Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 25-11-2015

Giải tám 66
Giải bảy 219
Giải sáu 5696 - 4694 - 7024
Giải năm 0749
Giải tư 95641 - 79928 - 43355 - 62926 - 54658 - 28602 - 91727
Giải ba 11441 - 41086
Giải nhì 95173
Giải nhất 06283
Giải đặc biệt 628704
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 04 - 19 - 24 - 26 - 27 - 28 - 41[2] - 49 - 55 - 58 - 66 - 73 - 83 - 86 - 94 - 96

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 18-11-2015

Giải tám 21
Giải bảy 618
Giải sáu 8417 - 2732 - 7032
Giải năm 6881
Giải tư 35724 - 69368 - 52148 - 84620 - 97952 - 58350 - 96396
Giải ba 34492 - 36542
Giải nhì 35413
Giải nhất 92269
Giải đặc biệt 262751
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
13 - 17 - 18 - 20 - 21 - 24 - 32[2] - 42 - 48 - 50 - 51 - 52 - 68 - 69 - 81 - 92 - 96

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 11-11-2015

Giải tám 40
Giải bảy 383
Giải sáu 2333 - 1980 - 9787
Giải năm 9906
Giải tư 49521 - 76253 - 10914 - 68391 - 36197 - 41581 - 24121
Giải ba 59490 - 22403
Giải nhì 30243
Giải nhất 64980
Giải đặc biệt 354056
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 06 - 14 - 21[2] - 33 - 40 - 43 - 53 - 56 - 80[2] - 81 - 83 - 87 - 90 - 91 - 97

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 04-11-2015

Giải tám 77
Giải bảy 297
Giải sáu 6194 - 1830 - 2642
Giải năm 1679
Giải tư 25962 - 34443 - 38415 - 92070 - 74843 - 73632 - 97934
Giải ba 93387 - 42423
Giải nhì 16248
Giải nhất 67023
Giải đặc biệt 510715
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
15[2] - 23[2] - 30 - 32 - 34 - 42 - 43[2] - 48 - 62 - 70 - 77 - 79 - 87 - 94 - 97