Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 26-06-2016

Giải tám 94
Giải bảy 049
Giải sáu 9223 - 6001 - 2528
Giải năm 4922
Giải tư 88761 - 67895 - 53145 - 12531 - 21818 - 09191 - 92138
Giải ba 46588 - 25502
Giải nhì 92881
Giải nhất 57091
Giải đặc biệt 267732
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 02 - 18 - 22 - 23 - 28 - 31 - 32 - 38 - 45 - 49 - 61 - 81 - 88 - 91[2] - 94 - 95

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 19-06-2016

Giải tám 35
Giải bảy 700
Giải sáu 7235 - 7490 - 2527
Giải năm 7408
Giải tư 13534 - 63717 - 71032 - 12357 - 87263 - 56379 - 77322
Giải ba 04026 - 31169
Giải nhì 13280
Giải nhất 37354
Giải đặc biệt 290972
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 08 - 17 - 22 - 26 - 27 - 32 - 34 - 35[2] - 54 - 57 - 63 - 69 - 72 - 79 - 80 - 90

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 12-06-2016

Giải tám 78
Giải bảy 124
Giải sáu 8366 - 0814 - 9540
Giải năm 5380
Giải tư 63936 - 60540 - 15442 - 37715 - 73953 - 51249 - 75533
Giải ba 51764 - 46097
Giải nhì 45799
Giải nhất 15363
Giải đặc biệt 778588
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
14 - 15 - 24 - 33 - 36 - 40[2] - 42 - 49 - 53 - 63 - 64 - 66 - 78 - 80 - 88 - 97 - 99

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 05-06-2016

Giải tám 06
Giải bảy 717
Giải sáu 6771 - 1653 - 3733
Giải năm 9900
Giải tư 77991 - 70101 - 94914 - 33490 - 43273 - 83628 - 24779
Giải ba 80727 - 30959
Giải nhì 11937
Giải nhất 73589
Giải đặc biệt 601829
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 01 - 06 - 14 - 17 - 27 - 28 - 29 - 33 - 37 - 53 - 59 - 71 - 73 - 79 - 89 - 90 - 91

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 29-05-2016

Giải tám 04
Giải bảy 528
Giải sáu 9060 - 3429 - 5927
Giải năm 3597
Giải tư 72272 - 28825 - 40671 - 61316 - 55985 - 78404 - 37058
Giải ba 07565 - 35728
Giải nhì 55146
Giải nhất 58887
Giải đặc biệt 853887
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
04[2] - 16 - 25 - 27 - 28[2] - 29 - 46 - 58 - 60 - 65 - 71 - 72 - 85 - 87[2] - 97

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 22-05-2016

Giải tám 89
Giải bảy 991
Giải sáu 2470 - 9321 - 0291
Giải năm 0073
Giải tư 56906 - 55393 - 70722 - 73975 - 40551 - 01525 - 87258
Giải ba 52023 - 20612
Giải nhì 52414
Giải nhất 46886
Giải đặc biệt 952855
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
06 - 12 - 14 - 21 - 22 - 23 - 25 - 51 - 55 - 58 - 70 - 73 - 75 - 86 - 89 - 91[2] - 93

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 15-05-2016

Giải tám 10
Giải bảy 505
Giải sáu 3210 - 2628 - 0208
Giải năm 7442
Giải tư 65273 - 19592 - 48779 - 82774 - 72830 - 12068 - 80173
Giải ba 58308 - 17346
Giải nhì 17661
Giải nhất 08972
Giải đặc biệt 392400
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 05 - 08[2] - 10[2] - 28 - 30 - 42 - 46 - 61 - 68 - 72 - 73[2] - 74 - 79 - 92

Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 08-05-2016

Giải tám 17
Giải bảy 959
Giải sáu 0836 - 6698 - 0618
Giải năm 8809
Giải tư 75335 - 42621 - 28412 - 43920 - 11439 - 80607 - 25272
Giải ba 18518 - 39856
Giải nhì 50155
Giải nhất 32179
Giải đặc biệt 124778
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
07 - 09 - 12 - 17 - 18[2] - 20 - 21 - 35 - 36 - 39 - 55 - 56 - 59 - 72 - 78 - 79 - 98