Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 23-09-2017 - XSHG

Giải tám 06
Giải bảy 645
Giải sáu 6821 - 1198 - 2977
Giải năm 4156
Giải tư 21292 - 19481 - 73162 - 35425 - 84409 - 15997 - 61009
Giải ba 54738 - 49103
Giải nhì 10608
Giải nhất 43832
Giải đặc biệt 293934
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03 - 06 - 08 - 09[2] - 21 - 25 - 32 - 34 - 38 - 45 - 56 - 62 - 77 - 81 - 92 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 16-09-2017 - XSHG

Giải tám 82
Giải bảy 202
Giải sáu 6114 - 8282 - 3442
Giải năm 4063
Giải tư 36898 - 61689 - 59367 - 34659 - 20255 - 38949 - 60855
Giải ba 35747 - 80842
Giải nhì 73808
Giải nhất 53027
Giải đặc biệt 128447
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
02 - 08 - 14 - 27 - 42[2] - 47[2] - 49 - 55[2] - 59 - 63 - 67 - 82[2] - 89 - 98

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 09-09-2017 - XSHG

Giải tám 96
Giải bảy 047
Giải sáu 6623 - 4183 - 3593
Giải năm 8664
Giải tư 28188 - 14209 - 60660 - 31696 - 35248 - 66856 - 96863
Giải ba 32326 - 87342
Giải nhì 20260
Giải nhất 01148
Giải đặc biệt 531323
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
09 - 23[2] - 26 - 42 - 47 - 48[2] - 56 - 60[2] - 63 - 64 - 83 - 88 - 93 - 96[2]

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 02-09-2017 - XSHG

Giải tám 85
Giải bảy 108
Giải sáu 0154 - 1450 - 0373
Giải năm 1496
Giải tư 73552 - 67342 - 12249 - 82076 - 43181 - 24572 - 48073
Giải ba 70767 - 86953
Giải nhì 51881
Giải nhất 88845
Giải đặc biệt 667472
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
08 - 42 - 45 - 49 - 50 - 52 - 53 - 54 - 67 - 72[2] - 73[2] - 76 - 81[2] - 85 - 96

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 26-08-2017 - XSHG

Giải tám 45
Giải bảy 770
Giải sáu 5314 - 6939 - 2776
Giải năm 8787
Giải tư 24791 - 05769 - 04481 - 03854 - 82782 - 45211 - 99879
Giải ba 62428 - 48863
Giải nhì 12121
Giải nhất 17340
Giải đặc biệt 158941
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
11 - 14 - 21 - 28 - 39 - 40 - 41 - 45 - 54 - 63 - 69 - 70 - 76 - 79 - 81 - 82 - 87 - 91

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 19-08-2017 - XSHG

Giải tám 35
Giải bảy 756
Giải sáu 3010 - 8537 - 4031
Giải năm 1095
Giải tư 27836 - 26701 - 89725 - 10861 - 75017 - 61594 - 71287
Giải ba 46901 - 70882
Giải nhì 46773
Giải nhất 89674
Giải đặc biệt 941027
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
01[2] - 10 - 17 - 25 - 27 - 31 - 35 - 36 - 37 - 56 - 61 - 73 - 74 - 82 - 87 - 94 - 95

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 12-08-2017 - XSHG

Giải tám 84
Giải bảy 034
Giải sáu 9201 - 4206 - 2670
Giải năm 9591
Giải tư 78494 - 98237 - 15684 - 17598 - 19463 - 02248 - 22404
Giải ba 90304 - 62199
Giải nhì 29056
Giải nhất 45989
Giải đặc biệt 739607
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
01 - 04[2] - 06 - 07 - 34 - 37 - 48 - 56 - 63 - 70 - 84[2] - 89 - 91 - 94 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 05-08-2017 - XSHG

Giải tám 38
Giải bảy 936
Giải sáu 6043 - 8206 - 1551
Giải năm 1677
Giải tư 85078 - 46475 - 01797 - 40288 - 17916 - 21986 - 46942
Giải ba 22571 - 64928
Giải nhì 90040
Giải nhất 50747
Giải đặc biệt 004211
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
06 - 11 - 16 - 28 - 36 - 38 - 40 - 42 - 43 - 47 - 51 - 71 - 75 - 77 - 78 - 86 - 88 - 97