Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 18-02-2018 - XSKG

Giải tám 15
Giải bảy 628
Giải sáu 8633 - 4511 - 5862
Giải năm 9329
Giải tư 27540 - 53234 - 58387 - 47170 - 24154 - 22990 - 56863
Giải ba 14868 - 41081
Giải nhì 59167
Giải nhất 99390
Giải đặc biệt 276334
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
11 - 15 - 28 - 29 - 33 - 34[2] - 40 - 54 - 62 - 63 - 67 - 68 - 70 - 81 - 87 - 90[2]

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 11-02-2018 - XSKG

Giải tám 96
Giải bảy 724
Giải sáu 0705 - 9389 - 9853
Giải năm 8814
Giải tư 40783 - 14034 - 04573 - 28232 - 26668 - 23520 - 42287
Giải ba 15843 - 44421
Giải nhì 27215
Giải nhất 24784
Giải đặc biệt 493457
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
05 - 14 - 15 - 20 - 21 - 24 - 32 - 34 - 43 - 53 - 57 - 68 - 73 - 83 - 84 - 87 - 89 - 96

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 04-02-2018 - XSKG

Giải tám 56
Giải bảy 411
Giải sáu 4722 - 0322 - 0285
Giải năm 8685
Giải tư 83382 - 53681 - 66039 - 11136 - 50231 - 26643 - 35640
Giải ba 78228 - 21040
Giải nhì 20547
Giải nhất 89663
Giải đặc biệt 681688
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
11 - 22[2] - 28 - 31 - 36 - 39 - 40[2] - 43 - 47 - 56 - 63 - 81 - 82 - 85[2] - 88

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 28-01-2018 - XSKG

Giải tám 11
Giải bảy 431
Giải sáu 7518 - 1544 - 3454
Giải năm 3563
Giải tư 88541 - 66688 - 54562 - 65499 - 56475 - 35478 - 51967
Giải ba 42018 - 34606
Giải nhì 88289
Giải nhất 22968
Giải đặc biệt 013837
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
06 - 11 - 18[2] - 31 - 37 - 41 - 44 - 54 - 62 - 63 - 67 - 68 - 75 - 78 - 88 - 89 - 99

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 21-01-2018 - XSKG

Giải tám 31
Giải bảy 170
Giải sáu 0460 - 3630 - 5752
Giải năm 4949
Giải tư 65223 - 11682 - 63246 - 75782 - 29702 - 76752 - 12977
Giải ba 96815 - 79879
Giải nhì 59691
Giải nhất 43634
Giải đặc biệt 199437
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
02 - 15 - 23 - 30 - 31 - 34 - 37 - 46 - 49 - 52[2] - 60 - 70 - 77 - 79 - 82[2] - 91

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 14-01-2018 - XSKG

Giải tám 59
Giải bảy 389
Giải sáu 8138 - 7286 - 7675
Giải năm 8109
Giải tư 56488 - 20140 - 68713 - 82950 - 12890 - 78846 - 28928
Giải ba 26287 - 18244
Giải nhì 44147
Giải nhất 26434
Giải đặc biệt 567405
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
05 - 09 - 13 - 28 - 34 - 38 - 40 - 44 - 46 - 47 - 50 - 59 - 75 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 07-01-2018 - XSKG

Giải tám 66
Giải bảy 149
Giải sáu 8750 - 7672 - 2735
Giải năm 9400
Giải tư 80386 - 88970 - 92751 - 05627 - 66167 - 84329 - 43451
Giải ba 35923 - 86299
Giải nhì 99184
Giải nhất 74340
Giải đặc biệt 325400
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00[2] - 23 - 27 - 29 - 35 - 40 - 49 - 50 - 51[2] - 66 - 67 - 70 - 72 - 84 - 86 - 99

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 31-12-2017 - XSKG

Giải tám 00
Giải bảy 950
Giải sáu 4845 - 8574 - 6592
Giải năm 6476
Giải tư 14823 - 39683 - 34313 - 33631 - 45415 - 10745 - 13582
Giải ba 66209 - 17430
Giải nhì 24120
Giải nhất 67246
Giải đặc biệt 221147
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 09 - 13 - 15 - 20 - 23 - 30 - 31 - 45[2] - 46 - 47 - 50 - 74 - 76 - 82 - 83 - 92