Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 22-07-2017 - XSHG

Giải tám 70
Giải bảy 832
Giải sáu 1232 - 9871 - 1890
Giải năm 4588
Giải tư 49417 - 66199 - 78737 - 38620 - 17072 - 11814 - 32170
Giải ba 16477 - 28246
Giải nhì 33017
Giải nhất 24117
Giải đặc biệt 165183
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
14 - 17[3] - 20 - 32[2] - 37 - 46 - 70[2] - 71 - 72 - 77 - 83 - 88 - 90 - 99

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 15-07-2017 - XSHG

Giải tám 96
Giải bảy 794
Giải sáu 2953 - 8596 - 3383
Giải năm 8679
Giải tư 18666 - 96776 - 03767 - 26295 - 61956 - 78277 - 01417
Giải ba 17360 - 04420
Giải nhì 87144
Giải nhất 83353
Giải đặc biệt 382446
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
17 - 20 - 44 - 46 - 53[2] - 56 - 60 - 66 - 67 - 76 - 77 - 79 - 83 - 94 - 95 - 96[2]

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 08-07-2017 - XSHG

Giải tám 63
Giải bảy 151
Giải sáu 3794 - 4208 - 8985
Giải năm 8977
Giải tư 89638 - 34403 - 28322 - 29686 - 12795 - 26800 - 52479
Giải ba 34013 - 86342
Giải nhì 01099
Giải nhất 27432
Giải đặc biệt 205597
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00 - 03 - 08 - 13 - 22 - 32 - 38 - 42 - 51 - 63 - 77 - 79 - 85 - 86 - 94 - 95 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 01-07-2017 - XSHG

Giải tám 42
Giải bảy 514
Giải sáu 4989 - 0794 - 6279
Giải năm 5459
Giải tư 23298 - 07460 - 59604 - 04512 - 11952 - 90852 - 62353
Giải ba 92531 - 10644
Giải nhì 15887
Giải nhất 25519
Giải đặc biệt 385344
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
04 - 12 - 14 - 19 - 31 - 42 - 44[2] - 52[2] - 53 - 59 - 60 - 79 - 87 - 89 - 94 - 98

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 24-06-2017 - XSHG

Giải tám 41
Giải bảy 812
Giải sáu 4864 - 7436 - 0120
Giải năm 8370
Giải tư 54405 - 11980 - 04830 - 49948 - 95347 - 71090 - 71215
Giải ba 97166 - 58308
Giải nhì 51426
Giải nhất 80315
Giải đặc biệt 212130
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
05 - 08 - 12 - 15[2] - 20 - 26 - 30[2] - 36 - 41 - 47 - 48 - 64 - 66 - 70 - 80 - 90

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 17-06-2017 - XSHG

Giải tám 52
Giải bảy 424
Giải sáu 5217 - 2872 - 3050
Giải năm 7926
Giải tư 70027 - 59126 - 70846 - 47280 - 68345 - 98191 - 97412
Giải ba 21120 - 72205
Giải nhì 04961
Giải nhất 89758
Giải đặc biệt 500509
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
05 - 09 - 12 - 17 - 20 - 24 - 26[2] - 27 - 45 - 46 - 50 - 52 - 58 - 61 - 72 - 80 - 91

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 10-06-2017 - XSHG

Giải tám 61
Giải bảy 585
Giải sáu 8401 - 8493 - 6501
Giải năm 0996
Giải tư 67255 - 03484 - 61002 - 94241 - 95496 - 82902 - 06345
Giải ba 16654 - 04656
Giải nhì 65615
Giải nhất 05244
Giải đặc biệt 477611
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
01[2] - 02[2] - 11 - 15 - 41 - 44 - 45 - 54 - 55 - 56 - 61 - 84 - 85 - 93 - 96[2]

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 03-06-2017 - XSHG

Giải tám 79
Giải bảy 493
Giải sáu 5798 - 6462 - 1939
Giải năm 9549
Giải tư 98618 - 84226 - 26629 - 73879 - 25309 - 31442 - 61451
Giải ba 71164 - 66767
Giải nhì 16398
Giải nhất 65948
Giải đặc biệt 358442
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
09 - 18 - 26 - 29 - 39 - 42[2] - 48 - 49 - 51 - 62 - 64 - 67 - 79[2] - 93 - 98[2]