Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 20-06-2016

Giải tám 82
Giải bảy 219
Giải sáu 0765 - 2223 - 4101
Giải năm 0676
Giải tư 27862 - 58398 - 38314 - 21273 - 01018 - 96740 - 89929
Giải ba 41755 - 90573
Giải nhì 22925
Giải nhất 41917
Giải đặc biệt 024754
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 14 - 17 - 18 - 19 - 23 - 25 - 29 - 40 - 54 - 55 - 62 - 65 - 73[2] - 76 - 82 - 98

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 13-06-2016

Giải tám 06
Giải bảy 460
Giải sáu 5722 - 7263 - 4817
Giải năm 2377
Giải tư 71770 - 23369 - 22029 - 19597 - 59825 - 94245 - 04288
Giải ba 81812 - 18544
Giải nhì 01596
Giải nhất 60394
Giải đặc biệt 430902
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 06 - 12 - 17 - 22 - 25 - 29 - 44 - 45 - 60 - 63 - 69 - 70 - 77 - 88 - 94 - 96 - 97

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 06-06-2016

Giải tám 55
Giải bảy 588
Giải sáu 2405 - 1811 - 8745
Giải năm 7397
Giải tư 94914 - 56933 - 79721 - 84841 - 06721 - 75552 - 09803
Giải ba 78429 - 93737
Giải nhì 31552
Giải nhất 33570
Giải đặc biệt 198818
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
03 - 05 - 11 - 14 - 18 - 21[2] - 29 - 33 - 37 - 41 - 45 - 52[2] - 55 - 70 - 88 - 97

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 30-05-2016

Giải tám 81
Giải bảy 450
Giải sáu 1638 - 5243 - 3034
Giải năm 5185
Giải tư 54395 - 18354 - 09194 - 13505 - 13231 - 59976 - 95524
Giải ba 24234 - 99546
Giải nhì 92704
Giải nhất 27317
Giải đặc biệt 447363
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
04 - 05 - 17 - 24 - 31 - 34[2] - 38 - 43 - 46 - 50 - 54 - 63 - 76 - 81 - 85 - 94 - 95

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 23-05-2016

Giải tám 41
Giải bảy 445
Giải sáu 8599 - 6161 - 4205
Giải năm 5290
Giải tư 14792 - 56752 - 50063 - 07591 - 17340 - 38375 - 54808
Giải ba 64499 - 17825
Giải nhì 87706
Giải nhất 65519
Giải đặc biệt 107794
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
05 - 06 - 08 - 19 - 25 - 40 - 41 - 45 - 52 - 61 - 63 - 75 - 90 - 91 - 92 - 94 - 99[2]

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 16-05-2016

Giải tám 37
Giải bảy 705
Giải sáu 9921 - 3884 - 3979
Giải năm 5003
Giải tư 14156 - 59226 - 12744 - 26124 - 30324 - 19751 - 77202
Giải ba 10324 - 58581
Giải nhì 05764
Giải nhất 95428
Giải đặc biệt 571671
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 03 - 05 - 21 - 24[3] - 26 - 28 - 37 - 44 - 51 - 56 - 64 - 71 - 79 - 81 - 84

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 09-05-2016

Giải tám 96
Giải bảy 188
Giải sáu 2994 - 6431 - 9627
Giải năm 9710
Giải tư 07286 - 92158 - 76984 - 02455 - 06527 - 32915 - 96310
Giải ba 07219 - 50394
Giải nhì 02596
Giải nhất 16346
Giải đặc biệt 350195
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
10[2] - 15 - 19 - 27[2] - 31 - 46 - 55 - 58 - 84 - 86 - 88 - 94[2] - 95 - 96[2]

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 02-05-2016

Giải tám 71
Giải bảy 959
Giải sáu 7121 - 0754 - 8073
Giải năm 4881
Giải tư 23205 - 37422 - 13018 - 54898 - 04439 - 39614 - 37843
Giải ba 16768 - 51343
Giải nhì 26585
Giải nhất 44557
Giải đặc biệt 759726
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
05 - 14 - 18 - 21 - 22 - 26 - 39 - 43[2] - 54 - 57 - 59 - 68 - 71 - 73 - 81 - 85 - 98