Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 22-07-2017 - XSLA

Giải tám 27
Giải bảy 781
Giải sáu 7638 - 2136 - 9890
Giải năm 2405
Giải tư 39378 - 79570 - 56320 - 63960 - 15779 - 65442 - 55916
Giải ba 42799 - 44039
Giải nhì 60724
Giải nhất 04096
Giải đặc biệt 257058
Hai số cuối của các giải Long An:
05 - 16 - 20 - 24 - 27 - 36 - 38 - 39 - 42 - 58 - 60 - 70 - 78 - 79 - 81 - 90 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 15-07-2017 - XSLA

Giải tám 90
Giải bảy 273
Giải sáu 5830 - 2789 - 0860
Giải năm 3964
Giải tư 77528 - 35787 - 33810 - 18324 - 97765 - 96488 - 92875
Giải ba 94670 - 36370
Giải nhì 30534
Giải nhất 01128
Giải đặc biệt 344803
Hai số cuối của các giải Long An:
03 - 10 - 24 - 28[2] - 30 - 34 - 60 - 64 - 65 - 70[2] - 73 - 75 - 87 - 88 - 89 - 90

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 08-07-2017 - XSLA

Giải tám 51
Giải bảy 466
Giải sáu 1088 - 1191 - 9060
Giải năm 6390
Giải tư 65203 - 99358 - 46764 - 67260 - 47506 - 34803 - 52353
Giải ba 45611 - 95146
Giải nhì 48746
Giải nhất 66599
Giải đặc biệt 795943
Hai số cuối của các giải Long An:
03[2] - 06 - 11 - 43 - 46[2] - 51 - 53 - 58 - 60[2] - 64 - 66 - 88 - 90 - 91 - 99

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 01-07-2017 - XSLA

Giải tám 34
Giải bảy 050
Giải sáu 7459 - 2038 - 9972
Giải năm 8268
Giải tư 86330 - 80871 - 88900 - 93732 - 93459 - 00746 - 18051
Giải ba 83576 - 56308
Giải nhì 20482
Giải nhất 33145
Giải đặc biệt 256918
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 08 - 18 - 30 - 32 - 34 - 38 - 45 - 46 - 50 - 51 - 59[2] - 68 - 71 - 72 - 76 - 82

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 24-06-2017 - XSLA

Giải tám 21
Giải bảy 041
Giải sáu 3833 - 7518 - 3934
Giải năm 1542
Giải tư 69061 - 35192 - 38194 - 26029 - 46037 - 87407 - 21739
Giải ba 31038 - 53763
Giải nhì 40763
Giải nhất 54734
Giải đặc biệt 539560
Hai số cuối của các giải Long An:
07 - 18 - 21 - 29 - 33 - 34[2] - 37 - 38 - 39 - 41 - 42 - 60 - 61 - 63[2] - 92 - 94

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 17-06-2017 - XSLA

Giải tám 50
Giải bảy 961
Giải sáu 3098 - 9039 - 2346
Giải năm 4544
Giải tư 96467 - 82756 - 31978 - 44180 - 67408 - 93461 - 79749
Giải ba 73447 - 20936
Giải nhì 02292
Giải nhất 50470
Giải đặc biệt 550013
Hai số cuối của các giải Long An:
08 - 13 - 36 - 39 - 44 - 46 - 47 - 49 - 50 - 56 - 61[2] - 67 - 70 - 78 - 80 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 10-06-2017 - XSLA

Giải tám 45
Giải bảy 079
Giải sáu 8024 - 1321 - 6193
Giải năm 4971
Giải tư 92429 - 07705 - 53204 - 36376 - 77649 - 47934 - 79890
Giải ba 34555 - 18365
Giải nhì 08006
Giải nhất 00000
Giải đặc biệt 484401
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 01 - 04 - 05 - 06 - 21 - 24 - 29 - 34 - 45 - 49 - 55 - 65 - 71 - 76 - 79 - 90 - 93

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 03-06-2017 - XSLA

Giải tám 47
Giải bảy 392
Giải sáu 5040 - 3887 - 8080
Giải năm 9556
Giải tư 32340 - 23178 - 45066 - 05035 - 51507 - 54303 - 49063
Giải ba 54443 - 65195
Giải nhì 21864
Giải nhất 60783
Giải đặc biệt 262188
Hai số cuối của các giải Long An:
03 - 07 - 35 - 40[2] - 43 - 47 - 56 - 63 - 64 - 66 - 78 - 80 - 83 - 87 - 88 - 92 - 95