Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 23-10-2016

Giải tám 71
Giải bảy 485
Giải sáu 3833 - 8718 - 2279
Giải năm 8908
Giải tư 32225 - 58817 - 32268 - 58993 - 55718 - 00900 - 78860
Giải ba 86330 - 17072
Giải nhì 96493
Giải nhất 72590
Giải đặc biệt 890088
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 08 - 17 - 18[2] - 25 - 30 - 33 - 60 - 68 - 71 - 72 - 79 - 85 - 88 - 90 - 93[2]

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 16-10-2016

Giải tám 53
Giải bảy 997
Giải sáu 3953 - 0480 - 1213
Giải năm 3943
Giải tư 25167 - 83637 - 83680 - 53438 - 64914 - 14219 - 61694
Giải ba 63812 - 20049
Giải nhì 02141
Giải nhất 52032
Giải đặc biệt 588621
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
12 - 13 - 14 - 19 - 21 - 32 - 37 - 38 - 41 - 43 - 49 - 53[2] - 67 - 80[2] - 94 - 97

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 09-10-2016

Giải tám 31
Giải bảy 393
Giải sáu 4826 - 6929 - 7520
Giải năm 3890
Giải tư 68224 - 16564 - 64938 - 62317 - 19377 - 52701 - 62567
Giải ba 27022 - 12252
Giải nhì 13513
Giải nhất 43853
Giải đặc biệt 644979
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 13 - 17 - 20 - 22 - 24 - 26 - 29 - 31 - 38 - 52 - 53 - 64 - 67 - 77 - 79 - 90 - 93

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 02-10-2016

Giải tám 43
Giải bảy 971
Giải sáu 5033 - 1707 - 7526
Giải năm 9920
Giải tư 90537 - 73247 - 07129 - 33988 - 69389 - 28708 - 65031
Giải ba 86412 - 57694
Giải nhì 11057
Giải nhất 91389
Giải đặc biệt 962856
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
07 - 08 - 12 - 20 - 26 - 29 - 31 - 33 - 37 - 43 - 47 - 56 - 57 - 71 - 88 - 89[2] - 94

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 25-09-2016

Giải tám 22
Giải bảy 420
Giải sáu 3795 - 9900 - 8605
Giải năm 3701
Giải tư 15295 - 00672 - 35534 - 16154 - 19705 - 87478 - 60554
Giải ba 71213 - 71980
Giải nhì 37536
Giải nhất 79821
Giải đặc biệt 340149
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 01 - 05[2] - 13 - 20 - 21 - 22 - 34 - 36 - 49 - 54[2] - 72 - 78 - 80 - 95[2]

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 18-09-2016

Giải tám 37
Giải bảy 927
Giải sáu 0183 - 5450 - 1750
Giải năm 0820
Giải tư 18952 - 27179 - 39300 - 90069 - 68718 - 05285 - 80272
Giải ba 17866 - 00031
Giải nhì 76932
Giải nhất 38891
Giải đặc biệt 568129
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 18 - 20 - 27 - 29 - 31 - 32 - 37 - 50[2] - 52 - 66 - 69 - 72 - 79 - 83 - 85 - 91

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 11-09-2016

Giải tám 21
Giải bảy 768
Giải sáu 4089 - 4429 - 7067
Giải năm 3259
Giải tư 72482 - 41451 - 98784 - 23283 - 42972 - 78324 - 50359
Giải ba 78708 - 48250
Giải nhì 79735
Giải nhất 37109
Giải đặc biệt 337063
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
08 - 09 - 21 - 24 - 29 - 35 - 50 - 51 - 59[2] - 63 - 67 - 68 - 72 - 82 - 83 - 84 - 89

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 04-09-2016

Giải tám 38
Giải bảy 317
Giải sáu 1755 - 2139 - 0980
Giải năm 9748
Giải tư 36165 - 60809 - 06363 - 25178 - 34607 - 02035 - 18781
Giải ba 96748 - 33755
Giải nhì 28443
Giải nhất 26145
Giải đặc biệt 457505
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
05 - 07 - 09 - 17 - 35 - 38 - 39 - 43 - 45 - 48[2] - 55[2] - 63 - 65 - 78 - 80 - 81