Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 19-08-2018 - XSLD

Giải tám 44
Giải bảy 200
Giải sáu 2324 - 9280 - 4426
Giải năm 4381
Giải tư 01696 - 02127 - 18296 - 64250 - 13065 - 36484 - 90955
Giải ba 87474 - 21391
Giải nhì 28216
Giải nhất 98011
Giải đặc biệt 328412
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 11 - 12 - 16 - 24 - 26 - 27 - 44 - 50 - 55 - 65 - 74 - 80 - 81 - 84 - 91 - 96[2]

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 12-08-2018 - XSLD

Giải tám 24
Giải bảy 830
Giải sáu 7601 - 0531 - 6525
Giải năm 7950
Giải tư 43028 - 20235 - 60508 - 06689 - 21384 - 06381 - 63938
Giải ba 26299 - 00285
Giải nhì 16764
Giải nhất 26113
Giải đặc biệt 319549
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 08 - 13 - 24 - 25 - 28 - 30 - 31 - 35 - 38 - 49 - 50 - 64 - 81 - 84 - 85 - 89 - 99

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 05-08-2018 - XSLD

Giải tám 88
Giải bảy 915
Giải sáu 6989 - 2283 - 3410
Giải năm 9227
Giải tư 24263 - 48972 - 09022 - 86137 - 12311 - 90767 - 26093
Giải ba 13092 - 70775
Giải nhì 85469
Giải nhất 09147
Giải đặc biệt 124760
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
10 - 11 - 15 - 22 - 27 - 37 - 47 - 60 - 63 - 67 - 69 - 72 - 75 - 83 - 88 - 89 - 92 - 93

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 29-07-2018 - XSLD

Giải tám 92
Giải bảy 552
Giải sáu 6952 - 9847 - 1490
Giải năm 6472
Giải tư 69527 - 80145 - 83445 - 30038 - 01149 - 78952 - 13799
Giải ba 65441 - 01761
Giải nhì 62612
Giải nhất 74459
Giải đặc biệt 553971
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
12 - 27 - 38 - 41 - 45[2] - 47 - 49 - 52[3] - 59 - 61 - 71 - 72 - 90 - 92 - 99

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 22-07-2018 - XSLD

Giải tám 75
Giải bảy 224
Giải sáu 8245 - 7717 - 3470
Giải năm 8588
Giải tư 56441 - 20213 - 36883 - 97961 - 71345 - 70989 - 47910
Giải ba 59666 - 20723
Giải nhì 63654
Giải nhất 38744
Giải đặc biệt 366607
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
07 - 10 - 13 - 17 - 23 - 24 - 41 - 44 - 45[2] - 54 - 61 - 66 - 70 - 75 - 83 - 88 - 89

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 15-07-2018 - XSLD

Giải tám 92
Giải bảy 750
Giải sáu 9951 - 1617 - 8803
Giải năm 9092
Giải tư 49878 - 62921 - 08384 - 87048 - 29475 - 49752 - 95218
Giải ba 92434 - 01611
Giải nhì 17484
Giải nhất 17987
Giải đặc biệt 459083
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
03 - 11 - 17 - 18 - 21 - 34 - 48 - 50 - 51 - 52 - 75 - 78 - 83 - 84[2] - 87 - 92[2]

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 08-07-2018 - XSLD

Giải tám 02
Giải bảy 761
Giải sáu 4480 - 9212 - 5789
Giải năm 2580
Giải tư 85927 - 46864 - 17011 - 66690 - 91983 - 25705 - 46009
Giải ba 90699 - 88324
Giải nhì 54378
Giải nhất 40165
Giải đặc biệt 439388
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
02 - 05 - 09 - 11 - 12 - 24 - 27 - 61 - 64 - 65 - 78 - 80[2] - 83 - 88 - 89 - 90 - 99

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 01-07-2018 - XSLD

Giải tám 37
Giải bảy 081
Giải sáu 0881 - 4238 - 0009
Giải năm 4984
Giải tư 73232 - 71526 - 04836 - 36652 - 91449 - 55958 - 53217
Giải ba 46128 - 68727
Giải nhì 77057
Giải nhất 50051
Giải đặc biệt 458717
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
09 - 17[2] - 26 - 27 - 28 - 32 - 36 - 37 - 38 - 49 - 51 - 52 - 57 - 58 - 81[2] - 84