Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 19-11-2017 - XSLD

Giải tám 24
Giải bảy 492
Giải sáu 7819 - 3667 - 2082
Giải năm 7976
Giải tư 97597 - 91887 - 33034 - 65673 - 35454 - 58730 - 54551
Giải ba 64345 - 51901
Giải nhì 03529
Giải nhất 50314
Giải đặc biệt 654274
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 14 - 19 - 24 - 29 - 30 - 34 - 45 - 51 - 54 - 67 - 73 - 74 - 76 - 82 - 87 - 92 - 97

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 12-11-2017 - XSLD

Giải tám 76
Giải bảy 553
Giải sáu 2224 - 0509 - 8971
Giải năm 3033
Giải tư 64804 - 89566 - 14891 - 83570 - 74027 - 55122 - 59706
Giải ba 97546 - 83751
Giải nhì 84701
Giải nhất 91890
Giải đặc biệt 566724
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 04 - 06 - 09 - 22 - 24[2] - 27 - 33 - 46 - 51 - 53 - 66 - 70 - 71 - 76 - 90 - 91

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 05-11-2017 - XSLD

Giải tám 09
Giải bảy 109
Giải sáu 0068 - 1410 - 4455
Giải năm 5857
Giải tư 64678 - 96547 - 67249 - 37955 - 53780 - 61966 - 25516
Giải ba 55652 - 63963
Giải nhì 51457
Giải nhất 14431
Giải đặc biệt 586659
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
09[2] - 10 - 16 - 31 - 47 - 49 - 52 - 55[2] - 57[2] - 59 - 63 - 66 - 68 - 78 - 80

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 29-10-2017 - XSLD

Giải tám 08
Giải bảy 749
Giải sáu 6949 - 3384 - 7635
Giải năm 3687
Giải tư 02779 - 40923 - 04608 - 46752 - 90157 - 52716 - 78686
Giải ba 47754 - 42666
Giải nhì 50533
Giải nhất 98839
Giải đặc biệt 990259
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
08[2] - 16 - 23 - 33 - 35 - 39 - 49[2] - 52 - 54 - 57 - 59 - 66 - 79 - 84 - 86 - 87

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 22-10-2017 - XSLD

Giải tám 47
Giải bảy 315
Giải sáu 7310 - 1237 - 9639
Giải năm 9020
Giải tư 16148 - 96279 - 69943 - 16401 - 96080 - 79659 - 23939
Giải ba 30936 - 16060
Giải nhì 57175
Giải nhất 35229
Giải đặc biệt 381000
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 01 - 10 - 15 - 20 - 29 - 36 - 37 - 39[2] - 43 - 47 - 48 - 59 - 60 - 75 - 79 - 80

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 15-10-2017 - XSLD

Giải tám 15
Giải bảy 951
Giải sáu 6385 - 8162 - 4508
Giải năm 9330
Giải tư 56055 - 21713 - 97297 - 37678 - 70218 - 78449 - 98032
Giải ba 24753 - 08583
Giải nhì 88279
Giải nhất 43366
Giải đặc biệt 048262
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
08 - 13 - 15 - 18 - 30 - 32 - 49 - 51 - 53 - 55 - 62[2] - 66 - 78 - 79 - 83 - 85 - 97

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 08-10-2017 - XSLD

Giải tám 63
Giải bảy 381
Giải sáu 8483 - 2585 - 2265
Giải năm 9658
Giải tư 69044 - 25426 - 20504 - 29989 - 71011 - 47215 - 96462
Giải ba 03565 - 46257
Giải nhì 67866
Giải nhất 45270
Giải đặc biệt 479834
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
04 - 11 - 15 - 26 - 34 - 44 - 57 - 58 - 62 - 63 - 65[2] - 66 - 70 - 81 - 83 - 85 - 89

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 01-10-2017 - XSLD

Giải tám 07
Giải bảy 851
Giải sáu 4269 - 5175 - 3573
Giải năm 7259
Giải tư 05629 - 42834 - 75754 - 59293 - 11111 - 43174 - 58378
Giải ba 63670 - 58100
Giải nhì 44829
Giải nhất 33253
Giải đặc biệt 457163
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 07 - 11 - 29[2] - 34 - 51 - 53 - 54 - 59 - 63 - 69 - 70 - 73 - 74 - 75 - 78 - 93