Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 17-02-2017

Giải tám 18
Giải bảy 389
Giải sáu 6531 - 9965 - 9406
Giải năm 1598
Giải tư 07174 - 03081 - 11037 - 81204 - 62897 - 37572 - 97084
Giải ba 48944 - 23281
Giải nhì 56587
Giải nhất 35536
Giải đặc biệt 86895
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
04 - 06 - 18 - 31 - 36 - 37 - 44 - 65 - 72 - 74 - 81[2] - 84 - 87 - 89 - 95 - 97 - 98

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 10-02-2017

Giải tám 44
Giải bảy 648
Giải sáu 8751 - 3290 - 0989
Giải năm 6118
Giải tư 85717 - 59747 - 80931 - 44008 - 62086 - 79682 - 16823
Giải ba 55163 - 32815
Giải nhì 26026
Giải nhất 88407
Giải đặc biệt 71819
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
07 - 08 - 15 - 17 - 18 - 19 - 23 - 26 - 31 - 44 - 47 - 48 - 51 - 63 - 82 - 86 - 89 - 90

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 03-02-2017

Giải tám 36
Giải bảy 803
Giải sáu 7207 - 3143 - 1936
Giải năm 9659
Giải tư 36356 - 99819 - 64416 - 51035 - 37727 - 03559 - 77768
Giải ba 87215 - 67385
Giải nhì 05759
Giải nhất 66494
Giải đặc biệt 50530
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
03 - 07 - 15 - 16 - 19 - 27 - 30 - 35 - 36[2] - 43 - 56 - 59[3] - 68 - 85 - 94

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 27-01-2017

Giải tám 04
Giải bảy 742
Giải sáu 4874 - 7082 - 7646
Giải năm 9041
Giải tư 14239 - 25926 - 99971 - 51916 - 69694 - 97878 - 71403
Giải ba 00518 - 91763
Giải nhì 09998
Giải nhất 25894
Giải đặc biệt 46748
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
03 - 04 - 16 - 18 - 26 - 39 - 41 - 42 - 46 - 48 - 63 - 71 - 74 - 78 - 82 - 94[2] - 98

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 20-01-2017

Giải tám 52
Giải bảy 507
Giải sáu 1167 - 6050 - 7416
Giải năm 2303
Giải tư 96334 - 41242 - 10135 - 41386 - 18009 - 23953 - 44389
Giải ba 31156 - 93009
Giải nhì 74163
Giải nhất 44879
Giải đặc biệt 28427
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
03 - 07 - 09[2] - 16 - 27 - 34 - 35 - 42 - 50 - 52 - 53 - 56 - 63 - 67 - 79 - 86 - 89

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 13-01-2017

Giải tám 58
Giải bảy 118
Giải sáu 7050 - 5891 - 3517
Giải năm 9896
Giải tư 80272 - 08248 - 90241 - 26371 - 39904 - 31203 - 62902
Giải ba 81939 - 35636
Giải nhì 25457
Giải nhất 42443
Giải đặc biệt 00953
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
02 - 03 - 04 - 17 - 18 - 36 - 39 - 41 - 43 - 48 - 50 - 53 - 57 - 58 - 71 - 72 - 91 - 96

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 06-01-2017

Giải tám 82
Giải bảy 299
Giải sáu 5549 - 3303 - 5699
Giải năm 8904
Giải tư 46081 - 90067 - 08098 - 86714 - 30944 - 46277 - 93836
Giải ba 42157 - 91088
Giải nhì 96835
Giải nhất 07715
Giải đặc biệt 90636
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
03 - 04 - 14 - 15 - 35 - 36[2] - 44 - 49 - 57 - 67 - 77 - 81 - 82 - 88 - 98 - 99[2]

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 30-12-2016

Giải tám 28
Giải bảy 957
Giải sáu 6794 - 5611 - 5195
Giải năm 8693
Giải tư 84601 - 72348 - 98203 - 92047 - 68149 - 44703 - 14000
Giải ba 40990 - 45859
Giải nhì 20957
Giải nhất 63642
Giải đặc biệt 27199
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 01 - 03[2] - 11 - 28 - 42 - 47 - 48 - 49 - 57[2] - 59 - 90 - 93 - 94 - 95 - 99