Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 17-12-2017 - XSKH

Giải tám 62
Giải bảy 531
Giải sáu 4217 - 1592 - 1331
Giải năm 0507
Giải tư 14651 - 18945 - 84582 - 68529 - 01305 - 71320 - 39193
Giải ba 50571 - 47987
Giải nhì 40018
Giải nhất 66422
Giải đặc biệt 062302
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
02 - 05 - 07 - 17 - 18 - 20 - 22 - 29 - 31[2] - 45 - 51 - 62 - 71 - 82 - 87 - 92 - 93

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 13-12-2017 - XSKH

Giải tám 42
Giải bảy 563
Giải sáu 1110 - 9730 - 6177
Giải năm 6861
Giải tư 95686 - 75213 - 68539 - 92212 - 00913 - 79840 - 31392
Giải ba 35449 - 64924
Giải nhì 86315
Giải nhất 82590
Giải đặc biệt 999031
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
10 - 12 - 13[2] - 15 - 24 - 30 - 31 - 39 - 40 - 42 - 49 - 61 - 63 - 77 - 86 - 90 - 92

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 10-12-2017 - XSKH

Giải tám 91
Giải bảy 337
Giải sáu 5692 - 9900 - 9598
Giải năm 8976
Giải tư 31172 - 63860 - 61465 - 61390 - 62358 - 89411 - 02210
Giải ba 67335 - 66179
Giải nhì 14380
Giải nhất 99749
Giải đặc biệt 855795
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 10 - 11 - 35 - 37 - 49 - 58 - 60 - 65 - 72 - 76 - 79 - 80 - 90 - 91 - 92 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 06-12-2017 - XSKH

Giải tám 47
Giải bảy 039
Giải sáu 5481 - 2586 - 2052
Giải năm 1473
Giải tư 48544 - 55763 - 42753 - 44507 - 94235 - 35994 - 30821
Giải ba 72170 - 06327
Giải nhì 51301
Giải nhất 84548
Giải đặc biệt 472774
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
01 - 07 - 21 - 27 - 35 - 39 - 44 - 47 - 48 - 52 - 53 - 63 - 70 - 73 - 74 - 81 - 86 - 94

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 03-12-2017 - XSKH

Giải tám 59
Giải bảy 798
Giải sáu 2210 - 2072 - 2551
Giải năm 9558
Giải tư 35567 - 88413 - 34724 - 20057 - 04371 - 20210 - 82973
Giải ba 51660 - 65058
Giải nhì 39286
Giải nhất 27862
Giải đặc biệt 339589
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
10[2] - 13 - 24 - 51 - 57 - 58[2] - 59 - 60 - 62 - 67 - 71 - 72 - 73 - 86 - 89 - 98

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 29-11-2017 - XSKH

Giải tám 06
Giải bảy 085
Giải sáu 7599 - 5330 - 4319
Giải năm 7580
Giải tư 54854 - 48367 - 96615 - 74042 - 06472 - 27314 - 16406
Giải ba 60692 - 55174
Giải nhì 37829
Giải nhất 05770
Giải đặc biệt 812464
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
06[2] - 14 - 15 - 19 - 29 - 30 - 42 - 54 - 64 - 67 - 70 - 72 - 74 - 80 - 85 - 92 - 99

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 26-11-2017 - XSKH

Giải tám 88
Giải bảy 717
Giải sáu 0323 - 8216 - 3531
Giải năm 5593
Giải tư 53674 - 50382 - 03599 - 10751 - 44953 - 45809 - 19500
Giải ba 40897 - 24223
Giải nhì 16322
Giải nhất 27511
Giải đặc biệt 222279
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 09 - 11 - 16 - 17 - 22 - 23[2] - 31 - 51 - 53 - 74 - 79 - 82 - 88 - 93 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 22-11-2017 - XSKH

Giải tám 46
Giải bảy 599
Giải sáu 4778 - 3719 - 7224
Giải năm 2757
Giải tư 94301 - 78345 - 51814 - 38550 - 03055 - 00003 - 46835
Giải ba 35524 - 54582
Giải nhì 65660
Giải nhất 41051
Giải đặc biệt 690149
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
01 - 03 - 14 - 19 - 24[2] - 35 - 45 - 46 - 49 - 50 - 51 - 55 - 57 - 60 - 78 - 82 - 99