Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 16-08-2017 - XSKH

Giải tám 89
Giải bảy 735
Giải sáu 8067 - 6639 - 9194
Giải năm 1140
Giải tư 15847 - 03462 - 52713 - 56323 - 69500 - 45009 - 31187
Giải ba 82906 - 80750
Giải nhì 95832
Giải nhất 86701
Giải đặc biệt 705819
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 01 - 06 - 09 - 13 - 19 - 23 - 32 - 35 - 39 - 40 - 47 - 50 - 62 - 67 - 87 - 89 - 94

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 13-08-2017 - XSKH

Giải tám 70
Giải bảy 428
Giải sáu 6605 - 9576 - 3881
Giải năm 0932
Giải tư 10866 - 07052 - 07676 - 79105 - 11837 - 37410 - 76222
Giải ba 78656 - 18157
Giải nhì 13408
Giải nhất 42169
Giải đặc biệt 499443
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
05[2] - 08 - 10 - 22 - 28 - 32 - 37 - 43 - 52 - 56 - 57 - 66 - 69 - 70 - 76[2] - 81

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 09-08-2017 - XSKH

Giải tám 91
Giải bảy 513
Giải sáu 7141 - 0289 - 5972
Giải năm 8274
Giải tư 67440 - 10240 - 73850 - 14258 - 14033 - 76773 - 77383
Giải ba 18067 - 00249
Giải nhì 60856
Giải nhất 89650
Giải đặc biệt 820470
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
13 - 33 - 40[2] - 41 - 49 - 50[2] - 56 - 58 - 67 - 70 - 72 - 73 - 74 - 83 - 89 - 91

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 06-08-2017 - XSKH

Giải tám 85
Giải bảy 932
Giải sáu 4073 - 3954 - 1042
Giải năm 7119
Giải tư 07437 - 17528 - 40984 - 23600 - 52719 - 53975 - 40852
Giải ba 43932 - 87261
Giải nhì 29881
Giải nhất 20763
Giải đặc biệt 385965
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 19[2] - 28 - 32[2] - 37 - 42 - 52 - 54 - 61 - 63 - 65 - 73 - 75 - 81 - 84 - 85

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 02-08-2017 - XSKH

Giải tám 72
Giải bảy 352
Giải sáu 7328 - 5372 - 3738
Giải năm 9469
Giải tư 37493 - 39862 - 23734 - 53050 - 36142 - 47291 - 90140
Giải ba 95201 - 85100
Giải nhì 76394
Giải nhất 08670
Giải đặc biệt 771622
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
00 - 01 - 22 - 28 - 34 - 38 - 40 - 42 - 50 - 52 - 62 - 69 - 70 - 72[2] - 91 - 93 - 94

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 30-07-2017 - XSKH

Giải tám 86
Giải bảy 593
Giải sáu 7762 - 0752 - 0511
Giải năm 4499
Giải tư 02078 - 64140 - 83805 - 83388 - 66896 - 08636 - 81154
Giải ba 81322 - 87659
Giải nhì 59282
Giải nhất 64573
Giải đặc biệt 729127
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
05 - 11 - 22 - 27 - 36 - 40 - 52 - 54 - 59 - 62 - 73 - 78 - 82 - 86 - 88 - 93 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Thứ 4 ngày 26-07-2017 - XSKH

Giải tám 15
Giải bảy 649
Giải sáu 4843 - 6850 - 7538
Giải năm 2639
Giải tư 71936 - 23827 - 51305 - 60941 - 42193 - 68527 - 55811
Giải ba 18237 - 36487
Giải nhì 31326
Giải nhất 49351
Giải đặc biệt 736649
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
05 - 11 - 15 - 26 - 27[2] - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 - 43 - 49[2] - 50 - 51 - 87 - 93

Kết quả Xổ số Khánh Hòa: Chủ nhật ngày 23-07-2017 - XSKH

Giải tám 80
Giải bảy 907
Giải sáu 0150 - 9548 - 8559
Giải năm 8709
Giải tư 22389 - 57496 - 17067 - 56768 - 43941 - 39181 - 30492
Giải ba 47039 - 14437
Giải nhì 63745
Giải nhất 35929
Giải đặc biệt 627922
Hai số cuối của các giải Khánh Hòa:
07 - 09 - 22 - 29 - 37 - 39 - 41 - 45 - 48 - 50 - 59 - 67 - 68 - 80 - 81 - 89 - 92 - 96