Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 16-02-2018 - XSGL

Giải tám 44
Giải bảy 298
Giải sáu 0535 - 4289 - 8667
Giải năm 7254
Giải tư 53629 - 58917 - 16614 - 26298 - 32417 - 40624 - 20617
Giải ba 14795 - 89692
Giải nhì 13455
Giải nhất 95597
Giải đặc biệt 737179
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
14 - 17[3] - 24 - 29 - 35 - 44 - 54 - 55 - 67 - 79 - 89 - 92 - 95 - 97 - 98[2]

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 09-02-2018 - XSGL

Giải tám 45
Giải bảy 322
Giải sáu 1840 - 1420 - 7720
Giải năm 6168
Giải tư 83752 - 44284 - 66746 - 68270 - 62859 - 06256 - 96213
Giải ba 70542 - 38673
Giải nhì 49382
Giải nhất 36591
Giải đặc biệt 193228
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
13 - 20[2] - 22 - 28 - 40 - 42 - 45 - 46 - 52 - 56 - 59 - 68 - 70 - 73 - 82 - 84 - 91

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 02-02-2018 - XSGL

Giải tám 55
Giải bảy 926
Giải sáu 7784 - 8477 - 7417
Giải năm 8123
Giải tư 86878 - 27592 - 03985 - 25878 - 52546 - 02409 - 95832
Giải ba 61084 - 20574
Giải nhì 73796
Giải nhất 28607
Giải đặc biệt 826248
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
07 - 09 - 17 - 23 - 26 - 32 - 46 - 48 - 55 - 74 - 77 - 78[2] - 84[2] - 85 - 92 - 96

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 26-01-2018 - XSGL

Giải tám 73
Giải bảy 035
Giải sáu 4405 - 0270 - 6533
Giải năm 4691
Giải tư 07046 - 87082 - 64241 - 74107 - 49400 - 47841 - 81186
Giải ba 81792 - 40542
Giải nhì 95299
Giải nhất 59345
Giải đặc biệt 159337
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 05 - 07 - 33 - 35 - 37 - 41[2] - 42 - 45 - 46 - 70 - 73 - 82 - 86 - 91 - 92 - 99

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 19-01-2018 - XSGL

Giải tám 33
Giải bảy 550
Giải sáu 9426 - 6182 - 9659
Giải năm 2889
Giải tư 56727 - 43218 - 73173 - 94632 - 20822 - 55059 - 03906
Giải ba 37539 - 00856
Giải nhì 32235
Giải nhất 49343
Giải đặc biệt 635919
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
06 - 18 - 19 - 22 - 26 - 27 - 32 - 33 - 35 - 39 - 43 - 50 - 56 - 59[2] - 73 - 82 - 89

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 12-01-2018 - XSGL

Giải tám 65
Giải bảy 376
Giải sáu 1346 - 5804 - 2263
Giải năm 0340
Giải tư 00299 - 15241 - 49223 - 20245 - 84434 - 68552 - 72852
Giải ba 54295 - 04593
Giải nhì 63141
Giải nhất 51274
Giải đặc biệt 867516
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
04 - 16 - 23 - 34 - 40 - 41[2] - 45 - 46 - 52[2] - 63 - 65 - 74 - 76 - 93 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 05-01-2018 - XSGL

Giải tám 85
Giải bảy 894
Giải sáu 4750 - 4989 - 2195
Giải năm 9923
Giải tư 86660 - 69260 - 15184 - 14808 - 13479 - 53838 - 95507
Giải ba 80483 - 82553
Giải nhì 22771
Giải nhất 94693
Giải đặc biệt 582780
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
07 - 08 - 23 - 38 - 50 - 53 - 60[2] - 71 - 79 - 80 - 83 - 84 - 85 - 89 - 93 - 94 - 95

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 29-12-2017 - XSGL

Giải tám 58
Giải bảy 863
Giải sáu 5243 - 8607 - 6672
Giải năm 7576
Giải tư 97170 - 59970 - 34504 - 08589 - 49317 - 52723 - 80479
Giải ba 29783 - 59011
Giải nhì 60143
Giải nhất 23555
Giải đặc biệt 429411
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
04 - 07 - 11[2] - 17 - 23 - 43[2] - 55 - 58 - 63 - 70[2] - 72 - 76 - 79 - 83 - 89