Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 17-09-2017 - XSKT

Giải tám 44
Giải bảy 995
Giải sáu 5028 - 7199 - 5420
Giải năm 4628
Giải tư 41354 - 40574 - 35087 - 39503 - 26425 - 34118 - 89001
Giải ba 34866 - 96675
Giải nhì 00124
Giải nhất 29439
Giải đặc biệt 092080
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 03 - 18 - 20 - 24 - 25 - 28[2] - 39 - 44 - 54 - 66 - 74 - 75 - 80 - 87 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 10-09-2017 - XSKT

Giải tám 90
Giải bảy 002
Giải sáu 0977 - 0590 - 4326
Giải năm 4973
Giải tư 98628 - 12128 - 54192 - 38701 - 37499 - 51264 - 34932
Giải ba 54517 - 74209
Giải nhì 24626
Giải nhất 13107
Giải đặc biệt 001779
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 02 - 07 - 09 - 17 - 26[2] - 28[2] - 32 - 64 - 73 - 77 - 79 - 90[2] - 92 - 99

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 03-09-2017 - XSKT

Giải tám 47
Giải bảy 082
Giải sáu 9320 - 9308 - 4931
Giải năm 7290
Giải tư 04707 - 92990 - 39096 - 86550 - 00263 - 82424 - 91825
Giải ba 36217 - 06601
Giải nhì 80355
Giải nhất 16808
Giải đặc biệt 989756
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 07 - 08[2] - 17 - 20 - 24 - 25 - 31 - 47 - 50 - 55 - 56 - 63 - 82 - 90[2] - 96

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 27-08-2017 - XSKT

Giải tám 41
Giải bảy 722
Giải sáu 1942 - 1631 - 1057
Giải năm 0016
Giải tư 32488 - 44986 - 69928 - 26620 - 32142 - 05244 - 28239
Giải ba 62740 - 41134
Giải nhì 03101
Giải nhất 45402
Giải đặc biệt 917941
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 02 - 16 - 20 - 22 - 28 - 31 - 34 - 39 - 40 - 41[2] - 42[2] - 44 - 57 - 86 - 88

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 20-08-2017 - XSKT

Giải tám 79
Giải bảy 576
Giải sáu 2544 - 5804 - 4071
Giải năm 8583
Giải tư 29979 - 70104 - 86481 - 81475 - 55403 - 54033 - 27505
Giải ba 99085 - 59740
Giải nhì 45624
Giải nhất 72203
Giải đặc biệt 176357
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
03[2] - 04[2] - 05 - 24 - 33 - 40 - 44 - 57 - 71 - 75 - 76 - 79[2] - 81 - 83 - 85

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 13-08-2017 - XSKT

Giải tám 39
Giải bảy 925
Giải sáu 7917 - 9681 - 1061
Giải năm 7379
Giải tư 41583 - 39750 - 71759 - 26411 - 39129 - 27071 - 72064
Giải ba 42135 - 41490
Giải nhì 74787
Giải nhất 13729
Giải đặc biệt 679058
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
11 - 17 - 25 - 29[2] - 35 - 39 - 50 - 58 - 59 - 61 - 64 - 71 - 79 - 81 - 83 - 87 - 90

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 06-08-2017 - XSKT

Giải tám 62
Giải bảy 595
Giải sáu 5824 - 1710 - 1240
Giải năm 9520
Giải tư 51976 - 40121 - 30482 - 75514 - 03388 - 20283 - 67019
Giải ba 28620 - 84439
Giải nhì 79226
Giải nhất 51543
Giải đặc biệt 655708
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
08 - 10 - 14 - 19 - 20[2] - 21 - 24 - 26 - 39 - 40 - 43 - 62 - 76 - 82 - 83 - 88 - 95

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 30-07-2017 - XSKT

Giải tám 59
Giải bảy 548
Giải sáu 1982 - 1686 - 1325
Giải năm 2616
Giải tư 96722 - 52840 - 90713 - 20860 - 70950 - 97649 - 57229
Giải ba 97961 - 24270
Giải nhì 49486
Giải nhất 00259
Giải đặc biệt 076273
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
13 - 16 - 22 - 25 - 29 - 40 - 48 - 49 - 50 - 59[2] - 60 - 61 - 70 - 73 - 82 - 86[2]