Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 17-09-2017 - XSKG

Giải tám 42
Giải bảy 300
Giải sáu 7035 - 3256 - 8301
Giải năm 7304
Giải tư 60973 - 67502 - 80823 - 91691 - 78249 - 60077 - 74746
Giải ba 48340 - 75646
Giải nhì 92541
Giải nhất 14713
Giải đặc biệt 254457
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 01 - 02 - 04 - 13 - 23 - 35 - 40 - 41 - 42 - 46[2] - 49 - 56 - 57 - 73 - 77 - 91

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 10-09-2017 - XSKG

Giải tám 85
Giải bảy 576
Giải sáu 2374 - 7669 - 3465
Giải năm 0154
Giải tư 81796 - 44351 - 26708 - 50202 - 94137 - 87131 - 22150
Giải ba 31549 - 87701
Giải nhì 86289
Giải nhất 33660
Giải đặc biệt 311895
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 02 - 08 - 31 - 37 - 49 - 50 - 51 - 54 - 60 - 65 - 69 - 74 - 76 - 85 - 89 - 95 - 96

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 03-09-2017 - XSKG

Giải tám 48
Giải bảy 923
Giải sáu 6295 - 7895 - 1701
Giải năm 7448
Giải tư 51656 - 53599 - 21520 - 96563 - 43838 - 79186 - 90078
Giải ba 49932 - 03247
Giải nhì 90431
Giải nhất 08273
Giải đặc biệt 349314
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 14 - 20 - 23 - 31 - 32 - 38 - 47 - 48[2] - 56 - 63 - 73 - 78 - 86 - 95[2] - 99

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 27-08-2017 - XSKG

Giải tám 98
Giải bảy 086
Giải sáu 3945 - 1127 - 0980
Giải năm 2359
Giải tư 06558 - 23886 - 36928 - 81842 - 71687 - 87658 - 55428
Giải ba 30038 - 40993
Giải nhì 02666
Giải nhất 63445
Giải đặc biệt 033793
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
27 - 28[2] - 38 - 42 - 45[2] - 58[2] - 59 - 66 - 80 - 86[2] - 87 - 93[2] - 98

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 20-08-2017 - XSKG

Giải tám 08
Giải bảy 905
Giải sáu 1261 - 1116 - 5827
Giải năm 6736
Giải tư 18504 - 83536 - 90487 - 67297 - 87479 - 64568 - 11573
Giải ba 40030 - 05719
Giải nhì 33661
Giải nhất 29558
Giải đặc biệt 704215
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
04 - 05 - 08 - 15 - 16 - 19 - 27 - 30 - 36[2] - 58 - 61[2] - 68 - 73 - 79 - 87 - 97

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 13-08-2017 - XSKG

Giải tám 83
Giải bảy 941
Giải sáu 0006 - 8088 - 6971
Giải năm 7563
Giải tư 34546 - 28842 - 86543 - 90131 - 46010 - 51932 - 08196
Giải ba 96518 - 14065
Giải nhì 45336
Giải nhất 01747
Giải đặc biệt 059968
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
06 - 10 - 18 - 31 - 32 - 36 - 41 - 42 - 43 - 46 - 47 - 63 - 65 - 68 - 71 - 83 - 88 - 96

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 06-08-2017 - XSKG

Giải tám 09
Giải bảy 460
Giải sáu 6890 - 0222 - 2728
Giải năm 8226
Giải tư 43341 - 56618 - 37140 - 69350 - 18042 - 11106 - 05468
Giải ba 70813 - 68705
Giải nhì 59570
Giải nhất 32855
Giải đặc biệt 979468
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
05 - 06 - 09 - 13 - 18 - 22 - 26 - 28 - 40 - 41 - 42 - 50 - 55 - 60 - 68[2] - 70 - 90

Kết quả Xổ số Kiên Giang: Chủ nhật ngày 30-07-2017 - XSKG

Giải tám 22
Giải bảy 981
Giải sáu 6502 - 6273 - 6333
Giải năm 3812
Giải tư 33605 - 15133 - 99621 - 60826 - 17893 - 21456 - 98755
Giải ba 06237 - 72617
Giải nhì 23923
Giải nhất 55372
Giải đặc biệt 695546
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
02 - 05 - 12 - 17 - 21 - 22 - 23 - 26 - 33[2] - 37 - 46 - 55 - 56 - 72 - 73 - 81 - 93