Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 16-07-2017 - XSKT

Giải tám 18
Giải bảy 521
Giải sáu 5349 - 0667 - 7589
Giải năm 7278
Giải tư 57234 - 31422 - 72585 - 75395 - 27793 - 21524 - 48591
Giải ba 61304 - 68297
Giải nhì 28985
Giải nhất 77271
Giải đặc biệt 284295
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
04 - 18 - 21 - 22 - 24 - 34 - 49 - 67 - 71 - 78 - 85[2] - 89 - 91 - 93 - 95[2] - 97

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 09-07-2017 - XSKT

Giải tám 00
Giải bảy 054
Giải sáu 9201 - 0216 - 1662
Giải năm 8521
Giải tư 40401 - 96686 - 81552 - 07392 - 04779 - 37573 - 70050
Giải ba 21500 - 49470
Giải nhì 89240
Giải nhất 70177
Giải đặc biệt 695331
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00[2] - 01[2] - 16 - 21 - 31 - 40 - 50 - 52 - 54 - 62 - 70 - 73 - 77 - 79 - 86 - 92

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 02-07-2017 - XSKT

Giải tám 30
Giải bảy 689
Giải sáu 0413 - 0417 - 5176
Giải năm 5348
Giải tư 99974 - 87000 - 41757 - 59876 - 23824 - 39961 - 09949
Giải ba 64162 - 52708
Giải nhì 29866
Giải nhất 42012
Giải đặc biệt 459029
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00 - 08 - 12 - 13 - 17 - 24 - 29 - 30 - 48 - 49 - 57 - 61 - 62 - 66 - 74 - 76[2] - 89

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 25-06-2017 - XSKT

Giải tám 71
Giải bảy 284
Giải sáu 7961 - 4006 - 7246
Giải năm 8045
Giải tư 15217 - 31613 - 99283 - 90218 - 62848 - 64403 - 75775
Giải ba 52012 - 82442
Giải nhì 39073
Giải nhất 12094
Giải đặc biệt 508611
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
03 - 06 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 42 - 45 - 46 - 48 - 61 - 71 - 73 - 75 - 83 - 84 - 94

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 18-06-2017 - XSKT

Giải tám 49
Giải bảy 158
Giải sáu 3387 - 5708 - 2872
Giải năm 7194
Giải tư 92569 - 82326 - 53235 - 34155 - 34267 - 79023 - 67742
Giải ba 15139 - 56703
Giải nhì 19329
Giải nhất 94309
Giải đặc biệt 558168
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
03 - 08 - 09 - 23 - 26 - 29 - 35 - 39 - 42 - 49 - 55 - 58 - 67 - 68 - 69 - 72 - 87 - 94

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 11-06-2017 - XSKT

Giải tám 67
Giải bảy 041
Giải sáu 6308 - 1941 - 7515
Giải năm 5086
Giải tư 30096 - 92582 - 06591 - 71315 - 46420 - 81087 - 33668
Giải ba 93774 - 47651
Giải nhì 93112
Giải nhất 66387
Giải đặc biệt 882075
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
08 - 12 - 15[2] - 20 - 41[2] - 51 - 67 - 68 - 74 - 75 - 82 - 86 - 87[2] - 91 - 96

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 04-06-2017 - XSKT

Giải tám 17
Giải bảy 854
Giải sáu 4411 - 3177 - 5938
Giải năm 0187
Giải tư 92947 - 18848 - 49784 - 85755 - 01120 - 69867 - 42364
Giải ba 41516 - 59017
Giải nhì 10255
Giải nhất 24671
Giải đặc biệt 589204
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
04 - 11 - 16 - 17[2] - 20 - 38 - 47 - 48 - 54 - 55[2] - 64 - 67 - 71 - 77 - 84 - 87

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 28-05-2017 - XSKT

Giải tám 31
Giải bảy 454
Giải sáu 9786 - 4910 - 6920
Giải năm 7405
Giải tư 57670 - 87198 - 00391 - 25417 - 28139 - 80260 - 07726
Giải ba 79076 - 62092
Giải nhì 93646
Giải nhất 75732
Giải đặc biệt 201337
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
05 - 10 - 17 - 20 - 26 - 31 - 32 - 37 - 39 - 46 - 54 - 60 - 70 - 76 - 86 - 91 - 92 - 98