Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 17-02-2017

Giải tám 43
Giải bảy 237
Giải sáu 0812 - 9945 - 5956
Giải năm 5513
Giải tư 64135 - 68172 - 96698 - 19896 - 31591 - 25260 - 01051
Giải ba 17175 - 17469
Giải nhì 20333
Giải nhất 33042
Giải đặc biệt 14514
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
12 - 13 - 14 - 33 - 35 - 37 - 42 - 43 - 45 - 51 - 56 - 60 - 69 - 72 - 75 - 91 - 96 - 98

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 10-02-2017

Giải tám 04
Giải bảy 887
Giải sáu 4339 - 2331 - 7338
Giải năm 7703
Giải tư 53509 - 71189 - 24352 - 16732 - 17773 - 78958 - 73742
Giải ba 31776 - 90084
Giải nhì 64663
Giải nhất 24485
Giải đặc biệt 51635
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
03 - 04 - 09 - 31 - 32 - 35 - 38 - 39 - 42 - 52 - 58 - 63 - 73 - 76 - 84 - 85 - 87 - 89

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 03-02-2017

Giải tám 29
Giải bảy 315
Giải sáu 4716 - 2679 - 7054
Giải năm 5427
Giải tư 53759 - 08887 - 28349 - 17029 - 52510 - 84750 - 53461
Giải ba 84728 - 54537
Giải nhì 42148
Giải nhất 94933
Giải đặc biệt 29270
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
10 - 15 - 16 - 27 - 28 - 29[2] - 33 - 37 - 48 - 49 - 50 - 54 - 59 - 61 - 70 - 79 - 87

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 27-01-2017

Giải tám 50
Giải bảy 600
Giải sáu 2963 - 4240 - 8634
Giải năm 6194
Giải tư 53185 - 70984 - 23071 - 18517 - 61332 - 45417 - 80843
Giải ba 56603 - 66450
Giải nhì 85765
Giải nhất 24008
Giải đặc biệt 68202
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 02 - 03 - 08 - 17[2] - 32 - 34 - 40 - 43 - 50[2] - 63 - 65 - 71 - 84 - 85 - 94

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 20-01-2017

Giải tám 41
Giải bảy 701
Giải sáu 6588 - 0005 - 9066
Giải năm 4812
Giải tư 71663 - 52514 - 81486 - 92310 - 75373 - 71039 - 65743
Giải ba 20383 - 51436
Giải nhì 60024
Giải nhất 31498
Giải đặc biệt 24440
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01 - 05 - 10 - 12 - 14 - 24 - 36 - 39 - 40 - 41 - 43 - 63 - 66 - 73 - 83 - 86 - 88 - 98

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 13-01-2017

Giải tám 96
Giải bảy 244
Giải sáu 6001 - 1773 - 2748
Giải năm 9777
Giải tư 97662 - 35681 - 93269 - 35485 - 73139 - 64027 - 58618
Giải ba 49176 - 69338
Giải nhì 61549
Giải nhất 33797
Giải đặc biệt 07220
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01 - 18 - 20 - 27 - 38 - 39 - 44 - 48 - 49 - 62 - 69 - 73 - 76 - 77 - 81 - 85 - 96 - 97

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 06-01-2017

Giải tám 23
Giải bảy 679
Giải sáu 1076 - 1136 - 9767
Giải năm 7536
Giải tư 86320 - 78462 - 13376 - 81606 - 75954 - 47485 - 23379
Giải ba 56535 - 15247
Giải nhì 80255
Giải nhất 89880
Giải đặc biệt 30577
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
06 - 20 - 23 - 35 - 36[2] - 47 - 54 - 55 - 62 - 67 - 76[2] - 77 - 79[2] - 80 - 85

Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 30-12-2016

Giải tám 37
Giải bảy 955
Giải sáu 6333 - 4712 - 6078
Giải năm 8959
Giải tư 95419 - 59356 - 37458 - 43286 - 88686 - 05752 - 76894
Giải ba 81408 - 02139
Giải nhì 70104
Giải nhất 60900
Giải đặc biệt 75752
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 04 - 08 - 12 - 19 - 33 - 37 - 39 - 52[2] - 55 - 56 - 58 - 59 - 78 - 86[2] - 94