Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 18-10-2017 - XSDN

Giải tám 42
Giải bảy 902
Giải sáu 0411 - 5055 - 7141
Giải năm 1802
Giải tư 65017 - 70030 - 47478 - 31329 - 11034 - 21577 - 30808
Giải ba 13996 - 03666
Giải nhì 32249
Giải nhất 87363
Giải đặc biệt 737996
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02[2] - 08 - 11 - 17 - 29 - 30 - 34 - 41 - 42 - 49 - 55 - 63 - 66 - 77 - 78 - 96[2]

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 11-10-2017 - XSDN

Giải tám 61
Giải bảy 491
Giải sáu 7044 - 4736 - 5335
Giải năm 3343
Giải tư 22999 - 94054 - 62804 - 88238 - 84834 - 40472 - 43469
Giải ba 97195 - 01584
Giải nhì 13646
Giải nhất 69239
Giải đặc biệt 367115
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
04 - 15 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 - 43 - 44 - 46 - 54 - 61 - 69 - 72 - 84 - 91 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 04-10-2017 - XSDN

Giải tám 88
Giải bảy 444
Giải sáu 6611 - 0145 - 6707
Giải năm 0317
Giải tư 44834 - 83589 - 15568 - 41323 - 74601 - 03449 - 97217
Giải ba 85151 - 22689
Giải nhì 73757
Giải nhất 49097
Giải đặc biệt 868713
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 07 - 11 - 13 - 17[2] - 23 - 34 - 44 - 45 - 49 - 51 - 57 - 68 - 88 - 89[2] - 97

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 27-09-2017 - XSDN

Giải tám 88
Giải bảy 133
Giải sáu 2797 - 5899 - 9323
Giải năm 2134
Giải tư 63524 - 45477 - 05672 - 05490 - 10507 - 81100 - 83519
Giải ba 65703 - 75634
Giải nhì 69240
Giải nhất 04300
Giải đặc biệt 858794
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00[2] - 03 - 07 - 19 - 23 - 24 - 33 - 34[2] - 40 - 72 - 77 - 88 - 90 - 94 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 20-09-2017 - XSDN

Giải tám 09
Giải bảy 716
Giải sáu 1711 - 8473 - 9512
Giải năm 7658
Giải tư 71966 - 25005 - 71045 - 54324 - 29831 - 78704 - 43057
Giải ba 03414 - 48151
Giải nhì 73791
Giải nhất 17143
Giải đặc biệt 080875
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
04 - 05 - 09 - 11 - 12 - 14 - 16 - 24 - 31 - 43 - 45 - 51 - 57 - 58 - 66 - 73 - 75 - 91

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 13-09-2017 - XSDN

Giải tám 60
Giải bảy 249
Giải sáu 7806 - 8875 - 8948
Giải năm 7831
Giải tư 03323 - 97521 - 62698 - 38158 - 99728 - 10276 - 45408
Giải ba 86078 - 29442
Giải nhì 20199
Giải nhất 94415
Giải đặc biệt 768580
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
06 - 08 - 15 - 21 - 23 - 28 - 31 - 42 - 48 - 49 - 58 - 60 - 75 - 76 - 78 - 80 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 06-09-2017 - XSDN

Giải tám 03
Giải bảy 172
Giải sáu 4409 - 1223 - 2329
Giải năm 0309
Giải tư 59067 - 04614 - 69250 - 58007 - 35938 - 40048 - 34366
Giải ba 54095 - 67718
Giải nhì 45766
Giải nhất 02632
Giải đặc biệt 160084
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 07 - 09[2] - 14 - 18 - 23 - 29 - 32 - 38 - 48 - 50 - 66[2] - 67 - 72 - 84 - 95

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 30-08-2017 - XSDN

Giải tám 39
Giải bảy 804
Giải sáu 2845 - 1924 - 0855
Giải năm 8832
Giải tư 27355 - 38306 - 27772 - 00474 - 94826 - 09372 - 89309
Giải ba 46137 - 74430
Giải nhì 42870
Giải nhất 02105
Giải đặc biệt 219990
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
04 - 05 - 06 - 09 - 24 - 26 - 30 - 32 - 37 - 39 - 45 - 55[2] - 70 - 72[2] - 74 - 90