Ngày mở thưởng

XSDT xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 24-04-2017

Giải tám 35
Giải bảy 956
Giải sáu 1361 - 8783 - 2720
Giải năm 6279
Giải tư 66601 - 18204 - 21361 - 78303 - 20211 - 09746 - 98056
Giải ba 27389 - 93977
Giải nhì 17124
Giải nhất 78771
Giải đặc biệt 385950
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 03 - 04 - 11 - 20 - 24 - 35 - 46 - 50 - 56[2] - 61[2] - 71 - 77 - 79 - 83 - 89

XSDT xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 17-04-2017

Giải tám 28
Giải bảy 795
Giải sáu 4583 - 7025 - 7074
Giải năm 9798
Giải tư 62741 - 69028 - 55553 - 04959 - 34344 - 84651 - 50799
Giải ba 21967 - 89154
Giải nhì 65344
Giải nhất 38376
Giải đặc biệt 837849
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
25 - 28[2] - 41 - 44[2] - 49 - 51 - 53 - 54 - 59 - 67 - 74 - 76 - 83 - 95 - 98 - 99

XSDT xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 10-04-2017

Giải tám 40
Giải bảy 960
Giải sáu 0945 - 6235 - 8717
Giải năm 0663
Giải tư 28170 - 05293 - 64149 - 27851 - 09799 - 19825 - 40224
Giải ba 11824 - 27798
Giải nhì 86564
Giải nhất 52253
Giải đặc biệt 146267
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
17 - 24[2] - 25 - 35 - 40 - 45 - 49 - 51 - 53 - 60 - 63 - 64 - 67 - 70 - 93 - 98 - 99

XSDT xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 03-04-2017

Giải tám 88
Giải bảy 965
Giải sáu 4270 - 3188 - 1016
Giải năm 2025
Giải tư 55716 - 65298 - 47243 - 92548 - 68076 - 82072 - 30211
Giải ba 38302 - 69810
Giải nhì 84532
Giải nhất 97593
Giải đặc biệt 371882
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 10 - 11 - 16[2] - 25 - 32 - 43 - 48 - 65 - 70 - 72 - 76 - 82 - 88[2] - 93 - 98

XSDT xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 27-03-2017

Giải tám 80
Giải bảy 582
Giải sáu 7571 - 5496 - 7115
Giải năm 2327
Giải tư 38017 - 46211 - 96971 - 45372 - 88673 - 65032 - 47082
Giải ba 71554 - 48415
Giải nhì 75011
Giải nhất 98582
Giải đặc biệt 953391
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
11[2] - 15[2] - 17 - 27 - 32 - 54 - 71[2] - 72 - 73 - 80 - 82[3] - 91 - 96

XSDT xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 20-03-2017

Giải tám 05
Giải bảy 673
Giải sáu 1703 - 8454 - 8866
Giải năm 7053
Giải tư 94114 - 84476 - 43373 - 80974 - 01660 - 40236 - 09461
Giải ba 58212 - 17533
Giải nhì 59018
Giải nhất 84383
Giải đặc biệt 458182
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
03 - 05 - 12 - 14 - 18 - 33 - 36 - 53 - 54 - 60 - 61 - 66 - 73[2] - 74 - 76 - 82 - 83

XSDT xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 13-03-2017

Giải tám 18
Giải bảy 214
Giải sáu 2869 - 2508 - 5726
Giải năm 5358
Giải tư 53670 - 86868 - 38949 - 44871 - 83260 - 48299 - 17756
Giải ba 15323 - 15332
Giải nhì 19256
Giải nhất 31510
Giải đặc biệt 949039
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
08 - 10 - 14 - 18 - 23 - 26 - 32 - 39 - 49 - 56[2] - 58 - 60 - 68 - 69 - 70 - 71 - 99

XSDT xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 06-03-2017

Giải tám 35
Giải bảy 074
Giải sáu 1050 - 8097 - 3551
Giải năm 4695
Giải tư 46233 - 95118 - 19084 - 63797 - 27048 - 41177 - 13368
Giải ba 72598 - 02482
Giải nhì 21307
Giải nhất 10494
Giải đặc biệt 950322
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
07 - 18 - 22 - 33 - 35 - 48 - 50 - 51 - 68 - 74 - 77 - 82 - 84 - 94 - 95 - 97[2] - 98