Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 26-06-2016

Giải tám 73
Giải bảy 721
Giải sáu 1364 - 0081 - 3383
Giải năm 3883
Giải tư 80148 - 38085 - 58638 - 86819 - 15760 - 22838 - 19722
Giải ba 37887 - 10852
Giải nhì 23944
Giải nhất 01007
Giải đặc biệt 55462
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
07 - 19 - 21 - 22 - 38[2] - 44 - 48 - 52 - 60 - 62 - 64 - 73 - 81 - 83[2] - 85 - 87

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 22-06-2016

Giải tám 70
Giải bảy 116
Giải sáu 9734 - 0546 - 6542
Giải năm 1240
Giải tư 99298 - 72494 - 40151 - 56105 - 21587 - 88103 - 36200
Giải ba 86055 - 07440
Giải nhì 62601
Giải nhất 16708
Giải đặc biệt 85188
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 01 - 03 - 05 - 08 - 16 - 34 - 40[2] - 42 - 46 - 51 - 55 - 70 - 87 - 88 - 94 - 98

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 19-06-2016

Giải tám 09
Giải bảy 781
Giải sáu 7308 - 3226 - 7996
Giải năm 9714
Giải tư 99597 - 33199 - 77183 - 33304 - 13703 - 31773 - 65979
Giải ba 74431 - 88351
Giải nhì 02960
Giải nhất 09372
Giải đặc biệt 16436
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03 - 04 - 08 - 09 - 14 - 26 - 31 - 36 - 51 - 60 - 72 - 73 - 79 - 81 - 83 - 96 - 97 - 99

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 15-06-2016

Giải tám 57
Giải bảy 343
Giải sáu 9497 - 0554 - 7531
Giải năm 4026
Giải tư 52120 - 08358 - 32977 - 21104 - 65461 - 08221 - 27810
Giải ba 78039 - 69368
Giải nhì 78011
Giải nhất 58327
Giải đặc biệt 91310
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
04 - 10[2] - 11 - 20 - 21 - 26 - 27 - 31 - 39 - 43 - 54 - 57 - 58 - 61 - 68 - 77 - 97

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 12-06-2016

Giải tám 62
Giải bảy 246
Giải sáu 0807 - 7534 - 8442
Giải năm 0439
Giải tư 58524 - 27943 - 12272 - 61355 - 59142 - 43408 - 85053
Giải ba 48353 - 99187
Giải nhì 20626
Giải nhất 38703
Giải đặc biệt 25585
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03 - 07 - 08 - 24 - 26 - 34 - 39 - 42[2] - 43 - 46 - 53[2] - 55 - 62 - 72 - 85 - 87

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 08-06-2016

Giải tám 09
Giải bảy 446
Giải sáu 6047 - 9016 - 8976
Giải năm 9234
Giải tư 63431 - 65336 - 86071 - 30901 - 17697 - 47917 - 87621
Giải ba 86054 - 63141
Giải nhì 47184
Giải nhất 69161
Giải đặc biệt 57443
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
01 - 09 - 16 - 17 - 21 - 31 - 34 - 36 - 41 - 43 - 46 - 47 - 54 - 61 - 71 - 76 - 84 - 97

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 05-06-2016

Giải tám 31
Giải bảy 540
Giải sáu 4413 - 8128 - 3580
Giải năm 8736
Giải tư 48469 - 43856 - 54096 - 52501 - 57089 - 53577 - 89869
Giải ba 59727 - 91007
Giải nhì 05954
Giải nhất 45062
Giải đặc biệt 97194
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
01 - 07 - 13 - 27 - 28 - 31 - 36 - 40 - 54 - 56 - 62 - 69[2] - 77 - 80 - 89 - 94 - 96

Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 01-06-2016

Giải tám 07
Giải bảy 644
Giải sáu 5757 - 4613 - 4656
Giải năm 1362
Giải tư 00137 - 72404 - 08168 - 07508 - 51525 - 64317 - 53344
Giải ba 42043 - 26691
Giải nhì 38240
Giải nhất 40482
Giải đặc biệt 04169
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
04 - 07 - 08 - 13 - 17 - 25 - 37 - 40 - 43 - 44[2] - 56 - 57 - 62 - 68 - 69 - 82 - 91