Ngày mở thưởng

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 24-03-2017

Giải tám 96
Giải bảy 015
Giải sáu 5051 - 5712 - 1026
Giải năm 1860
Giải tư 65182 - 87687 - 53535 - 82832 - 54393 - 03249 - 71784
Giải ba 53715 - 47700
Giải nhì 33654
Giải nhất 45737
Giải đặc biệt 25088
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 12 - 15[2] - 26 - 32 - 35 - 37 - 49 - 51 - 54 - 60 - 82 - 84 - 87 - 88 - 93 - 96

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 17-03-2017

Giải tám 13
Giải bảy 415
Giải sáu 8798 - 0036 - 0462
Giải năm 8179
Giải tư 24931 - 25634 - 73447 - 99850 - 94662 - 68249 - 04070
Giải ba 78786 - 78941
Giải nhì 68079
Giải nhất 00978
Giải đặc biệt 77638
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
13 - 15 - 31 - 34 - 36 - 38 - 41 - 47 - 49 - 50 - 62[2] - 70 - 78 - 79[2] - 86 - 98

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 10-03-2017

Giải tám 44
Giải bảy 777
Giải sáu 4251 - 8606 - 9930
Giải năm 4677
Giải tư 92698 - 66954 - 02579 - 43143 - 30932 - 81533 - 35474
Giải ba 96817 - 62564
Giải nhì 87546
Giải nhất 19435
Giải đặc biệt 07912
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
06 - 12 - 17 - 30 - 32 - 33 - 35 - 43 - 44 - 46 - 51 - 54 - 64 - 74 - 77[2] - 79 - 98

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 03-03-2017

Giải tám 53
Giải bảy 566
Giải sáu 0653 - 3995 - 3244
Giải năm 1575
Giải tư 72930 - 67594 - 18778 - 78413 - 57149 - 32813 - 03347
Giải ba 24574 - 80800
Giải nhì 57854
Giải nhất 41313
Giải đặc biệt 31797
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 13[3] - 30 - 44 - 47 - 49 - 53[2] - 54 - 66 - 74 - 75 - 78 - 94 - 95 - 97

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 24-02-2017

Giải tám 40
Giải bảy 171
Giải sáu 0035 - 4526 - 8556
Giải năm 4583
Giải tư 86433 - 30947 - 49597 - 86062 - 60142 - 56156 - 38624
Giải ba 12650 - 49803
Giải nhì 56840
Giải nhất 32887
Giải đặc biệt 43985
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
03 - 24 - 26 - 33 - 35 - 40[2] - 42 - 47 - 50 - 56[2] - 62 - 71 - 83 - 85 - 87 - 97

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 17-02-2017

Giải tám 43
Giải bảy 237
Giải sáu 0812 - 9945 - 5956
Giải năm 5513
Giải tư 64135 - 68172 - 96698 - 19896 - 31591 - 25260 - 01051
Giải ba 17175 - 17469
Giải nhì 20333
Giải nhất 33042
Giải đặc biệt 14514
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
12 - 13 - 14 - 33 - 35 - 37 - 42 - 43 - 45 - 51 - 56 - 60 - 69 - 72 - 75 - 91 - 96 - 98

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 10-02-2017

Giải tám 04
Giải bảy 887
Giải sáu 4339 - 2331 - 7338
Giải năm 7703
Giải tư 53509 - 71189 - 24352 - 16732 - 17773 - 78958 - 73742
Giải ba 31776 - 90084
Giải nhì 64663
Giải nhất 24485
Giải đặc biệt 51635
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
03 - 04 - 09 - 31 - 32 - 35 - 38 - 39 - 42 - 52 - 58 - 63 - 73 - 76 - 84 - 85 - 87 - 89

XSGL xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 03-02-2017

Giải tám 29
Giải bảy 315
Giải sáu 4716 - 2679 - 7054
Giải năm 5427
Giải tư 53759 - 08887 - 28349 - 17029 - 52510 - 84750 - 53461
Giải ba 84728 - 54537
Giải nhì 42148
Giải nhất 94933
Giải đặc biệt 29270
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
10 - 15 - 16 - 27 - 28 - 29[2] - 33 - 37 - 48 - 49 - 50 - 54 - 59 - 61 - 70 - 79 - 87