Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 17-09-2017 - XSLD

Giải tám 02
Giải bảy 990
Giải sáu 5732 - 6753 - 5244
Giải năm 0974
Giải tư 39297 - 53102 - 70422 - 81977 - 74948 - 80126 - 83216
Giải ba 18929 - 84473
Giải nhì 97309
Giải nhất 32433
Giải đặc biệt 951605
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
02[2] - 05 - 09 - 16 - 22 - 26 - 29 - 32 - 33 - 44 - 48 - 53 - 73 - 74 - 77 - 90 - 97

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 10-09-2017 - XSLD

Giải tám 43
Giải bảy 706
Giải sáu 6971 - 5362 - 1997
Giải năm 8977
Giải tư 16610 - 33232 - 63515 - 24965 - 03182 - 62313 - 16040
Giải ba 98162 - 64692
Giải nhì 51884
Giải nhất 30767
Giải đặc biệt 087121
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
06 - 10 - 13 - 15 - 21 - 32 - 40 - 43 - 62[2] - 65 - 67 - 71 - 77 - 82 - 84 - 92 - 97

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 03-09-2017 - XSLD

Giải tám 70
Giải bảy 209
Giải sáu 3960 - 6889 - 8975
Giải năm 8372
Giải tư 07674 - 48259 - 27395 - 28775 - 19048 - 77541 - 46989
Giải ba 32274 - 67540
Giải nhì 69855
Giải nhất 10286
Giải đặc biệt 691993
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
09 - 40 - 41 - 48 - 55 - 59 - 60 - 70 - 72 - 74[2] - 75[2] - 86 - 89[2] - 93 - 95

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 27-08-2017 - XSLD

Giải tám 84
Giải bảy 283
Giải sáu 5120 - 4596 - 0446
Giải năm 2976
Giải tư 68776 - 53826 - 85394 - 18524 - 59514 - 67281 - 74545
Giải ba 87022 - 08790
Giải nhì 63491
Giải nhất 37402
Giải đặc biệt 149460
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
02 - 14 - 20 - 22 - 24 - 26 - 45 - 46 - 60 - 76[2] - 81 - 83 - 84 - 90 - 91 - 94 - 96

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 20-08-2017 - XSLD

Giải tám 84
Giải bảy 832
Giải sáu 8582 - 3517 - 0821
Giải năm 0334
Giải tư 21391 - 08501 - 50598 - 32462 - 39339 - 46059 - 16173
Giải ba 06660 - 87940
Giải nhì 34850
Giải nhất 63261
Giải đặc biệt 979362
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 17 - 21 - 32 - 34 - 39 - 40 - 50 - 59 - 60 - 61 - 62[2] - 73 - 82 - 84 - 91 - 98

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 13-08-2017 - XSLD

Giải tám 92
Giải bảy 591
Giải sáu 6714 - 9872 - 3962
Giải năm 3281
Giải tư 53996 - 30884 - 64551 - 56698 - 84955 - 80487 - 54886
Giải ba 42298 - 97324
Giải nhì 57357
Giải nhất 22429
Giải đặc biệt 706817
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
14 - 17 - 24 - 29 - 51 - 55 - 57 - 62 - 72 - 81 - 84 - 86 - 87 - 91 - 92 - 96 - 98[2]

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 06-08-2017 - XSLD

Giải tám 92
Giải bảy 847
Giải sáu 1791 - 6538 - 4201
Giải năm 0090
Giải tư 41750 - 25974 - 73271 - 26429 - 95315 - 34398 - 82923
Giải ba 73852 - 61007
Giải nhì 26006
Giải nhất 30067
Giải đặc biệt 162582
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 06 - 07 - 15 - 23 - 29 - 38 - 47 - 50 - 52 - 67 - 71 - 74 - 82 - 90 - 91 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 30-07-2017 - XSLD

Giải tám 93
Giải bảy 084
Giải sáu 3978 - 2363 - 1601
Giải năm 4746
Giải tư 72732 - 22175 - 03174 - 07446 - 78579 - 21509 - 57883
Giải ba 55069 - 67746
Giải nhì 70935
Giải nhất 68676
Giải đặc biệt 114643
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 09 - 32 - 35 - 43 - 46[3] - 63 - 69 - 74 - 75 - 76 - 78 - 79 - 83 - 84 - 93