Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 18-11-2017 - XSHG

Giải tám 71
Giải bảy 999
Giải sáu 1803 - 0440 - 4244
Giải năm 4101
Giải tư 36066 - 68883 - 59616 - 04692 - 16735 - 43288 - 39018
Giải ba 28797 - 92100
Giải nhì 02832
Giải nhất 49279
Giải đặc biệt 284799
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00 - 01 - 03 - 16 - 18 - 32 - 35 - 40 - 44 - 66 - 71 - 79 - 83 - 88 - 92 - 97 - 99[2]

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 11-11-2017 - XSHG

Giải tám 70
Giải bảy 785
Giải sáu 6405 - 3476 - 9484
Giải năm 1200
Giải tư 27330 - 85200 - 22590 - 38411 - 40497 - 28123 - 83527
Giải ba 22249 - 72215
Giải nhì 77321
Giải nhất 00617
Giải đặc biệt 712585
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00[2] - 05 - 11 - 15 - 17 - 21 - 23 - 27 - 30 - 49 - 70 - 76 - 84 - 85[2] - 90 - 97

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 04-11-2017 - XSHG

Giải tám 86
Giải bảy 658
Giải sáu 5943 - 4090 - 5912
Giải năm 8703
Giải tư 63585 - 81153 - 23198 - 11764 - 27004 - 08165 - 22211
Giải ba 44500 - 17892
Giải nhì 71368
Giải nhất 08379
Giải đặc biệt 102962
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00 - 03 - 04 - 11 - 12 - 43 - 53 - 58 - 62 - 64 - 65 - 68 - 79 - 85 - 86 - 90 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 28-10-2017 - XSHG

Giải tám 63
Giải bảy 818
Giải sáu 3721 - 5888 - 3903
Giải năm 9407
Giải tư 98811 - 60417 - 26878 - 35159 - 49739 - 30157 - 84650
Giải ba 32586 - 66433
Giải nhì 47562
Giải nhất 66620
Giải đặc biệt 561412
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03 - 07 - 11 - 12 - 17 - 18 - 20 - 21 - 33 - 39 - 50 - 57 - 59 - 62 - 63 - 78 - 86 - 88

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 21-10-2017 - XSHG

Giải tám 30
Giải bảy 324
Giải sáu 4748 - 0840 - 3683
Giải năm 8709
Giải tư 48597 - 60345 - 27353 - 58452 - 67432 - 53450 - 05843
Giải ba 71158 - 05175
Giải nhì 41856
Giải nhất 92327
Giải đặc biệt 473714
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
09 - 14 - 24 - 27 - 30 - 32 - 40 - 43 - 45 - 48 - 50 - 52 - 53 - 56 - 58 - 75 - 83 - 97

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 14-10-2017 - XSHG

Giải tám 17
Giải bảy 667
Giải sáu 0672 - 0697 - 7083
Giải năm 1093
Giải tư 81743 - 04547 - 24236 - 62306 - 90283 - 56003 - 24949
Giải ba 52752 - 66588
Giải nhì 87489
Giải nhất 01295
Giải đặc biệt 959133
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03 - 06 - 17 - 33 - 36 - 43 - 47 - 49 - 52 - 67 - 72 - 83[2] - 88 - 89 - 93 - 95 - 97

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 07-10-2017 - XSHG

Giải tám 04
Giải bảy 212
Giải sáu 0477 - 4035 - 9846
Giải năm 6863
Giải tư 85886 - 44089 - 88105 - 30022 - 66481 - 08550 - 69419
Giải ba 45782 - 97593
Giải nhì 48223
Giải nhất 14191
Giải đặc biệt 036080
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
04 - 05 - 12 - 19 - 22 - 23 - 35 - 46 - 50 - 63 - 77 - 80 - 81 - 82 - 86 - 89 - 91 - 93

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 30-09-2017 - XSHG

Giải tám 02
Giải bảy 327
Giải sáu 9347 - 1937 - 4456
Giải năm 9742
Giải tư 08576 - 74077 - 45816 - 12421 - 73271 - 89877 - 13379
Giải ba 24075 - 05135
Giải nhì 74675
Giải nhất 88135
Giải đặc biệt 404785
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
02 - 16 - 21 - 27 - 35[2] - 37 - 42 - 47 - 56 - 71 - 75[2] - 76 - 77[2] - 79 - 85