Ngày mở thưởng

XSKG xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 28-05-2017

Giải tám 97
Giải bảy 377
Giải sáu 2255 - 9155 - 1282
Giải năm 1464
Giải tư 37636 - 21050 - 86739 - 46942 - 71413 - 98312 - 74583
Giải ba 10223 - 17935
Giải nhì 27836
Giải nhất 99014
Giải đặc biệt 029399
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
12 - 13 - 14 - 23 - 35 - 36[2] - 39 - 42 - 50 - 55[2] - 64 - 77 - 82 - 83 - 97 - 99

XSKG xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 21-05-2017

Giải tám 69
Giải bảy 792
Giải sáu 3952 - 1586 - 6268
Giải năm 6330
Giải tư 35181 - 22373 - 24542 - 16905 - 40824 - 62727 - 10459
Giải ba 69535 - 96654
Giải nhì 48586
Giải nhất 62921
Giải đặc biệt 938110
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
05 - 10 - 21 - 24 - 27 - 30 - 35 - 42 - 52 - 54 - 59 - 68 - 69 - 73 - 81 - 86[2] - 92

XSKG xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 14-05-2017

Giải tám 43
Giải bảy 963
Giải sáu 6560 - 0601 - 1142
Giải năm 2201
Giải tư 20350 - 30680 - 15184 - 96708 - 41071 - 91630 - 46335
Giải ba 51981 - 59303
Giải nhì 46893
Giải nhất 58956
Giải đặc biệt 682003
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01[2] - 03[2] - 08 - 30 - 35 - 42 - 43 - 50 - 56 - 60 - 63 - 71 - 80 - 81 - 84 - 93

XSKG xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 07-05-2017

Giải tám 62
Giải bảy 125
Giải sáu 3467 - 3407 - 6161
Giải năm 7176
Giải tư 25101 - 02723 - 16939 - 33142 - 36979 - 21629 - 24967
Giải ba 67505 - 08864
Giải nhì 19306
Giải nhất 03712
Giải đặc biệt 770105
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 05[2] - 06 - 07 - 12 - 23 - 25 - 29 - 39 - 42 - 61 - 62 - 64 - 67[2] - 76 - 79

XSKG xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 30-04-2017

Giải tám 49
Giải bảy 928
Giải sáu 6345 - 7293 - 7609
Giải năm 7576
Giải tư 69893 - 89110 - 68393 - 25178 - 76570 - 78004 - 13352
Giải ba 97335 - 95535
Giải nhì 89204
Giải nhất 93496
Giải đặc biệt 296564
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
04[2] - 09 - 10 - 28 - 35[2] - 45 - 49 - 52 - 64 - 70 - 76 - 78 - 93[3] - 96

XSKG xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 23-04-2017

Giải tám 90
Giải bảy 001
Giải sáu 6656 - 5901 - 0098
Giải năm 0136
Giải tư 12880 - 90092 - 82855 - 17819 - 88980 - 00037 - 14879
Giải ba 48082 - 82704
Giải nhì 04140
Giải nhất 87210
Giải đặc biệt 891624
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01[2] - 04 - 10 - 19 - 24 - 36 - 37 - 40 - 55 - 56 - 79 - 80[2] - 82 - 90 - 92 - 98

XSKG xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 16-04-2017

Giải tám 58
Giải bảy 422
Giải sáu 5522 - 8003 - 4481
Giải năm 9990
Giải tư 16049 - 53305 - 56780 - 67147 - 00792 - 22790 - 31932
Giải ba 55243 - 90327
Giải nhì 41703
Giải nhất 63237
Giải đặc biệt 354508
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
03[2] - 05 - 08 - 22[2] - 27 - 32 - 37 - 43 - 47 - 49 - 58 - 80 - 81 - 90[2] - 92

XSKG xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 09-04-2017

Giải tám 80
Giải bảy 324
Giải sáu 4557 - 3504 - 0392
Giải năm 3980
Giải tư 00520 - 99258 - 88410 - 21233 - 34809 - 80591 - 33082
Giải ba 87193 - 44691
Giải nhì 69675
Giải nhất 14214
Giải đặc biệt 904404
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
04[2] - 09 - 10 - 14 - 20 - 24 - 33 - 57 - 58 - 75 - 80[2] - 82 - 91[2] - 92 - 93