Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 21-06-2017 - XSKH

Giải tám 72
Giải bảy 356
Giải sáu 9096 - 0035 - 8998
Giải năm 8953
Giải tư 73186 - 91788 - 04672 - 33966 - 06404 - 10625 - 24417
Giải ba 20682 - 62342
Giải nhì 25765
Giải nhất 90028
Giải đặc biệt 010864
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
04 - 17 - 25 - 28 - 35 - 42 - 53 - 56 - 64 - 65 - 66 - 72[2] - 82 - 86 - 88 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 18-06-2017 - XSKH

Giải tám 43
Giải bảy 017
Giải sáu 9000 - 1608 - 6037
Giải năm 9756
Giải tư 04186 - 04420 - 47574 - 99392 - 37096 - 42106 - 36780
Giải ba 48557 - 21504
Giải nhì 60762
Giải nhất 15178
Giải đặc biệt 957527
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 04 - 06 - 08 - 17 - 20 - 27 - 37 - 43 - 56 - 57 - 62 - 74 - 78 - 80 - 86 - 92 - 96

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 14-06-2017 - XSKH

Giải tám 36
Giải bảy 945
Giải sáu 5723 - 3053 - 3309
Giải năm 8183
Giải tư 78416 - 43580 - 67610 - 08238 - 53580 - 27383 - 88697
Giải ba 06500 - 26531
Giải nhì 71791
Giải nhất 32855
Giải đặc biệt 258096
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 09 - 10 - 16 - 23 - 31 - 36 - 38 - 45 - 53 - 55 - 80[2] - 83[2] - 91 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 11-06-2017 - XSKH

Giải tám 39
Giải bảy 711
Giải sáu 9690 - 1297 - 9215
Giải năm 8554
Giải tư 11456 - 88979 - 78143 - 44507 - 48467 - 88014 - 10906
Giải ba 08059 - 21629
Giải nhì 43911
Giải nhất 37453
Giải đặc biệt 807704
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
04 - 06 - 07 - 11[2] - 14 - 15 - 29 - 39 - 43 - 53 - 54 - 56 - 59 - 67 - 79 - 90 - 97

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 07-06-2017 - XSKH

Giải tám 42
Giải bảy 267
Giải sáu 3564 - 4385 - 1405
Giải năm 5837
Giải tư 27353 - 52099 - 61397 - 21079 - 25910 - 27578 - 08870
Giải ba 89635 - 73848
Giải nhì 81293
Giải nhất 46523
Giải đặc biệt 432312
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
05 - 10 - 12 - 23 - 35 - 37 - 42 - 48 - 53 - 64 - 67 - 70 - 78 - 79 - 85 - 93 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 04-06-2017 - XSKH

Giải tám 59
Giải bảy 038
Giải sáu 5024 - 3814 - 2492
Giải năm 9913
Giải tư 42795 - 11393 - 40397 - 10640 - 50893 - 26278 - 03264
Giải ba 73788 - 24095
Giải nhì 62324
Giải nhất 97849
Giải đặc biệt 594781
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
13 - 14 - 24[2] - 38 - 40 - 49 - 59 - 64 - 78 - 81 - 88 - 92 - 93[2] - 95[2] - 97

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 31-05-2017 - XSKH

Giải tám 76
Giải bảy 690
Giải sáu 8592 - 1036 - 8401
Giải năm 0515
Giải tư 74327 - 26519 - 60241 - 85367 - 21386 - 17775 - 70921
Giải ba 78813 - 86534
Giải nhì 90991
Giải nhất 81628
Giải đặc biệt 485060
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
01 - 13 - 15 - 19 - 21 - 27 - 28 - 34 - 36 - 41 - 60 - 67 - 75 - 76 - 86 - 90 - 91 - 92

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 28-05-2017 - XSKH

Giải tám 41
Giải bảy 090
Giải sáu 6932 - 2403 - 8778
Giải năm 8204
Giải tư 74535 - 12909 - 50772 - 69566 - 99048 - 52269 - 43704
Giải ba 17995 - 89461
Giải nhì 32637
Giải nhất 02131
Giải đặc biệt 802856
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03 - 04[2] - 09 - 31 - 32 - 35 - 37 - 41 - 48 - 56 - 61 - 66 - 69 - 72 - 78 - 90 - 95