Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 22-07-2016

Giải tám 61
Giải bảy 309
Giải sáu 6924 - 1464 - 6579
Giải năm 9911
Giải tư 23820 - 63721 - 58724 - 73979 - 27251 - 17170 - 42931
Giải ba 31621 - 46572
Giải nhì 59734
Giải nhất 26743
Giải đặc biệt 504888
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
09 - 11 - 20 - 21[2] - 24[2] - 31 - 34 - 43 - 51 - 61 - 64 - 70 - 72 - 79[2] - 88

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 15-07-2016

Giải tám 29
Giải bảy 554
Giải sáu 6489 - 0382 - 7696
Giải năm 9319
Giải tư 41954 - 89100 - 04439 - 53242 - 38553 - 56800 - 57002
Giải ba 09354 - 33925
Giải nhì 84823
Giải nhất 96631
Giải đặc biệt 57732
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00[2] - 02 - 19 - 23 - 25 - 29 - 31 - 32 - 39 - 42 - 53 - 54[3] - 82 - 89 - 96

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 08-07-2016

Giải tám 47
Giải bảy 628
Giải sáu 3502 - 1343 - 0276
Giải năm 4220
Giải tư 39834 - 04964 - 47227 - 32083 - 32744 - 57828 - 78485
Giải ba 23917 - 59007
Giải nhì 00620
Giải nhất 30428
Giải đặc biệt 99244
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
02 - 07 - 17 - 20[2] - 27 - 28[3] - 34 - 43 - 44[2] - 47 - 64 - 76 - 83 - 85

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 01-07-2016

Giải tám 62
Giải bảy 902
Giải sáu 2822 - 1658 - 5502
Giải năm 1445
Giải tư 61919 - 43137 - 84502 - 57037 - 72200 - 63637 - 82093
Giải ba 33339 - 65748
Giải nhì 05561
Giải nhất 71128
Giải đặc biệt 00119
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 02[3] - 19[2] - 22 - 28 - 37[3] - 39 - 45 - 48 - 58 - 61 - 62 - 93

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 24-06-2016

Giải tám 56
Giải bảy 594
Giải sáu 0043 - 4572 - 8643
Giải năm 0004
Giải tư 42628 - 63883 - 11098 - 60108 - 11300 - 65333 - 40485
Giải ba 99144 - 93904
Giải nhì 65549
Giải nhất 08051
Giải đặc biệt 17889
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 04[2] - 08 - 28 - 33 - 43[2] - 44 - 49 - 51 - 56 - 72 - 83 - 85 - 89 - 94 - 98

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 17-06-2016

Giải tám 84
Giải bảy 889
Giải sáu 1162 - 0875 - 5540
Giải năm 3107
Giải tư 81889 - 51829 - 78155 - 67130 - 53268 - 08855 - 62728
Giải ba 17492 - 96615
Giải nhì 17874
Giải nhất 03476
Giải đặc biệt 67032
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
07 - 15 - 28 - 29 - 30 - 32 - 40 - 55[2] - 62 - 68 - 74 - 75 - 76 - 84 - 89[2] - 92

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 10-06-2016

Giải tám 45
Giải bảy 944
Giải sáu 5638 - 6141 - 5417
Giải năm 3313
Giải tư 74092 - 46877 - 07868 - 61693 - 62027 - 95590 - 54306
Giải ba 44682 - 91351
Giải nhì 73097
Giải nhất 19226
Giải đặc biệt 61428
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
06 - 13 - 17 - 26 - 27 - 28 - 38 - 41 - 44 - 45 - 51 - 68 - 77 - 82 - 90 - 92 - 93 - 97

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 03-06-2016

Giải tám 11
Giải bảy 149
Giải sáu 5663 - 2576 - 7663
Giải năm 9401
Giải tư 01884 - 47172 - 49999 - 66437 - 03051 - 28898 - 15573
Giải ba 36518 - 89712
Giải nhì 95057
Giải nhất 28108
Giải đặc biệt 73053
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
01 - 08 - 11 - 12 - 18 - 37 - 49 - 51 - 53 - 57 - 63[2] - 72 - 73 - 76 - 84 - 98 - 99