Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 19-03-2018 - XSDT

Giải tám 24
Giải bảy 802
Giải sáu 3268 - 7378 - 1607
Giải năm 7552
Giải tư 45116 - 43378 - 38556 - 13142 - 69751 - 39046 - 51220
Giải ba 67444 - 39044
Giải nhì 29922
Giải nhất 08802
Giải đặc biệt 759671
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02[2] - 07 - 16 - 20 - 22 - 24 - 42 - 44[2] - 46 - 51 - 52 - 56 - 68 - 71 - 78[2]

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 12-03-2018 - XSDT

Giải tám 75
Giải bảy 174
Giải sáu 1179 - 8908 - 9822
Giải năm 4249
Giải tư 25124 - 22704 - 24040 - 77765 - 49836 - 37546 - 39907
Giải ba 49390 - 53936
Giải nhì 23505
Giải nhất 30361
Giải đặc biệt 223515
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
04 - 05 - 07 - 08 - 15 - 22 - 24 - 36[2] - 40 - 46 - 49 - 61 - 65 - 74 - 75 - 79 - 90

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 05-03-2018 - XSDT

Giải tám 37
Giải bảy 796
Giải sáu 6294 - 1312 - 5991
Giải năm 1980
Giải tư 34134 - 04933 - 88498 - 62055 - 67751 - 29666 - 24151
Giải ba 42417 - 89518
Giải nhì 78844
Giải nhất 21380
Giải đặc biệt 751065
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
12 - 17 - 18 - 33 - 34 - 37 - 44 - 51[2] - 55 - 65 - 66 - 80[2] - 91 - 94 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 26-02-2018 - XSDT

Giải tám 70
Giải bảy 012
Giải sáu 8208 - 7482 - 3596
Giải năm 3009
Giải tư 91972 - 66352 - 09813 - 90112 - 80582 - 72209 - 66933
Giải ba 09156 - 81056
Giải nhì 00791
Giải nhất 92464
Giải đặc biệt 970448
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
08 - 09[2] - 12[2] - 13 - 33 - 48 - 52 - 56[2] - 64 - 70 - 72 - 82[2] - 91 - 96

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 19-02-2018 - XSDT

Giải tám 58
Giải bảy 752
Giải sáu 3047 - 7366 - 3788
Giải năm 7557
Giải tư 53140 - 33465 - 75778 - 57134 - 05377 - 52631 - 09849
Giải ba 28878 - 20594
Giải nhì 96325
Giải nhất 67583
Giải đặc biệt 143530
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
25 - 30 - 31 - 34 - 40 - 47 - 49 - 52 - 57 - 58 - 65 - 66 - 77 - 78[2] - 83 - 88 - 94

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 12-02-2018 - XSDT

Giải tám 62
Giải bảy 681
Giải sáu 8551 - 3414 - 7185
Giải năm 3751
Giải tư 00424 - 94099 - 88342 - 99184 - 55870 - 79249 - 28962
Giải ba 65616 - 15314
Giải nhì 74614
Giải nhất 32142
Giải đặc biệt 640739
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
14[3] - 16 - 24 - 39 - 42[2] - 49 - 51[2] - 62[2] - 70 - 81 - 84 - 85 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 05-02-2018 - XSDT

Giải tám 30
Giải bảy 685
Giải sáu 0346 - 2514 - 3939
Giải năm 7247
Giải tư 90938 - 14466 - 35979 - 89895 - 42136 - 65168 - 06239
Giải ba 25854 - 22172
Giải nhì 07277
Giải nhất 24601
Giải đặc biệt 016834
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 14 - 30 - 34 - 36 - 38 - 39[2] - 46 - 47 - 54 - 66 - 68 - 72 - 77 - 79 - 85 - 95

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 29-01-2018 - XSDT

Giải tám 07
Giải bảy 284
Giải sáu 4078 - 8419 - 6655
Giải năm 6517
Giải tư 11733 - 16443 - 86418 - 44651 - 23279 - 44253 - 44529
Giải ba 25876 - 83375
Giải nhì 77555
Giải nhất 94606
Giải đặc biệt 261125
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
06 - 07 - 17 - 18 - 19 - 25 - 29 - 33 - 43 - 51 - 53 - 55[2] - 75 - 76 - 78 - 79 - 84