Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 30-09-2015

Giải tám 87
Giải bảy 041
Giải sáu 9170 - 2174 - 9738
Giải năm 6501
Giải tư 98628 - 49986 - 71239 - 08157 - 40909 - 60291 - 75877
Giải ba 17677 - 75371
Giải nhì 37636
Giải nhất 34822
Giải đặc biệt 057943
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 09 - 22 - 28 - 36 - 38 - 39 - 41 - 43 - 57 - 70 - 71 - 74 - 77[2] - 86 - 87 - 91

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 23-09-2015

Giải tám 59
Giải bảy 145
Giải sáu 7117 - 3363 - 2374
Giải năm 0222
Giải tư 79993 - 72876 - 33806 - 30768 - 59247 - 65786 - 82030
Giải ba 41450 - 48529
Giải nhì 58759
Giải nhất 40402
Giải đặc biệt 801967
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 06 - 17 - 22 - 29 - 30 - 45 - 47 - 50 - 59[2] - 63 - 67 - 68 - 74 - 76 - 86 - 93

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 16-09-2015

Giải tám 64
Giải bảy 655
Giải sáu 1705 - 1726 - 5585
Giải năm 2724
Giải tư 08854 - 04137 - 43922 - 79501 - 91149 - 21046 - 49026
Giải ba 45971 - 32417
Giải nhì 93097
Giải nhất 95253
Giải đặc biệt 670608
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 05 - 08 - 17 - 22 - 24 - 26[2] - 37 - 46 - 49 - 53 - 54 - 55 - 64 - 71 - 85 - 97

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 09-09-2015

Giải tám 75
Giải bảy 978
Giải sáu 3101 - 6903 - 1463
Giải năm 1291
Giải tư 21730 - 91779 - 71242 - 49141 - 66758 - 95945 - 03936
Giải ba 30843 - 77325
Giải nhì 85049
Giải nhất 86933
Giải đặc biệt 594809
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 03 - 09 - 25 - 30 - 33 - 36 - 41 - 42 - 43 - 45 - 49 - 58 - 63 - 75 - 78 - 79 - 91