Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 24-06-2016

Giải tám 56
Giải bảy 594
Giải sáu 0043 - 4572 - 8643
Giải năm 0004
Giải tư 42628 - 63883 - 11098 - 60108 - 11300 - 65333 - 40485
Giải ba 99144 - 93904
Giải nhì 65549
Giải nhất 08051
Giải đặc biệt 17889
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 04[2] - 08 - 28 - 33 - 43[2] - 44 - 49 - 51 - 56 - 72 - 83 - 85 - 89 - 94 - 98

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 17-06-2016

Giải tám 84
Giải bảy 889
Giải sáu 1162 - 0875 - 5540
Giải năm 3107
Giải tư 81889 - 51829 - 78155 - 67130 - 53268 - 08855 - 62728
Giải ba 17492 - 96615
Giải nhì 17874
Giải nhất 03476
Giải đặc biệt 67032
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
07 - 15 - 28 - 29 - 30 - 32 - 40 - 55[2] - 62 - 68 - 74 - 75 - 76 - 84 - 89[2] - 92

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 10-06-2016

Giải tám 45
Giải bảy 944
Giải sáu 5638 - 6141 - 5417
Giải năm 3313
Giải tư 74092 - 46877 - 07868 - 61693 - 62027 - 95590 - 54306
Giải ba 44682 - 91351
Giải nhì 73097
Giải nhất 19226
Giải đặc biệt 61428
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
06 - 13 - 17 - 26 - 27 - 28 - 38 - 41 - 44 - 45 - 51 - 68 - 77 - 82 - 90 - 92 - 93 - 97

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 03-06-2016

Giải tám 11
Giải bảy 149
Giải sáu 5663 - 2576 - 7663
Giải năm 9401
Giải tư 01884 - 47172 - 49999 - 66437 - 03051 - 28898 - 15573
Giải ba 36518 - 89712
Giải nhì 95057
Giải nhất 28108
Giải đặc biệt 73053
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
01 - 08 - 11 - 12 - 18 - 37 - 49 - 51 - 53 - 57 - 63[2] - 72 - 73 - 76 - 84 - 98 - 99

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 27-05-2016

Giải tám 01
Giải bảy 953
Giải sáu 9948 - 0358 - 4280
Giải năm 0578
Giải tư 33861 - 90573 - 64348 - 82136 - 55742 - 97019 - 29728
Giải ba 87242 - 49209
Giải nhì 80771
Giải nhất 16563
Giải đặc biệt 36388
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
01 - 09 - 19 - 28 - 36 - 42[2] - 48[2] - 53 - 58 - 61 - 63 - 71 - 73 - 78 - 80 - 88

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 20-05-2016

Giải tám 82
Giải bảy 682
Giải sáu 3816 - 6510 - 0607
Giải năm 0365
Giải tư 39904 - 35155 - 95206 - 88390 - 27426 - 94090 - 10106
Giải ba 10923 - 74257
Giải nhì 70133
Giải nhất 66413
Giải đặc biệt 35081
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
04 - 06[2] - 07 - 10 - 13 - 16 - 23 - 26 - 33 - 55 - 57 - 65 - 81 - 82[2] - 90[2]

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 13-05-2016

Giải tám 66
Giải bảy 913
Giải sáu 0212 - 9496 - 6348
Giải năm 2869
Giải tư 56458 - 46615 - 79424 - 21822 - 78133 - 51541 - 28335
Giải ba 85596 - 76545
Giải nhì 33739
Giải nhất 84136
Giải đặc biệt 07301
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
01 - 12 - 13 - 15 - 22 - 24 - 33 - 35 - 36 - 39 - 41 - 45 - 48 - 58 - 66 - 69 - 96[2]

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 06-05-2016

Giải tám 87
Giải bảy 197
Giải sáu 8426 - 7788 - 9580
Giải năm 7363
Giải tư 58966 - 46929 - 41052 - 48324 - 70355 - 86469 - 00496
Giải ba 00706 - 47539
Giải nhì 61406
Giải nhất 34214
Giải đặc biệt 06378
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
06[2] - 14 - 24 - 26 - 29 - 39 - 52 - 55 - 63 - 66 - 69 - 78 - 80 - 87 - 88 - 96 - 97