Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 18-03-2019 - XSDT

Giải tám 56
Giải bảy 185
Giải sáu 8365 0990 5636
Giải năm 7106
Giải tư 83438 61392 73738 24520 70452 33475 86884
Giải ba 66001 41325
Giải nhì 08714
Giải nhất 97931
Giải đặc biệt 397520
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 06 - 14 - 20[2] - 25 - 31 - 36 - 38[2] - 52 - 56 - 65 - 75 - 84 - 85 - 90 - 92
SO SO, so so kien, so so kien, so so kien, xo so kien,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 11-03-2019 - XSDT

Giải tám 62
Giải bảy 443
Giải sáu 9551 7412 7660
Giải năm 2937
Giải tư 78169 16497 13672 08552 08783 48318 53557
Giải ba 50531 49080
Giải nhì 19018
Giải nhất 79414
Giải đặc biệt 242943
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
12 - 14 - 18[2] - 31 - 37 - 43[2] - 51 - 52 - 57 - 60 - 62 - 69 - 72 - 80 - 83 - 97
SO SO, so so kien, so so kien, so so kien, xo so kien,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 04-03-2019 - XSDT

Giải tám 70
Giải bảy 144
Giải sáu 8158 9884 1178
Giải năm 9946
Giải tư 08277 36852 26134 02566 71546 48369 70410
Giải ba 73780 71023
Giải nhì 13158
Giải nhất 15140
Giải đặc biệt 798057
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
10 - 23 - 34 - 40 - 44 - 46[2] - 52 - 57 - 58[2] - 66 - 69 - 70 - 77 - 78 - 80 - 84
SO SO, so so kien, so so kien, so so kien, xo so kien,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 25-02-2019 - XSDT

Giải tám 94
Giải bảy 438
Giải sáu 0511 1964 2734
Giải năm 8776
Giải tư 94218 54630 50156 38099 14238 84236 46449
Giải ba 04842 95861
Giải nhì 16426
Giải nhất 63136
Giải đặc biệt 388512
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
11 - 12 - 18 - 26 - 30 - 34 - 36[2] - 38[2] - 42 - 49 - 56 - 61 - 64 - 76 - 94 - 99
SO SO, so so kien, so so kien, so so kien, xo so kien,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 18-02-2019 - XSDT

Giải tám 81
Giải bảy 130
Giải sáu 9775 2793 1048
Giải năm 1493
Giải tư 34313 37285 88542 93028 69809 20821 58174
Giải ba 86359 11612
Giải nhì 96909
Giải nhất 65434
Giải đặc biệt 961353
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
09[2] - 12 - 13 - 21 - 28 - 30 - 34 - 42 - 48 - 53 - 59 - 74 - 75 - 81 - 85 - 93[2]
SO SO, so so kien, so so kien, so so kien, xo so kien,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 11-02-2019 - XSDT

Giải tám 97
Giải bảy 363
Giải sáu 4878 3827 0572
Giải năm 3967
Giải tư 41201 64828 75019 31980 82906 66788 14116
Giải ba 37822 60546
Giải nhì 72521
Giải nhất 39979
Giải đặc biệt 638965
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 06 - 16 - 19 - 21 - 22 - 27 - 28 - 46 - 63 - 65 - 67 - 72 - 78 - 79 - 80 - 88 - 97
SO SO, so so kien, so so kien, so so kien, xo so kien,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 04-02-2019 - XSDT

Giải tám 67
Giải bảy 998
Giải sáu 9742 6733 4039
Giải năm 6256
Giải tư 92240 29849 81775 95268 47000 71561 06434
Giải ba 19789 75107
Giải nhì 02495
Giải nhất 27071
Giải đặc biệt 673391
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 07 - 33 - 34 - 39 - 40 - 42 - 49 - 56 - 61 - 67 - 68 - 71 - 75 - 89 - 91 - 95 - 98
SO SO, so so kien, so so kien, so so kien, xo so kien,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 28-01-2019 - XSDT

Giải tám 20
Giải bảy 989
Giải sáu 1709 6362 5333
Giải năm 9028
Giải tư 54553 43141 12833 66500 88859 98012 44475
Giải ba 92548 13980
Giải nhì 24824
Giải nhất 39808
Giải đặc biệt 393340
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 08 - 09 - 12 - 20 - 24 - 28 - 33[2] - 40 - 41 - 48 - 53 - 59 - 62 - 75 - 80 - 89
SO SO, so so kien, so so kien, so so kien, xo so kien,

Xổ số Đồng Tháp

Xổ số Đồng Tháp mở thưởng vào ngày thứ 2 hàng tuần