Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 17-06-2018 - XSKT

Giải tám 91
Giải bảy 981
Giải sáu 1398 - 2500 - 9870
Giải năm 0670
Giải tư 26318 - 59108 - 72782 - 13641 - 58690 - 44584 - 52054
Giải ba 44587 - 30987
Giải nhì 30957
Giải nhất 07520
Giải đặc biệt 844981
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00 - 08 - 18 - 20 - 41 - 54 - 57 - 70[2] - 81[2] - 82 - 84 - 87[2] - 90 - 91 - 98

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 10-06-2018 - XSKT

Giải tám 04
Giải bảy 192
Giải sáu 1533 - 7225 - 0454
Giải năm 8636
Giải tư 02815 - 00235 - 98970 - 43245 - 23647 - 33983 - 13212
Giải ba 42970 - 67690
Giải nhì 70674
Giải nhất 75090
Giải đặc biệt 504976
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
04 - 12 - 15 - 25 - 33 - 35 - 36 - 45 - 47 - 54 - 70[2] - 74 - 76 - 83 - 90[2] - 92

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 03-06-2018 - XSKT

Giải tám 44
Giải bảy 921
Giải sáu 8499 - 1108 - 6852
Giải năm 2300
Giải tư 87284 - 08954 - 97079 - 11750 - 83396 - 07029 - 60884
Giải ba 63581 - 51145
Giải nhì 61969
Giải nhất 53760
Giải đặc biệt 187087
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00 - 08 - 21 - 29 - 44 - 45 - 50 - 52 - 54 - 60 - 69 - 79 - 81 - 84[2] - 87 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 27-05-2018 - XSKT

Giải tám 96
Giải bảy 999
Giải sáu 8249 - 5951 - 1333
Giải năm 1487
Giải tư 96264 - 47723 - 45139 - 69590 - 82728 - 22163 - 41123
Giải ba 13969 - 11001
Giải nhì 63299
Giải nhất 12024
Giải đặc biệt 633605
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 05 - 23[2] - 24 - 28 - 33 - 39 - 49 - 51 - 63 - 64 - 69 - 87 - 90 - 96 - 99[2]

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 20-05-2018 - XSKT

Giải tám 52
Giải bảy 739
Giải sáu 4097 - 4677 - 9120
Giải năm 3809
Giải tư 82341 - 31935 - 59036 - 45744 - 47460 - 44069 - 94998
Giải ba 40333 - 12995
Giải nhì 20508
Giải nhất 45782
Giải đặc biệt 208845
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
08 - 09 - 20 - 33 - 35 - 36 - 39 - 41 - 44 - 45 - 52 - 60 - 69 - 77 - 82 - 95 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 13-05-2018 - XSKT

Giải tám 01
Giải bảy 154
Giải sáu 1794 - 0840 - 3335
Giải năm 5103
Giải tư 59585 - 25148 - 01351 - 11517 - 81639 - 92274 - 87560
Giải ba 13272 - 15477
Giải nhì 07584
Giải nhất 84671
Giải đặc biệt 499153
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 03 - 17 - 35 - 39 - 40 - 48 - 51 - 53 - 54 - 60 - 71 - 72 - 74 - 77 - 84 - 85 - 94

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 06-05-2018 - XSKT

Giải tám 66
Giải bảy 253
Giải sáu 2264 - 1406 - 3643
Giải năm 2044
Giải tư 27968 - 44461 - 09215 - 15345 - 09339 - 97009 - 44058
Giải ba 99223 - 91119
Giải nhì 11352
Giải nhất 83781
Giải đặc biệt 069958
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
06 - 09 - 15 - 19 - 23 - 39 - 43 - 44 - 45 - 52 - 53 - 58[2] - 61 - 64 - 66 - 68 - 81

Kết quả Xổ số Kon Tum: Chủ nhật ngày 29-04-2018 - XSKT

Giải tám 64
Giải bảy 744
Giải sáu 6527 - 6571 - 6094
Giải năm 1783
Giải tư 57132 - 42695 - 64589 - 65648 - 77611 - 07755 - 53516
Giải ba 33172 - 77473
Giải nhì 60266
Giải nhất 20209
Giải đặc biệt 770403
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
03 - 09 - 11 - 16 - 27 - 32 - 44 - 48 - 55 - 64 - 66 - 71 - 72 - 73 - 83 - 89 - 94 - 95