Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 17-11-2017 - XSGL

Giải tám 58
Giải bảy 361
Giải sáu 4325 - 7190 - 1735
Giải năm 7838
Giải tư 45537 - 76383 - 10169 - 18483 - 28570 - 42934 - 39755
Giải ba 89825 - 10091
Giải nhì 65880
Giải nhất 74557
Giải đặc biệt 640891
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
25[2] - 34 - 35 - 37 - 38 - 55 - 57 - 58 - 61 - 69 - 70 - 80 - 83[2] - 90 - 91[2]

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 10-11-2017 - XSGL

Giải tám 53
Giải bảy 692
Giải sáu 4043 - 4198 - 0081
Giải năm 1124
Giải tư 30575 - 79710 - 14192 - 42898 - 92089 - 23543 - 58624
Giải ba 19027 - 45263
Giải nhì 65705
Giải nhất 19375
Giải đặc biệt 298345
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
05 - 10 - 24[2] - 27 - 43[2] - 45 - 53 - 63 - 75[2] - 81 - 89 - 92[2] - 98[2]

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 03-11-2017 - XSGL

Giải tám 44
Giải bảy 019
Giải sáu 9763 - 9115 - 2528
Giải năm 2087
Giải tư 50489 - 14774 - 84923 - 51500 - 11582 - 87452 - 65429
Giải ba 03919 - 65137
Giải nhì 14213
Giải nhất 30148
Giải đặc biệt 162570
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 13 - 15 - 19[2] - 23 - 28 - 29 - 37 - 44 - 48 - 52 - 63 - 70 - 74 - 82 - 87 - 89

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 27-10-2017 - XSGL

Giải tám 93
Giải bảy 114
Giải sáu 4671 - 9029 - 2349
Giải năm 7843
Giải tư 37953 - 19450 - 11596 - 40358 - 99831 - 07307 - 59030
Giải ba 91650 - 06922
Giải nhì 67246
Giải nhất 19077
Giải đặc biệt 681527
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
07 - 14 - 22 - 27 - 29 - 30 - 31 - 43 - 46 - 49 - 50[2] - 53 - 58 - 71 - 77 - 93 - 96

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 20-10-2017 - XSGL

Giải tám 71
Giải bảy 600
Giải sáu 5615 - 0609 - 4815
Giải năm 4170
Giải tư 33889 - 75844 - 24234 - 04366 - 58182 - 05233 - 27161
Giải ba 75831 - 94058
Giải nhì 15176
Giải nhất 02129
Giải đặc biệt 905201
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 01 - 09 - 15[2] - 29 - 31 - 33 - 34 - 44 - 58 - 61 - 66 - 70 - 71 - 76 - 82 - 89

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 13-10-2017 - XSGL

Giải tám 18
Giải bảy 553
Giải sáu 7772 - 8827 - 4040
Giải năm 5934
Giải tư 39114 - 65634 - 04344 - 12906 - 39077 - 01060 - 78145
Giải ba 62301 - 29767
Giải nhì 62002
Giải nhất 15033
Giải đặc biệt 338435
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01 - 02 - 06 - 14 - 18 - 27 - 33 - 34[2] - 35 - 40 - 44 - 45 - 53 - 60 - 67 - 72 - 77

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 06-10-2017 - XSGL

Giải tám 63
Giải bảy 266
Giải sáu 4110 - 1693 - 6506
Giải năm 2905
Giải tư 41176 - 94782 - 87040 - 52941 - 77768 - 88429 - 88249
Giải ba 02921 - 40417
Giải nhì 80483
Giải nhất 34741
Giải đặc biệt 389702
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
02 - 05 - 06 - 10 - 17 - 21 - 29 - 40 - 41[2] - 49 - 63 - 66 - 68 - 76 - 82 - 83 - 93

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 29-09-2017 - XSGL

Giải tám 58
Giải bảy 784
Giải sáu 3098 - 8133 - 1619
Giải năm 4678
Giải tư 14616 - 87837 - 01195 - 20261 - 40290 - 10870 - 24596
Giải ba 45746 - 40456
Giải nhì 96444
Giải nhất 23048
Giải đặc biệt 789299
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
16 - 19 - 33 - 37 - 44 - 46 - 48 - 56 - 58 - 61 - 70 - 78 - 84 - 90 - 95 - 96 - 98 - 99