Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 02-10-2015

Giải tám 17
Giải bảy 378
Giải sáu 6701 - 0885 - 6355
Giải năm 4138
Giải tư 44825 - 48278 - 10371 - 04289 - 55870 - 28007 - 45722
Giải ba 50315 - 77603
Giải nhì 04542
Giải nhất 78757
Giải đặc biệt 415124
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01 - 03 - 07 - 15 - 17 - 22 - 24 - 25 - 38 - 42 - 55 - 57 - 70 - 71 - 78[2] - 85 - 89

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 25-09-2015

Giải tám 53
Giải bảy 223
Giải sáu 4019 - 0218 - 2320
Giải năm 8176
Giải tư 89277 - 09897 - 64658 - 96156 - 98598 - 81315 - 62330
Giải ba 38136 - 44351
Giải nhì 90479
Giải nhất 48199
Giải đặc biệt 313109
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
09 - 15 - 18 - 19 - 20 - 23 - 30 - 36 - 51 - 53 - 56 - 58 - 76 - 77 - 79 - 97 - 98 - 99

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 18-09-2015

Giải tám 86
Giải bảy 556
Giải sáu 9831 - 7605 - 7486
Giải năm 0525
Giải tư 69173 - 59805 - 32972 - 02542 - 09358 - 79727 - 37110
Giải ba 72388 - 90715
Giải nhì 52747
Giải nhất 67376
Giải đặc biệt 685180
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
05[2] - 10 - 15 - 25 - 27 - 31 - 42 - 47 - 56 - 58 - 72 - 73 - 76 - 80 - 86[2] - 88

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 11-09-2015

Giải tám 75
Giải bảy 015
Giải sáu 9331 - 7369 - 5288
Giải năm 0117
Giải tư 92879 - 98938 - 08325 - 01632 - 32275 - 54787 - 70248
Giải ba 44189 - 68696
Giải nhì 04189
Giải nhất 07500
Giải đặc biệt 222394
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 15 - 17 - 25 - 31 - 32 - 38 - 48 - 69 - 75[2] - 79 - 87 - 88 - 89[2] - 94 - 96