Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 18-05-2015

Giải tám 67
Giải bảy 422
Giải sáu 9271 - 7002 - 2458
Giải năm 1810
Giải tư 52471 - 37170 - 46527 - 67689 - 65577 - 17712 - 19349
Giải ba 10623 - 46676
Giải nhì 68926
Giải nhất 49723
Giải đặc biệt 858836
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 10 - 12 - 22 - 23[2] - 26 - 27 - 36 - 49 - 58 - 67 - 70 - 71[2] - 76 - 77 - 89

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 11-05-2015

Giải tám 21
Giải bảy 562
Giải sáu 1179 - 1556 - 7175
Giải năm 4728
Giải tư 88139 - 14553 - 43750 - 28276 - 89089 - 61639 - 24416
Giải ba 33389 - 68363
Giải nhì 45498
Giải nhất 89282
Giải đặc biệt 357033
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
16 - 21 - 28 - 33 - 39[2] - 50 - 53 - 56 - 62 - 63 - 75 - 76 - 79 - 82 - 89[2] - 98

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 04-05-2015

Giải tám 46
Giải bảy 827
Giải sáu 0904 - 0081 - 8709
Giải năm 6946
Giải tư 84750 - 63584 - 83128 - 45982 - 14845 - 09600 - 20240
Giải ba 29412 - 02457
Giải nhì 25464
Giải nhất 52905
Giải đặc biệt 783528
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 04 - 05 - 09 - 12 - 27 - 28[2] - 40 - 45 - 46[2] - 50 - 57 - 64 - 81 - 82 - 84

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 27-04-2015

Giải tám 97
Giải bảy 320
Giải sáu 6133 - 3162 - 0863
Giải năm 4851
Giải tư 09311 - 42610 - 18956 - 93052 - 27130 - 20005 - 56513
Giải ba 15289 - 65348
Giải nhì 75681
Giải nhất 95167
Giải đặc biệt 199974
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
05 - 10 - 11 - 13 - 20 - 30 - 33 - 48 - 51 - 52 - 56 - 62 - 63 - 67 - 74 - 81 - 89 - 97