Ngày mở thưởng

XSKH xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 26-04-2017

Giải tám 70
Giải bảy 797
Giải sáu 9837 - 4418 - 3537
Giải năm 0985
Giải tư 28929 - 53426 - 28296 - 91265 - 92451 - 36178 - 60411
Giải ba 55503 - 44843
Giải nhì 92742
Giải nhất 45824
Giải đặc biệt 234202
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
02 - 03 - 11 - 18 - 24 - 26 - 29 - 37[2] - 42 - 43 - 51 - 65 - 70 - 78 - 85 - 96 - 97

XSKH xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 23-04-2017

Giải tám 09
Giải bảy 926
Giải sáu 1655 - 4597 - 1362
Giải năm 2788
Giải tư 27726 - 93260 - 15416 - 29930 - 42052 - 07464 - 62982
Giải ba 50943 - 35827
Giải nhì 05113
Giải nhất 26887
Giải đặc biệt 878705
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
05 - 09 - 13 - 16 - 26[2] - 27 - 30 - 43 - 52 - 55 - 60 - 62 - 64 - 82 - 87 - 88 - 97

XSKH xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 19-04-2017

Giải tám 94
Giải bảy 262
Giải sáu 4552 - 2453 - 1539
Giải năm 1416
Giải tư 59032 - 92430 - 02099 - 23643 - 76725 - 70999 - 92047
Giải ba 31424 - 76230
Giải nhì 45901
Giải nhất 32647
Giải đặc biệt 697749
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
01 - 16 - 24 - 25 - 30[2] - 32 - 39 - 43 - 47[2] - 49 - 52 - 53 - 62 - 94 - 99[2]

XSKH xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 16-04-2017

Giải tám 56
Giải bảy 558
Giải sáu 3148 - 0356 - 0073
Giải năm 1033
Giải tư 66093 - 03211 - 02978 - 02565 - 39874 - 72402 - 70253
Giải ba 23341 - 17790
Giải nhì 90579
Giải nhất 03384
Giải đặc biệt 498251
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
02 - 11 - 33 - 41 - 48 - 51 - 53 - 56[2] - 58 - 65 - 73 - 74 - 78 - 79 - 84 - 90 - 93

XSKH xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 12-04-2017

Giải tám 66
Giải bảy 405
Giải sáu 4703 - 0594 - 5825
Giải năm 5533
Giải tư 41559 - 33564 - 29382 - 70644 - 67333 - 43914 - 97594
Giải ba 25819 - 09947
Giải nhì 40420
Giải nhất 27947
Giải đặc biệt 025528
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03 - 05 - 14 - 19 - 20 - 25 - 28 - 33[2] - 44 - 47[2] - 59 - 64 - 66 - 82 - 94[2]

XSKH xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 09-04-2017

Giải tám 64
Giải bảy 490
Giải sáu 0676 - 6804 - 3795
Giải năm 8298
Giải tư 20775 - 86437 - 33982 - 63889 - 24515 - 95698 - 08584
Giải ba 47381 - 88255
Giải nhì 30426
Giải nhất 22527
Giải đặc biệt 897193
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
04 - 15 - 26 - 27 - 37 - 55 - 64 - 75 - 76 - 81 - 82 - 84 - 89 - 90 - 93 - 95 - 98[2]

XSKH xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 05-04-2017

Giải tám 94
Giải bảy 434
Giải sáu 3743 - 0059 - 4812
Giải năm 7199
Giải tư 56939 - 84817 - 94570 - 54590 - 80593 - 39922 - 97546
Giải ba 26786 - 79111
Giải nhì 44085
Giải nhất 75532
Giải đặc biệt 390522
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
11 - 12 - 17 - 22[2] - 32 - 34 - 39 - 43 - 46 - 59 - 70 - 85 - 86 - 90 - 93 - 94 - 99

XSKH xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 02-04-2017

Giải tám 11
Giải bảy 081
Giải sáu 9290 - 6175 - 5203
Giải năm 9530
Giải tư 87108 - 25056 - 88722 - 61991 - 21486 - 99633 - 69465
Giải ba 47236 - 39959
Giải nhì 63634
Giải nhất 84608
Giải đặc biệt 087277
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03 - 08[2] - 11 - 22 - 30 - 33 - 34 - 36 - 56 - 59 - 65 - 75 - 77 - 81 - 86 - 90 - 91