Ngày mở thưởng

XSLA xổ số Long An Thứ 7 ngày 25-03-2017

Giải tám 61
Giải bảy 735
Giải sáu 7126 - 0044 - 0240
Giải năm 9804
Giải tư 29329 - 80309 - 48154 - 46021 - 37565 - 95656 - 35118
Giải ba 57025 - 74573
Giải nhì 58314
Giải nhất 96424
Giải đặc biệt 258077
Hai số cuối của các giải Long An:
04 - 09 - 14 - 18 - 21 - 24 - 25 - 26 - 29 - 35 - 40 - 44 - 54 - 56 - 61 - 65 - 73 - 77

XSLA xổ số Long An Thứ 7 ngày 18-03-2017

Giải tám 36
Giải bảy 179
Giải sáu 3046 - 8968 - 2536
Giải năm 1504
Giải tư 95385 - 75263 - 85551 - 04091 - 26882 - 23705 - 74004
Giải ba 23433 - 29787
Giải nhì 51768
Giải nhất 93062
Giải đặc biệt 773934
Hai số cuối của các giải Long An:
04[2] - 05 - 33 - 34 - 36[2] - 46 - 51 - 62 - 63 - 68[2] - 79 - 82 - 85 - 87 - 91

XSLA xổ số Long An Thứ 7 ngày 11-03-2017

Giải tám 89
Giải bảy 151
Giải sáu 7045 - 7682 - 1789
Giải năm 5570
Giải tư 30278 - 63876 - 09604 - 31254 - 84700 - 40137 - 68270
Giải ba 26090 - 19338
Giải nhì 84589
Giải nhất 28033
Giải đặc biệt 006737
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 04 - 33 - 37[2] - 38 - 45 - 51 - 54 - 70[2] - 76 - 78 - 82 - 89[3] - 90

XSLA xổ số Long An Thứ 7 ngày 04-03-2017

Giải tám 19
Giải bảy 827
Giải sáu 6194 - 8336 - 8853
Giải năm 5936
Giải tư 19504 - 07776 - 86129 - 83329 - 34376 - 26257 - 29247
Giải ba 10804 - 28827
Giải nhì 93147
Giải nhất 75761
Giải đặc biệt 884964
Hai số cuối của các giải Long An:
04[2] - 19 - 27[2] - 29[2] - 36[2] - 47[2] - 53 - 57 - 61 - 64 - 76[2] - 94

XSLA xổ số Long An Thứ 7 ngày 25-02-2017

Giải tám 14
Giải bảy 477
Giải sáu 1167 - 4244 - 5597
Giải năm 4382
Giải tư 17186 - 45368 - 29558 - 23244 - 90007 - 71476 - 00656
Giải ba 72345 - 04593
Giải nhì 74704
Giải nhất 85775
Giải đặc biệt 702814
Hai số cuối của các giải Long An:
04 - 07 - 14[2] - 44[2] - 45 - 56 - 58 - 67 - 68 - 75 - 76 - 77 - 82 - 86 - 93 - 97

XSLA xổ số Long An Thứ 7 ngày 18-02-2017

Giải tám 39
Giải bảy 003
Giải sáu 0973 - 8185 - 7393
Giải năm 6145
Giải tư 67468 - 90371 - 99367 - 42365 - 16622 - 75752 - 11392
Giải ba 08766 - 02856
Giải nhì 28890
Giải nhất 14680
Giải đặc biệt 737976
Hai số cuối của các giải Long An:
03 - 22 - 39 - 45 - 52 - 56 - 65 - 66 - 67 - 68 - 71 - 73 - 76 - 80 - 85 - 90 - 92 - 93

XSLA xổ số Long An Thứ 7 ngày 11-02-2017

Giải tám 77
Giải bảy 641
Giải sáu 9351 - 4543 - 0457
Giải năm 9001
Giải tư 01380 - 47514 - 43070 - 82097 - 23406 - 17348 - 80811
Giải ba 38433 - 42599
Giải nhì 80916
Giải nhất 39477
Giải đặc biệt 669649
Hai số cuối của các giải Long An:
01 - 06 - 11 - 14 - 16 - 33 - 41 - 43 - 48 - 49 - 51 - 57 - 70 - 77[2] - 80 - 97 - 99

XSLA xổ số Long An Thứ 7 ngày 04-02-2017

Giải tám 85
Giải bảy 413
Giải sáu 2980 - 6234 - 8327
Giải năm 1460
Giải tư 36642 - 52899 - 98998 - 16711 - 31363 - 18889 - 03893
Giải ba 40088 - 76718
Giải nhì 78134
Giải nhất 48742
Giải đặc biệt 221316
Hai số cuối của các giải Long An:
11 - 13 - 16 - 18 - 27 - 34[2] - 42[2] - 60 - 63 - 80 - 85 - 88 - 89 - 93 - 98 - 99