Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 19-02-2017

Giải tám 20
Giải bảy 048
Giải sáu 2281 - 3176 - 5598
Giải năm 9024
Giải tư 56573 - 01543 - 50153 - 61092 - 35893 - 66045 - 74116
Giải ba 91163 - 02480
Giải nhì 72343
Giải nhất 66438
Giải đặc biệt 13935
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
16 - 20 - 24 - 35 - 38 - 43[2] - 45 - 48 - 53 - 63 - 73 - 76 - 80 - 81 - 92 - 93 - 98

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 12-02-2017

Giải tám 36
Giải bảy 118
Giải sáu 0473 - 6636 - 5899
Giải năm 4381
Giải tư 66201 - 34321 - 40575 - 12229 - 14878 - 79110 - 98013
Giải ba 21081 - 41027
Giải nhì 76963
Giải nhất 68736
Giải đặc biệt 92680
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 10 - 13 - 18 - 21 - 27 - 29 - 36[3] - 63 - 73 - 75 - 78 - 80 - 81[2] - 99

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 05-02-2017

Giải tám 76
Giải bảy 838
Giải sáu 0318 - 0748 - 5825
Giải năm 5669
Giải tư 37840 - 79492 - 38287 - 83329 - 14330 - 89940 - 48688
Giải ba 26840 - 24530
Giải nhì 71892
Giải nhất 44939
Giải đặc biệt 86757
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
18 - 25 - 29 - 30[2] - 38 - 39 - 40[3] - 48 - 57 - 69 - 76 - 87 - 88 - 92[2]

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 29-01-2017

Giải tám 64
Giải bảy 277
Giải sáu 8352 - 8002 - 1004
Giải năm 6640
Giải tư 78409 - 62127 - 97405 - 25056 - 17041 - 60907 - 57061
Giải ba 57184 - 59079
Giải nhì 14269
Giải nhất 10370
Giải đặc biệt 52278
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
02 - 04 - 05 - 07 - 09 - 27 - 40 - 41 - 52 - 56 - 61 - 64 - 69 - 70 - 77 - 78 - 79 - 84

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 22-01-2017

Giải tám 08
Giải bảy 602
Giải sáu 9092 - 6785 - 9197
Giải năm 5876
Giải tư 36197 - 66889 - 35783 - 60576 - 91382 - 16112 - 65076
Giải ba 06545 - 58428
Giải nhì 45122
Giải nhất 33984
Giải đặc biệt 44490
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
02 - 08 - 12 - 22 - 28 - 45 - 76[3] - 82 - 83 - 84 - 85 - 89 - 90 - 92 - 97[2]

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 15-01-2017

Giải tám 21
Giải bảy 292
Giải sáu 5828 - 2764 - 7625
Giải năm 8128
Giải tư 73729 - 42994 - 55701 - 50553 - 94608 - 57123 - 02993
Giải ba 64465 - 22614
Giải nhì 57561
Giải nhất 85630
Giải đặc biệt 10251
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 08 - 14 - 21 - 23 - 25 - 28[2] - 29 - 30 - 51 - 53 - 61 - 64 - 65 - 92 - 93 - 94

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 08-01-2017

Giải tám 94
Giải bảy 076
Giải sáu 8416 - 5283 - 4148
Giải năm 5944
Giải tư 74535 - 38721 - 13807 - 89990 - 73056 - 75985 - 66455
Giải ba 56071 - 66897
Giải nhì 24171
Giải nhất 28687
Giải đặc biệt 33933
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
07 - 16 - 21 - 33 - 35 - 44 - 48 - 55 - 56 - 71[2] - 76 - 83 - 85 - 87 - 90 - 94 - 97

Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 01-01-2017

Giải tám 23
Giải bảy 945
Giải sáu 4544 - 3940 - 5386
Giải năm 6266
Giải tư 56213 - 74311 - 99441 - 02201 - 19547 - 50715 - 72528
Giải ba 17190 - 42903
Giải nhì 48542
Giải nhất 94540
Giải đặc biệt 52655
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 03 - 11 - 13 - 15 - 23 - 28 - 40[2] - 41 - 42 - 44 - 45 - 47 - 55 - 66 - 86 - 90