Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 10-12-2018 - XSPY

Giải tám 92
Giải bảy 322
Giải sáu 7546 - 1564 - 3935
Giải năm 0963
Giải tư 28334 - 05710 - 94706 - 71176 - 13073 - 00692 - 07614
Giải ba 18357 - 13293
Giải nhì 82324
Giải nhất 18426
Giải đặc biệt 266974
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
06 - 10 - 14 - 22 - 24 - 26 - 34 - 35 - 46 - 57 - 63 - 64 - 73 - 74 - 76 - 92[2] - 93
Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 03-12-2018 - XSPY

Giải tám 86
Giải bảy 047
Giải sáu 0144 - 5951 - 5433
Giải năm 0319
Giải tư 14061 - 64361 - 32176 - 19024 - 14898 - 95646 - 87503
Giải ba 46612 - 35405
Giải nhì 84617
Giải nhất 89373
Giải đặc biệt 112539
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 05 - 12 - 17 - 19 - 24 - 33 - 39 - 44 - 46 - 47 - 51 - 61[2] - 73 - 76 - 86 - 98
Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 26-11-2018 - XSPY

Giải tám 05
Giải bảy 223
Giải sáu 4022 - 1208 - 1069
Giải năm 4049
Giải tư 89661 - 43005 - 12570 - 07614 - 61466 - 42955 - 16660
Giải ba 47451 - 64704
Giải nhì 69297
Giải nhất 43588
Giải đặc biệt 120411
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
04 - 05[2] - 08 - 11 - 14 - 22 - 23 - 49 - 51 - 55 - 60 - 61 - 66 - 69 - 70 - 88 - 97
Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 19-11-2018 - XSPY

Giải tám 44
Giải bảy 565
Giải sáu 6105 - 5038 - 8553
Giải năm 1599
Giải tư 40807 - 58434 - 85005 - 73739 - 54614 - 73832 - 77853
Giải ba 62061 - 96409
Giải nhì 85134
Giải nhất 89617
Giải đặc biệt 388232
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
05[2] - 07 - 09 - 14 - 17 - 32[2] - 34[2] - 38 - 39 - 44 - 53[2] - 61 - 65 - 99
Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 12-11-2018 - XSPY

Giải tám 85
Giải bảy 101
Giải sáu 7159 - 6647 - 4685
Giải năm 8387
Giải tư 35220 - 81757 - 54023 - 45414 - 10343 - 51530 - 35559
Giải ba 22416 - 54956
Giải nhì 22867
Giải nhất 81714
Giải đặc biệt 349096
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
01 - 14[2] - 16 - 20 - 23 - 30 - 43 - 47 - 56 - 57 - 59[2] - 67 - 85[2] - 87 - 96
Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 05-11-2018 - XSPY

Giải tám 91
Giải bảy 409
Giải sáu 0789 - 1051 - 4890
Giải năm 3205
Giải tư 22153 - 26601 - 79393 - 57239 - 68298 - 15676 - 27157
Giải ba 59729 - 75371
Giải nhì 98846
Giải nhất 92836
Giải đặc biệt 596796
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
01 - 05 - 09 - 29 - 36 - 39 - 46 - 51 - 53 - 57 - 71 - 76 - 89 - 90 - 91 - 93 - 96 - 98
Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 29-10-2018 - XSPY

Giải tám 48
Giải bảy 607
Giải sáu 5804 - 0436 - 1672
Giải năm 1338
Giải tư 44138 - 74519 - 03708 - 84810 - 27454 - 06752 - 99869
Giải ba 06638 - 47921
Giải nhì 57631
Giải nhất 03414
Giải đặc biệt 133368
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
04 - 07 - 08 - 10 - 14 - 19 - 21 - 31 - 36 - 38[3] - 48 - 52 - 54 - 68 - 69 - 72
Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 22-10-2018 - XSPY

Giải tám 92
Giải bảy 919
Giải sáu 4005 - 5022 - 6368
Giải năm 9201
Giải tư 85473 - 93303 - 24567 - 11670 - 90491 - 51302 - 87020
Giải ba 01508 - 83620
Giải nhì 65738
Giải nhất 04849
Giải đặc biệt 051542
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
01 - 02 - 03 - 05 - 08 - 19 - 20[2] - 22 - 38 - 42 - 49 - 67 - 68 - 70 - 73 - 91 - 92
Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Xổ số Phú Yên

Xổ số Phú Yên mở thưởng vào ngày thứ 2 hàng tuần