Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 20-06-2018 - XSDN

Giải tám 54
Giải bảy 896
Giải sáu 6972 - 5735 - 0688
Giải năm 4604
Giải tư 82564 - 72964 - 81755 - 82894 - 88106 - 63114 - 54309
Giải ba 94010 - 78596
Giải nhì 22700
Giải nhất 36762
Giải đặc biệt 742121
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 04 - 06 - 09 - 10 - 14 - 21 - 35 - 54 - 55 - 62 - 64[2] - 72 - 88 - 94 - 96[2]

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 13-06-2018 - XSDN

Giải tám 14
Giải bảy 443
Giải sáu 0216 - 6784 - 4997
Giải năm 8330
Giải tư 76824 - 22532 - 96463 - 91098 - 91614 - 31197 - 51543
Giải ba 52949 - 99385
Giải nhì 36508
Giải nhất 66040
Giải đặc biệt 339249
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
08 - 14[2] - 16 - 24 - 30 - 32 - 40 - 43[2] - 49[2] - 63 - 84 - 85 - 97[2] - 98

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 06-06-2018 - XSDN

Giải tám 03
Giải bảy 936
Giải sáu 4657 - 4814 - 6587
Giải năm 5594
Giải tư 43384 - 35243 - 01920 - 61092 - 87363 - 14743 - 83859
Giải ba 85539 - 40132
Giải nhì 67618
Giải nhất 20018
Giải đặc biệt 037142
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 14 - 18[2] - 20 - 32 - 36 - 39 - 42 - 43[2] - 57 - 59 - 63 - 84 - 87 - 92 - 94

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 30-05-2018 - XSDN

Giải tám 60
Giải bảy 278
Giải sáu 2268 - 8312 - 2377
Giải năm 1802
Giải tư 53848 - 56462 - 98202 - 57696 - 69935 - 87180 - 82637
Giải ba 59868 - 27844
Giải nhì 84448
Giải nhất 25309
Giải đặc biệt 580647
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02[2] - 09 - 12 - 35 - 37 - 44 - 47 - 48[2] - 60 - 62 - 68[2] - 77 - 78 - 80 - 96

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 23-05-2018 - XSDN

Giải tám 13
Giải bảy 770
Giải sáu 1227 - 5479 - 7059
Giải năm 0749
Giải tư 40644 - 78756 - 60762 - 34042 - 31113 - 72578 - 70204
Giải ba 11922 - 40869
Giải nhì 29119
Giải nhất 89808
Giải đặc biệt 895992
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
04 - 08 - 13[2] - 19 - 22 - 27 - 42 - 44 - 49 - 56 - 59 - 62 - 69 - 70 - 78 - 79 - 92

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 16-05-2018 - XSDN

Giải tám 85
Giải bảy 467
Giải sáu 3413 - 0425 - 7125
Giải năm 3939
Giải tư 91987 - 06549 - 46514 - 30528 - 08769 - 98142 - 27266
Giải ba 74485 - 78765
Giải nhì 79011
Giải nhất 30890
Giải đặc biệt 719280
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
11 - 13 - 14 - 25[2] - 28 - 39 - 42 - 49 - 65 - 66 - 67 - 69 - 80 - 85[2] - 87 - 90

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 09-05-2018 - XSDN

Giải tám 67
Giải bảy 229
Giải sáu 9260 - 3845 - 0656
Giải năm 3110
Giải tư 57003 - 21560 - 69204 - 16299 - 81227 - 22750 - 29958
Giải ba 24528 - 54608
Giải nhì 65860
Giải nhất 95524
Giải đặc biệt 754411
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 04 - 08 - 10 - 11 - 24 - 27 - 28 - 29 - 45 - 50 - 56 - 58 - 60[3] - 67 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 02-05-2018 - XSDN

Giải tám 69
Giải bảy 741
Giải sáu 2933 - 4759 - 3205
Giải năm 0888
Giải tư 20376 - 44093 - 59339 - 48904 - 27532 - 63456 - 50913
Giải ba 58367 - 72465
Giải nhì 43852
Giải nhất 76663
Giải đặc biệt 533867
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
04 - 05 - 13 - 32 - 33 - 39 - 41 - 52 - 56 - 59 - 63 - 65 - 67[2] - 69 - 76 - 88 - 93