Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 10-02-2016

Giải tám 32
Giải bảy 444
Giải sáu 3042 - 6997 - 2868
Giải năm 5009
Giải tư 64783 - 88898 - 72898 - 26374 - 87592 - 06524 - 05361
Giải ba 14386 - 28677
Giải nhì 66394
Giải nhất 42183
Giải đặc biệt 254690
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
09 - 24 - 32 - 42 - 44 - 61 - 68 - 74 - 77 - 83[2] - 86 - 90 - 92 - 94 - 97 - 98[2]

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 07-02-2016

Giải tám 94
Giải bảy 009
Giải sáu 1838 - 8269 - 9822
Giải năm 2526
Giải tư 50004 - 75550 - 32993 - 56523 - 67203 - 94080 - 68322
Giải ba 72330 - 33623
Giải nhì 18262
Giải nhất 00632
Giải đặc biệt 258097
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03 - 04 - 09 - 22[2] - 23[2] - 26 - 30 - 32 - 38 - 50 - 62 - 69 - 80 - 93 - 94 - 97

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 03-02-2016

Giải tám 61
Giải bảy 094
Giải sáu 2745 - 2263 - 3972
Giải năm 2372
Giải tư 14206 - 43844 - 99104 - 69811 - 70329 - 11532 - 22550
Giải ba 67913 - 80160
Giải nhì 45411
Giải nhất 48695
Giải đặc biệt 914672
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
04 - 06 - 11[2] - 13 - 29 - 32 - 44 - 45 - 50 - 60 - 61 - 63 - 72[3] - 94 - 95

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 31-01-2016

Giải tám 87
Giải bảy 685
Giải sáu 2978 - 6284 - 1635
Giải năm 8482
Giải tư 27144 - 55362 - 49844 - 09735 - 77515 - 32377 - 59599
Giải ba 38721 - 11207
Giải nhì 95694
Giải nhất 43663
Giải đặc biệt 527923
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
07 - 15 - 21 - 23 - 35[2] - 44[2] - 62 - 63 - 77 - 78 - 82 - 84 - 85 - 87 - 94 - 99