Ngày mở thưởng

XSLD xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 21-05-2017

Giải tám 54
Giải bảy 340
Giải sáu 8355 - 2297 - 5542
Giải năm 8308
Giải tư 10642 - 78284 - 19180 - 62816 - 96028 - 47355 - 87058
Giải ba 60555 - 62087
Giải nhì 46966
Giải nhất 76538
Giải đặc biệt 242046
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
08 - 16 - 28 - 38 - 40 - 42[2] - 46 - 54 - 55[3] - 58 - 66 - 80 - 84 - 87 - 97

XSLD xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 14-05-2017

Giải tám 39
Giải bảy 764
Giải sáu 6860 - 9505 - 0056
Giải năm 9040
Giải tư 71732 - 62343 - 52724 - 87654 - 20175 - 08706 - 49675
Giải ba 88573 - 25131
Giải nhì 78268
Giải nhất 25772
Giải đặc biệt 060742
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
05 - 06 - 24 - 31 - 32 - 39 - 40 - 42 - 43 - 54 - 56 - 60 - 64 - 68 - 72 - 73 - 75[2]

XSLD xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 07-05-2017

Giải tám 82
Giải bảy 882
Giải sáu 2047 - 6159 - 1669
Giải năm 5367
Giải tư 54176 - 49505 - 03998 - 47403 - 15715 - 49838 - 35283
Giải ba 41981 - 65211
Giải nhì 84172
Giải nhất 43643
Giải đặc biệt 497984
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
03 - 05 - 11 - 15 - 38 - 43 - 47 - 59 - 67 - 69 - 72 - 76 - 81 - 82[2] - 83 - 84 - 98

XSLD xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 30-04-2017

Giải tám 75
Giải bảy 612
Giải sáu 3899 - 1715 - 5781
Giải năm 0792
Giải tư 47602 - 12028 - 86952 - 16075 - 38301 - 00310 - 38658
Giải ba 88117 - 53930
Giải nhì 92166
Giải nhất 38069
Giải đặc biệt 662636
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 02 - 10 - 12 - 15 - 17 - 28 - 30 - 36 - 52 - 58 - 66 - 69 - 75[2] - 81 - 92 - 99

XSLD xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 23-04-2017

Giải tám 58
Giải bảy 479
Giải sáu 6682 - 1176 - 1020
Giải năm 8414
Giải tư 45745 - 81903 - 26574 - 70133 - 00928 - 02115 - 27877
Giải ba 99366 - 49994
Giải nhì 53931
Giải nhất 68589
Giải đặc biệt 836802
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
02 - 03 - 14 - 15 - 20 - 28 - 31 - 33 - 45 - 58 - 66 - 74 - 76 - 77 - 79 - 82 - 89 - 94

XSLD xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 16-04-2017

Giải tám 64
Giải bảy 427
Giải sáu 8716 - 4606 - 4542
Giải năm 4209
Giải tư 49904 - 03135 - 46639 - 66727 - 51729 - 57889 - 89197
Giải ba 60622 - 60535
Giải nhì 46282
Giải nhất 43783
Giải đặc biệt 292146
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
04 - 06 - 09 - 16 - 22 - 27[2] - 29 - 35[2] - 39 - 42 - 46 - 64 - 82 - 83 - 89 - 97

XSLD xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 09-04-2017

Giải tám 05
Giải bảy 048
Giải sáu 2668 - 6218 - 3357
Giải năm 2948
Giải tư 31963 - 51340 - 66722 - 20311 - 32879 - 46890 - 81911
Giải ba 39699 - 06141
Giải nhì 78120
Giải nhất 24245
Giải đặc biệt 810395
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
05 - 11[2] - 18 - 20 - 22 - 40 - 41 - 45 - 48[2] - 57 - 63 - 68 - 79 - 90 - 95 - 99

XSLD xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 02-04-2017

Giải tám 01
Giải bảy 672
Giải sáu 5737 - 9468 - 0789
Giải năm 4523
Giải tư 56598 - 77791 - 74073 - 56217 - 82794 - 55869 - 54073
Giải ba 04779 - 64297
Giải nhì 56793
Giải nhất 66604
Giải đặc biệt 434734
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 04 - 17 - 23 - 34 - 37 - 68 - 69 - 72 - 73[2] - 79 - 89 - 91 - 93 - 94 - 97 - 98