Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 24-06-2015

Giải tám 54
Giải bảy 957
Giải sáu 2902 - 6284 - 8905
Giải năm 5985
Giải tư 74563 - 47295 - 39203 - 15020 - 40586 - 05187 - 24527
Giải ba 49591 - 06011
Giải nhì 21033
Giải nhất 84213
Giải đặc biệt 611275
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 03 - 05 - 11 - 13 - 20 - 27 - 33 - 54 - 57 - 63 - 75 - 84 - 85 - 86 - 87 - 91 - 95

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 17-06-2015

Giải tám 85
Giải bảy 560
Giải sáu 9186 - 3416 - 3465
Giải năm 5300
Giải tư 59716 - 80791 - 31608 - 65517 - 30265 - 91736 - 48297
Giải ba 29878 - 88715
Giải nhì 03442
Giải nhất 32870
Giải đặc biệt 312045
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 08 - 15 - 16[2] - 17 - 36 - 42 - 45 - 60 - 65[2] - 70 - 78 - 85 - 86 - 91 - 97

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 10-06-2015

Giải tám 78
Giải bảy 944
Giải sáu 3776 - 7703 - 0399
Giải năm 3754
Giải tư 64299 - 03788 - 24289 - 31042 - 16232 - 37796 - 73137
Giải ba 17710 - 59107
Giải nhì 05172
Giải nhất 99765
Giải đặc biệt 194969
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 07 - 10 - 32 - 37 - 42 - 44 - 54 - 65 - 69 - 72 - 76 - 78 - 88 - 89 - 96 - 99[2]

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 03-06-2015

Giải tám 80
Giải bảy 139
Giải sáu 5422 - 4591 - 3339
Giải năm 4597
Giải tư 04232 - 63502 - 65432 - 45674 - 91232 - 54329 - 42504
Giải ba 77808 - 51381
Giải nhì 48094
Giải nhất 23237
Giải đặc biệt 132631
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 04 - 08 - 22 - 29 - 31 - 32[3] - 37 - 39[2] - 74 - 80 - 81 - 91 - 94 - 97