Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 18-02-2018 - XSLD

Giải tám 67
Giải bảy 125
Giải sáu 8069 - 4590 - 2297
Giải năm 8317
Giải tư 86443 - 45201 - 92304 - 01816 - 63839 - 21928 - 44415
Giải ba 88943 - 55201
Giải nhì 35808
Giải nhất 13353
Giải đặc biệt 222786
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01[2] - 04 - 08 - 15 - 16 - 17 - 25 - 28 - 39 - 43[2] - 53 - 67 - 69 - 86 - 90 - 97

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 11-02-2018 - XSLD

Giải tám 88
Giải bảy 852
Giải sáu 3759 - 3402 - 9705
Giải năm 8623
Giải tư 21776 - 20963 - 21616 - 41304 - 82746 - 84922 - 23893
Giải ba 03956 - 31363
Giải nhì 52556
Giải nhất 22599
Giải đặc biệt 830269
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
02 - 04 - 05 - 16 - 22 - 23 - 46 - 52 - 56[2] - 59 - 63[2] - 69 - 76 - 88 - 93 - 99

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 04-02-2018 - XSLD

Giải tám 68
Giải bảy 013
Giải sáu 7664 - 2143 - 3485
Giải năm 4569
Giải tư 60577 - 47794 - 58035 - 23709 - 67046 - 73342 - 37633
Giải ba 54055 - 47077
Giải nhì 98104
Giải nhất 11478
Giải đặc biệt 277117
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
04 - 09 - 13 - 17 - 33 - 35 - 42 - 43 - 46 - 55 - 64 - 68 - 69 - 77[2] - 78 - 85 - 94

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 28-01-2018 - XSLD

Giải tám 93
Giải bảy 282
Giải sáu 0926 - 5596 - 1942
Giải năm 7230
Giải tư 62957 - 28435 - 36547 - 57030 - 62572 - 52726 - 95447
Giải ba 62063 - 70629
Giải nhì 50741
Giải nhất 67755
Giải đặc biệt 371248
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
26[2] - 29 - 30[2] - 35 - 41 - 42 - 47[2] - 48 - 55 - 57 - 63 - 72 - 82 - 93 - 96

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 21-01-2018 - XSLD

Giải tám 15
Giải bảy 000
Giải sáu 1398 - 1773 - 5103
Giải năm 2240
Giải tư 52306 - 64760 - 89122 - 46966 - 42556 - 07739 - 76061
Giải ba 87514 - 17244
Giải nhì 63169
Giải nhất 81204
Giải đặc biệt 263095
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 03 - 04 - 06 - 14 - 15 - 22 - 39 - 40 - 44 - 56 - 60 - 61 - 66 - 69 - 73 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 14-01-2018 - XSLD

Giải tám 75
Giải bảy 435
Giải sáu 1175 - 4317 - 1153
Giải năm 2661
Giải tư 32563 - 18191 - 99154 - 22290 - 84765 - 31243 - 91027
Giải ba 17512 - 79192
Giải nhì 18640
Giải nhất 25623
Giải đặc biệt 456470
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
12 - 17 - 23 - 27 - 35 - 40 - 43 - 53 - 54 - 61 - 63 - 65 - 70 - 75[2] - 90 - 91 - 92

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 07-01-2018 - XSLD

Giải tám 18
Giải bảy 846
Giải sáu 7090 - 7469 - 3932
Giải năm 4643
Giải tư 29683 - 05814 - 02813 - 05389 - 31985 - 55178 - 35471
Giải ba 67410 - 40679
Giải nhì 98064
Giải nhất 31706
Giải đặc biệt 663294
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
06 - 10 - 13 - 14 - 18 - 32 - 43 - 46 - 64 - 69 - 71 - 78 - 79 - 83 - 85 - 89 - 90 - 94

Kết quả Xổ số Lâm Đồng: Chủ nhật ngày 31-12-2017 - XSLD

Giải tám 07
Giải bảy 378
Giải sáu 7470 - 7693 - 1785
Giải năm 0008
Giải tư 31451 - 99927 - 56316 - 32374 - 81774 - 14620 - 17494
Giải ba 73794 - 84337
Giải nhì 26407
Giải nhất 24446
Giải đặc biệt 244281
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
07[2] - 08 - 16 - 20 - 27 - 37 - 46 - 51 - 70 - 74[2] - 78 - 81 - 85 - 93 - 94[2]