Ngày mở thưởng

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 26-05-2017

Giải tám 54
Giải bảy 230
Giải sáu 5393 - 9362 - 8575
Giải năm 6623
Giải tư 28605 - 14023 - 89026 - 13733 - 81736 - 90791 - 29703
Giải ba 22959 - 38564
Giải nhì 04667
Giải nhất 51902
Giải đặc biệt 187804
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
02 - 03 - 04 - 05 - 23[2] - 26 - 30 - 33 - 36 - 54 - 59 - 62 - 64 - 67 - 75 - 91 - 93

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 19-05-2017

Giải tám 30
Giải bảy 731
Giải sáu 2372 - 3170 - 5120
Giải năm 9908
Giải tư 13193 - 68596 - 20551 - 24595 - 21773 - 58838 - 59662
Giải ba 59530 - 44695
Giải nhì 73162
Giải nhất 44423
Giải đặc biệt 258605
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
05 - 08 - 20 - 23 - 30[2] - 31 - 38 - 51 - 62[2] - 70 - 72 - 73 - 93 - 95[2] - 96

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 12-05-2017

Giải tám 93
Giải bảy 200
Giải sáu 8646 - 9658 - 5296
Giải năm 8908
Giải tư 04405 - 61722 - 14283 - 18198 - 41606 - 85386 - 02753
Giải ba 14357 - 94327
Giải nhì 85780
Giải nhất 74597
Giải đặc biệt 287944
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 05 - 06 - 08 - 22 - 27 - 44 - 46 - 53 - 57 - 58 - 80 - 83 - 86 - 93 - 96 - 97 - 98

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 05-05-2017

Giải tám 16
Giải bảy 975
Giải sáu 9397 - 2942 - 5507
Giải năm 1262
Giải tư 45573 - 03384 - 68183 - 76080 - 82664 - 95037 - 07373
Giải ba 56543 - 56538
Giải nhì 44491
Giải nhất 06312
Giải đặc biệt 663389
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
07 - 12 - 16 - 37 - 38 - 42 - 43 - 62 - 64 - 73[2] - 75 - 80 - 83 - 84 - 89 - 91 - 97

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 28-04-2017

Giải tám 21
Giải bảy 024
Giải sáu 0081 - 8443 - 5318
Giải năm 6688
Giải tư 81110 - 80033 - 15433 - 79129 - 91931 - 28194 - 97627
Giải ba 38923 - 09195
Giải nhì 33364
Giải nhất 88143
Giải đặc biệt 617457
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
10 - 18 - 21 - 23 - 24 - 27 - 29 - 31 - 33[2] - 43[2] - 57 - 64 - 81 - 88 - 94 - 95

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 21-04-2017

Giải tám 87
Giải bảy 505
Giải sáu 0221 - 3918 - 2143
Giải năm 8021
Giải tư 62346 - 02910 - 17458 - 89452 - 34845 - 42086 - 30060
Giải ba 11009 - 82836
Giải nhì 13229
Giải nhất 92576
Giải đặc biệt 770969
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
05 - 09 - 10 - 18 - 21[2] - 29 - 36 - 43 - 45 - 46 - 52 - 58 - 60 - 69 - 76 - 86 - 87

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 14-04-2017

Giải tám 24
Giải bảy 076
Giải sáu 1521 - 3386 - 3720
Giải năm 5537
Giải tư 90009 - 51088 - 30318 - 58046 - 41151 - 75432 - 39544
Giải ba 37642 - 55818
Giải nhì 00260
Giải nhất 95295
Giải đặc biệt 782050
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
09 - 18[2] - 20 - 21 - 24 - 32 - 37 - 42 - 44 - 46 - 50 - 51 - 60 - 76 - 86 - 88 - 95

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 07-04-2017

Giải tám 35
Giải bảy 529
Giải sáu 6868 - 9404 - 2302
Giải năm 5248
Giải tư 41232 - 44436 - 33053 - 86677 - 68964 - 40988 - 31681
Giải ba 95951 - 53218
Giải nhì 53042
Giải nhất 56923
Giải đặc biệt 987359
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
02 - 04 - 18 - 23 - 29 - 32 - 35 - 36 - 42 - 48 - 51 - 53 - 59 - 64 - 68 - 77 - 81 - 88