Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 21-07-2017 - XSGL

Giải tám 54
Giải bảy 865
Giải sáu 7950 - 4044 - 2047
Giải năm 9523
Giải tư 91452 - 81858 - 80340 - 29161 - 75061 - 18333 - 15237
Giải ba 14096 - 51242
Giải nhì 10471
Giải nhất 10872
Giải đặc biệt 344474
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
23 - 33 - 37 - 40 - 42 - 44 - 47 - 50 - 52 - 54 - 58 - 61[2] - 65 - 71 - 72 - 74 - 96

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 14-07-2017 - XSGL

Giải tám 97
Giải bảy 824
Giải sáu 5743 - 1700 - 2155
Giải năm 9094
Giải tư 60613 - 68972 - 57111 - 57656 - 09209 - 02644 - 77082
Giải ba 32955 - 53591
Giải nhì 60450
Giải nhất 81430
Giải đặc biệt 877913
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 09 - 11 - 13[2] - 24 - 30 - 43 - 44 - 50 - 55[2] - 56 - 72 - 82 - 91 - 94 - 97

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 07-07-2017 - XSGL

Giải tám 24
Giải bảy 286
Giải sáu 0796 - 8738 - 3315
Giải năm 1756
Giải tư 30761 - 31909 - 86391 - 93697 - 17750 - 16575 - 52583
Giải ba 77660 - 64433
Giải nhì 09586
Giải nhất 38515
Giải đặc biệt 503238
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
09 - 15[2] - 24 - 33 - 38[2] - 50 - 56 - 60 - 61 - 75 - 83 - 86[2] - 91 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 30-06-2017 - XSGL

Giải tám 92
Giải bảy 854
Giải sáu 5033 - 9461 - 2641
Giải năm 2520
Giải tư 92342 - 64870 - 66075 - 45522 - 10708 - 41936 - 07144
Giải ba 82170 - 62968
Giải nhì 57813
Giải nhất 95840
Giải đặc biệt 767311
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
08 - 11 - 13 - 20 - 22 - 33 - 36 - 40 - 41 - 42 - 44 - 54 - 61 - 68 - 70[2] - 75 - 92

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 23-06-2017 - XSGL

Giải tám 49
Giải bảy 918
Giải sáu 1276 - 9150 - 6634
Giải năm 7428
Giải tư 84799 - 94280 - 30903 - 20498 - 30962 - 68066 - 84480
Giải ba 67246 - 26537
Giải nhì 34697
Giải nhất 08184
Giải đặc biệt 091819
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
03 - 18 - 19 - 28 - 34 - 37 - 46 - 49 - 50 - 62 - 66 - 76 - 80[2] - 84 - 97 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 16-06-2017 - XSGL

Giải tám 17
Giải bảy 347
Giải sáu 9380 - 6510 - 7519
Giải năm 6726
Giải tư 51088 - 97581 - 05652 - 79473 - 19298 - 41188 - 22932
Giải ba 96332 - 49310
Giải nhì 47987
Giải nhất 48728
Giải đặc biệt 750161
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
10[2] - 17 - 19 - 26 - 28 - 32[2] - 47 - 52 - 61 - 73 - 80 - 81 - 87 - 88[2] - 98

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 09-06-2017 - XSGL

Giải tám 81
Giải bảy 030
Giải sáu 6777 - 1083 - 0780
Giải năm 1668
Giải tư 29959 - 84278 - 05435 - 91338 - 84536 - 45753 - 85168
Giải ba 08049 - 65375
Giải nhì 38124
Giải nhất 49982
Giải đặc biệt 607072
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
24 - 30 - 35 - 36 - 38 - 49 - 53 - 59 - 68[2] - 72 - 75 - 77 - 78 - 80 - 81 - 82 - 83

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 02-06-2017 - XSGL

Giải tám 98
Giải bảy 339
Giải sáu 0795 - 8873 - 6708
Giải năm 2350
Giải tư 02068 - 08652 - 03517 - 68563 - 48555 - 08369 - 58534
Giải ba 10567 - 82521
Giải nhì 05581
Giải nhất 31681
Giải đặc biệt 649061
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
08 - 17 - 21 - 34 - 39 - 50 - 52 - 55 - 61 - 63 - 67 - 68 - 69 - 73 - 81[2] - 95 - 98