Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 17-02-2018 - XSLA

Giải tám 97
Giải bảy 629
Giải sáu 1370 - 5626 - 8206
Giải năm 4791
Giải tư 90566 - 60147 - 27996 - 38620 - 34954 - 47761 - 37411
Giải ba 81984 - 06958
Giải nhì 82306
Giải nhất 20577
Giải đặc biệt 068586
Hai số cuối của các giải Long An:
06[2] - 11 - 20 - 26 - 29 - 47 - 54 - 58 - 61 - 66 - 70 - 77 - 84 - 86 - 91 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 10-02-2018 - XSLA

Giải tám 62
Giải bảy 208
Giải sáu 6537 - 5205 - 1985
Giải năm 5032
Giải tư 98374 - 18491 - 56834 - 63012 - 66863 - 55603 - 12266
Giải ba 11506 - 81040
Giải nhì 42372
Giải nhất 01753
Giải đặc biệt 985816
Hai số cuối của các giải Long An:
03 - 05 - 06 - 08 - 12 - 16 - 32 - 34 - 37 - 40 - 53 - 62 - 63 - 66 - 72 - 74 - 85 - 91

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 03-02-2018 - XSLA

Giải tám 81
Giải bảy 405
Giải sáu 3878 - 6446 - 0494
Giải năm 5525
Giải tư 90880 - 77857 - 26799 - 90525 - 76133 - 05125 - 74452
Giải ba 80043 - 95009
Giải nhì 08830
Giải nhất 72138
Giải đặc biệt 585969
Hai số cuối của các giải Long An:
05 - 09 - 25[3] - 30 - 33 - 38 - 43 - 46 - 52 - 57 - 69 - 78 - 80 - 81 - 94 - 99

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 27-01-2018 - XSLA

Giải tám 63
Giải bảy 343
Giải sáu 4140 - 9655 - 8506
Giải năm 0798
Giải tư 24701 - 79072 - 22302 - 04410 - 58411 - 79319 - 49660
Giải ba 61765 - 12364
Giải nhì 00532
Giải nhất 42016
Giải đặc biệt 619207
Hai số cuối của các giải Long An:
01 - 02 - 06 - 07 - 10 - 11 - 16 - 19 - 32 - 40 - 43 - 55 - 60 - 63 - 64 - 65 - 72 - 98

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 20-01-2018 - XSLA

Giải tám 16
Giải bảy 842
Giải sáu 6460 - 8746 - 1676
Giải năm 9602
Giải tư 08264 - 56485 - 62379 - 64402 - 13155 - 95920 - 78145
Giải ba 98621 - 71792
Giải nhì 16465
Giải nhất 36374
Giải đặc biệt 031091
Hai số cuối của các giải Long An:
02[2] - 16 - 20 - 21 - 42 - 45 - 46 - 55 - 60 - 64 - 65 - 74 - 76 - 79 - 85 - 91 - 92

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 13-01-2018 - XSLA

Giải tám 82
Giải bảy 549
Giải sáu 9115 - 1239 - 0790
Giải năm 1329
Giải tư 64113 - 51576 - 54463 - 92473 - 16231 - 01989 - 35105
Giải ba 67623 - 32920
Giải nhì 00201
Giải nhất 67734
Giải đặc biệt 527008
Hai số cuối của các giải Long An:
01 - 05 - 08 - 13 - 15 - 20 - 23 - 29 - 31 - 34 - 39 - 49 - 63 - 73 - 76 - 82 - 89 - 90

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 06-01-2018 - XSLA

Giải tám 96
Giải bảy 176
Giải sáu 8242 - 3800 - 2535
Giải năm 6423
Giải tư 47266 - 13449 - 44905 - 31067 - 82005 - 05154 - 30640
Giải ba 70774 - 26121
Giải nhì 58115
Giải nhất 75870
Giải đặc biệt 405014
Hai số cuối của các giải Long An:
00 - 05[2] - 14 - 15 - 21 - 23 - 35 - 40 - 42 - 49 - 54 - 66 - 67 - 70 - 74 - 76 - 96

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 30-12-2017 - XSLA

Giải tám 78
Giải bảy 456
Giải sáu 5936 - 0959 - 9726
Giải năm 3467
Giải tư 21743 - 42808 - 91790 - 48061 - 85894 - 71527 - 65919
Giải ba 39516 - 86698
Giải nhì 04941
Giải nhất 09776
Giải đặc biệt 243203
Hai số cuối của các giải Long An:
03 - 08 - 16 - 19 - 26 - 27 - 36 - 41 - 43 - 56 - 59 - 61 - 67 - 76 - 78 - 90 - 94 - 98