Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 15-12-2017 - XSNT

Giải tám 48
Giải bảy 949
Giải sáu 7831 - 6132 - 9772
Giải năm 7770
Giải tư 36679 - 73817 - 62302 - 18047 - 61245 - 61479 - 55351
Giải ba 56423 - 40339
Giải nhì 89499
Giải nhất 25097
Giải đặc biệt 514104
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
02 - 04 - 17 - 23 - 31 - 32 - 39 - 45 - 47 - 48 - 49 - 51 - 70 - 72 - 79[2] - 97 - 99

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 08-12-2017 - XSNT

Giải tám 88
Giải bảy 735
Giải sáu 1687 - 9693 - 2424
Giải năm 3417
Giải tư 61287 - 64616 - 41437 - 16312 - 56651 - 48967 - 33538
Giải ba 69094 - 17348
Giải nhì 00303
Giải nhất 60453
Giải đặc biệt 368115
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
03 - 12 - 15 - 16 - 17 - 24 - 35 - 37 - 38 - 48 - 51 - 53 - 67 - 87[2] - 88 - 93 - 94

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 01-12-2017 - XSNT

Giải tám 29
Giải bảy 132
Giải sáu 0899 - 7614 - 7624
Giải năm 2887
Giải tư 60189 - 85630 - 91673 - 79064 - 46032 - 34804 - 90886
Giải ba 58462 - 17907
Giải nhì 25884
Giải nhất 62483
Giải đặc biệt 978036
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
04 - 07 - 14 - 24 - 29 - 30 - 32[2] - 36 - 62 - 64 - 73 - 83 - 84 - 86 - 87 - 89 - 99

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 24-11-2017 - XSNT

Giải tám 17
Giải bảy 203
Giải sáu 9459 - 8874 - 9499
Giải năm 7500
Giải tư 94298 - 01798 - 49319 - 44228 - 37928 - 19760 - 61073
Giải ba 75753 - 74778
Giải nhì 54801
Giải nhất 41644
Giải đặc biệt 116394
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 01 - 03 - 17 - 19 - 28[2] - 44 - 53 - 59 - 60 - 73 - 74 - 78 - 94 - 98[2] - 99

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 17-11-2017 - XSNT

Giải tám 66
Giải bảy 613
Giải sáu 5277 - 7981 - 4012
Giải năm 3957
Giải tư 36766 - 64361 - 98547 - 48873 - 14757 - 64425 - 68211
Giải ba 53955 - 03126
Giải nhì 82685
Giải nhất 93535
Giải đặc biệt 292381
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
11 - 12 - 13 - 25 - 26 - 35 - 47 - 55 - 57[2] - 61 - 66[2] - 73 - 77 - 81[2] - 85

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 10-11-2017 - XSNT

Giải tám 45
Giải bảy 241
Giải sáu 6431 - 7267 - 2400
Giải năm 4003
Giải tư 90640 - 36186 - 79268 - 78493 - 50626 - 35206 - 65042
Giải ba 77130 - 77266
Giải nhì 89565
Giải nhất 53466
Giải đặc biệt 649560
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 03 - 06 - 26 - 30 - 31 - 40 - 41 - 42 - 45 - 60 - 65 - 66[2] - 67 - 68 - 86 - 93

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 03-11-2017 - XSNT

Giải tám 21
Giải bảy 304
Giải sáu 8217 - 9323 - 6500
Giải năm 7780
Giải tư 88660 - 88455 - 51062 - 03051 - 76058 - 16114 - 52087
Giải ba 23660 - 71655
Giải nhì 54774
Giải nhất 47284
Giải đặc biệt 153920
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 04 - 14 - 17 - 20 - 21 - 23 - 51 - 55[2] - 58 - 60[2] - 62 - 74 - 80 - 84 - 87

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 27-10-2017 - XSNT

Giải tám 37
Giải bảy 346
Giải sáu 4694 - 7791 - 5275
Giải năm 7452
Giải tư 94250 - 40458 - 36314 - 84128 - 06979 - 11938 - 30389
Giải ba 66871 - 59868
Giải nhì 52803
Giải nhất 25548
Giải đặc biệt 443134
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
03 - 14 - 28 - 34 - 37 - 38 - 46 - 48 - 50 - 52 - 58 - 68 - 71 - 75 - 79 - 89 - 91 - 94