Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 13-01-2017

Giải tám 96
Giải bảy 244
Giải sáu 6001 - 1773 - 2748
Giải năm 9777
Giải tư 97662 - 35681 - 93269 - 35485 - 73139 - 64027 - 58618
Giải ba 49176 - 69338
Giải nhì 61549
Giải nhất 33797
Giải đặc biệt 07220
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01 - 18 - 20 - 27 - 38 - 39 - 44 - 48 - 49 - 62 - 69 - 73 - 76 - 77 - 81 - 85 - 96 - 97

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 06-01-2017

Giải tám 23
Giải bảy 679
Giải sáu 1076 - 1136 - 9767
Giải năm 7536
Giải tư 86320 - 78462 - 13376 - 81606 - 75954 - 47485 - 23379
Giải ba 56535 - 15247
Giải nhì 80255
Giải nhất 89880
Giải đặc biệt 30577
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
06 - 20 - 23 - 35 - 36[2] - 47 - 54 - 55 - 62 - 67 - 76[2] - 77 - 79[2] - 80 - 85

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 30-12-2016

Giải tám 37
Giải bảy 955
Giải sáu 6333 - 4712 - 6078
Giải năm 8959
Giải tư 95419 - 59356 - 37458 - 43286 - 88686 - 05752 - 76894
Giải ba 81408 - 02139
Giải nhì 70104
Giải nhất 60900
Giải đặc biệt 75752
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 04 - 08 - 12 - 19 - 33 - 37 - 39 - 52[2] - 55 - 56 - 58 - 59 - 78 - 86[2] - 94

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 23-12-2016

Giải tám 16
Giải bảy 929
Giải sáu 8204 - 4277 - 8021
Giải năm 1666
Giải tư 06708 - 02648 - 60643 - 09904 - 09592 - 51431 - 30671
Giải ba 86747 - 38658
Giải nhì 72278
Giải nhất 97870
Giải đặc biệt 15625
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
04[2] - 08 - 16 - 21 - 25 - 29 - 31 - 43 - 47 - 48 - 58 - 66 - 70 - 71 - 77 - 78 - 92

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 16-12-2016

Giải tám 69
Giải bảy 986
Giải sáu 5251 - 3976 - 3368
Giải năm 1253
Giải tư 55785 - 63576 - 14106 - 81606 - 54306 - 51355 - 15490
Giải ba 69932 - 52079
Giải nhì 00963
Giải nhất 68544
Giải đặc biệt 03691
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
06[3] - 32 - 44 - 51 - 53 - 55 - 63 - 68 - 69 - 76[2] - 79 - 85 - 86 - 90 - 91

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 09-12-2016

Giải tám 99
Giải bảy 917
Giải sáu 4942 - 5306 - 4024
Giải năm 3552
Giải tư 39935 - 78751 - 56905 - 27396 - 91040 - 60726 - 27150
Giải ba 18589 - 63016
Giải nhì 53560
Giải nhất 94915
Giải đặc biệt 96191
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
05 - 06 - 15 - 16 - 17 - 24 - 26 - 35 - 40 - 42 - 50 - 51 - 52 - 60 - 89 - 91 - 96 - 99

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 02-12-2016

Giải tám 52
Giải bảy 651
Giải sáu 4490 - 6741 - 3609
Giải năm 5609
Giải tư 93512 - 70261 - 05422 - 15794 - 72183 - 46158 - 07927
Giải ba 51306 - 37008
Giải nhì 28983
Giải nhất 31257
Giải đặc biệt 51004
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
04 - 06 - 08 - 09[2] - 12 - 22 - 27 - 41 - 51 - 52 - 57 - 58 - 61 - 83[2] - 90 - 94

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 25-11-2016

Giải tám 05
Giải bảy 667
Giải sáu 6763 - 2736 - 5362
Giải năm 2032
Giải tư 81488 - 90277 - 54400 - 64336 - 30691 - 05329 - 56841
Giải ba 61511 - 07624
Giải nhì 57605
Giải nhất 86303
Giải đặc biệt 82003
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 03[2] - 05[2] - 11 - 24 - 29 - 32 - 36[2] - 41 - 62 - 63 - 67 - 77 - 88 - 91