Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 16-01-2017

Giải tám 19
Giải bảy 284
Giải sáu 5469 - 5214 - 1057
Giải năm 4842
Giải tư 11736 - 37090 - 96806 - 57547 - 65426 - 44487 - 39651
Giải ba 99554 - 97444
Giải nhì 20297
Giải nhất 99517
Giải đặc biệt 764882
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
06 - 14 - 17 - 19 - 26 - 36 - 42 - 44 - 47 - 51 - 54 - 57 - 69 - 82 - 84 - 87 - 90 - 97

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 09-01-2017

Giải tám 76
Giải bảy 036
Giải sáu 9787 - 8222 - 0877
Giải năm 6261
Giải tư 84288 - 55233 - 57645 - 23061 - 97599 - 21607 - 19276
Giải ba 60720 - 33317
Giải nhì 39959
Giải nhất 00321
Giải đặc biệt 882099
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
07 - 17 - 20 - 21 - 22 - 33 - 36 - 45 - 59 - 61[2] - 76[2] - 77 - 87 - 88 - 99[2]

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 02-01-2017

Giải tám 95
Giải bảy 355
Giải sáu 4938 - 4088 - 3973
Giải năm 5260
Giải tư 40575 - 09661 - 47897 - 47254 - 87273 - 13688 - 76509
Giải ba 60180 - 70058
Giải nhì 91538
Giải nhất 48710
Giải đặc biệt 790440
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
09 - 10 - 38[2] - 40 - 54 - 55 - 58 - 60 - 61 - 73[2] - 75 - 80 - 88[2] - 95 - 97

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 26-12-2016

Giải tám 12
Giải bảy 452
Giải sáu 1623 - 3057 - 4221
Giải năm 2914
Giải tư 39253 - 96369 - 48417 - 91301 - 58890 - 74611 - 12497
Giải ba 49712 - 21432
Giải nhì 84261
Giải nhất 79803
Giải đặc biệt 561633
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 03 - 11 - 12[2] - 14 - 17 - 21 - 23 - 32 - 33 - 52 - 53 - 57 - 61 - 69 - 90 - 97

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 19-12-2016

Giải tám 13
Giải bảy 149
Giải sáu 2162 - 5350 - 6426
Giải năm 3787
Giải tư 28685 - 76459 - 10233 - 50855 - 18940 - 60359 - 97999
Giải ba 77335 - 47180
Giải nhì 53670
Giải nhất 06022
Giải đặc biệt 202455
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
13 - 22 - 26 - 33 - 35 - 40 - 49 - 50 - 55[2] - 59[2] - 62 - 70 - 80 - 85 - 87 - 99

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 12-12-2016

Giải tám 63
Giải bảy 125
Giải sáu 1687 - 9085 - 0920
Giải năm 6513
Giải tư 06384 - 65165 - 28257 - 06429 - 66972 - 29274 - 57722
Giải ba 24225 - 09726
Giải nhì 64961
Giải nhất 81782
Giải đặc biệt 287869
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
13 - 20 - 22 - 25[2] - 26 - 29 - 57 - 61 - 63 - 65 - 69 - 72 - 74 - 82 - 84 - 85 - 87

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 05-12-2016

Giải tám 43
Giải bảy 743
Giải sáu 2172 - 1130 - 7446
Giải năm 9354
Giải tư 73776 - 22044 - 76801 - 80008 - 16312 - 71577 - 97464
Giải ba 09170 - 75455
Giải nhì 95175
Giải nhất 46451
Giải đặc biệt 309784
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 08 - 12 - 30 - 43[2] - 44 - 46 - 51 - 54 - 55 - 64 - 70 - 72 - 75 - 76 - 77 - 84

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 28-11-2016

Giải tám 49
Giải bảy 684
Giải sáu 1574 - 0654 - 6415
Giải năm 2040
Giải tư 36434 - 93153 - 36830 - 69402 - 04163 - 07476 - 59621
Giải ba 25810 - 97164
Giải nhì 97964
Giải nhất 07010
Giải đặc biệt 122302
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02[2] - 10[2] - 15 - 21 - 30 - 34 - 40 - 49 - 53 - 54 - 63 - 64[2] - 74 - 76 - 84