Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 18-10-2017 - XSKH

Giải tám 40
Giải bảy 480
Giải sáu 9384 - 3980 - 2473
Giải năm 9953
Giải tư 39357 - 90980 - 39810 - 22499 - 82519 - 22633 - 14371
Giải ba 08163 - 98007
Giải nhì 06680
Giải nhất 10634
Giải đặc biệt 950529
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
07 - 10 - 19 - 29 - 33 - 34 - 40 - 53 - 57 - 63 - 71 - 73 - 80[4] - 84 - 99

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 15-10-2017 - XSKH

Giải tám 38
Giải bảy 303
Giải sáu 6920 - 9136 - 1264
Giải năm 8424
Giải tư 37052 - 12245 - 24247 - 80217 - 12099 - 00268 - 92420
Giải ba 48377 - 08567
Giải nhì 54221
Giải nhất 22773
Giải đặc biệt 008216
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03 - 16 - 17 - 20[2] - 21 - 24 - 36 - 38 - 45 - 47 - 52 - 64 - 67 - 68 - 73 - 77 - 99

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 11-10-2017 - XSKH

Giải tám 78
Giải bảy 786
Giải sáu 1987 - 1339 - 2923
Giải năm 6565
Giải tư 69865 - 85608 - 00358 - 22799 - 52524 - 68680 - 78457
Giải ba 63028 - 60296
Giải nhì 74166
Giải nhất 65473
Giải đặc biệt 104182
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
08 - 23 - 24 - 28 - 39 - 57 - 58 - 65[2] - 66 - 73 - 78 - 80 - 82 - 86 - 87 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 08-10-2017 - XSKH

Giải tám 95
Giải bảy 539
Giải sáu 6837 - 1819 - 9391
Giải năm 1502
Giải tư 15409 - 62913 - 56279 - 01941 - 92715 - 75874 - 58948
Giải ba 55014 - 38527
Giải nhì 00784
Giải nhất 99405
Giải đặc biệt 238235
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
02 - 05 - 09 - 13 - 14 - 15 - 19 - 27 - 35 - 37 - 39 - 41 - 48 - 74 - 79 - 84 - 91 - 95

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 04-10-2017 - XSKH

Giải tám 57
Giải bảy 861
Giải sáu 5685 - 7564 - 8435
Giải năm 6043
Giải tư 62522 - 85797 - 85066 - 29869 - 74929 - 59807 - 25011
Giải ba 85415 - 11830
Giải nhì 99907
Giải nhất 08499
Giải đặc biệt 884392
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
07[2] - 11 - 15 - 22 - 29 - 30 - 35 - 43 - 57 - 61 - 64 - 66 - 69 - 85 - 92 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 01-10-2017 - XSKH

Giải tám 26
Giải bảy 486
Giải sáu 7169 - 0969 - 6098
Giải năm 3966
Giải tư 46167 - 74791 - 13860 - 05842 - 15435 - 46453 - 67233
Giải ba 64008 - 45184
Giải nhì 95319
Giải nhất 99773
Giải đặc biệt 700857
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
08 - 19 - 26 - 33 - 35 - 42 - 53 - 57 - 60 - 66 - 67 - 69[2] - 73 - 84 - 86 - 91 - 98

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 27-09-2017 - XSKH

Giải tám 80
Giải bảy 171
Giải sáu 9743 - 6876 - 6019
Giải năm 8402
Giải tư 06251 - 29877 - 55800 - 79584 - 91600 - 82035 - 76970
Giải ba 83640 - 12203
Giải nhì 23668
Giải nhất 92135
Giải đặc biệt 036238
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00[2] - 02 - 03 - 19 - 35[2] - 38 - 40 - 43 - 51 - 68 - 70 - 71 - 76 - 77 - 80 - 84

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 24-09-2017 - XSKH

Giải tám 62
Giải bảy 764
Giải sáu 7077 - 3903 - 3360
Giải năm 4089
Giải tư 52943 - 13864 - 99738 - 13171 - 91102 - 47173 - 22800
Giải ba 38508 - 68445
Giải nhì 20396
Giải nhất 33939
Giải đặc biệt 664735
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 02 - 03 - 08 - 35 - 38 - 39 - 43 - 45 - 60 - 62 - 64[2] - 71 - 73 - 77 - 89 - 96