Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 14-04-2019 - XSKT

Giải tám 18
Giải bảy 738
Giải sáu 3180 1402 3026
Giải năm 9321
Giải tư 84855 83101 56632 00581 80349 03131 68445
Giải ba 86311 16219
Giải nhì 73683
Giải nhất 81273
Giải đặc biệt 401394
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 02 - 11 - 18 - 19 - 21 - 26 - 31 - 32 - 38 - 45 - 49 - 55 - 73 - 80 - 81 - 83 - 94
KẾT QUẢ, Kết quả, Kết quả so, Kết quả, Kết quả,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 07-04-2019 - XSKT

Giải tám 70
Giải bảy 276
Giải sáu 1210 1738 9671
Giải năm 7431
Giải tư 66063 19833 66580 06378 19001 67419 59357
Giải ba 85364 51706
Giải nhì 22862
Giải nhất 08092
Giải đặc biệt 786510
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 06 - 10[2] - 19 - 31 - 33 - 38 - 57 - 62 - 63 - 64 - 70 - 71 - 76 - 78 - 80 - 92
KẾT QUẢ, Kết quả, Kết quả so, Kết quả, Kết quả,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 31-03-2019 - XSKT

Giải tám 75
Giải bảy 014
Giải sáu 6809 7771 4406
Giải năm 5118
Giải tư 62948 70092 11351 34808 47050 22990 87349
Giải ba 73869 25668
Giải nhì 64995
Giải nhất 63015
Giải đặc biệt 875010
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
06 - 08 - 09 - 10 - 14 - 15 - 18 - 48 - 49 - 50 - 51 - 68 - 69 - 71 - 75 - 90 - 92 - 95
KẾT QUẢ, Kết quả, Kết quả so, Kết quả, Kết quả,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 24-03-2019 - XSKT

Giải tám 12
Giải bảy 168
Giải sáu 6310 2032 1398
Giải năm 2102
Giải tư 94529 22089 84804 55026 30425 92933 40258
Giải ba 10703 08311
Giải nhì 76830
Giải nhất 35316
Giải đặc biệt 800039
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
02 - 03 - 04 - 10 - 11 - 12 - 16 - 25 - 26 - 29 - 30 - 32 - 33 - 39 - 58 - 68 - 89 - 98
KẾT QUẢ, Kết quả, Kết quả so, Kết quả, Kết quả,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 17-03-2019 - XSKT

Giải tám 89
Giải bảy 575
Giải sáu 2650 9303 3320
Giải năm 3145
Giải tư 76260 38959 06882 53276 42133 84449 28200
Giải ba 88556 72962
Giải nhì 76882
Giải nhất 22157
Giải đặc biệt 740177
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00 - 03 - 20 - 33 - 45 - 49 - 50 - 56 - 57 - 59 - 60 - 62 - 75 - 76 - 77 - 82[2] - 89
KẾT QUẢ, Kết quả, Kết quả so, Kết quả, Kết quả,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 10-03-2019 - XSKT

Giải tám 87
Giải bảy 784
Giải sáu 4446 0943 8195
Giải năm 4681
Giải tư 28627 93314 15020 60319 27179 23326 10185
Giải ba 01202 28582
Giải nhì 20431
Giải nhất 45685
Giải đặc biệt 337591
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
02 - 14 - 19 - 20 - 26 - 27 - 31 - 43 - 46 - 79 - 81 - 82 - 84 - 85[2] - 87 - 91 - 95
KẾT QUẢ, Kết quả, Kết quả so, Kết quả, Kết quả,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 03-03-2019 - XSKT

Giải tám 98
Giải bảy 024
Giải sáu 4760 7698 0106
Giải năm 9895
Giải tư 85951 26441 49777 48712 12799 18361 25727
Giải ba 09784 11487
Giải nhì 22922
Giải nhất 53618
Giải đặc biệt 688652
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
06 - 12 - 18 - 22 - 24 - 27 - 41 - 51 - 52 - 60 - 61 - 77 - 84 - 87 - 95 - 98[2] - 99
KẾT QUẢ, Kết quả, Kết quả so, Kết quả, Kết quả,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 24-02-2019 - XSKT

Giải tám 65
Giải bảy 816
Giải sáu 8529 1569 1465
Giải năm 3265
Giải tư 06805 17064 33593 35049 94318 91817 99692
Giải ba 54024 90433
Giải nhì 87477
Giải nhất 82816
Giải đặc biệt 041396
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
05 - 16[2] - 17 - 18 - 24 - 29 - 33 - 49 - 64 - 65[3] - 69 - 77 - 92 - 93 - 96
KẾT QUẢ, Kết quả, Kết quả so, Kết quả, Kết quả,

Xổ số Kon Tum

Xổ số Kon Tum mở thưởng vào ngày CN hàng tuần

Tiểu xa mã