Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 22-04-2018 - XSKG

Giải tám 90
Giải bảy 236
Giải sáu 7396 - 6284 - 9798
Giải năm 5714
Giải tư 35833 - 11489 - 74864 - 94405 - 44904 - 03922 - 60448
Giải ba 36582 - 63988
Giải nhì 91462
Giải nhất 57377
Giải đặc biệt 549950
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
04 - 05 - 14 - 22 - 33 - 36 - 48 - 50 - 62 - 64 - 77 - 82 - 84 - 88 - 89 - 90 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 15-04-2018 - XSKG

Giải tám 18
Giải bảy 089
Giải sáu 3839 - 7077 - 1400
Giải năm 5906
Giải tư 67432 - 42562 - 97229 - 62290 - 19126 - 24795 - 39248
Giải ba 06874 - 17608
Giải nhì 39664
Giải nhất 46507
Giải đặc biệt 922941
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 06 - 07 - 08 - 18 - 26 - 29 - 32 - 39 - 41 - 48 - 62 - 64 - 74 - 77 - 89 - 90 - 95

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 08-04-2018 - XSKG

Giải tám 01
Giải bảy 471
Giải sáu 0433 - 9616 - 1511
Giải năm 0175
Giải tư 50034 - 71996 - 13376 - 48943 - 81988 - 07630 - 93405
Giải ba 00125 - 66389
Giải nhì 86193
Giải nhất 54840
Giải đặc biệt 077677
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 05 - 11 - 16 - 25 - 30 - 33 - 34 - 40 - 43 - 71 - 75 - 76 - 77 - 88 - 89 - 93 - 96

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 01-04-2018 - XSKG

Giải tám 58
Giải bảy 740
Giải sáu 2540 - 2350 - 1901
Giải năm 5957
Giải tư 31526 - 59438 - 16493 - 28922 - 49949 - 12244 - 36478
Giải ba 41201 - 46829
Giải nhì 80940
Giải nhất 52530
Giải đặc biệt 968951
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01[2] - 22 - 26 - 29 - 30 - 38 - 40[3] - 44 - 49 - 50 - 51 - 57 - 58 - 78 - 93

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 18-03-2018 - XSKG

Giải tám 78
Giải bảy 406
Giải sáu 6678 - 8805 - 8672
Giải năm 4073
Giải tư 75290 - 81365 - 04409 - 11241 - 07066 - 93679 - 43621
Giải ba 79702 - 47656
Giải nhì 57601
Giải nhất 50880
Giải đặc biệt 872768
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 02 - 05 - 06 - 09 - 21 - 41 - 56 - 65 - 66 - 68 - 72 - 73 - 78[2] - 79 - 80 - 90

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 11-03-2018 - XSKG

Giải tám 17
Giải bảy 689
Giải sáu 6353 - 8218 - 7369
Giải năm 0051
Giải tư 02708 - 54554 - 47558 - 93680 - 19172 - 29098 - 10574
Giải ba 14408 - 91708
Giải nhì 90314
Giải nhất 08084
Giải đặc biệt 252342
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
08[3] - 14 - 17 - 18 - 42 - 51 - 53 - 54 - 58 - 69 - 72 - 74 - 80 - 84 - 89 - 98

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 04-03-2018 - XSKG

Giải tám 53
Giải bảy 660
Giải sáu 8775 - 0198 - 3625
Giải năm 6311
Giải tư 54230 - 42655 - 53191 - 75326 - 16078 - 20387 - 61426
Giải ba 61946 - 64524
Giải nhì 19214
Giải nhất 38568
Giải đặc biệt 851554
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
11 - 14 - 24 - 25 - 26[2] - 30 - 46 - 53 - 54 - 55 - 60 - 68 - 75 - 78 - 87 - 91 - 98

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 25-02-2018 - XSKG

Giải tám 90
Giải bảy 051
Giải sáu 5081 - 4957 - 7055
Giải năm 0396
Giải tư 33287 - 13346 - 35247 - 91449 - 64462 - 64119 - 31959
Giải ba 11813 - 42754
Giải nhì 93231
Giải nhất 29231
Giải đặc biệt 615308
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
08 - 13 - 19 - 31[2] - 46 - 47 - 49 - 51 - 54 - 55 - 57 - 59 - 62 - 81 - 87 - 90 - 96