Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 23-09-2016

Giải tám 36
Giải bảy 498
Giải sáu 3902 - 6417 - 4679
Giải năm 5610
Giải tư 49415 - 77701 - 42772 - 33327 - 98971 - 02892 - 34951
Giải ba 54605 - 30683
Giải nhì 84613
Giải nhất 31643
Giải đặc biệt 65761
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01 - 02 - 05 - 10 - 13 - 15 - 17 - 27 - 36 - 43 - 51 - 61 - 71 - 72 - 79 - 83 - 92 - 98

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 16-09-2016

Giải tám 72
Giải bảy 617
Giải sáu 6570 - 9641 - 2872
Giải năm 8209
Giải tư 86689 - 52783 - 55369 - 38073 - 17391 - 68818 - 02568
Giải ba 41523 - 26095
Giải nhì 13656
Giải nhất 37785
Giải đặc biệt 08972
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
09 - 17 - 18 - 23 - 41 - 56 - 68 - 69 - 70 - 72[3] - 73 - 83 - 85 - 89 - 91 - 95

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 09-09-2016

Giải tám 81
Giải bảy 117
Giải sáu 1623 - 9421 - 6076
Giải năm 4430
Giải tư 48850 - 01834 - 17624 - 21659 - 67277 - 10922 - 77443
Giải ba 79987 - 96684
Giải nhì 36266
Giải nhất 23015
Giải đặc biệt 61682
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
15 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 30 - 34 - 43 - 50 - 59 - 66 - 76 - 77 - 81 - 82 - 84 - 87

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 02-09-2016

Giải tám 89
Giải bảy 768
Giải sáu 4698 - 8479 - 5936
Giải năm 4449
Giải tư 91280 - 23821 - 17726 - 10272 - 79251 - 06712 - 24175
Giải ba 07156 - 76974
Giải nhì 72870
Giải nhất 04026
Giải đặc biệt 22018
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
12 - 18 - 21 - 26[2] - 36 - 49 - 51 - 56 - 68 - 70 - 72 - 74 - 75 - 79 - 80 - 89 - 98

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 26-08-2016

Giải tám 10
Giải bảy 802
Giải sáu 9558 - 6755 - 4968
Giải năm 8521
Giải tư 91617 - 89021 - 02313 - 35634 - 15644 - 89280 - 12233
Giải ba 89211 - 69447
Giải nhì 89334
Giải nhất 87558
Giải đặc biệt 31420
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
02 - 10 - 11 - 13 - 17 - 20 - 21[2] - 33 - 34[2] - 44 - 47 - 55 - 58[2] - 68 - 80

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 19-08-2016

Giải tám 17
Giải bảy 859
Giải sáu 7529 - 7286 - 3323
Giải năm 9673
Giải tư 97611 - 47658 - 28368 - 17374 - 25967 - 67228 - 67336
Giải ba 85218 - 90172
Giải nhì 08274
Giải nhất 96424
Giải đặc biệt 55168
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
11 - 17 - 18 - 23 - 24 - 28 - 29 - 36 - 58 - 59 - 67 - 68[2] - 72 - 73 - 74[2] - 86

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 12-08-2016

Giải tám 67
Giải bảy 780
Giải sáu 0049 - 0926 - 9537
Giải năm 5952
Giải tư 38396 - 08559 - 45660 - 59627 - 49873 - 54764 - 83658
Giải ba 72802 - 00101
Giải nhì 74210
Giải nhất 27463
Giải đặc biệt 65052
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01 - 02 - 10 - 26 - 27 - 37 - 49 - 52[2] - 58 - 59 - 60 - 63 - 64 - 67 - 73 - 80 - 96

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 05-08-2016

Giải tám 11
Giải bảy 449
Giải sáu 8433 - 1705 - 2675
Giải năm 1615
Giải tư 42471 - 20852 - 03661 - 17162 - 73821 - 32728 - 56915
Giải ba 54411 - 86049
Giải nhì 32298
Giải nhất 48951
Giải đặc biệt 23007
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
05 - 07 - 11[2] - 15[2] - 21 - 28 - 33 - 49[2] - 51 - 52 - 61 - 62 - 71 - 75 - 98