Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 28-01-2015

Giải tám 76
Giải bảy 396
Giải sáu 5315 - 8845 - 3868
Giải năm 6877
Giải tư 81418 - 08242 - 98406 - 76455 - 82382 - 62054 - 14318
Giải ba 96754 - 89342
Giải nhì 67615
Giải nhất 28717
Giải đặc biệt 053452
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
06 - 15[2] - 17 - 18[2] - 42[2] - 45 - 52 - 54[2] - 55 - 68 - 76 - 77 - 82 - 96

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 21-01-2015

Giải tám 23
Giải bảy 881
Giải sáu 4803 - 9796 - 1338
Giải năm 2973
Giải tư 98732 - 37276 - 48629 - 64398 - 37432 - 31938 - 84051
Giải ba 79686 - 75139
Giải nhì 57308
Giải nhất 14277
Giải đặc biệt 659098
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 08 - 23 - 29 - 32[2] - 38[2] - 39 - 51 - 73 - 76 - 77 - 81 - 86 - 96 - 98[2]

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 14-01-2015

Giải tám 94
Giải bảy 146
Giải sáu 5263 - 7073 - 4030
Giải năm 5951
Giải tư 01130 - 53614 - 60419 - 95142 - 70531 - 03398 - 77663
Giải ba 04955 - 04881
Giải nhì 87978
Giải nhất 83661
Giải đặc biệt 968252
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
14 - 19 - 30[2] - 31 - 42 - 46 - 51 - 52 - 55 - 61 - 63[2] - 73 - 78 - 81 - 94 - 98

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 07-01-2015

Giải tám 84
Giải bảy 375
Giải sáu 5030 - 5747 - 8133
Giải năm 0204
Giải tư 24072 - 57072 - 95548 - 37972 - 35861 - 10137 - 62420
Giải ba 04403 - 66058
Giải nhì 23596
Giải nhất 04487
Giải đặc biệt 348665
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 04 - 20 - 30 - 33 - 37 - 47 - 48 - 58 - 61 - 65 - 72[3] - 75 - 84 - 87 - 96