Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 13-01-2017

Giải tám 58
Giải bảy 118
Giải sáu 7050 - 5891 - 3517
Giải năm 9896
Giải tư 80272 - 08248 - 90241 - 26371 - 39904 - 31203 - 62902
Giải ba 81939 - 35636
Giải nhì 25457
Giải nhất 42443
Giải đặc biệt 00953
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
02 - 03 - 04 - 17 - 18 - 36 - 39 - 41 - 43 - 48 - 50 - 53 - 57 - 58 - 71 - 72 - 91 - 96

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 06-01-2017

Giải tám 82
Giải bảy 299
Giải sáu 5549 - 3303 - 5699
Giải năm 8904
Giải tư 46081 - 90067 - 08098 - 86714 - 30944 - 46277 - 93836
Giải ba 42157 - 91088
Giải nhì 96835
Giải nhất 07715
Giải đặc biệt 90636
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
03 - 04 - 14 - 15 - 35 - 36[2] - 44 - 49 - 57 - 67 - 77 - 81 - 82 - 88 - 98 - 99[2]

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 30-12-2016

Giải tám 28
Giải bảy 957
Giải sáu 6794 - 5611 - 5195
Giải năm 8693
Giải tư 84601 - 72348 - 98203 - 92047 - 68149 - 44703 - 14000
Giải ba 40990 - 45859
Giải nhì 20957
Giải nhất 63642
Giải đặc biệt 27199
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 01 - 03[2] - 11 - 28 - 42 - 47 - 48 - 49 - 57[2] - 59 - 90 - 93 - 94 - 95 - 99

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 23-12-2016

Giải tám 21
Giải bảy 894
Giải sáu 0633 - 7432 - 9370
Giải năm 3069
Giải tư 04164 - 32201 - 09707 - 46372 - 23971 - 50542 - 59627
Giải ba 24376 - 01021
Giải nhì 90369
Giải nhất 97825
Giải đặc biệt 09509
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
01 - 07 - 09 - 21[2] - 25 - 27 - 32 - 33 - 42 - 64 - 69[2] - 70 - 71 - 72 - 76 - 94

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 16-12-2016

Giải tám 33
Giải bảy 758
Giải sáu 1400 - 8972 - 7680
Giải năm 1971
Giải tư 65517 - 92947 - 79778 - 53814 - 21746 - 01970 - 31930
Giải ba 83260 - 78202
Giải nhì 72230
Giải nhất 05977
Giải đặc biệt 37001
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 01 - 02 - 14 - 17 - 30[2] - 33 - 46 - 47 - 58 - 60 - 70 - 71 - 72 - 77 - 78 - 80

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 09-12-2016

Giải tám 26
Giải bảy 841
Giải sáu 2453 - 7302 - 8503
Giải năm 3256
Giải tư 96217 - 40939 - 77520 - 45403 - 00131 - 19789 - 54233
Giải ba 67197 - 16307
Giải nhì 19113
Giải nhất 85303
Giải đặc biệt 73077
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
02 - 03[3] - 07 - 13 - 17 - 20 - 26 - 31 - 33 - 39 - 41 - 53 - 56 - 77 - 89 - 97

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 02-12-2016

Giải tám 12
Giải bảy 315
Giải sáu 0775 - 9129 - 3116
Giải năm 2134
Giải tư 33045 - 43719 - 57303 - 70651 - 95665 - 89320 - 50537
Giải ba 81167 - 92937
Giải nhì 69210
Giải nhất 01303
Giải đặc biệt 37471
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
03[2] - 10 - 12 - 15 - 16 - 19 - 20 - 29 - 34 - 37[2] - 45 - 51 - 65 - 67 - 71 - 75

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 25-11-2016

Giải tám 35
Giải bảy 335
Giải sáu 4981 - 3100 - 3174
Giải năm 8751
Giải tư 15188 - 72543 - 66444 - 24238 - 06903 - 04278 - 63565
Giải ba 04876 - 02278
Giải nhì 20270
Giải nhất 68953
Giải đặc biệt 12589
Hai số cuối của các giải Ninh Thuận:
00 - 03 - 35[2] - 38 - 43 - 44 - 51 - 53 - 65 - 70 - 74 - 76 - 78[2] - 81 - 88 - 89