Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 20-08-2018 - XSDT

Giải tám 95
Giải bảy 123
Giải sáu 8385 - 0156 - 3754
Giải năm 1933
Giải tư 15358 - 86997 - 94486 - 41296 - 59128 - 11311 - 08539
Giải ba 27162 - 82620
Giải nhì 44329
Giải nhất 78998
Giải đặc biệt 374123
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
11 - 20 - 23[2] - 28 - 29 - 33 - 39 - 54 - 56 - 58 - 62 - 85 - 86 - 95 - 96 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 13-08-2018 - XSDT

Giải tám 92
Giải bảy 541
Giải sáu 7739 - 5236 - 2389
Giải năm 3247
Giải tư 75744 - 72425 - 66074 - 00830 - 80189 - 94761 - 90921
Giải ba 34965 - 96620
Giải nhì 00514
Giải nhất 70745
Giải đặc biệt 073408
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
08 - 14 - 20 - 21 - 25 - 30 - 36 - 39 - 41 - 44 - 45 - 47 - 61 - 65 - 74 - 89[2] - 92

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 06-08-2018 - XSDT

Giải tám 11
Giải bảy 216
Giải sáu 9072 - 0756 - 4044
Giải năm 9064
Giải tư 34125 - 20178 - 14930 - 01886 - 24429 - 12121 - 11213
Giải ba 70602 - 71377
Giải nhì 23192
Giải nhất 57613
Giải đặc biệt 569548
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 11 - 13[2] - 16 - 21 - 25 - 29 - 30 - 44 - 48 - 56 - 64 - 72 - 77 - 78 - 86 - 92

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 30-07-2018 - XSDT

Giải tám 90
Giải bảy 388
Giải sáu 1202 - 9727 - 0834
Giải năm 1985
Giải tư 04002 - 15226 - 23721 - 34060 - 16876 - 67057 - 92264
Giải ba 24224 - 63652
Giải nhì 03700
Giải nhất 01068
Giải đặc biệt 517112
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 02[2] - 12 - 21 - 24 - 26 - 27 - 34 - 52 - 57 - 60 - 64 - 68 - 76 - 85 - 88 - 90

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 23-07-2018 - XSDT

Giải tám 46
Giải bảy 476
Giải sáu 0002 - 1122 - 2942
Giải năm 9463
Giải tư 20999 - 41113 - 15436 - 69178 - 19739 - 22708 - 76701
Giải ba 29065 - 77513
Giải nhì 59648
Giải nhất 30789
Giải đặc biệt 708670
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 02 - 08 - 13[2] - 22 - 36 - 39 - 42 - 46 - 48 - 63 - 65 - 70 - 76 - 78 - 89 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 16-07-2018 - XSDT

Giải tám 09
Giải bảy 276
Giải sáu 9853 - 8868 - 2508
Giải năm 5298
Giải tư 83945 - 03472 - 11694 - 75272 - 75468 - 72160 - 76442
Giải ba 41841 - 22050
Giải nhì 32092
Giải nhất 60052
Giải đặc biệt 460725
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
08 - 09 - 25 - 41 - 42 - 45 - 50 - 52 - 53 - 60 - 68[2] - 72[2] - 76 - 92 - 94 - 98

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 09-07-2018 - XSDT

Giải tám 88
Giải bảy 135
Giải sáu 3829 - 0974 - 0207
Giải năm 5181
Giải tư 67520 - 41036 - 26744 - 36851 - 45601 - 57791 - 48853
Giải ba 29338 - 54881
Giải nhì 06271
Giải nhất 09300
Giải đặc biệt 589902
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 01 - 02 - 07 - 20 - 29 - 35 - 36 - 38 - 44 - 51 - 53 - 71 - 74 - 81[2] - 88 - 91

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 02-07-2018 - XSDT

Giải tám 64
Giải bảy 716
Giải sáu 1328 - 2074 - 2084
Giải năm 8031
Giải tư 77611 - 47552 - 45678 - 80098 - 51197 - 10292 - 54870
Giải ba 23805 - 80756
Giải nhì 45358
Giải nhất 54675
Giải đặc biệt 801893
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
05 - 11 - 16 - 28 - 31 - 52 - 56 - 58 - 64 - 70 - 74 - 75 - 78 - 84 - 92 - 93 - 97 - 98