Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 26-08-2016

Giải tám 10
Giải bảy 802
Giải sáu 9558 - 6755 - 4968
Giải năm 8521
Giải tư 91617 - 89021 - 02313 - 35634 - 15644 - 89280 - 12233
Giải ba 89211 - 69447
Giải nhì 89334
Giải nhất 87558
Giải đặc biệt 31420
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
02 - 10 - 11 - 13 - 17 - 20 - 21[2] - 33 - 34[2] - 44 - 47 - 55 - 58[2] - 68 - 80

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 19-08-2016

Giải tám 17
Giải bảy 859
Giải sáu 7529 - 7286 - 3323
Giải năm 9673
Giải tư 97611 - 47658 - 28368 - 17374 - 25967 - 67228 - 67336
Giải ba 85218 - 90172
Giải nhì 08274
Giải nhất 96424
Giải đặc biệt 55168
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
11 - 17 - 18 - 23 - 24 - 28 - 29 - 36 - 58 - 59 - 67 - 68[2] - 72 - 73 - 74[2] - 86

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 12-08-2016

Giải tám 67
Giải bảy 780
Giải sáu 0049 - 0926 - 9537
Giải năm 5952
Giải tư 38396 - 08559 - 45660 - 59627 - 49873 - 54764 - 83658
Giải ba 72802 - 00101
Giải nhì 74210
Giải nhất 27463
Giải đặc biệt 65052
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01 - 02 - 10 - 26 - 27 - 37 - 49 - 52[2] - 58 - 59 - 60 - 63 - 64 - 67 - 73 - 80 - 96

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 05-08-2016

Giải tám 11
Giải bảy 449
Giải sáu 8433 - 1705 - 2675
Giải năm 1615
Giải tư 42471 - 20852 - 03661 - 17162 - 73821 - 32728 - 56915
Giải ba 54411 - 86049
Giải nhì 32298
Giải nhất 48951
Giải đặc biệt 23007
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
05 - 07 - 11[2] - 15[2] - 21 - 28 - 33 - 49[2] - 51 - 52 - 61 - 62 - 71 - 75 - 98

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 29-07-2016

Giải tám 60
Giải bảy 514
Giải sáu 7738 - 1385 - 8864
Giải năm 0517
Giải tư 52529 - 69866 - 22693 - 50796 - 28198 - 71388 - 48712
Giải ba 76718 - 21090
Giải nhì 62396
Giải nhất 50176
Giải đặc biệt 70375
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
12 - 14 - 17 - 18 - 29 - 38 - 60 - 64 - 66 - 75 - 76 - 85 - 88 - 90 - 93 - 96[2] - 98

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 22-07-2016

Giải tám 87
Giải bảy 865
Giải sáu 3614 - 0460 - 7478
Giải năm 5682
Giải tư 38462 - 25101 - 71837 - 64020 - 78415 - 12210 - 02686
Giải ba 47355 - 19911
Giải nhì 68214
Giải nhất 11261
Giải đặc biệt 82345
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01 - 10 - 11 - 14[2] - 15 - 20 - 37 - 45 - 55 - 60 - 61 - 62 - 65 - 78 - 82 - 86 - 87

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 15-07-2016

Giải tám 96
Giải bảy 830
Giải sáu 6208 - 8777 - 0203
Giải năm 7932
Giải tư 50014 - 89148 - 43229 - 37226 - 44570 - 33642 - 17836
Giải ba 00166 - 97244
Giải nhì 33332
Giải nhất 58829
Giải đặc biệt 92082
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
03 - 08 - 14 - 26 - 29[2] - 30 - 32[2] - 36 - 42 - 44 - 48 - 66 - 70 - 77 - 82 - 96

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 08-07-2016

Giải tám 39
Giải bảy 317
Giải sáu 8538 - 7564 - 3723
Giải năm 7089
Giải tư 07170 - 66353 - 22381 - 42103 - 74250 - 32540 - 30702
Giải ba 37568 - 61437
Giải nhì 10028
Giải nhất 61906
Giải đặc biệt 88071
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
02 - 03 - 06 - 17 - 23 - 28 - 37 - 38 - 39 - 40 - 50 - 53 - 64 - 68 - 70 - 71 - 81 - 89