Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 29-05-2020 - XSNT

Giải tám 82
Giải bảy 249
Giải sáu 0016 1060 6990
Giải năm 8373
Giải tư 04367 98456 05146 27346 26041 47753 59636
Giải ba 32275 54815
Giải nhì 60539
Giải nhất 82329
Giải đặc biệt 745084
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
15 - 16 - 29 - 36 - 39 - 41 - 46[2] - 49 - 53 - 56 - 60 - 67 - 73 - 75 - 82 - 84 - 90

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 22-05-2020 - XSNT

Giải tám 11
Giải bảy 332
Giải sáu 8871 4781 0403
Giải năm 3289
Giải tư 90227 16260 18248 01523 82561 71678 28384
Giải ba 83071 48855
Giải nhì 01699
Giải nhất 46806
Giải đặc biệt 542977
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
03 - 06 - 11 - 23 - 27 - 32 - 48 - 55 - 60 - 61 - 71[2] - 77 - 78 - 81 - 84 - 89 - 99

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 15-05-2020 - XSNT

Giải tám 56
Giải bảy 124
Giải sáu 4951 2716 2760
Giải năm 6256
Giải tư 27554 31686 44919 61922 21048 38390 53015
Giải ba 31110 77701
Giải nhì 51611
Giải nhất 05759
Giải đặc biệt 395753
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
01 - 10 - 11 - 15 - 16 - 19 - 22 - 24 - 48 - 51 - 53 - 54 - 56[2] - 59 - 60 - 86 - 90

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 08-05-2020 - XSNT

Giải tám 98
Giải bảy 134
Giải sáu 5589 5993 7533
Giải năm 4785
Giải tư 18931 88277 16495 81451 14721 05982 91124
Giải ba 16974 50224
Giải nhì 54747
Giải nhất 27621
Giải đặc biệt 414494
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
21[2] - 24[2] - 31 - 33 - 34 - 47 - 51 - 74 - 77 - 82 - 85 - 89 - 93 - 94 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 01-05-2020 - XSNT

Giải tám 16
Giải bảy 634
Giải sáu 4186 9015 1951
Giải năm 6963
Giải tư 52499 94518 33482 88918 79756 50403 47095
Giải ba 55970 00713
Giải nhì 42613
Giải nhất 28937
Giải đặc biệt 297238
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
03 - 13[2] - 15 - 16 - 18[2] - 34 - 37 - 38 - 51 - 56 - 63 - 70 - 82 - 86 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 24-04-2020 - XSNT

Giải tám 47
Giải bảy 260
Giải sáu 4153 1612 3375
Giải năm 1574
Giải tư 34428 89255 00941 54044 55448 63328 34616
Giải ba 67017 74514
Giải nhì 90522
Giải nhất 83134
Giải đặc biệt 930866
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
12 - 14 - 16 - 17 - 22 - 28[2] - 34 - 41 - 44 - 47 - 48 - 53 - 55 - 60 - 66 - 74 - 75

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 27-03-2020 - XSNT

Giải tám 59
Giải bảy 110
Giải sáu 9217 4090 0463
Giải năm 0972
Giải tư 40495 40941 48679 65020 64366 06460 04357
Giải ba 10771 22597
Giải nhì 23976
Giải nhất 52995
Giải đặc biệt 170587
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
10 - 17 - 20 - 41 - 57 - 59 - 60 - 63 - 66 - 71 - 72 - 76 - 79 - 87 - 90 - 95[2] - 97

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 20-03-2020 - XSNT

Giải tám 12
Giải bảy 101
Giải sáu 9399 0224 4714
Giải năm 0270
Giải tư 41502 37488 07007 34236 32858 96228 45113
Giải ba 13758 65507
Giải nhì 51350
Giải nhất 24320
Giải đặc biệt 449424
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
01 - 02 - 07[2] - 12 - 13 - 14 - 20 - 24[2] - 28 - 36 - 50 - 58[2] - 70 - 88 - 99

Xổ số Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận mở thưởng vào ngày thứ 6 hàng tuần

Cờ thế