Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 26-07-2015

Giải tám 02
Giải bảy 210
Giải sáu 8089 - 1220 - 5536
Giải năm 4624
Giải tư 76494 - 42494 - 46730 - 78103 - 65333 - 31072 - 08400
Giải ba 81396 - 44669
Giải nhì 84046
Giải nhất 23255
Giải đặc biệt 950520
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00 - 02 - 03 - 10 - 20[2] - 24 - 30 - 33 - 36 - 46 - 55 - 69 - 72 - 89 - 94[2] - 96

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 19-07-2015

Giải tám 64
Giải bảy 292
Giải sáu 2770 - 4159 - 4081
Giải năm 3038
Giải tư 36852 - 64703 - 00435 - 07303 - 18617 - 77950 - 69167
Giải ba 82853 - 07691
Giải nhì 56850
Giải nhất 41364
Giải đặc biệt 109840
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
03[2] - 17 - 35 - 38 - 40 - 50[2] - 52 - 53 - 59 - 64[2] - 67 - 70 - 81 - 91 - 92

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 12-07-2015

Giải tám 94
Giải bảy 521
Giải sáu 3423 - 4609 - 8301
Giải năm 1961
Giải tư 46895 - 79343 - 79738 - 22717 - 14693 - 68043 - 49838
Giải ba 67657 - 73798
Giải nhì 46046
Giải nhất 48445
Giải đặc biệt 830285
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 09 - 17 - 21 - 23 - 38[2] - 43[2] - 45 - 46 - 57 - 61 - 85 - 93 - 94 - 95 - 98

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 05-07-2015

Giải tám 10
Giải bảy 408
Giải sáu 6399 - 4963 - 5705
Giải năm 5019
Giải tư 84913 - 08515 - 61275 - 06118 - 65256 - 82112 - 51528
Giải ba 98522 - 85074
Giải nhì 59167
Giải nhất 10644
Giải đặc biệt 857365
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
05 - 08 - 10 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 22 - 28 - 44 - 56 - 63 - 65 - 67 - 74 - 75 - 99