Ngày mở thưởng

XSLD xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 26-03-2017

Giải tám 59
Giải bảy 820
Giải sáu 7249 - 6381 - 7363
Giải năm 7962
Giải tư 24254 - 44571 - 46148 - 52777 - 45758 - 78483 - 04344
Giải ba 30761 - 47791
Giải nhì 97300
Giải nhất 24723
Giải đặc biệt 476698
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 20 - 23 - 44 - 48 - 49 - 54 - 58 - 59 - 61 - 62 - 63 - 71 - 77 - 81 - 83 - 91 - 98

XSLD xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 19-03-2017

Giải tám 65
Giải bảy 675
Giải sáu 0504 - 5118 - 3398
Giải năm 7173
Giải tư 51685 - 01489 - 70562 - 21538 - 78625 - 06212 - 33130
Giải ba 41468 - 11701
Giải nhì 37320
Giải nhất 85414
Giải đặc biệt 185371
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 04 - 12 - 14 - 18 - 20 - 25 - 30 - 38 - 62 - 65 - 68 - 71 - 73 - 75 - 85 - 89 - 98

XSLD xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 12-03-2017

Giải tám 55
Giải bảy 675
Giải sáu 2955 - 8863 - 5119
Giải năm 0534
Giải tư 69462 - 93874 - 55836 - 80374 - 44833 - 18202 - 22485
Giải ba 64220 - 02106
Giải nhì 50209
Giải nhất 36228
Giải đặc biệt 050461
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
02 - 06 - 09 - 19 - 20 - 28 - 33 - 34 - 36 - 55[2] - 61 - 62 - 63 - 74[2] - 75 - 85

XSLD xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 05-03-2017

Giải tám 85
Giải bảy 754
Giải sáu 3611 - 0715 - 2879
Giải năm 5360
Giải tư 71174 - 29668 - 41435 - 52515 - 50737 - 43988 - 38535
Giải ba 53075 - 93196
Giải nhì 09878
Giải nhất 17377
Giải đặc biệt 748146
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
11 - 15[2] - 35[2] - 37 - 46 - 54 - 60 - 68 - 74 - 75 - 77 - 78 - 79 - 85 - 88 - 96

XSLD xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 26-02-2017

Giải tám 53
Giải bảy 649
Giải sáu 0388 - 3477 - 6785
Giải năm 9101
Giải tư 75828 - 52389 - 84751 - 02330 - 82398 - 97474 - 54590
Giải ba 00642 - 16758
Giải nhì 34181
Giải nhất 91989
Giải đặc biệt 648630
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 28 - 30[2] - 42 - 49 - 51 - 53 - 58 - 74 - 77 - 81 - 85 - 88 - 89[2] - 90 - 98

XSLD xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 19-02-2017

Giải tám 77
Giải bảy 166
Giải sáu 2112 - 2285 - 9990
Giải năm 8353
Giải tư 11480 - 85495 - 86483 - 49013 - 21042 - 23021 - 10627
Giải ba 89039 - 31842
Giải nhì 42754
Giải nhất 31274
Giải đặc biệt 956052
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
12 - 13 - 21 - 27 - 39 - 42[2] - 52 - 53 - 54 - 66 - 74 - 77 - 80 - 83 - 85 - 90 - 95

XSLD xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 12-02-2017

Giải tám 79
Giải bảy 985
Giải sáu 7365 - 8597 - 7341
Giải năm 3100
Giải tư 63434 - 31902 - 54669 - 97355 - 58529 - 20445 - 65093
Giải ba 00950 - 06894
Giải nhì 63679
Giải nhất 10835
Giải đặc biệt 122393
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 02 - 29 - 34 - 35 - 41 - 45 - 50 - 55 - 65 - 69 - 79[2] - 85 - 93[2] - 94 - 97

XSLD xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 05-02-2017

Giải tám 23
Giải bảy 836
Giải sáu 2928 - 2000 - 7760
Giải năm 9779
Giải tư 12607 - 97169 - 82030 - 09347 - 53850 - 74403 - 89749
Giải ba 24024 - 03796
Giải nhì 94486
Giải nhất 88426
Giải đặc biệt 525822
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 03 - 07 - 22 - 23 - 24 - 26 - 28 - 30 - 36 - 47 - 49 - 50 - 60 - 69 - 79 - 86 - 96