Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 16-07-2017 - XSKG

Giải tám 02
Giải bảy 975
Giải sáu 6569 - 7076 - 0448
Giải năm 4138
Giải tư 18254 - 87407 - 90434 - 20071 - 64811 - 06846 - 87945
Giải ba 91006 - 45490
Giải nhì 26417
Giải nhất 87855
Giải đặc biệt 698661
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
02 - 06 - 07 - 11 - 17 - 34 - 38 - 45 - 46 - 48 - 54 - 55 - 61 - 69 - 71 - 75 - 76 - 90

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 09-07-2017 - XSKG

Giải tám 87
Giải bảy 792
Giải sáu 1594 - 7291 - 2581
Giải năm 1676
Giải tư 18553 - 27366 - 73368 - 88816 - 12093 - 01097 - 74779
Giải ba 38248 - 94796
Giải nhì 29840
Giải nhất 40301
Giải đặc biệt 806834
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 16 - 34 - 40 - 48 - 53 - 66 - 68 - 76 - 79 - 81 - 87 - 91 - 92 - 93 - 94 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 02-07-2017 - XSKG

Giải tám 15
Giải bảy 039
Giải sáu 1739 - 4835 - 0566
Giải năm 7004
Giải tư 88589 - 49001 - 04750 - 84532 - 22542 - 95887 - 15237
Giải ba 05967 - 42986
Giải nhì 83764
Giải nhất 79323
Giải đặc biệt 521485
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 04 - 15 - 23 - 32 - 35 - 37 - 39[2] - 42 - 50 - 64 - 66 - 67 - 85 - 86 - 87 - 89

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 25-06-2017 - XSKG

Giải tám 19
Giải bảy 629
Giải sáu 9970 - 8820 - 8094
Giải năm 1090
Giải tư 00172 - 13294 - 25531 - 91519 - 22903 - 46850 - 10181
Giải ba 44977 - 80780
Giải nhì 45478
Giải nhất 40563
Giải đặc biệt 699709
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
03 - 09 - 19[2] - 20 - 29 - 31 - 50 - 63 - 70 - 72 - 77 - 78 - 80 - 81 - 90 - 94[2]

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 18-06-2017 - XSKG

Giải tám 57
Giải bảy 546
Giải sáu 4484 - 1505 - 5521
Giải năm 8676
Giải tư 19369 - 44897 - 59585 - 88782 - 55686 - 20431 - 60806
Giải ba 91334 - 90023
Giải nhì 96799
Giải nhất 07629
Giải đặc biệt 477472
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
05 - 06 - 21 - 23 - 29 - 31 - 34 - 46 - 57 - 69 - 72 - 76 - 82 - 84 - 85 - 86 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 11-06-2017 - XSKG

Giải tám 52
Giải bảy 836
Giải sáu 3898 - 0083 - 9075
Giải năm 9583
Giải tư 04171 - 98970 - 07463 - 14665 - 29460 - 60384 - 40741
Giải ba 80839 - 57503
Giải nhì 62481
Giải nhất 88235
Giải đặc biệt 770373
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
03 - 35 - 36 - 39 - 41 - 52 - 60 - 63 - 65 - 70 - 71 - 73 - 75 - 81 - 83[2] - 84 - 98

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 04-06-2017 - XSKG

Giải tám 67
Giải bảy 746
Giải sáu 6645 - 5572 - 3977
Giải năm 1785
Giải tư 31651 - 18891 - 12302 - 96191 - 72072 - 72768 - 52338
Giải ba 07560 - 50445
Giải nhì 78062
Giải nhất 56683
Giải đặc biệt 677233
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
02 - 33 - 38 - 45[2] - 46 - 51 - 60 - 62 - 67 - 68 - 72[2] - 77 - 83 - 85 - 91[2]

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 28-05-2017 - XSKG

Giải tám 97
Giải bảy 377
Giải sáu 2255 - 9155 - 1282
Giải năm 1464
Giải tư 37636 - 21050 - 86739 - 46942 - 71413 - 98312 - 74583
Giải ba 10223 - 17935
Giải nhì 27836
Giải nhất 99014
Giải đặc biệt 029399
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
12 - 13 - 14 - 23 - 35 - 36[2] - 39 - 42 - 50 - 55[2] - 64 - 77 - 82 - 83 - 97 - 99