Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 18-08-2017 - XSNT

Giải tám 40
Giải bảy 510
Giải sáu 6430 - 8224 - 7471
Giải năm 3843
Giải tư 27709 - 40835 - 01490 - 79521 - 57653 - 25227 - 88511
Giải ba 82411 - 96163
Giải nhì 14163
Giải nhất 78828
Giải đặc biệt 249385
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
09 - 10 - 11[2] - 21 - 24 - 27 - 28 - 30 - 35 - 40 - 43 - 53 - 63[2] - 71 - 85 - 90

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 11-08-2017 - XSNT

Giải tám 67
Giải bảy 340
Giải sáu 6937 - 2105 - 0778
Giải năm 8704
Giải tư 58182 - 76335 - 93524 - 89476 - 10222 - 01726 - 20676
Giải ba 84888 - 45451
Giải nhì 75393
Giải nhất 64030
Giải đặc biệt 784857
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
04 - 05 - 22 - 24 - 26 - 30 - 35 - 37 - 40 - 51 - 57 - 67 - 76[2] - 78 - 82 - 88 - 93

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 04-08-2017 - XSNT

Giải tám 76
Giải bảy 942
Giải sáu 1484 - 3481 - 2117
Giải năm 4052
Giải tư 71015 - 62511 - 64342 - 30655 - 83665 - 75753 - 79398
Giải ba 00028 - 96174
Giải nhì 75045
Giải nhất 33242
Giải đặc biệt 964609
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
09 - 11 - 15 - 17 - 28 - 42[3] - 45 - 52 - 53 - 55 - 65 - 74 - 76 - 81 - 84 - 98

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 28-07-2017 - XSNT

Giải tám 36
Giải bảy 051
Giải sáu 9066 - 3829 - 9381
Giải năm 9773
Giải tư 73003 - 78938 - 62508 - 29788 - 86429 - 30458 - 86611
Giải ba 81848 - 63804
Giải nhì 52114
Giải nhất 01032
Giải đặc biệt 194094
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
03 - 04 - 08 - 11 - 14 - 29[2] - 32 - 36 - 38 - 48 - 51 - 58 - 66 - 73 - 81 - 88 - 94

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 21-07-2017 - XSNT

Giải tám 94
Giải bảy 088
Giải sáu 8285 - 3569 - 6015
Giải năm 5618
Giải tư 97132 - 54234 - 27395 - 66888 - 69139 - 59248 - 95323
Giải ba 63351 - 64915
Giải nhì 57135
Giải nhất 05559
Giải đặc biệt 617008
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
08 - 15[2] - 18 - 23 - 32 - 34 - 35 - 39 - 48 - 51 - 59 - 69 - 85 - 88[2] - 94 - 95

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 14-07-2017 - XSNT

Giải tám 43
Giải bảy 823
Giải sáu 3792 - 1146 - 8352
Giải năm 3456
Giải tư 07113 - 59137 - 52595 - 75298 - 33874 - 06551 - 14219
Giải ba 32560 - 79152
Giải nhì 28724
Giải nhất 17405
Giải đặc biệt 897842
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
05 - 13 - 19 - 23 - 24 - 37 - 42 - 43 - 46 - 51 - 52[2] - 56 - 60 - 74 - 92 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 07-07-2017 - XSNT

Giải tám 56
Giải bảy 595
Giải sáu 7710 - 2152 - 4378
Giải năm 6803
Giải tư 51360 - 17531 - 64608 - 72787 - 13928 - 36387 - 28550
Giải ba 52847 - 94809
Giải nhì 03141
Giải nhất 14661
Giải đặc biệt 650366
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
03 - 08 - 09 - 10 - 28 - 31 - 41 - 47 - 50 - 52 - 56 - 60 - 61 - 66 - 78 - 87[2] - 95

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 30-06-2017 - XSNT

Giải tám 25
Giải bảy 766
Giải sáu 1854 - 6061 - 8101
Giải năm 5314
Giải tư 66479 - 69085 - 17271 - 71574 - 53363 - 47562 - 63610
Giải ba 07311 - 35553
Giải nhì 51205
Giải nhất 06690
Giải đặc biệt 054825
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
01 - 05 - 10 - 11 - 14 - 25[2] - 53 - 54 - 61 - 62 - 63 - 66 - 71 - 74 - 79 - 85 - 90