Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 18-04-2018 - XSDN

Giải tám 84
Giải bảy 467
Giải sáu 0832 - 8733 - 8680
Giải năm 9882
Giải tư 49667 - 77259 - 11399 - 95155 - 02568 - 96887 - 16908
Giải ba 24249 - 52067
Giải nhì 31448
Giải nhất 61588
Giải đặc biệt 800383
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
08 - 32 - 33 - 48 - 49 - 55 - 59 - 67[3] - 68 - 80 - 82 - 83 - 84 - 87 - 88 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 11-04-2018 - XSDN

Giải tám 48
Giải bảy 618
Giải sáu 4254 - 1080 - 1607
Giải năm 7234
Giải tư 95160 - 02738 - 11388 - 71984 - 35302 - 14588 - 05809
Giải ba 97846 - 77802
Giải nhì 47641
Giải nhất 73318
Giải đặc biệt 261943
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02[2] - 07 - 09 - 18[2] - 34 - 38 - 41 - 43 - 46 - 48 - 54 - 60 - 80 - 84 - 88[2]

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 04-04-2018 - XSDN

Giải tám 78
Giải bảy 923
Giải sáu 4468 - 1694 - 2169
Giải năm 5359
Giải tư 67776 - 45407 - 83609 - 70222 - 02780 - 01243 - 96785
Giải ba 72352 - 32574
Giải nhì 53413
Giải nhất 16653
Giải đặc biệt 788151
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
07 - 09 - 13 - 22 - 23 - 43 - 51 - 52 - 53 - 59 - 68 - 69 - 74 - 76 - 78 - 80 - 85 - 94

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 28-03-2018 - XSDN

Giải tám 57
Giải bảy 289
Giải sáu 3158 - 4830 - 8441
Giải năm 1928
Giải tư 20127 - 18058 - 15858 - 05930 - 39306 - 99910 - 30974
Giải ba 51468 - 03674
Giải nhì 96336
Giải nhất 48253
Giải đặc biệt 968477
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
06 - 10 - 27 - 28 - 30[2] - 36 - 41 - 53 - 57 - 58[3] - 68 - 74[2] - 77 - 89

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 21-03-2018 - XSDN

Giải tám 48
Giải bảy 554
Giải sáu 2399 - 7795 - 6079
Giải năm 9932
Giải tư 84914 - 10303 - 22837 - 88836 - 17701 - 64731 - 83790
Giải ba 09074 - 80772
Giải nhì 80437
Giải nhất 84765
Giải đặc biệt 330285
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 03 - 14 - 31 - 32 - 36 - 37[2] - 48 - 54 - 65 - 72 - 74 - 79 - 85 - 90 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 14-03-2018 - XSDN

Giải tám 06
Giải bảy 898
Giải sáu 6687 - 0164 - 2642
Giải năm 8670
Giải tư 33663 - 55794 - 74003 - 33228 - 80105 - 60169 - 93233
Giải ba 84735 - 70784
Giải nhì 92328
Giải nhất 91142
Giải đặc biệt 768784
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 05 - 06 - 28[2] - 33 - 35 - 42[2] - 63 - 64 - 69 - 70 - 84[2] - 87 - 94 - 98

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 07-03-2018 - XSDN

Giải tám 88
Giải bảy 998
Giải sáu 4158 - 9454 - 4246
Giải năm 0422
Giải tư 80587 - 23024 - 96851 - 54446 - 20891 - 77476 - 92383
Giải ba 12317 - 30951
Giải nhì 43686
Giải nhất 36036
Giải đặc biệt 470295
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
17 - 22 - 24 - 36 - 46[2] - 51[2] - 54 - 58 - 76 - 83 - 86 - 87 - 88 - 91 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 28-02-2018 - XSDN

Giải tám 59
Giải bảy 757
Giải sáu 6756 - 6745 - 3307
Giải năm 1904
Giải tư 82987 - 79000 - 48310 - 07254 - 81856 - 73914 - 83594
Giải ba 82634 - 35362
Giải nhì 56168
Giải nhất 53257
Giải đặc biệt 044977
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 04 - 07 - 10 - 14 - 34 - 45 - 54 - 56[2] - 57[2] - 59 - 62 - 68 - 77 - 87 - 94