Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 18-05-2018 - XSGL

Giải tám 32
Giải bảy 997
Giải sáu 9511 - 3782 - 3511
Giải năm 6780
Giải tư 17466 - 18666 - 20043 - 73024 - 48027 - 44527 - 69466
Giải ba 50908 - 99274
Giải nhì 04664
Giải nhất 66162
Giải đặc biệt 805946
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
08 - 11[2] - 24 - 27[2] - 32 - 43 - 46 - 62 - 64 - 66[3] - 74 - 80 - 82 - 97

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 11-05-2018 - XSGL

Giải tám 84
Giải bảy 517
Giải sáu 2063 - 9732 - 2947
Giải năm 4816
Giải tư 12296 - 08531 - 32216 - 85239 - 13590 - 35722 - 82065
Giải ba 84126 - 82758
Giải nhì 62812
Giải nhất 16641
Giải đặc biệt 965891
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
12 - 16[2] - 17 - 22 - 26 - 31 - 32 - 39 - 41 - 47 - 58 - 63 - 65 - 84 - 90 - 91 - 96

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 04-05-2018 - XSGL

Giải tám 40
Giải bảy 760
Giải sáu 2762 - 8420 - 9232
Giải năm 0957
Giải tư 60244 - 79678 - 33745 - 92341 - 84275 - 01279 - 01989
Giải ba 10437 - 44609
Giải nhì 96053
Giải nhất 93152
Giải đặc biệt 853509
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
09[2] - 20 - 32 - 37 - 40 - 41 - 44 - 45 - 52 - 53 - 57 - 60 - 62 - 75 - 78 - 79 - 89

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 27-04-2018 - XSGL

Giải tám 36
Giải bảy 254
Giải sáu 6908 - 7263 - 4932
Giải năm 3420
Giải tư 38984 - 33463 - 23631 - 42776 - 02064 - 54865 - 44462
Giải ba 48301 - 59020
Giải nhì 42341
Giải nhất 99560
Giải đặc biệt 575149
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01 - 08 - 20[2] - 31 - 32 - 36 - 41 - 49 - 54 - 60 - 62 - 63[2] - 64 - 65 - 76 - 84

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 20-04-2018 - XSGL

Giải tám 25
Giải bảy 201
Giải sáu 2445 - 6703 - 1494
Giải năm 9514
Giải tư 67225 - 64284 - 54417 - 73366 - 93716 - 05709 - 80474
Giải ba 79866 - 51336
Giải nhì 81016
Giải nhất 64313
Giải đặc biệt 522579
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01 - 03 - 09 - 13 - 14 - 16[2] - 17 - 25[2] - 36 - 45 - 66[2] - 74 - 79 - 84 - 94

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 13-04-2018 - XSGL

Giải tám 46
Giải bảy 112
Giải sáu 5394 - 9240 - 0190
Giải năm 6053
Giải tư 95516 - 86442 - 86587 - 78827 - 83650 - 41666 - 18083
Giải ba 57778 - 23757
Giải nhì 53208
Giải nhất 87164
Giải đặc biệt 996308
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
08[2] - 12 - 16 - 27 - 40 - 42 - 46 - 50 - 53 - 57 - 64 - 66 - 78 - 83 - 87 - 90 - 94

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 06-04-2018 - XSGL

Giải tám 45
Giải bảy 502
Giải sáu 4699 - 3546 - 2427
Giải năm 4901
Giải tư 88249 - 85995 - 99933 - 05662 - 62629 - 63850 - 59029
Giải ba 45855 - 84493
Giải nhì 53572
Giải nhất 48651
Giải đặc biệt 822017
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01 - 02 - 17 - 27 - 29[2] - 33 - 45 - 46 - 49 - 50 - 51 - 55 - 62 - 72 - 93 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 30-03-2018 - XSGL

Giải tám 46
Giải bảy 842
Giải sáu 5364 - 6561 - 7073
Giải năm 7257
Giải tư 02851 - 61886 - 25311 - 44678 - 87374 - 36547 - 60245
Giải ba 25180 - 61720
Giải nhì 30059
Giải nhất 97651
Giải đặc biệt 420318
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
11 - 18 - 20 - 42 - 45 - 46 - 47 - 51[2] - 57 - 59 - 61 - 64 - 73 - 74 - 78 - 80 - 86