - 56133 - 95358 - 19908
Giải ba 20884 - 01429
Giải nhì 40002
Giải nhất 94876
Giải đặc biệt 569496
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 06 - 08[2] - 15 - 29 - 31 - 33 - 35 - 39 - 58 - 76 - 84 - 85 - 87[2] - 92 - 96

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 14-09-2016

Giải tám 88
Giải bảy 842
Giải sáu 3543 - 6043 - 2147
Giải năm 3955
Giải tư 24039 - 49267 - 56370 - 69466 - 32302 - 29761 - 67765
Giải ba 13851 - 65710
Giải nhì 65592
Giải nhất 21413
Giải đặc biệt 237025
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 10 - 13 - 25 - 39 - 42 - 43[2] - 47 - 51 - 55 - 61 - 65 - 66 - 67 - 70 - 88 - 92

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 07-09-2016

Giải tám 72
Giải bảy 721
Giải sáu 0433 - 1243 - 8972
Giải năm 8137
Giải tư 49906 - 10446 - 18888 - 42962 - 71587 - 75080 - 05223
Giải ba 48233 - 16605
Giải nhì 17975
Giải nhất 61015
Giải đặc biệt 817106
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
05 - 06[2] - 15 - 21 - 23 - 33[2] - 37 - 43 - 46 - 62 - 72[2] - 75 - 80 - 87 - 88

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 31-08-2016

Giải tám 12
Giải bảy 766
Giải sáu 5177 - 4064 - 0315
Giải năm 4441
Giải tư 30344 - 43518 - 64956 - 12162 - 77763 - 92292 - 06773
Giải ba 53239 - 91485
Giải nhì 70096
Giải nhất 98342
Giải đặc biệt 204035
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
12 - 15 - 18 - 35 - 39 - 41 - 42 - 44 - 56 - 62 - 63 - 64 - 66 - 73 - 77 - 85 - 92 - 96