Ngày mở thưởng

XSHG xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 27-05-2017

Giải tám 54
Giải bảy 432
Giải sáu 1603 - 3810 - 4893
Giải năm 4147
Giải tư 90517 - 36348 - 46118 - 17734 - 83730 - 45138 - 13267
Giải ba 95238 - 99549
Giải nhì 61379
Giải nhất 66818
Giải đặc biệt 575776
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03 - 10 - 17 - 18[2] - 30 - 32 - 34 - 38[2] - 47 - 48 - 49 - 54 - 67 - 76 - 79 - 93

XSHG xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 20-05-2017

Giải tám 42
Giải bảy 424
Giải sáu 7511 - 8274 - 4248
Giải năm 6523
Giải tư 58149 - 23214 - 84797 - 82843 - 97634 - 49768 - 84051
Giải ba 81406 - 51949
Giải nhì 04956
Giải nhất 49163
Giải đặc biệt 398981
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
06 - 11 - 14 - 23 - 24 - 34 - 42 - 43 - 48 - 49[2] - 51 - 56 - 63 - 68 - 74 - 81 - 97

XSHG xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 13-05-2017

Giải tám 53
Giải bảy 812
Giải sáu 0412 - 8267 - 5388
Giải năm 1193
Giải tư 88893 - 21896 - 03760 - 78622 - 57277 - 03093 - 92364
Giải ba 54808 - 98176
Giải nhì 64322
Giải nhất 18608
Giải đặc biệt 984771
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
08[2] - 12[2] - 22[2] - 53 - 60 - 64 - 67 - 71 - 76 - 77 - 88 - 93[3] - 96

XSHG xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 06-05-2017

Giải tám 82
Giải bảy 366
Giải sáu 6677 - 3665 - 8695
Giải năm 0889
Giải tư 50481 - 03934 - 05104 - 16250 - 63375 - 88647 - 60820
Giải ba 42859 - 34698
Giải nhì 94408
Giải nhất 30089
Giải đặc biệt 543776
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
04 - 08 - 20 - 34 - 47 - 50 - 59 - 65 - 66 - 75 - 76 - 77 - 81 - 82 - 89[2] - 95 - 98

XSHG xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 29-04-2017

Giải tám 70
Giải bảy 211
Giải sáu 7458 - 8861 - 0992
Giải năm 9130
Giải tư 44700 - 46195 - 85403 - 92631 - 87022 - 32660 - 65374
Giải ba 03605 - 81156
Giải nhì 30098
Giải nhất 76402
Giải đặc biệt 307812
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00 - 02 - 03 - 05 - 11 - 12 - 22 - 30 - 31 - 56 - 58 - 60 - 61 - 70 - 74 - 92 - 95 - 98

XSHG xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 22-04-2017

Giải tám 60
Giải bảy 265
Giải sáu 6381 - 5598 - 3656
Giải năm 0673
Giải tư 54767 - 00217 - 69448 - 88961 - 73664 - 75542 - 05103
Giải ba 95407 - 02426
Giải nhì 25479
Giải nhất 45456
Giải đặc biệt 072447
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03 - 07 - 17 - 26 - 42 - 47 - 48 - 56[2] - 60 - 61 - 64 - 65 - 67 - 73 - 79 - 81 - 98

XSHG xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 15-04-2017

Giải tám 70
Giải bảy 508
Giải sáu 8679 - 6312 - 7518
Giải năm 0859
Giải tư 13685 - 54853 - 72871 - 84638 - 48177 - 93528 - 04703
Giải ba 50974 - 17426
Giải nhì 08233
Giải nhất 81249
Giải đặc biệt 404682
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03 - 08 - 12 - 18 - 26 - 28 - 33 - 38 - 49 - 53 - 59 - 70 - 71 - 74 - 77 - 79 - 82 - 85

XSHG xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 08-04-2017

Giải tám 72
Giải bảy 270
Giải sáu 1714 - 7734 - 5599
Giải năm 6010
Giải tư 63187 - 32128 - 91756 - 68733 - 99114 - 02688 - 13097
Giải ba 54892 - 03040
Giải nhì 25092
Giải nhất 88368
Giải đặc biệt 433954
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
10 - 14[2] - 28 - 33 - 34 - 40 - 54 - 56 - 68 - 70 - 72 - 87 - 88 - 92[2] - 97 - 99