Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 20-05-2018 - XSKH

Giải tám 39
Giải bảy 021
Giải sáu 7346 - 9877 - 0652
Giải năm 2736
Giải tư 60037 - 37243 - 38213 - 32260 - 88829 - 06394 - 66249
Giải ba 02742 - 87572
Giải nhì 09139
Giải nhất 08303
Giải đặc biệt 093967
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
03 - 13 - 21 - 29 - 36 - 37 - 39[2] - 42 - 43 - 46 - 49 - 52 - 60 - 67 - 72 - 77 - 94

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 16-05-2018 - XSKH

Giải tám 12
Giải bảy 704
Giải sáu 3877 - 2908 - 0367
Giải năm 6404
Giải tư 16868 - 96070 - 07248 - 68943 - 70246 - 01621 - 57794
Giải ba 58531 - 12039
Giải nhì 35120
Giải nhất 95996
Giải đặc biệt 001475
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
04[2] - 08 - 12 - 20 - 21 - 31 - 39 - 43 - 46 - 48 - 67 - 68 - 70 - 75 - 77 - 94 - 96

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 13-05-2018 - XSKH

Giải tám 21
Giải bảy 715
Giải sáu 2918 - 0188 - 2267
Giải năm 5649
Giải tư 20305 - 44814 - 99941 - 06220 - 29202 - 04776 - 02877
Giải ba 04049 - 06800
Giải nhì 50627
Giải nhất 87240
Giải đặc biệt 912878
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 02 - 05 - 14 - 15 - 18 - 20 - 21 - 27 - 40 - 41 - 49[2] - 67 - 76 - 77 - 78 - 88

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 09-05-2018 - XSKH

Giải tám 30
Giải bảy 059
Giải sáu 0640 - 5580 - 6429
Giải năm 2990
Giải tư 96533 - 47018 - 87532 - 46852 - 62347 - 44991 - 01904
Giải ba 26841 - 97594
Giải nhì 90587
Giải nhất 30146
Giải đặc biệt 833942
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
04 - 18 - 29 - 30 - 32 - 33 - 40 - 41 - 42 - 46 - 47 - 52 - 59 - 80 - 87 - 90 - 91 - 94

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 06-05-2018 - XSKH

Giải tám 53
Giải bảy 614
Giải sáu 6147 - 4705 - 3628
Giải năm 0999
Giải tư 49218 - 21848 - 31149 - 48147 - 27336 - 38180 - 81728
Giải ba 55006 - 68712
Giải nhì 46279
Giải nhất 69247
Giải đặc biệt 179255
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
05 - 06 - 12 - 14 - 18 - 28[2] - 36 - 47[3] - 48 - 49 - 53 - 55 - 79 - 80 - 99

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 02-05-2018 - XSKH

Giải tám 56
Giải bảy 141
Giải sáu 4423 - 8837 - 9640
Giải năm 2808
Giải tư 10580 - 23408 - 15762 - 71936 - 37112 - 28904 - 30118
Giải ba 41376 - 16869
Giải nhì 59597
Giải nhất 59632
Giải đặc biệt 933772
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
04 - 08[2] - 12 - 18 - 23 - 32 - 36 - 37 - 40 - 41 - 56 - 62 - 69 - 72 - 76 - 80 - 97

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 29-04-2018 - XSKH

Giải tám 83
Giải bảy 753
Giải sáu 1413 - 6528 - 6350
Giải năm 9852
Giải tư 41926 - 92284 - 69650 - 51940 - 29224 - 77546 - 17165
Giải ba 62882 - 07447
Giải nhì 53159
Giải nhất 18255
Giải đặc biệt 751808
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
08 - 13 - 24 - 26 - 28 - 40 - 46 - 47 - 50[2] - 52 - 53 - 55 - 59 - 65 - 82 - 83 - 84

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 25-04-2018 - XSKH

Giải tám 63
Giải bảy 139
Giải sáu 7652 - 1982 - 1379
Giải năm 2821
Giải tư 39638 - 06157 - 08796 - 31589 - 20972 - 84713 - 01865
Giải ba 83417 - 62622
Giải nhì 32727
Giải nhất 99361
Giải đặc biệt 990697
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
13 - 17 - 21 - 22 - 27 - 38 - 39 - 52 - 57 - 61 - 63 - 65 - 72 - 79 - 82 - 89 - 96 - 97