Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 17-02-2018 - XSHG

Giải tám 31
Giải bảy 839
Giải sáu 8420 - 5400 - 4900
Giải năm 8742
Giải tư 23353 - 59042 - 63583 - 23530 - 23028 - 16917 - 77501
Giải ba 90109 - 71084
Giải nhì 20938
Giải nhất 12817
Giải đặc biệt 879038
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00[2] - 01 - 09 - 17[2] - 20 - 28 - 30 - 31 - 38[2] - 39 - 42[2] - 53 - 83 - 84

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 10-02-2018 - XSHG

Giải tám 76
Giải bảy 070
Giải sáu 4340 - 4636 - 4194
Giải năm 2169
Giải tư 04590 - 99150 - 76554 - 45474 - 79467 - 37524 - 49534
Giải ba 50157 - 64922
Giải nhì 90875
Giải nhất 73410
Giải đặc biệt 086719
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
10 - 19 - 22 - 24 - 34 - 36 - 40 - 50 - 54 - 57 - 67 - 69 - 70 - 74 - 75 - 76 - 90 - 94

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 03-02-2018 - XSHG

Giải tám 06
Giải bảy 582
Giải sáu 3902 - 4299 - 7751
Giải năm 7248
Giải tư 10959 - 89396 - 52241 - 42543 - 60989 - 04194 - 50009
Giải ba 74133 - 14399
Giải nhì 92312
Giải nhất 47065
Giải đặc biệt 737084
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
02 - 06 - 09 - 12 - 33 - 41 - 43 - 48 - 51 - 59 - 65 - 82 - 84 - 89 - 94 - 96 - 99[2]

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 27-01-2018 - XSHG

Giải tám 97
Giải bảy 593
Giải sáu 0366 - 6154 - 3297
Giải năm 8426
Giải tư 37118 - 20340 - 41753 - 04740 - 58490 - 77372 - 81401
Giải ba 36188 - 83834
Giải nhì 60501
Giải nhất 38109
Giải đặc biệt 178363
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
01[2] - 09 - 18 - 26 - 34 - 40[2] - 53 - 54 - 63 - 66 - 72 - 88 - 90 - 93 - 97[2]

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 20-01-2018 - XSHG

Giải tám 96
Giải bảy 287
Giải sáu 5911 - 6202 - 0031
Giải năm 6445
Giải tư 09336 - 18467 - 75971 - 97572 - 66091 - 00414 - 03183
Giải ba 37343 - 55750
Giải nhì 72283
Giải nhất 20389
Giải đặc biệt 122741
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
02 - 11 - 14 - 31 - 36 - 41 - 43 - 45 - 50 - 67 - 71 - 72 - 83[2] - 87 - 89 - 91 - 96

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 13-01-2018 - XSHG

Giải tám 80
Giải bảy 921
Giải sáu 2911 - 1879 - 0673
Giải năm 5520
Giải tư 39223 - 89410 - 70564 - 26623 - 02890 - 81651 - 97341
Giải ba 10004 - 99713
Giải nhì 74410
Giải nhất 73199
Giải đặc biệt 452573
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
04 - 10[2] - 11 - 13 - 20 - 21 - 23[2] - 41 - 51 - 64 - 73[2] - 79 - 80 - 90 - 99

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 06-01-2018 - XSHG

Giải tám 80
Giải bảy 589
Giải sáu 8873 - 4961 - 3855
Giải năm 2316
Giải tư 27343 - 63776 - 55558 - 37195 - 30802 - 17137 - 80087
Giải ba 32468 - 22340
Giải nhì 54612
Giải nhất 71322
Giải đặc biệt 613081
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
02 - 12 - 16 - 22 - 37 - 40 - 43 - 55 - 58 - 61 - 68 - 73 - 76 - 80 - 81 - 87 - 89 - 95

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 30-12-2017 - XSHG

Giải tám 02
Giải bảy 072
Giải sáu 5103 - 2605 - 3604
Giải năm 4636
Giải tư 00065 - 49277 - 57708 - 45930 - 38508 - 45004 - 74480
Giải ba 19888 - 61550
Giải nhì 79656
Giải nhất 01467
Giải đặc biệt 817602
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
02[2] - 03 - 04[2] - 05 - 08[2] - 30 - 36 - 50 - 56 - 65 - 67 - 72 - 77 - 80 - 88