Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 21-04-2018 - XSLA

Giải tám 31
Giải bảy 165
Giải sáu 8520 - 7768 - 8989
Giải năm 9145
Giải tư 84593 - 41033 - 72913 - 41734 - 36332 - 04477 - 15456
Giải ba 77194 - 96122
Giải nhì 97596
Giải nhất 60539
Giải đặc biệt 981394
Hai số cuối của các giải Long An:
13 - 20 - 22 - 31 - 32 - 33 - 34 - 39 - 45 - 56 - 65 - 68 - 77 - 89 - 93 - 94[2] - 96

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 14-04-2018 - XSLA

Giải tám 01
Giải bảy 353
Giải sáu 0978 - 4444 - 8367
Giải năm 9234
Giải tư 07284 - 16249 - 87462 - 05199 - 05823 - 68801 - 75366
Giải ba 47474 - 89451
Giải nhì 57576
Giải nhất 05810
Giải đặc biệt 825634
Hai số cuối của các giải Long An:
01[2] - 10 - 23 - 34[2] - 44 - 49 - 51 - 53 - 62 - 66 - 67 - 74 - 76 - 78 - 84 - 99

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 07-04-2018 - XSLA

Giải tám 70
Giải bảy 004
Giải sáu 7177 - 6455 - 9990
Giải năm 1481
Giải tư 95967 - 21384 - 05204 - 41385 - 66295 - 02886 - 25635
Giải ba 83806 - 87933
Giải nhì 27078
Giải nhất 74099
Giải đặc biệt 675643
Hai số cuối của các giải Long An:
04[2] - 06 - 33 - 35 - 43 - 55 - 67 - 70 - 77 - 78 - 81 - 84 - 85 - 86 - 90 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 31-03-2018 - XSLA

Giải tám 01
Giải bảy 458
Giải sáu 2456 - 7724 - 8835
Giải năm 6920
Giải tư 86733 - 78331 - 31730 - 36495 - 18923 - 16181 - 33373
Giải ba 71333 - 71821
Giải nhì 60797
Giải nhất 44431
Giải đặc biệt 600987
Hai số cuối của các giải Long An:
01 - 20 - 21 - 23 - 24 - 30 - 31[2] - 33[2] - 35 - 56 - 58 - 73 - 81 - 87 - 95 - 97

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 24-03-2018 - XSLA

Giải tám 60
Giải bảy 663
Giải sáu 6239 - 2013 - 2004
Giải năm 0247
Giải tư 06857 - 02872 - 16813 - 02751 - 39744 - 13561 - 09001
Giải ba 03970 - 85066
Giải nhì 84816
Giải nhất 01234
Giải đặc biệt 436211
Hai số cuối của các giải Long An:
01 - 04 - 11 - 13[2] - 16 - 34 - 39 - 44 - 47 - 51 - 57 - 60 - 61 - 63 - 66 - 70 - 72

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 17-03-2018 - XSLA

Giải tám 01
Giải bảy 707
Giải sáu 4513 - 8685 - 9943
Giải năm 0342
Giải tư 60575 - 34577 - 81314 - 44948 - 85766 - 01118 - 46090
Giải ba 85791 - 12969
Giải nhì 00400
Giải nhất 34235
Giải đặc biệt 353471
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 01 - 07 - 13 - 14 - 18 - 35 - 42 - 43 - 48 - 66 - 69 - 71 - 75 - 77 - 85 - 90 - 91

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 10-03-2018 - XSLA

Giải tám 28
Giải bảy 751
Giải sáu 7710 - 5583 - 9848
Giải năm 8082
Giải tư 75096 - 65163 - 52388 - 94452 - 53546 - 62600 - 33670
Giải ba 95440 - 26474
Giải nhì 03237
Giải nhất 06249
Giải đặc biệt 465282
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 10 - 28 - 37 - 40 - 46 - 48 - 49 - 51 - 52 - 63 - 70 - 74 - 82[2] - 83 - 88 - 96

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 03-03-2018 - XSLA

Giải tám 35
Giải bảy 572
Giải sáu 9422 - 2304 - 1777
Giải năm 6670
Giải tư 41629 - 92703 - 22200 - 22245 - 38418 - 34715 - 45863
Giải ba 72664 - 40028
Giải nhì 49769
Giải nhất 37442
Giải đặc biệt 228962
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 03 - 04 - 15 - 18 - 22 - 28 - 29 - 35 - 42 - 45 - 62 - 63 - 64 - 69 - 70 - 72 - 77