Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 18-08-2018 - XSHG

Giải tám 53
Giải bảy 402
Giải sáu 6327 - 5678 - 2636
Giải năm 9100
Giải tư 40204 - 76493 - 54490 - 09390 - 51953 - 65373 - 04381
Giải ba 32758 - 69567
Giải nhì 00268
Giải nhất 90903
Giải đặc biệt 352041
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00 - 02 - 03 - 04 - 27 - 36 - 41 - 53[2] - 58 - 67 - 68 - 73 - 78 - 81 - 90[2] - 93

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 11-08-2018 - XSHG

Giải tám 84
Giải bảy 316
Giải sáu 3093 - 1269 - 3554
Giải năm 1560
Giải tư 01502 - 71882 - 14995 - 98167 - 10332 - 12316 - 40783
Giải ba 07491 - 09845
Giải nhì 65141
Giải nhất 27913
Giải đặc biệt 488001
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
01 - 02 - 13 - 16[2] - 32 - 41 - 45 - 54 - 60 - 67 - 69 - 82 - 83 - 84 - 91 - 93 - 95

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 04-08-2018 - XSHG

Giải tám 65
Giải bảy 259
Giải sáu 8291 - 3625 - 2645
Giải năm 5792
Giải tư 32561 - 53239 - 69931 - 42355 - 49246 - 40303 - 44136
Giải ba 86992 - 73612
Giải nhì 12379
Giải nhất 93534
Giải đặc biệt 661333
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03 - 12 - 25 - 31 - 33 - 34 - 36 - 39 - 45 - 46 - 55 - 59 - 61 - 65 - 79 - 91 - 92[2]

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 28-07-2018 - XSHG

Giải tám 70
Giải bảy 539
Giải sáu 6998 - 7324 - 8025
Giải năm 2920
Giải tư 99597 - 43008 - 11641 - 11783 - 34644 - 47961 - 81311
Giải ba 47687 - 90021
Giải nhì 83897
Giải nhất 90767
Giải đặc biệt 028075
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
08 - 11 - 20 - 21 - 24 - 25 - 39 - 41 - 44 - 61 - 67 - 70 - 75 - 83 - 87 - 97[2] - 98

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 21-07-2018 - XSHG

Giải tám 18
Giải bảy 246
Giải sáu 5392 - 1605 - 6162
Giải năm 3079
Giải tư 86708 - 52757 - 11772 - 47454 - 77366 - 97048 - 21655
Giải ba 93284 - 23184
Giải nhì 81657
Giải nhất 98621
Giải đặc biệt 500275
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
05 - 08 - 18 - 21 - 46 - 48 - 54 - 55 - 57[2] - 62 - 66 - 72 - 75 - 79 - 84[2] - 92

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 14-07-2018 - XSHG

Giải tám 68
Giải bảy 625
Giải sáu 5243 - 3463 - 8072
Giải năm 3494
Giải tư 72281 - 09410 - 39230 - 67650 - 39814 - 66024 - 84553
Giải ba 26303 - 56398
Giải nhì 09179
Giải nhất 08128
Giải đặc biệt 646130
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
03 - 10 - 14 - 24 - 25 - 28 - 30[2] - 43 - 50 - 53 - 63 - 68 - 72 - 79 - 81 - 94 - 98

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 07-07-2018 - XSHG

Giải tám 90
Giải bảy 787
Giải sáu 4720 - 9492 - 0508
Giải năm 9000
Giải tư 60918 - 18377 - 06168 - 94547 - 53082 - 23763 - 61928
Giải ba 36670 - 15051
Giải nhì 31430
Giải nhất 28286
Giải đặc biệt 665624
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
00 - 08 - 18 - 20 - 24 - 28 - 30 - 47 - 51 - 63 - 68 - 70 - 77 - 82 - 86 - 87 - 90 - 92

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 30-06-2018 - XSHG

Giải tám 33
Giải bảy 545
Giải sáu 4574 - 8032 - 3174
Giải năm 8982
Giải tư 58349 - 80630 - 61111 - 74159 - 62547 - 90214 - 31282
Giải ba 68853 - 33139
Giải nhì 14863
Giải nhất 13407
Giải đặc biệt 546675
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
07 - 11 - 14 - 30 - 32 - 33 - 39 - 45 - 47 - 49 - 53 - 59 - 63 - 74[2] - 75 - 82[2]