Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 21-03-2018 - XSKH

Giải tám 60
Giải bảy 800
Giải sáu 5882 - 6426 - 5709
Giải năm 0197
Giải tư 24157 - 12939 - 84590 - 71886 - 15486 - 31639 - 57891
Giải ba 15526 - 43038
Giải nhì 84088
Giải nhất 92242
Giải đặc biệt 921003
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 03 - 09 - 26[2] - 38 - 39[2] - 42 - 57 - 60 - 82 - 86[2] - 88 - 90 - 91 - 97

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 18-03-2018 - XSKH

Giải tám 51
Giải bảy 652
Giải sáu 5677 - 1370 - 4974
Giải năm 0954
Giải tư 69878 - 40348 - 61967 - 86142 - 26429 - 10841 - 96856
Giải ba 57709 - 43156
Giải nhì 34094
Giải nhất 89869
Giải đặc biệt 609663
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
09 - 29 - 41 - 42 - 48 - 51 - 52 - 54 - 56[2] - 63 - 67 - 69 - 70 - 74 - 77 - 78 - 94

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 14-03-2018 - XSKH

Giải tám 07
Giải bảy 651
Giải sáu 0821 - 9034 - 7822
Giải năm 8837
Giải tư 11878 - 59227 - 68565 - 23648 - 05021 - 38775 - 58201
Giải ba 65486 - 32158
Giải nhì 49081
Giải nhất 66337
Giải đặc biệt 310318
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
01 - 07 - 18 - 21[2] - 22 - 27 - 34 - 37[2] - 48 - 51 - 58 - 65 - 75 - 78 - 81 - 86

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 11-03-2018 - XSKH

Giải tám 36
Giải bảy 147
Giải sáu 7115 - 7889 - 4628
Giải năm 1880
Giải tư 52663 - 78725 - 90842 - 93259 - 73583 - 81386 - 47105
Giải ba 05559 - 01925
Giải nhì 29165
Giải nhất 00190
Giải đặc biệt 270343
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
05 - 15 - 25[2] - 28 - 36 - 42 - 43 - 47 - 59[2] - 63 - 65 - 80 - 83 - 86 - 89 - 90

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 07-03-2018 - XSKH

Giải tám 86
Giải bảy 816
Giải sáu 8455 - 7514 - 4475
Giải năm 9848
Giải tư 32624 - 99174 - 68261 - 15542 - 71151 - 80844 - 17370
Giải ba 46166 - 77950
Giải nhì 81340
Giải nhất 50905
Giải đặc biệt 547380
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
05 - 14 - 16 - 24 - 40 - 42 - 44 - 48 - 50 - 51 - 55 - 61 - 66 - 70 - 74 - 75 - 80 - 86

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 04-03-2018 - XSKH

Giải tám 97
Giải bảy 808
Giải sáu 0554 - 2968 - 5820
Giải năm 9519
Giải tư 21914 - 56820 - 99501 - 58205 - 89150 - 09498 - 70898
Giải ba 32402 - 13117
Giải nhì 68951
Giải nhất 03564
Giải đặc biệt 225278
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
01 - 02 - 05 - 08 - 14 - 17 - 19 - 20[2] - 50 - 51 - 54 - 64 - 68 - 78 - 97 - 98[2]

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 28-02-2018 - XSKH

Giải tám 19
Giải bảy 372
Giải sáu 9512 - 5426 - 1146
Giải năm 1390
Giải tư 61591 - 59183 - 83850 - 49465 - 14626 - 80733 - 08903
Giải ba 01354 - 71444
Giải nhì 31396
Giải nhất 30742
Giải đặc biệt 649481
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03 - 12 - 19 - 26[2] - 33 - 42 - 44 - 46 - 50 - 54 - 65 - 72 - 81 - 83 - 90 - 91 - 96

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 25-02-2018 - XSKH

Giải tám 00
Giải bảy 915
Giải sáu 3178 - 4758 - 1343
Giải năm 9692
Giải tư 30331 - 83971 - 97004 - 14215 - 96266 - 34343 - 07522
Giải ba 37864 - 89773
Giải nhì 56941
Giải nhất 67464
Giải đặc biệt 713451
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 04 - 15[2] - 22 - 31 - 41 - 43[2] - 51 - 58 - 64[2] - 66 - 71 - 73 - 78 - 92