Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 18-09-2016

Giải tám 37
Giải bảy 927
Giải sáu 0183 - 5450 - 1750
Giải năm 0820
Giải tư 18952 - 27179 - 39300 - 90069 - 68718 - 05285 - 80272
Giải ba 17866 - 00031
Giải nhì 76932
Giải nhất 38891
Giải đặc biệt 568129
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 18 - 20 - 27 - 29 - 31 - 32 - 37 - 50[2] - 52 - 66 - 69 - 72 - 79 - 83 - 85 - 91

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 11-09-2016

Giải tám 21
Giải bảy 768
Giải sáu 4089 - 4429 - 7067
Giải năm 3259
Giải tư 72482 - 41451 - 98784 - 23283 - 42972 - 78324 - 50359
Giải ba 78708 - 48250
Giải nhì 79735
Giải nhất 37109
Giải đặc biệt 337063
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
08 - 09 - 21 - 24 - 29 - 35 - 50 - 51 - 59[2] - 63 - 67 - 68 - 72 - 82 - 83 - 84 - 89

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 04-09-2016

Giải tám 38
Giải bảy 317
Giải sáu 1755 - 2139 - 0980
Giải năm 9748
Giải tư 36165 - 60809 - 06363 - 25178 - 34607 - 02035 - 18781
Giải ba 96748 - 33755
Giải nhì 28443
Giải nhất 26145
Giải đặc biệt 457505
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
05 - 07 - 09 - 17 - 35 - 38 - 39 - 43 - 45 - 48[2] - 55[2] - 63 - 65 - 78 - 80 - 81

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 28-08-2016

Giải tám 08
Giải bảy 234
Giải sáu 3704 - 2859 - 2265
Giải năm 2404
Giải tư 38555 - 11458 - 68358 - 30870 - 22734 - 21398 - 50849
Giải ba 40103 - 81532
Giải nhì 86423
Giải nhất 42788
Giải đặc biệt 207721
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
03 - 04[2] - 08 - 21 - 23 - 32 - 34[2] - 49 - 55 - 58[2] - 59 - 65 - 70 - 88 - 98

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 21-08-2016

Giải tám 23
Giải bảy 868
Giải sáu 1084 - 7796 - 7169
Giải năm 7868
Giải tư 17754 - 43791 - 59022 - 22154 - 96493 - 41307 - 03564
Giải ba 30372 - 39331
Giải nhì 58914
Giải nhất 86606
Giải đặc biệt 555585
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
06 - 07 - 14 - 22 - 23 - 31 - 54[2] - 64 - 68[2] - 69 - 72 - 84 - 85 - 91 - 93 - 96

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 14-08-2016

Giải tám 25
Giải bảy 877
Giải sáu 5540 - 1646 - 8283
Giải năm 0282
Giải tư 51120 - 43773 - 08158 - 02138 - 42495 - 68561 - 02620
Giải ba 81800 - 36095
Giải nhì 84405
Giải nhất 78270
Giải đặc biệt 484378
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 05 - 20[2] - 25 - 38 - 40 - 46 - 58 - 61 - 70 - 73 - 77 - 78 - 82 - 83 - 95[2]

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 07-08-2016

Giải tám 08
Giải bảy 191
Giải sáu 9491 - 2739 - 9193
Giải năm 8247
Giải tư 53140 - 54097 - 18228 - 84799 - 65660 - 60849 - 75624
Giải ba 04348 - 89975
Giải nhì 78487
Giải nhất 10930
Giải đặc biệt 997483
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
08 - 24 - 28 - 30 - 39 - 40 - 47 - 48 - 49 - 60 - 75 - 83 - 87 - 91[2] - 93 - 97 - 99

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 31-07-2016

Giải tám 95
Giải bảy 241
Giải sáu 7164 - 0530 - 2518
Giải năm 4802
Giải tư 71338 - 26801 - 50930 - 71081 - 05071 - 41205 - 26985
Giải ba 90197 - 67779
Giải nhì 65342
Giải nhất 87896
Giải đặc biệt 341938
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 02 - 05 - 18 - 30[2] - 38[2] - 41 - 42 - 64 - 71 - 79 - 81 - 85 - 95 - 96 - 97