Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 18-06-2018 - XSDT

Giải tám 15
Giải bảy 703
Giải sáu 1108 - 2189 - 3927
Giải năm 0238
Giải tư 22897 - 64552 - 06595 - 93759 - 42366 - 53202 - 29546
Giải ba 14720 - 33264
Giải nhì 82606
Giải nhất 29928
Giải đặc biệt 391630
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 03 - 06 - 08 - 15 - 20 - 27 - 28 - 30 - 38 - 46 - 52 - 59 - 64 - 66 - 89 - 95 - 97

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 11-06-2018 - XSDT

Giải tám 51
Giải bảy 701
Giải sáu 5735 - 5480 - 0562
Giải năm 3478
Giải tư 37352 - 19847 - 73440 - 55315 - 31242 - 93904 - 25892
Giải ba 30227 - 41015
Giải nhì 18922
Giải nhất 86473
Giải đặc biệt 936076
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 04 - 15[2] - 22 - 27 - 35 - 40 - 42 - 47 - 51 - 52 - 62 - 73 - 76 - 78 - 80 - 92

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 04-06-2018 - XSDT

Giải tám 17
Giải bảy 044
Giải sáu 4182 - 3178 - 2689
Giải năm 0908
Giải tư 77863 - 60643 - 42862 - 08694 - 73817 - 70607 - 52784
Giải ba 44886 - 57692
Giải nhì 82613
Giải nhất 16313
Giải đặc biệt 848879
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
07 - 08 - 13[2] - 17[2] - 43 - 44 - 62 - 63 - 78 - 79 - 82 - 84 - 86 - 89 - 92 - 94

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 28-05-2018 - XSDT

Giải tám 06
Giải bảy 010
Giải sáu 8554 - 4610 - 1248
Giải năm 5738
Giải tư 24533 - 91760 - 24754 - 00018 - 67076 - 21264 - 50605
Giải ba 70136 - 66315
Giải nhì 76430
Giải nhất 59646
Giải đặc biệt 344338
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
05 - 06 - 10[2] - 15 - 18 - 30 - 33 - 36 - 38[2] - 46 - 48 - 54[2] - 60 - 64 - 76

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 21-05-2018 - XSDT

Giải tám 04
Giải bảy 919
Giải sáu 2265 - 8000 - 2095
Giải năm 5631
Giải tư 49618 - 15768 - 54250 - 93495 - 65639 - 81435 - 68721
Giải ba 60252 - 26651
Giải nhì 80621
Giải nhất 79590
Giải đặc biệt 955252
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 04 - 18 - 19 - 21[2] - 31 - 35 - 39 - 50 - 51 - 52[2] - 65 - 68 - 90 - 95[2]

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 14-05-2018 - XSDT

Giải tám 83
Giải bảy 687
Giải sáu 8322 - 7707 - 0439
Giải năm 4953
Giải tư 56354 - 90245 - 87152 - 08383 - 70004 - 21246 - 44655
Giải ba 90339 - 33914
Giải nhì 63369
Giải nhất 20810
Giải đặc biệt 681146
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
04 - 07 - 10 - 14 - 22 - 39[2] - 45 - 46[2] - 52 - 53 - 54 - 55 - 69 - 83[2] - 87

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 07-05-2018 - XSDT

Giải tám 80
Giải bảy 504
Giải sáu 5777 - 8074 - 8228
Giải năm 0699
Giải tư 29682 - 28851 - 07260 - 91185 - 51636 - 94494 - 65145
Giải ba 28169 - 32168
Giải nhì 55596
Giải nhất 05483
Giải đặc biệt 493447
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
04 - 28 - 36 - 45 - 47 - 51 - 60 - 68 - 69 - 74 - 77 - 80 - 82 - 83 - 85 - 94 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 30-04-2018 - XSDT

Giải tám 07
Giải bảy 904
Giải sáu 4730 - 2703 - 6319
Giải năm 8905
Giải tư 62900 - 81514 - 08630 - 26947 - 37090 - 36085 - 77034
Giải ba 05000 - 87609
Giải nhì 16723
Giải nhất 75014
Giải đặc biệt 322525
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00[2] - 03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 14[2] - 19 - 23 - 25 - 30[2] - 34 - 47 - 85 - 90