Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 14-08-2017 - XSDT

Giải tám 99
Giải bảy 941
Giải sáu 3100 - 9719 - 7127
Giải năm 2799
Giải tư 53673 - 08999 - 60310 - 08303 - 75583 - 12313 - 71643
Giải ba 70902 - 36201
Giải nhì 96133
Giải nhất 38386
Giải đặc biệt 700010
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 01 - 02 - 03 - 10[2] - 13 - 19 - 27 - 33 - 41 - 43 - 73 - 83 - 86 - 99[3]

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 07-08-2017 - XSDT

Giải tám 82
Giải bảy 445
Giải sáu 0531 - 5920 - 2031
Giải năm 6040
Giải tư 86561 - 32032 - 66094 - 02922 - 43708 - 01275 - 72891
Giải ba 57563 - 58501
Giải nhì 37462
Giải nhất 87619
Giải đặc biệt 451558
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 08 - 19 - 20 - 22 - 31[2] - 32 - 40 - 45 - 58 - 61 - 62 - 63 - 75 - 82 - 91 - 94

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 31-07-2017 - XSDT

Giải tám 59
Giải bảy 432
Giải sáu 9126 - 9489 - 1497
Giải năm 8246
Giải tư 71588 - 95188 - 38451 - 34146 - 29178 - 03294 - 49332
Giải ba 45897 - 03424
Giải nhì 69680
Giải nhất 50755
Giải đặc biệt 075218
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
18 - 24 - 26 - 32[2] - 46[2] - 51 - 55 - 59 - 78 - 80 - 88[2] - 89 - 94 - 97[2]

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 24-07-2017 - XSDT

Giải tám 10
Giải bảy 880
Giải sáu 4788 - 5347 - 5584
Giải năm 3288
Giải tư 58704 - 08691 - 26172 - 33267 - 31881 - 40386 - 50040
Giải ba 52091 - 20367
Giải nhì 89347
Giải nhất 24371
Giải đặc biệt 715270
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
04 - 10 - 40 - 47[2] - 67[2] - 70 - 71 - 72 - 80 - 81 - 84 - 86 - 88[2] - 91[2]

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 17-07-2017 - XSDT

Giải tám 53
Giải bảy 211
Giải sáu 4740 - 4788 - 5500
Giải năm 1814
Giải tư 48301 - 82170 - 73425 - 49927 - 56268 - 10392 - 41561
Giải ba 82529 - 28349
Giải nhì 47006
Giải nhất 89015
Giải đặc biệt 139332
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 01 - 06 - 11 - 14 - 15 - 25 - 27 - 29 - 32 - 40 - 49 - 53 - 61 - 68 - 70 - 88 - 92

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 10-07-2017 - XSDT

Giải tám 64
Giải bảy 807
Giải sáu 0531 - 8575 - 4101
Giải năm 7649
Giải tư 09669 - 81627 - 86765 - 00020 - 36423 - 42412 - 23265
Giải ba 32938 - 00439
Giải nhì 76099
Giải nhất 54283
Giải đặc biệt 040626
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 07 - 12 - 20 - 23 - 26 - 27 - 31 - 38 - 39 - 49 - 64 - 65[2] - 69 - 75 - 83 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 03-07-2017 - XSDT

Giải tám 61
Giải bảy 485
Giải sáu 7059 - 5601 - 4011
Giải năm 1992
Giải tư 59462 - 33980 - 72728 - 75348 - 49980 - 05659 - 01815
Giải ba 09827 - 62784
Giải nhì 15316
Giải nhất 10372
Giải đặc biệt 528947
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 11 - 15 - 16 - 27 - 28 - 47 - 48 - 59[2] - 61 - 62 - 72 - 80[2] - 84 - 85 - 92

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 26-06-2017 - XSDT

Giải tám 80
Giải bảy 359
Giải sáu 7514 - 6808 - 7934
Giải năm 6981
Giải tư 01494 - 52031 - 48188 - 73604 - 31458 - 30088 - 98588
Giải ba 39790 - 22078
Giải nhì 82843
Giải nhất 81532
Giải đặc biệt 829500
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 04 - 08 - 14 - 31 - 32 - 34 - 43 - 58 - 59 - 78 - 80 - 81 - 88[3] - 90 - 94