Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 15-04-2015

Giải tám 71
Giải bảy 161
Giải sáu 3268 - 7656 - 8390
Giải năm 3777
Giải tư 68874 - 22292 - 06374 - 92918 - 93122 - 50205 - 11982
Giải ba 55350 - 99044
Giải nhì 34249
Giải nhất 67188
Giải đặc biệt 302864
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
05 - 18 - 22 - 44 - 49 - 50 - 56 - 61 - 64 - 68 - 71 - 74[2] - 77 - 82 - 88 - 90 - 92

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 08-04-2015

Giải tám 28
Giải bảy 163
Giải sáu 5723 - 7696 - 8498
Giải năm 2593
Giải tư 09051 - 63840 - 97034 - 96370 - 65273 - 87410 - 80727
Giải ba 20537 - 96800
Giải nhì 66577
Giải nhất 47111
Giải đặc biệt 287351
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 10 - 11 - 23 - 27 - 28 - 34 - 37 - 40 - 51[2] - 63 - 70 - 73 - 77 - 93 - 96 - 98

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 01-04-2015

Giải tám 61
Giải bảy 016
Giải sáu 5626 - 6871 - 1241
Giải năm 9780
Giải tư 25954 - 73813 - 12662 - 79712 - 67943 - 59373 - 42641
Giải ba 01876 - 43024
Giải nhì 21312
Giải nhất 30139
Giải đặc biệt 957356
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
12[2] - 13 - 16 - 24 - 26 - 39 - 41[2] - 43 - 54 - 56 - 61 - 62 - 71 - 73 - 76 - 80

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 25-03-2015

Giải tám 95
Giải bảy 198
Giải sáu 8897 - 9684 - 0477
Giải năm 3406
Giải tư 39976 - 42747 - 61212 - 62680 - 07910 - 61822 - 37086
Giải ba 15909 - 59714
Giải nhì 60256
Giải nhất 60626
Giải đặc biệt 208852
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
06 - 09 - 10 - 12 - 14 - 22 - 26 - 47 - 52 - 56 - 76 - 77 - 80 - 84 - 86 - 95 - 97 - 98