Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 16-08-2017 - XSDN

Giải tám 29
Giải bảy 741
Giải sáu 1664 - 8741 - 8982
Giải năm 4961
Giải tư 61621 - 19635 - 31485 - 32879 - 38840 - 72163 - 54711
Giải ba 93420 - 86302
Giải nhì 24149
Giải nhất 93828
Giải đặc biệt 358938
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 11 - 20 - 21 - 28 - 29 - 35 - 38 - 40 - 41[2] - 49 - 61 - 63 - 64 - 79 - 82 - 85

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 09-08-2017 - XSDN

Giải tám 77
Giải bảy 808
Giải sáu 6528 - 5822 - 4379
Giải năm 0802
Giải tư 90769 - 12447 - 43555 - 42710 - 79650 - 90952 - 71558
Giải ba 98820 - 73484
Giải nhì 39292
Giải nhất 19225
Giải đặc biệt 238948
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 08 - 10 - 20 - 22 - 25 - 28 - 47 - 48 - 50 - 52 - 55 - 58 - 69 - 77 - 79 - 84 - 92

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 02-08-2017 - XSDN

Giải tám 42
Giải bảy 438
Giải sáu 3903 - 9711 - 4527
Giải năm 6918
Giải tư 70658 - 21748 - 98210 - 67051 - 40787 - 09353 - 41966
Giải ba 28496 - 07226
Giải nhì 52874
Giải nhất 32518
Giải đặc biệt 457308
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 08 - 10 - 11 - 18[2] - 26 - 27 - 38 - 42 - 48 - 51 - 53 - 58 - 66 - 74 - 87 - 96

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 26-07-2017 - XSDN

Giải tám 47
Giải bảy 254
Giải sáu 4572 - 2919 - 4036
Giải năm 6622
Giải tư 16259 - 55053 - 71698 - 09443 - 13400 - 56647 - 91613
Giải ba 33871 - 27711
Giải nhì 86481
Giải nhất 51336
Giải đặc biệt 445413
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 11 - 13[2] - 19 - 22 - 36[2] - 43 - 47[2] - 53 - 54 - 59 - 71 - 72 - 81 - 98

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 19-07-2017 - XSDN

Giải tám 30
Giải bảy 273
Giải sáu 8649 - 1556 - 6505
Giải năm 7063
Giải tư 24563 - 86300 - 59559 - 39414 - 18135 - 66876 - 73841
Giải ba 79518 - 23882
Giải nhì 75491
Giải nhất 18106
Giải đặc biệt 585709
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 05 - 06 - 09 - 14 - 18 - 30 - 35 - 41 - 49 - 56 - 59 - 63[2] - 73 - 76 - 82 - 91

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 12-07-2017 - XSDN

Giải tám 48
Giải bảy 260
Giải sáu 7819 - 8324 - 1773
Giải năm 3997
Giải tư 96965 - 95758 - 71478 - 79470 - 36242 - 94796 - 25070
Giải ba 90981 - 60187
Giải nhì 33934
Giải nhất 11457
Giải đặc biệt 299197
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
19 - 24 - 34 - 42 - 48 - 57 - 58 - 60 - 65 - 70[2] - 73 - 78 - 81 - 87 - 96 - 97[2]

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 05-07-2017 - XSDN

Giải tám 12
Giải bảy 535
Giải sáu 8388 - 9870 - 6805
Giải năm 8395
Giải tư 88180 - 18707 - 67028 - 16310 - 04399 - 53468 - 95917
Giải ba 20435 - 68068
Giải nhì 85738
Giải nhất 72988
Giải đặc biệt 526708
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
05 - 07 - 08 - 10 - 12 - 17 - 28 - 35[2] - 38 - 68[2] - 70 - 80 - 88[2] - 95 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 28-06-2017 - XSDN

Giải tám 28
Giải bảy 406
Giải sáu 0599 - 1769 - 6380
Giải năm 4648
Giải tư 83651 - 50981 - 20981 - 46524 - 51882 - 11703 - 37494
Giải ba 10542 - 14221
Giải nhì 69751
Giải nhất 29749
Giải đặc biệt 277917
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 06 - 17 - 21 - 24 - 28 - 42 - 48 - 49 - 51[2] - 69 - 80 - 81[2] - 82 - 94 - 99