Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 22-08-2016

Giải tám 06
Giải bảy 763
Giải sáu 3300 - 1620 - 8593
Giải năm 3318
Giải tư 63847 - 24862 - 64937 - 51428 - 42990 - 79602 - 42704
Giải ba 40621 - 42464
Giải nhì 82901
Giải nhất 23680
Giải đặc biệt 088358
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 01 - 02 - 04 - 06 - 18 - 20 - 21 - 28 - 37 - 47 - 58 - 62 - 63 - 64 - 80 - 90 - 93

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 15-08-2016

Giải tám 63
Giải bảy 052
Giải sáu 8253 - 7928 - 1262
Giải năm 9394
Giải tư 46125 - 79431 - 34422 - 67130 - 52559 - 91468 - 76561
Giải ba 61096 - 42708
Giải nhì 69417
Giải nhất 64292
Giải đặc biệt 565912
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
08 - 12 - 17 - 22 - 25 - 28 - 30 - 31 - 52 - 53 - 59 - 61 - 62 - 63 - 68 - 92 - 94 - 96

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 08-08-2016

Giải tám 48
Giải bảy 249
Giải sáu 7073 - 3030 - 7794
Giải năm 0167
Giải tư 31291 - 97256 - 78391 - 49888 - 44523 - 53271 - 98910
Giải ba 94206 - 82687
Giải nhì 65133
Giải nhất 30794
Giải đặc biệt 423137
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
06 - 10 - 23 - 30 - 33 - 37 - 48 - 49 - 56 - 67 - 71 - 73 - 87 - 88 - 91[2] - 94[2]

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 01-08-2016

Giải tám 25
Giải bảy 817
Giải sáu 3974 - 6919 - 6596
Giải năm 7802
Giải tư 26136 - 76895 - 01418 - 66804 - 07340 - 90609 - 28108
Giải ba 02121 - 60940
Giải nhì 72211
Giải nhất 23129
Giải đặc biệt 535113
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 04 - 08 - 09 - 11 - 13 - 17 - 18 - 19 - 21 - 25 - 29 - 36 - 40[2] - 74 - 95 - 96

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 25-07-2016

Giải tám 43
Giải bảy 764
Giải sáu 7174 - 6447 - 0032
Giải năm 3087
Giải tư 60574 - 16264 - 83223 - 65381 - 48405 - 23863 - 61478
Giải ba 07466 - 44055
Giải nhì 31347
Giải nhất 15372
Giải đặc biệt 006395
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
05 - 23 - 32 - 43 - 47[2] - 55 - 63 - 64[2] - 66 - 72 - 74[2] - 78 - 81 - 87 - 95

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 18-07-2016

Giải tám 01
Giải bảy 015
Giải sáu 0986 - 3958 - 8076
Giải năm 4410
Giải tư 65423 - 66254 - 56186 - 98409 - 60559 - 68453 - 32326
Giải ba 92525 - 88207
Giải nhì 04400
Giải nhất 50519
Giải đặc biệt 966529
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 01 - 07 - 09 - 10 - 15 - 19 - 23 - 25 - 26 - 29 - 53 - 54 - 58 - 59 - 76 - 86[2]

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 11-07-2016

Giải tám 50
Giải bảy 593
Giải sáu 0430 - 9668 - 0902
Giải năm 8269
Giải tư 57799 - 87084 - 65019 - 28166 - 63150 - 86559 - 65661
Giải ba 51642 - 68424
Giải nhì 55806
Giải nhất 32109
Giải đặc biệt 497708
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 06 - 08 - 09 - 19 - 24 - 30 - 42 - 50[2] - 59 - 61 - 66 - 68 - 69 - 84 - 93 - 99

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 04-07-2016

Giải tám 77
Giải bảy 772
Giải sáu 9517 - 9273 - 6876
Giải năm 5100
Giải tư 44139 - 88144 - 81097 - 30719 - 57638 - 32567 - 89294
Giải ba 53468 - 94233
Giải nhì 70574
Giải nhất 37506
Giải đặc biệt 377068
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 06 - 17 - 19 - 33 - 38 - 39 - 44 - 67 - 68[2] - 72 - 73 - 74 - 76 - 77 - 94 - 97