Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 15-08-2018 - XSDN

Giải tám 95
Giải bảy 209
Giải sáu 9749 - 4983 - 1708
Giải năm 3158
Giải tư 13000 - 46713 - 64657 - 98452 - 72445 - 16621 - 92080
Giải ba 75497 - 60546
Giải nhì 41587
Giải nhất 52002
Giải đặc biệt 633314
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 02 - 08 - 09 - 13 - 14 - 21 - 45 - 46 - 49 - 52 - 57 - 58 - 80 - 83 - 87 - 95 - 97

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 08-08-2018 - XSDN

Giải tám 65
Giải bảy 028
Giải sáu 9594 - 0077 - 4143
Giải năm 9364
Giải tư 15083 - 74970 - 79973 - 21360 - 78526 - 56432 - 80628
Giải ba 35903 - 70030
Giải nhì 08293
Giải nhất 88215
Giải đặc biệt 656726
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 15 - 26[2] - 28[2] - 30 - 32 - 43 - 60 - 64 - 65 - 70 - 73 - 77 - 83 - 93 - 94

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 01-08-2018 - XSDN

Giải tám 00
Giải bảy 350
Giải sáu 9443 - 3669 - 6323
Giải năm 1877
Giải tư 06935 - 34347 - 74686 - 50437 - 37541 - 47691 - 71929
Giải ba 33367 - 34348
Giải nhì 84670
Giải nhất 05027
Giải đặc biệt 261679
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 23 - 27 - 29 - 35 - 37 - 41 - 43 - 47 - 48 - 50 - 67 - 69 - 70 - 77 - 79 - 86 - 91

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 25-07-2018 - XSDN

Giải tám 02
Giải bảy 800
Giải sáu 2140 - 3116 - 7626
Giải năm 4807
Giải tư 67395 - 53079 - 24672 - 91063 - 44650 - 78372 - 76752
Giải ba 27380 - 80710
Giải nhì 85567
Giải nhất 80459
Giải đặc biệt 818671
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 02 - 07 - 10 - 16 - 26 - 40 - 50 - 52 - 59 - 63 - 67 - 71 - 72[2] - 79 - 80 - 95

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 18-07-2018 - XSDN

Giải tám 99
Giải bảy 881
Giải sáu 7790 - 3455 - 4296
Giải năm 4196
Giải tư 73444 - 26336 - 55772 - 67074 - 59438 - 10251 - 26527
Giải ba 03833 - 11880
Giải nhì 14740
Giải nhất 40132
Giải đặc biệt 833840
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
27 - 32 - 33 - 36 - 38 - 40[2] - 44 - 51 - 55 - 72 - 74 - 80 - 81 - 90 - 96[2] - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 11-07-2018 - XSDN

Giải tám 05
Giải bảy 136
Giải sáu 5800 - 8525 - 1415
Giải năm 7710
Giải tư 48799 - 31776 - 15523 - 86708 - 21826 - 93468 - 25049
Giải ba 01485 - 05191
Giải nhì 73544
Giải nhất 96464
Giải đặc biệt 482041
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 05 - 08 - 10 - 15 - 23 - 25 - 26 - 36 - 41 - 44 - 49 - 64 - 68 - 76 - 85 - 91 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 04-07-2018 - XSDN

Giải tám 34
Giải bảy 824
Giải sáu 5364 - 6163 - 8101
Giải năm 1799
Giải tư 60645 - 68925 - 08504 - 28681 - 21702 - 73976 - 16363
Giải ba 11855 - 09616
Giải nhì 58394
Giải nhất 35708
Giải đặc biệt 054618
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 02 - 04 - 08 - 16 - 18 - 24 - 25 - 34 - 45 - 55 - 63[2] - 64 - 76 - 81 - 94 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 27-06-2018 - XSDN

Giải tám 18
Giải bảy 271
Giải sáu 7288 - 2544 - 0073
Giải năm 1581
Giải tư 76748 - 69649 - 66889 - 54312 - 66468 - 79660 - 38776
Giải ba 28980 - 95716
Giải nhì 83028
Giải nhất 94212
Giải đặc biệt 496894
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
12[2] - 16 - 18 - 28 - 44 - 48 - 49 - 60 - 68 - 71 - 73 - 76 - 80 - 81 - 88 - 89 - 94