Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 17-08-2018 - XSNT

Giải tám 46
Giải bảy 274
Giải sáu 2271 - 1902 - 4881
Giải năm 1346
Giải tư 00220 - 84051 - 66827 - 44755 - 13007 - 46620 - 37453
Giải ba 19721 - 02096
Giải nhì 08615
Giải nhất 01323
Giải đặc biệt 908526
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
02 - 07 - 15 - 20[2] - 21 - 23 - 26 - 27 - 46[2] - 51 - 53 - 55 - 71 - 74 - 81 - 96

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 10-08-2018 - XSNT

Giải tám 66
Giải bảy 216
Giải sáu 0754 - 9304 - 4747
Giải năm 4730
Giải tư 72076 - 00921 - 78125 - 29111 - 96212 - 00253 - 23412
Giải ba 41822 - 51438
Giải nhì 98415
Giải nhất 84668
Giải đặc biệt 525774
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
04 - 11 - 12[2] - 15 - 16 - 21 - 22 - 25 - 30 - 38 - 47 - 53 - 54 - 66 - 68 - 74 - 76

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 03-08-2018 - XSNT

Giải tám 40
Giải bảy 749
Giải sáu 7253 - 3911 - 9843
Giải năm 3121
Giải tư 21935 - 46253 - 50240 - 24848 - 21850 - 59526 - 56053
Giải ba 16629 - 87517
Giải nhì 35023
Giải nhất 31718
Giải đặc biệt 713090
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
11 - 17 - 18 - 21 - 23 - 26 - 29 - 35 - 40[2] - 43 - 48 - 49 - 50 - 53[3] - 90

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 27-07-2018 - XSNT

Giải tám 82
Giải bảy 335
Giải sáu 6603 - 6034 - 7878
Giải năm 5897
Giải tư 16903 - 24237 - 89138 - 65548 - 07239 - 58423 - 03668
Giải ba 14153 - 29512
Giải nhì 32861
Giải nhất 06316
Giải đặc biệt 455922
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
03[2] - 12 - 16 - 22 - 23 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 48 - 53 - 61 - 68 - 78 - 82 - 97

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 20-07-2018 - XSNT

Giải tám 66
Giải bảy 424
Giải sáu 6664 - 0337 - 5722
Giải năm 2149
Giải tư 06698 - 54567 - 46605 - 20701 - 14280 - 22260 - 09494
Giải ba 28768 - 60404
Giải nhì 35866
Giải nhất 22382
Giải đặc biệt 823000
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 01 - 04 - 05 - 22 - 24 - 37 - 49 - 60 - 64 - 66[2] - 67 - 68 - 80 - 82 - 94 - 98

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 13-07-2018 - XSNT

Giải tám 35
Giải bảy 556
Giải sáu 0729 - 2355 - 4705
Giải năm 8452
Giải tư 65653 - 56182 - 15556 - 92095 - 34603 - 44995 - 81285
Giải ba 94446 - 92854
Giải nhì 56281
Giải nhất 14301
Giải đặc biệt 171754
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
01 - 03 - 05 - 29 - 35 - 46 - 52 - 53 - 54[2] - 55 - 56[2] - 81 - 82 - 85 - 95[2]

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 06-07-2018 - XSNT

Giải tám 94
Giải bảy 794
Giải sáu 0221 - 1893 - 6042
Giải năm 5406
Giải tư 60658 - 52431 - 95318 - 30097 - 84310 - 03094 - 91514
Giải ba 20656 - 94558
Giải nhì 49410
Giải nhất 78193
Giải đặc biệt 737702
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
02 - 06 - 10[2] - 14 - 18 - 21 - 31 - 42 - 56 - 58[2] - 93[2] - 94[3] - 97

Kết quả Xổ số Ninh Thuận: Thứ 6 ngày 29-06-2018 - XSNT

Giải tám 49
Giải bảy 667
Giải sáu 5047 - 7344 - 8992
Giải năm 5818
Giải tư 84357 - 08668 - 50255 - 37143 - 16800 - 21674 - 11535
Giải ba 16215 - 38106
Giải nhì 41537
Giải nhất 93919
Giải đặc biệt 392538
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 06 - 15 - 18 - 19 - 35 - 37 - 38 - 43 - 44 - 47 - 49 - 55 - 57 - 67 - 68 - 74 - 92