Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 23-09-2017 - XSLA

Giải tám 34
Giải bảy 270
Giải sáu 3780 - 9295 - 3494
Giải năm 6312
Giải tư 17271 - 41218 - 40267 - 75248 - 76644 - 52068 - 84644
Giải ba 60803 - 37228
Giải nhì 67607
Giải nhất 99331
Giải đặc biệt 265864
Hai số cuối của các giải Long An:
03 - 07 - 12 - 18 - 28 - 31 - 34 - 44[2] - 48 - 64 - 67 - 68 - 70 - 71 - 80 - 94 - 95

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 16-09-2017 - XSLA

Giải tám 66
Giải bảy 746
Giải sáu 3265 - 5817 - 1568
Giải năm 5748
Giải tư 17462 - 19402 - 39428 - 08642 - 14888 - 64038 - 05364
Giải ba 19472 - 52076
Giải nhì 11212
Giải nhất 60167
Giải đặc biệt 564706
Hai số cuối của các giải Long An:
02 - 06 - 12 - 17 - 28 - 38 - 42 - 46 - 48 - 62 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 72 - 76 - 88

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 09-09-2017 - XSLA

Giải tám 59
Giải bảy 087
Giải sáu 0343 - 4543 - 3167
Giải năm 9689
Giải tư 29793 - 56963 - 80158 - 26923 - 02622 - 76209 - 33569
Giải ba 69233 - 34650
Giải nhì 21674
Giải nhất 37813
Giải đặc biệt 696357
Hai số cuối của các giải Long An:
09 - 13 - 22 - 23 - 33 - 43[2] - 50 - 57 - 58 - 59 - 63 - 67 - 69 - 74 - 87 - 89 - 93

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 02-09-2017 - XSLA

Giải tám 72
Giải bảy 370
Giải sáu 1875 - 8442 - 8793
Giải năm 1022
Giải tư 59646 - 91601 - 73321 - 32897 - 14794 - 56626 - 55822
Giải ba 38302 - 28482
Giải nhì 44217
Giải nhất 59275
Giải đặc biệt 103961
Hai số cuối của các giải Long An:
01 - 02 - 17 - 21 - 22[2] - 26 - 42 - 46 - 61 - 70 - 72 - 75[2] - 82 - 93 - 94 - 97

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 26-08-2017 - XSLA

Giải tám 60
Giải bảy 742
Giải sáu 0513 - 7908 - 8416
Giải năm 8539
Giải tư 46846 - 17859 - 56179 - 10540 - 64394 - 59154 - 54876
Giải ba 33493 - 68836
Giải nhì 59452
Giải nhất 38464
Giải đặc biệt 657608
Hai số cuối của các giải Long An:
08[2] - 13 - 16 - 36 - 39 - 40 - 42 - 46 - 52 - 54 - 59 - 60 - 64 - 76 - 79 - 93 - 94

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 19-08-2017 - XSLA

Giải tám 24
Giải bảy 826
Giải sáu 8859 - 5096 - 1276
Giải năm 6844
Giải tư 79855 - 54820 - 85701 - 07564 - 14051 - 79277 - 64831
Giải ba 62077 - 92095
Giải nhì 86931
Giải nhất 47953
Giải đặc biệt 383727
Hai số cuối của các giải Long An:
01 - 20 - 24 - 26 - 27 - 31[2] - 44 - 51 - 53 - 55 - 59 - 64 - 76 - 77[2] - 95 - 96

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 12-08-2017 - XSLA

Giải tám 92
Giải bảy 810
Giải sáu 8882 - 6592 - 6016
Giải năm 6387
Giải tư 36648 - 07158 - 48796 - 41030 - 04833 - 90048 - 84280
Giải ba 72062 - 55603
Giải nhì 42660
Giải nhất 31251
Giải đặc biệt 334195
Hai số cuối của các giải Long An:
03 - 10 - 16 - 30 - 33 - 48[2] - 51 - 58 - 60 - 62 - 80 - 82 - 87 - 92[2] - 95 - 96

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 05-08-2017 - XSLA

Giải tám 53
Giải bảy 098
Giải sáu 2205 - 9649 - 8046
Giải năm 1376
Giải tư 68615 - 62169 - 43225 - 75531 - 62637 - 71924 - 32524
Giải ba 94558 - 87744
Giải nhì 04434
Giải nhất 82764
Giải đặc biệt 276983
Hai số cuối của các giải Long An:
05 - 15 - 24[2] - 25 - 31 - 34 - 37 - 44 - 46 - 49 - 53 - 58 - 64 - 69 - 76 - 83 - 98