Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 05-10-2015

Giải tám 13
Giải bảy 576
Giải sáu 6855 - 3710 - 3411
Giải năm 9208
Giải tư 46754 - 32152 - 18805 - 42077 - 96884 - 73173 - 56912
Giải ba 20367 - 84990
Giải nhì 67544
Giải nhất 61080
Giải đặc biệt 861876
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
05 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 44 - 52 - 54 - 55 - 67 - 73 - 76[2] - 77 - 80 - 84 - 90

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 28-09-2015

Giải tám 09
Giải bảy 486
Giải sáu 7608 - 2347 - 3887
Giải năm 8020
Giải tư 22482 - 20891 - 18133 - 77015 - 98226 - 38974 - 47567
Giải ba 65605 - 03990
Giải nhì 97414
Giải nhất 38475
Giải đặc biệt 801441
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
05 - 08 - 09 - 14 - 15 - 20 - 26 - 33 - 41 - 47 - 67 - 74 - 75 - 82 - 86 - 87 - 90 - 91

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 21-09-2015

Giải tám 30
Giải bảy 139
Giải sáu 3554 - 1319 - 6453
Giải năm 1144
Giải tư 41166 - 55974 - 80119 - 82515 - 06328 - 88945 - 70660
Giải ba 04277 - 38027
Giải nhì 04692
Giải nhất 42962
Giải đặc biệt 346993
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
15 - 19[2] - 27 - 28 - 30 - 39 - 44 - 45 - 53 - 54 - 60 - 62 - 66 - 74 - 77 - 92 - 93

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 14-09-2015

Giải tám 79
Giải bảy 704
Giải sáu 8422 - 1687 - 4497
Giải năm 3050
Giải tư 43334 - 56694 - 33080 - 44723 - 14054 - 70030 - 63737
Giải ba 06303 - 73181
Giải nhì 65336
Giải nhất 50347
Giải đặc biệt 339038
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
03 - 04 - 22 - 23 - 30 - 34 - 36 - 37 - 38 - 47 - 50 - 54 - 79 - 80 - 81 - 87 - 94 - 97