Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 23-07-2017 - XSLD

Giải tám 81
Giải bảy 721
Giải sáu 5597 - 8349 - 2358
Giải năm 1363
Giải tư 49259 - 09746 - 44868 - 93908 - 04877 - 39344 - 87205
Giải ba 50655 - 64814
Giải nhì 77604
Giải nhất 38570
Giải đặc biệt 318120
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
04 - 05 - 08 - 14 - 20 - 21 - 44 - 46 - 49 - 55 - 58 - 59 - 63 - 68 - 70 - 77 - 81 - 97

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 16-07-2017 - XSLD

Giải tám 97
Giải bảy 827
Giải sáu 3423 - 9013 - 5679
Giải năm 0394
Giải tư 39963 - 41129 - 29989 - 16902 - 70540 - 62343 - 90735
Giải ba 89129 - 83585
Giải nhì 55699
Giải nhất 14498
Giải đặc biệt 796149
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
02 - 13 - 23 - 27 - 29[2] - 35 - 40 - 43 - 49 - 63 - 79 - 85 - 89 - 94 - 97 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 09-07-2017 - XSLD

Giải tám 28
Giải bảy 572
Giải sáu 6646 - 7970 - 6773
Giải năm 8051
Giải tư 45572 - 88217 - 60462 - 52028 - 84798 - 84367 - 06869
Giải ba 41969 - 40782
Giải nhì 49149
Giải nhất 35144
Giải đặc biệt 082834
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
17 - 28[2] - 34 - 44 - 46 - 49 - 51 - 62 - 67 - 69[2] - 70 - 72[2] - 73 - 82 - 98

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 02-07-2017 - XSLD

Giải tám 20
Giải bảy 154
Giải sáu 5540 - 4160 - 7443
Giải năm 2545
Giải tư 56376 - 68975 - 20095 - 20120 - 96585 - 46992 - 16654
Giải ba 58834 - 01301
Giải nhì 53767
Giải nhất 54715
Giải đặc biệt 598919
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 15 - 19 - 20[2] - 34 - 40 - 43 - 45 - 54[2] - 60 - 67 - 75 - 76 - 85 - 92 - 95

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 25-06-2017 - XSLD

Giải tám 82
Giải bảy 324
Giải sáu 5724 - 2331 - 3465
Giải năm 1344
Giải tư 80024 - 37778 - 22500 - 76587 - 45888 - 30693 - 65544
Giải ba 22140 - 78622
Giải nhì 92409
Giải nhất 03884
Giải đặc biệt 962875
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 09 - 22 - 24[3] - 31 - 40 - 44[2] - 65 - 75 - 78 - 82 - 84 - 87 - 88 - 93

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 18-06-2017 - XSLD

Giải tám 95
Giải bảy 257
Giải sáu 0430 - 8973 - 5104
Giải năm 6536
Giải tư 23524 - 76813 - 19424 - 32577 - 21014 - 23900 - 66242
Giải ba 77304 - 48478
Giải nhì 47146
Giải nhất 85115
Giải đặc biệt 299333
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 04[2] - 13 - 14 - 15 - 24[2] - 30 - 33 - 36 - 42 - 46 - 57 - 73 - 77 - 78 - 95

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 11-06-2017 - XSLD

Giải tám 65
Giải bảy 802
Giải sáu 8590 - 7001 - 3068
Giải năm 0694
Giải tư 15727 - 99088 - 88873 - 12552 - 91427 - 17258 - 81241
Giải ba 31919 - 84254
Giải nhì 68075
Giải nhất 75349
Giải đặc biệt 448366
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 02 - 19 - 27[2] - 41 - 49 - 52 - 54 - 58 - 65 - 66 - 68 - 73 - 75 - 88 - 90 - 94

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 04-06-2017 - XSLD

Giải tám 71
Giải bảy 094
Giải sáu 4747 - 5536 - 3640
Giải năm 0105
Giải tư 20624 - 73752 - 17873 - 89589 - 32557 - 09711 - 04402
Giải ba 89197 - 69948
Giải nhì 14355
Giải nhất 60022
Giải đặc biệt 599776
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
02 - 05 - 11 - 22 - 24 - 36 - 40 - 47 - 48 - 52 - 55 - 57 - 71 - 73 - 76 - 89 - 94 - 97