Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 18-11-2017 - XSLA

Giải tám 28
Giải bảy 829
Giải sáu 6869 - 0597 - 7676
Giải năm 9583
Giải tư 86734 - 94621 - 46535 - 37356 - 01203 - 63035 - 41863
Giải ba 77697 - 82946
Giải nhì 28875
Giải nhất 33230
Giải đặc biệt 678289
Hai số cuối của các giải Long An:
03 - 21 - 28 - 29 - 30 - 34 - 35[2] - 46 - 56 - 63 - 69 - 75 - 76 - 83 - 89 - 97[2]

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 11-11-2017 - XSLA

Giải tám 58
Giải bảy 344
Giải sáu 8067 - 4478 - 7551
Giải năm 1260
Giải tư 96550 - 58551 - 70045 - 14411 - 97766 - 79433 - 05570
Giải ba 80503 - 64753
Giải nhì 49705
Giải nhất 36691
Giải đặc biệt 030563
Hai số cuối của các giải Long An:
03 - 05 - 11 - 33 - 44 - 45 - 50 - 51[2] - 53 - 58 - 60 - 63 - 66 - 67 - 70 - 78 - 91

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 04-11-2017 - XSLA

Giải tám 92
Giải bảy 470
Giải sáu 2325 - 8739 - 8793
Giải năm 6020
Giải tư 47427 - 32473 - 00538 - 41681 - 57209 - 40160 - 51533
Giải ba 40348 - 33427
Giải nhì 63193
Giải nhất 57389
Giải đặc biệt 581420
Hai số cuối của các giải Long An:
09 - 20[2] - 25 - 27[2] - 33 - 38 - 39 - 48 - 60 - 70 - 73 - 81 - 89 - 92 - 93[2]

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 28-10-2017 - XSLA

Giải tám 71
Giải bảy 341
Giải sáu 3669 - 7805 - 6479
Giải năm 1379
Giải tư 24906 - 76618 - 89407 - 81066 - 53963 - 74944 - 76347
Giải ba 01743 - 73430
Giải nhì 95666
Giải nhất 81289
Giải đặc biệt 338632
Hai số cuối của các giải Long An:
05 - 06 - 07 - 18 - 30 - 32 - 41 - 43 - 44 - 47 - 63 - 66[2] - 69 - 71 - 79[2] - 89

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 21-10-2017 - XSLA

Giải tám 16
Giải bảy 821
Giải sáu 1666 - 8172 - 2787
Giải năm 0741
Giải tư 17935 - 39159 - 01030 - 96499 - 27949 - 98695 - 23167
Giải ba 44441 - 18453
Giải nhì 69103
Giải nhất 37677
Giải đặc biệt 242726
Hai số cuối của các giải Long An:
03 - 16 - 21 - 26 - 30 - 35 - 41[2] - 49 - 53 - 59 - 66 - 67 - 72 - 77 - 87 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 14-10-2017 - XSLA

Giải tám 77
Giải bảy 387
Giải sáu 0870 - 8327 - 3920
Giải năm 5039
Giải tư 54655 - 05839 - 66642 - 92386 - 32845 - 32181 - 64703
Giải ba 90464 - 13025
Giải nhì 79714
Giải nhất 39421
Giải đặc biệt 715563
Hai số cuối của các giải Long An:
03 - 14 - 20 - 21 - 25 - 27 - 39[2] - 42 - 45 - 55 - 63 - 64 - 70 - 77 - 81 - 86 - 87

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 07-10-2017 - XSLA

Giải tám 07
Giải bảy 782
Giải sáu 4394 - 7375 - 1770
Giải năm 7443
Giải tư 62260 - 14540 - 82363 - 27075 - 52081 - 79034 - 94995
Giải ba 96278 - 83117
Giải nhì 92362
Giải nhất 33944
Giải đặc biệt 302482
Hai số cuối của các giải Long An:
07 - 17 - 34 - 40 - 43 - 44 - 60 - 62 - 63 - 70 - 75[2] - 78 - 81 - 82[2] - 94 - 95

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 30-09-2017 - XSLA

Giải tám 48
Giải bảy 679
Giải sáu 8524 - 0518 - 0177
Giải năm 1378
Giải tư 45347 - 14278 - 87499 - 09429 - 99612 - 62064 - 10689
Giải ba 32122 - 85448
Giải nhì 71745
Giải nhất 64829
Giải đặc biệt 373530
Hai số cuối của các giải Long An:
12 - 18 - 22 - 24 - 29[2] - 30 - 45 - 47 - 48[2] - 64 - 77 - 78[2] - 79 - 89 - 99