Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 25-07-2016

Giải tám 43
Giải bảy 764
Giải sáu 7174 - 6447 - 0032
Giải năm 3087
Giải tư 60574 - 16264 - 83223 - 65381 - 48405 - 23863 - 61478
Giải ba 07466 - 44055
Giải nhì 31347
Giải nhất 15372
Giải đặc biệt 006395
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
05 - 23 - 32 - 43 - 47[2] - 55 - 63 - 64[2] - 66 - 72 - 74[2] - 78 - 81 - 87 - 95

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 18-07-2016

Giải tám 01
Giải bảy 015
Giải sáu 0986 - 3958 - 8076
Giải năm 4410
Giải tư 65423 - 66254 - 56186 - 98409 - 60559 - 68453 - 32326
Giải ba 92525 - 88207
Giải nhì 04400
Giải nhất 50519
Giải đặc biệt 966529
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 01 - 07 - 09 - 10 - 15 - 19 - 23 - 25 - 26 - 29 - 53 - 54 - 58 - 59 - 76 - 86[2]

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 11-07-2016

Giải tám 50
Giải bảy 593
Giải sáu 0430 - 9668 - 0902
Giải năm 8269
Giải tư 57799 - 87084 - 65019 - 28166 - 63150 - 86559 - 65661
Giải ba 51642 - 68424
Giải nhì 55806
Giải nhất 32109
Giải đặc biệt 497708
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 06 - 08 - 09 - 19 - 24 - 30 - 42 - 50[2] - 59 - 61 - 66 - 68 - 69 - 84 - 93 - 99

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 04-07-2016

Giải tám 77
Giải bảy 772
Giải sáu 9517 - 9273 - 6876
Giải năm 5100
Giải tư 44139 - 88144 - 81097 - 30719 - 57638 - 32567 - 89294
Giải ba 53468 - 94233
Giải nhì 70574
Giải nhất 37506
Giải đặc biệt 377068
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 06 - 17 - 19 - 33 - 38 - 39 - 44 - 67 - 68[2] - 72 - 73 - 74 - 76 - 77 - 94 - 97

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 27-06-2016

Giải tám 83
Giải bảy 180
Giải sáu 7366 - 5441 - 3640
Giải năm 6773
Giải tư 11699 - 45686 - 72025 - 32585 - 15887 - 80934 - 74728
Giải ba 40334 - 24308
Giải nhì 23035
Giải nhất 51922
Giải đặc biệt 393411
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
08 - 11 - 22 - 25 - 28 - 34[2] - 35 - 40 - 41 - 66 - 73 - 80 - 83 - 85 - 86 - 87 - 99

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 20-06-2016

Giải tám 82
Giải bảy 219
Giải sáu 0765 - 2223 - 4101
Giải năm 0676
Giải tư 27862 - 58398 - 38314 - 21273 - 01018 - 96740 - 89929
Giải ba 41755 - 90573
Giải nhì 22925
Giải nhất 41917
Giải đặc biệt 024754
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 14 - 17 - 18 - 19 - 23 - 25 - 29 - 40 - 54 - 55 - 62 - 65 - 73[2] - 76 - 82 - 98

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 13-06-2016

Giải tám 06
Giải bảy 460
Giải sáu 5722 - 7263 - 4817
Giải năm 2377
Giải tư 71770 - 23369 - 22029 - 19597 - 59825 - 94245 - 04288
Giải ba 81812 - 18544
Giải nhì 01596
Giải nhất 60394
Giải đặc biệt 430902
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 06 - 12 - 17 - 22 - 25 - 29 - 44 - 45 - 60 - 63 - 69 - 70 - 77 - 88 - 94 - 96 - 97

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 06-06-2016

Giải tám 55
Giải bảy 588
Giải sáu 2405 - 1811 - 8745
Giải năm 7397
Giải tư 94914 - 56933 - 79721 - 84841 - 06721 - 75552 - 09803
Giải ba 78429 - 93737
Giải nhì 31552
Giải nhất 33570
Giải đặc biệt 198818
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
03 - 05 - 11 - 14 - 18 - 21[2] - 29 - 33 - 37 - 41 - 45 - 52[2] - 55 - 70 - 88 - 97