Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 19-11-2017 - XSKG

Giải tám 08
Giải bảy 822
Giải sáu 0832 - 3253 - 6898
Giải năm 2741
Giải tư 84491 - 10327 - 95832 - 61630 - 90692 - 28793 - 28600
Giải ba 79330 - 49374
Giải nhì 49541
Giải nhất 03204
Giải đặc biệt 564242
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 04 - 08 - 22 - 27 - 30[2] - 32[2] - 41[2] - 42 - 53 - 74 - 91 - 92 - 93 - 98

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 12-11-2017 - XSKG

Giải tám 16
Giải bảy 141
Giải sáu 8281 - 4829 - 1028
Giải năm 2552
Giải tư 37645 - 61286 - 13821 - 65988 - 02519 - 93046 - 08840
Giải ba 64467 - 73400
Giải nhì 15509
Giải nhất 76738
Giải đặc biệt 327001
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 01 - 09 - 16 - 19 - 21 - 28 - 29 - 38 - 40 - 41 - 45 - 46 - 52 - 67 - 81 - 86 - 88

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 05-11-2017 - XSKG

Giải tám 92
Giải bảy 228
Giải sáu 8536 - 0251 - 8598
Giải năm 0966
Giải tư 26175 - 26116 - 42184 - 47635 - 37809 - 48538 - 13412
Giải ba 76870 - 53866
Giải nhì 29842
Giải nhất 51972
Giải đặc biệt 757780
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
09 - 12 - 16 - 28 - 35 - 36 - 38 - 42 - 51 - 66[2] - 70 - 72 - 75 - 80 - 84 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 29-10-2017 - XSKG

Giải tám 15
Giải bảy 483
Giải sáu 8876 - 1871 - 8056
Giải năm 0930
Giải tư 71475 - 28776 - 12039 - 01096 - 90765 - 16200 - 57248
Giải ba 49075 - 21719
Giải nhì 90346
Giải nhất 52063
Giải đặc biệt 637570
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 15 - 19 - 30 - 39 - 46 - 48 - 56 - 63 - 65 - 70 - 71 - 75[2] - 76[2] - 83 - 96

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 22-10-2017 - XSKG

Giải tám 09
Giải bảy 888
Giải sáu 8291 - 4990 - 0336
Giải năm 2300
Giải tư 50646 - 13206 - 99361 - 25329 - 91486 - 14504 - 70781
Giải ba 70847 - 10018
Giải nhì 49597
Giải nhất 32585
Giải đặc biệt 459370
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 04 - 06 - 09 - 18 - 29 - 36 - 46 - 47 - 61 - 70 - 81 - 85 - 86 - 88 - 90 - 91 - 97

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 15-10-2017 - XSKG

Giải tám 74
Giải bảy 788
Giải sáu 1657 - 2293 - 9699
Giải năm 0871
Giải tư 69914 - 59598 - 00609 - 38916 - 59851 - 84794 - 33095
Giải ba 18903 - 88283
Giải nhì 73418
Giải nhất 12517
Giải đặc biệt 436239
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
03 - 09 - 14 - 16 - 17 - 18 - 39 - 51 - 57 - 71 - 74 - 83 - 88 - 93 - 94 - 95 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 08-10-2017 - XSKG

Giải tám 25
Giải bảy 164
Giải sáu 0870 - 8749 - 0578
Giải năm 6621
Giải tư 73582 - 75134 - 91284 - 48610 - 27962 - 89635 - 13533
Giải ba 42676 - 00377
Giải nhì 54034
Giải nhất 65781
Giải đặc biệt 632929
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
10 - 21 - 25 - 29 - 33 - 34[2] - 35 - 49 - 62 - 64 - 70 - 76 - 77 - 78 - 81 - 82 - 84

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 01-10-2017 - XSKG

Giải tám 53
Giải bảy 215
Giải sáu 9796 - 6997 - 9034
Giải năm 9768
Giải tư 92607 - 90112 - 27096 - 39508 - 14492 - 68129 - 82378
Giải ba 63198 - 27769
Giải nhì 70097
Giải nhất 72049
Giải đặc biệt 702081
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
07 - 08 - 12 - 15 - 29 - 34 - 49 - 53 - 68 - 69 - 78 - 81 - 92 - 96[2] - 97[2] - 98