Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 21-08-2016

Giải tám 23
Giải bảy 868
Giải sáu 1084 - 7796 - 7169
Giải năm 7868
Giải tư 17754 - 43791 - 59022 - 22154 - 96493 - 41307 - 03564
Giải ba 30372 - 39331
Giải nhì 58914
Giải nhất 86606
Giải đặc biệt 555585
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
06 - 07 - 14 - 22 - 23 - 31 - 54[2] - 64 - 68[2] - 69 - 72 - 84 - 85 - 91 - 93 - 96

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 14-08-2016

Giải tám 25
Giải bảy 877
Giải sáu 5540 - 1646 - 8283
Giải năm 0282
Giải tư 51120 - 43773 - 08158 - 02138 - 42495 - 68561 - 02620
Giải ba 81800 - 36095
Giải nhì 84405
Giải nhất 78270
Giải đặc biệt 484378
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 05 - 20[2] - 25 - 38 - 40 - 46 - 58 - 61 - 70 - 73 - 77 - 78 - 82 - 83 - 95[2]

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 07-08-2016

Giải tám 08
Giải bảy 191
Giải sáu 9491 - 2739 - 9193
Giải năm 8247
Giải tư 53140 - 54097 - 18228 - 84799 - 65660 - 60849 - 75624
Giải ba 04348 - 89975
Giải nhì 78487
Giải nhất 10930
Giải đặc biệt 997483
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
08 - 24 - 28 - 30 - 39 - 40 - 47 - 48 - 49 - 60 - 75 - 83 - 87 - 91[2] - 93 - 97 - 99

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 31-07-2016

Giải tám 95
Giải bảy 241
Giải sáu 7164 - 0530 - 2518
Giải năm 4802
Giải tư 71338 - 26801 - 50930 - 71081 - 05071 - 41205 - 26985
Giải ba 90197 - 67779
Giải nhì 65342
Giải nhất 87896
Giải đặc biệt 341938
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 02 - 05 - 18 - 30[2] - 38[2] - 41 - 42 - 64 - 71 - 79 - 81 - 85 - 95 - 96 - 97

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 24-07-2016

Giải tám 03
Giải bảy 729
Giải sáu 9290 - 9645 - 5258
Giải năm 1856
Giải tư 47671 - 24910 - 20596 - 54176 - 32284 - 09205 - 79219
Giải ba 69663 - 58514
Giải nhì 12208
Giải nhất 35267
Giải đặc biệt 307746
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
03 - 05 - 08 - 10 - 14 - 19 - 29 - 45 - 46 - 56 - 58 - 63 - 67 - 71 - 76 - 84 - 90 - 96

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 17-07-2016

Giải tám 31
Giải bảy 950
Giải sáu 4881 - 9005 - 1763
Giải năm 9713
Giải tư 27473 - 28554 - 28868 - 78274 - 51229 - 84670 - 59901
Giải ba 08376 - 33016
Giải nhì 72032
Giải nhất 47725
Giải đặc biệt 403080
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 05 - 13 - 16 - 25 - 29 - 31 - 32 - 50 - 54 - 63 - 68 - 70 - 73 - 74 - 76 - 80 - 81

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 10-07-2016

Giải tám 26
Giải bảy 808
Giải sáu 9039 - 7341 - 8237
Giải năm 9440
Giải tư 10068 - 77462 - 44480 - 09447 - 94502 - 78525 - 98963
Giải ba 23369 - 06953
Giải nhì 04140
Giải nhất 20244
Giải đặc biệt 490809
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
02 - 08 - 09 - 25 - 26 - 37 - 39 - 40[2] - 41 - 44 - 47 - 53 - 62 - 63 - 68 - 69 - 80

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 03-07-2016

Giải tám 64
Giải bảy 501
Giải sáu 2021 - 2841 - 2459
Giải năm 7546
Giải tư 28869 - 08285 - 33930 - 08732 - 21239 - 50284 - 58088
Giải ba 54882 - 00350
Giải nhì 91891
Giải nhất 65548
Giải đặc biệt 239760
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 21 - 30 - 32 - 39 - 41 - 46 - 48 - 50 - 59 - 60 - 64 - 69 - 82 - 84 - 85 - 88 - 91