Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 24-07-2016

Giải tám 79
Giải bảy 309
Giải sáu 5004 - 4478 - 3609
Giải năm 8606
Giải tư 26857 - 35748 - 36440 - 61630 - 02569 - 78494 - 89879
Giải ba 21554 - 80025
Giải nhì 08791
Giải nhất 55990
Giải đặc biệt 18264
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
04 - 06 - 09[2] - 25 - 30 - 40 - 48 - 54 - 57 - 64 - 69 - 78 - 79[2] - 90 - 91 - 94

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 20-07-2016

Giải tám 77
Giải bảy 540
Giải sáu 5865 - 7496 - 8234
Giải năm 4296
Giải tư 14289 - 88491 - 03021 - 04989 - 29796 - 65901 - 78055
Giải ba 04384 - 51106
Giải nhì 91715
Giải nhất 72146
Giải đặc biệt 19346
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
01 - 06 - 15 - 21 - 34 - 40 - 46[2] - 55 - 65 - 77 - 84 - 89[2] - 91 - 96[3]

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 17-07-2016

Giải tám 94
Giải bảy 994
Giải sáu 8801 - 1237 - 7528
Giải năm 1700
Giải tư 06806 - 83947 - 61103 - 82593 - 51600 - 45942 - 99716
Giải ba 96276 - 22610
Giải nhì 70858
Giải nhất 74614
Giải đặc biệt 32052
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00[2] - 01 - 03 - 06 - 10 - 14 - 16 - 28 - 37 - 42 - 47 - 52 - 58 - 76 - 93 - 94[2]

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 13-07-2016

Giải tám 48
Giải bảy 445
Giải sáu 1479 - 1748 - 7614
Giải năm 1761
Giải tư 09092 - 09648 - 99167 - 47668 - 84733 - 08216 - 97315
Giải ba 17508 - 87626
Giải nhì 07855
Giải nhất 43983
Giải đặc biệt 03114
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
08 - 14[2] - 15 - 16 - 26 - 33 - 45 - 48[3] - 55 - 61 - 67 - 68 - 79 - 83 - 92

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 10-07-2016

Giải tám 87
Giải bảy 715
Giải sáu 2250 - 7418 - 1502
Giải năm 3337
Giải tư 05305 - 35301 - 30569 - 55100 - 86175 - 37664 - 93874
Giải ba 98812 - 54014
Giải nhì 33951
Giải nhất 12897
Giải đặc biệt 71078
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 01 - 02 - 05 - 12 - 14 - 15 - 18 - 37 - 50 - 51 - 64 - 69 - 74 - 75 - 78 - 87 - 97

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 06-07-2016

Giải tám 67
Giải bảy 344
Giải sáu 9574 - 8819 - 9771
Giải năm 5525
Giải tư 16931 - 26887 - 76003 - 08431 - 27355 - 12052 - 02007
Giải ba 36550 - 30529
Giải nhì 01139
Giải nhất 07259
Giải đặc biệt 96582
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03 - 07 - 19 - 25 - 29 - 31[2] - 39 - 44 - 50 - 52 - 55 - 59 - 67 - 71 - 74 - 82 - 87

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 03-07-2016

Giải tám 08
Giải bảy 775
Giải sáu 3513 - 8911 - 8843
Giải năm 6524
Giải tư 71487 - 66986 - 59347 - 51567 - 83376 - 86360 - 68915
Giải ba 80715 - 44735
Giải nhì 68143
Giải nhất 97472
Giải đặc biệt 56759
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
08 - 11 - 13 - 15[2] - 24 - 35 - 43[2] - 47 - 59 - 60 - 67 - 72 - 75 - 76 - 86 - 87

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 29-06-2016

Giải tám 61
Giải bảy 396
Giải sáu 9976 - 0915 - 0268
Giải năm 4374
Giải tư 79836 - 82147 - 20127 - 89599 - 45203 - 70088 - 79861
Giải ba 65009 - 09344
Giải nhì 20587
Giải nhất 80858
Giải đặc biệt 72277
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03 - 09 - 15 - 27 - 36 - 44 - 47 - 58 - 61[2] - 68 - 74 - 76 - 77 - 87 - 88 - 96 - 99