Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 30-03-2015

Giải tám 96
Giải bảy 526
Giải sáu 6877 - 9548 - 9654
Giải năm 4140
Giải tư 04377 - 65116 - 86342 - 19874 - 40754 - 94195 - 96160
Giải ba 25270 - 60040
Giải nhì 41511
Giải nhất 22134
Giải đặc biệt 066168
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
11 - 16 - 26 - 34 - 40[2] - 42 - 48 - 54[2] - 60 - 68 - 70 - 74 - 77[2] - 95 - 96

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 23-03-2015

Giải tám 78
Giải bảy 717
Giải sáu 0468 - 7326 - 4643
Giải năm 6489
Giải tư 01399 - 35304 - 90179 - 60216 - 37828 - 59363 - 72083
Giải ba 89329 - 82583
Giải nhì 55618
Giải nhất 44072
Giải đặc biệt 145879
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
04 - 16 - 17 - 18 - 26 - 28 - 29 - 43 - 63 - 68 - 72 - 78 - 79[2] - 83[2] - 89 - 99

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 16-03-2015

Giải tám 26
Giải bảy 083
Giải sáu 0510 - 1061 - 2333
Giải năm 4156
Giải tư 33791 - 70485 - 98664 - 88120 - 42701 - 16154 - 32714
Giải ba 79641 - 90316
Giải nhì 72411
Giải nhất 92602
Giải đặc biệt 427549
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 02 - 10 - 11 - 14 - 16 - 20 - 26 - 33 - 41 - 49 - 54 - 56 - 61 - 64 - 83 - 85 - 91

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 09-03-2015

Giải tám 39
Giải bảy 356
Giải sáu 2621 - 0264 - 2933
Giải năm 8387
Giải tư 38962 - 47521 - 84858 - 22265 - 95539 - 25814 - 33757
Giải ba 74727 - 49271
Giải nhì 35521
Giải nhất 28621
Giải đặc biệt 129347
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
14 - 21[4] - 27 - 33 - 39[2] - 47 - 56 - 57 - 58 - 62 - 64 - 65 - 71 - 87