Ngày mở thưởng

XSKT xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 28-05-2017

Giải tám 31
Giải bảy 454
Giải sáu 9786 - 4910 - 6920
Giải năm 7405
Giải tư 57670 - 87198 - 00391 - 25417 - 28139 - 80260 - 07726
Giải ba 79076 - 62092
Giải nhì 93646
Giải nhất 75732
Giải đặc biệt 201337
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
05 - 10 - 17 - 20 - 26 - 31 - 32 - 37 - 39 - 46 - 54 - 60 - 70 - 76 - 86 - 91 - 92 - 98

XSKT xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 21-05-2017

Giải tám 44
Giải bảy 565
Giải sáu 2844 - 2113 - 7674
Giải năm 7056
Giải tư 16987 - 46154 - 43102 - 62286 - 09119 - 32174 - 32184
Giải ba 33836 - 51120
Giải nhì 04005
Giải nhất 79172
Giải đặc biệt 992097
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
02 - 05 - 13 - 19 - 20 - 36 - 44[2] - 54 - 56 - 65 - 72 - 74[2] - 84 - 86 - 87 - 97

XSKT xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 14-05-2017

Giải tám 99
Giải bảy 663
Giải sáu 9358 - 9571 - 0471
Giải năm 9467
Giải tư 11053 - 51382 - 00617 - 01351 - 12451 - 98013 - 04784
Giải ba 12611 - 82045
Giải nhì 17139
Giải nhất 23351
Giải đặc biệt 134328
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
11 - 13 - 17 - 28 - 39 - 45 - 51[3] - 53 - 58 - 63 - 67 - 71[2] - 82 - 84 - 99

XSKT xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 07-05-2017

Giải tám 70
Giải bảy 305
Giải sáu 5595 - 6760 - 4807
Giải năm 0108
Giải tư 67589 - 14643 - 53460 - 00747 - 05393 - 68789 - 01243
Giải ba 49827 - 38008
Giải nhì 14141
Giải nhất 64975
Giải đặc biệt 090989
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
05 - 07 - 08[2] - 27 - 41 - 43[2] - 47 - 60[2] - 70 - 75 - 89[3] - 93 - 95

XSKT xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 30-04-2017

Giải tám 57
Giải bảy 108
Giải sáu 5402 - 9540 - 7392
Giải năm 3114
Giải tư 23846 - 64094 - 05456 - 49971 - 28520 - 66307 - 14798
Giải ba 19664 - 52716
Giải nhì 38566
Giải nhất 39157
Giải đặc biệt 214299
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
02 - 07 - 08 - 14 - 16 - 20 - 40 - 46 - 56 - 57[2] - 64 - 66 - 71 - 92 - 94 - 98 - 99

XSKT xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 23-04-2017

Giải tám 14
Giải bảy 384
Giải sáu 7649 - 8762 - 3885
Giải năm 3943
Giải tư 00192 - 78964 - 71187 - 36241 - 84231 - 75902 - 68608
Giải ba 47315 - 50001
Giải nhì 60622
Giải nhất 29566
Giải đặc biệt 714424
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 02 - 08 - 14 - 15 - 22 - 24 - 31 - 41 - 43 - 49 - 62 - 64 - 66 - 84 - 85 - 87 - 92

XSKT xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 16-04-2017

Giải tám 96
Giải bảy 068
Giải sáu 8084 - 2163 - 7733
Giải năm 6248
Giải tư 63271 - 36832 - 97061 - 48871 - 85535 - 22934 - 08408
Giải ba 21773 - 44731
Giải nhì 19990
Giải nhất 59584
Giải đặc biệt 777918
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
08 - 18 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 48 - 61 - 63 - 68 - 71[2] - 73 - 84[2] - 90 - 96

XSKT xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 09-04-2017

Giải tám 11
Giải bảy 185
Giải sáu 1638 - 0163 - 5196
Giải năm 5942
Giải tư 79886 - 60802 - 96294 - 23612 - 21898 - 24022 - 69362
Giải ba 57763 - 80281
Giải nhì 81633
Giải nhất 43072
Giải đặc biệt 247278
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
02 - 11 - 12 - 22 - 33 - 38 - 42 - 62 - 63[2] - 72 - 78 - 81 - 85 - 86 - 94 - 96 - 98