Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 24-07-2016

Giải tám 03
Giải bảy 729
Giải sáu 9290 - 9645 - 5258
Giải năm 1856
Giải tư 47671 - 24910 - 20596 - 54176 - 32284 - 09205 - 79219
Giải ba 69663 - 58514
Giải nhì 12208
Giải nhất 35267
Giải đặc biệt 307746
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
03 - 05 - 08 - 10 - 14 - 19 - 29 - 45 - 46 - 56 - 58 - 63 - 67 - 71 - 76 - 84 - 90 - 96

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 17-07-2016

Giải tám 31
Giải bảy 950
Giải sáu 4881 - 9005 - 1763
Giải năm 9713
Giải tư 27473 - 28554 - 28868 - 78274 - 51229 - 84670 - 59901
Giải ba 08376 - 33016
Giải nhì 72032
Giải nhất 47725
Giải đặc biệt 403080
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 05 - 13 - 16 - 25 - 29 - 31 - 32 - 50 - 54 - 63 - 68 - 70 - 73 - 74 - 76 - 80 - 81

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 10-07-2016

Giải tám 26
Giải bảy 808
Giải sáu 9039 - 7341 - 8237
Giải năm 9440
Giải tư 10068 - 77462 - 44480 - 09447 - 94502 - 78525 - 98963
Giải ba 23369 - 06953
Giải nhì 04140
Giải nhất 20244
Giải đặc biệt 490809
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
02 - 08 - 09 - 25 - 26 - 37 - 39 - 40[2] - 41 - 44 - 47 - 53 - 62 - 63 - 68 - 69 - 80

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 03-07-2016

Giải tám 64
Giải bảy 501
Giải sáu 2021 - 2841 - 2459
Giải năm 7546
Giải tư 28869 - 08285 - 33930 - 08732 - 21239 - 50284 - 58088
Giải ba 54882 - 00350
Giải nhì 91891
Giải nhất 65548
Giải đặc biệt 239760
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 21 - 30 - 32 - 39 - 41 - 46 - 48 - 50 - 59 - 60 - 64 - 69 - 82 - 84 - 85 - 88 - 91

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 26-06-2016

Giải tám 94
Giải bảy 049
Giải sáu 9223 - 6001 - 2528
Giải năm 4922
Giải tư 88761 - 67895 - 53145 - 12531 - 21818 - 09191 - 92138
Giải ba 46588 - 25502
Giải nhì 92881
Giải nhất 57091
Giải đặc biệt 267732
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 02 - 18 - 22 - 23 - 28 - 31 - 32 - 38 - 45 - 49 - 61 - 81 - 88 - 91[2] - 94 - 95

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 19-06-2016

Giải tám 35
Giải bảy 700
Giải sáu 7235 - 7490 - 2527
Giải năm 7408
Giải tư 13534 - 63717 - 71032 - 12357 - 87263 - 56379 - 77322
Giải ba 04026 - 31169
Giải nhì 13280
Giải nhất 37354
Giải đặc biệt 290972
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 08 - 17 - 22 - 26 - 27 - 32 - 34 - 35[2] - 54 - 57 - 63 - 69 - 72 - 79 - 80 - 90

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 12-06-2016

Giải tám 78
Giải bảy 124
Giải sáu 8366 - 0814 - 9540
Giải năm 5380
Giải tư 63936 - 60540 - 15442 - 37715 - 73953 - 51249 - 75533
Giải ba 51764 - 46097
Giải nhì 45799
Giải nhất 15363
Giải đặc biệt 778588
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
14 - 15 - 24 - 33 - 36 - 40[2] - 42 - 49 - 53 - 63 - 64 - 66 - 78 - 80 - 88 - 97 - 99

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 05-06-2016

Giải tám 06
Giải bảy 717
Giải sáu 6771 - 1653 - 3733
Giải năm 9900
Giải tư 77991 - 70101 - 94914 - 33490 - 43273 - 83628 - 24779
Giải ba 80727 - 30959
Giải nhì 11937
Giải nhất 73589
Giải đặc biệt 601829
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 01 - 06 - 14 - 17 - 27 - 28 - 29 - 33 - 37 - 53 - 59 - 71 - 73 - 79 - 89 - 90 - 91