Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 17-08-2018 - XSGL

Giải tám 79
Giải bảy 695
Giải sáu 9814 - 9839 - 4245
Giải năm 5720
Giải tư 17724 - 99807 - 38404 - 45507 - 68518 - 64736 - 10051
Giải ba 61492 - 02424
Giải nhì 29608
Giải nhất 19090
Giải đặc biệt 028920
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
04 - 07[2] - 08 - 14 - 18 - 20[2] - 24[2] - 36 - 39 - 45 - 51 - 79 - 90 - 92 - 95

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 10-08-2018 - XSGL

Giải tám 88
Giải bảy 841
Giải sáu 7931 - 6171 - 0589
Giải năm 1227
Giải tư 05923 - 87811 - 51588 - 36051 - 63711 - 90955 - 44724
Giải ba 36843 - 36351
Giải nhì 07651
Giải nhất 12227
Giải đặc biệt 217015
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
11[2] - 15 - 23 - 24 - 27[2] - 31 - 41 - 43 - 51[3] - 55 - 71 - 88[2] - 89

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 03-08-2018 - XSGL

Giải tám 97
Giải bảy 168
Giải sáu 0902 - 7458 - 2672
Giải năm 6612
Giải tư 99379 - 77745 - 93152 - 41601 - 88438 - 78660 - 51252
Giải ba 02390 - 97796
Giải nhì 92946
Giải nhất 26236
Giải đặc biệt 894092
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01 - 02 - 12 - 36 - 38 - 45 - 46 - 52[2] - 58 - 60 - 68 - 72 - 79 - 90 - 92 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 27-07-2018 - XSGL

Giải tám 29
Giải bảy 709
Giải sáu 0375 - 0843 - 7698
Giải năm 8355
Giải tư 98734 - 70702 - 04477 - 54902 - 53628 - 57342 - 98853
Giải ba 42485 - 03594
Giải nhì 70970
Giải nhất 62551
Giải đặc biệt 765227
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
02[2] - 09 - 27 - 28 - 29 - 34 - 42 - 43 - 51 - 53 - 55 - 70 - 75 - 77 - 85 - 94 - 98

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 20-07-2018 - XSGL

Giải tám 51
Giải bảy 462
Giải sáu 7258 - 6541 - 8890
Giải năm 5907
Giải tư 66032 - 41907 - 10795 - 64943 - 05011 - 73891 - 50686
Giải ba 71016 - 60204
Giải nhì 34412
Giải nhất 49307
Giải đặc biệt 087944
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
04 - 07[3] - 11 - 12 - 16 - 32 - 41 - 43 - 44 - 51 - 58 - 62 - 86 - 90 - 91 - 95

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 13-07-2018 - XSGL

Giải tám 66
Giải bảy 096
Giải sáu 9078 - 8694 - 9503
Giải năm 0273
Giải tư 33924 - 48753 - 47700 - 55305 - 03580 - 81243 - 19778
Giải ba 06903 - 80121
Giải nhì 20923
Giải nhất 79178
Giải đặc biệt 503442
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 03[2] - 05 - 21 - 23 - 24 - 42 - 43 - 53 - 66 - 73 - 78[3] - 80 - 94 - 96

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 06-07-2018 - XSGL

Giải tám 66
Giải bảy 744
Giải sáu 9878 - 9753 - 6409
Giải năm 1655
Giải tư 37450 - 56382 - 32086 - 18702 - 22511 - 75433 - 48467
Giải ba 30158 - 27266
Giải nhì 63073
Giải nhất 08360
Giải đặc biệt 466335
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
02 - 09 - 11 - 33 - 35 - 44 - 50 - 53 - 55 - 58 - 60 - 66[2] - 67 - 73 - 78 - 82 - 86

Kết quả Xổ số Gia Lai: Thứ 6 ngày 29-06-2018 - XSGL

Giải tám 30
Giải bảy 840
Giải sáu 8422 - 9007 - 6155
Giải năm 1889
Giải tư 13493 - 86675 - 21811 - 78738 - 01253 - 56424 - 68109
Giải ba 93810 - 39747
Giải nhì 77094
Giải nhất 55659
Giải đặc biệt 293470
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
07 - 09 - 10 - 11 - 22 - 24 - 30 - 38 - 40 - 47 - 53 - 55 - 59 - 70 - 75 - 89 - 93 - 94