Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 29-08-2016

Giải tám 31
Giải bảy 556
Giải sáu 8263 - 2685 - 2474
Giải năm 8569
Giải tư 92045 - 66354 - 70978 - 99160 - 36084 - 41092 - 98960
Giải ba 24552 - 90112
Giải nhì 84620
Giải nhất 50887
Giải đặc biệt 39259
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
12 - 20 - 31 - 45 - 52 - 54 - 56 - 59 - 60[2] - 63 - 69 - 74 - 78 - 84 - 85 - 87 - 92

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 22-08-2016

Giải tám 92
Giải bảy 333
Giải sáu 7997 - 0230 - 5845
Giải năm 2230
Giải tư 05737 - 18680 - 70364 - 42605 - 72365 - 84387 - 23958
Giải ba 42358 - 19385
Giải nhì 74067
Giải nhất 00650
Giải đặc biệt 04940
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
05 - 30[2] - 33 - 37 - 40 - 45 - 50 - 58[2] - 64 - 65 - 67 - 80 - 85 - 87 - 92 - 97

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 15-08-2016

Giải tám 07
Giải bảy 366
Giải sáu 7891 - 9940 - 6508
Giải năm 0052
Giải tư 67141 - 40477 - 92916 - 83497 - 70853 - 77614 - 83527
Giải ba 34530 - 36990
Giải nhì 54480
Giải nhất 41022
Giải đặc biệt 41231
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
07 - 08 - 14 - 16 - 22 - 27 - 30 - 31 - 40 - 41 - 52 - 53 - 66 - 77 - 80 - 90 - 91 - 97

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 08-08-2016

Giải tám 57
Giải bảy 289
Giải sáu 7718 - 9770 - 2803
Giải năm 4031
Giải tư 95278 - 70309 - 13599 - 41820 - 89184 - 35617 - 06535
Giải ba 82320 - 95496
Giải nhì 75596
Giải nhất 19212
Giải đặc biệt 90681
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 09 - 12 - 17 - 18 - 20[2] - 31 - 35 - 57 - 70 - 78 - 81 - 84 - 89 - 96[2] - 99

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 01-08-2016

Giải tám 98
Giải bảy 511
Giải sáu 3157 - 0458 - 5692
Giải năm 9528
Giải tư 95745 - 11938 - 27768 - 10445 - 81580 - 98053 - 61221
Giải ba 28842 - 37304
Giải nhì 73654
Giải nhất 87566
Giải đặc biệt 26973
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
04 - 11 - 21 - 28 - 38 - 42 - 45[2] - 53 - 54 - 57 - 58 - 66 - 68 - 73 - 80 - 92 - 98

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 25-07-2016

Giải tám 90
Giải bảy 109
Giải sáu 9748 - 2811 - 0324
Giải năm 3967
Giải tư 75233 - 55333 - 98378 - 54788 - 04673 - 04344 - 33182
Giải ba 17110 - 78140
Giải nhì 29530
Giải nhất 78686
Giải đặc biệt 21556
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
09 - 10 - 11 - 24 - 30 - 33[2] - 40 - 44 - 48 - 56 - 67 - 73 - 78 - 82 - 86 - 88 - 90

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 18-07-2016

Giải tám 21
Giải bảy 121
Giải sáu 2287 - 2803 - 3599
Giải năm 4505
Giải tư 82610 - 98244 - 79969 - 55539 - 46948 - 41791 - 66046
Giải ba 58652 - 00780
Giải nhì 27455
Giải nhất 86042
Giải đặc biệt 66259
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 05 - 10 - 21[2] - 39 - 42 - 44 - 46 - 48 - 52 - 55 - 59 - 69 - 80 - 87 - 91 - 99

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 11-07-2016

Giải tám 26
Giải bảy 812
Giải sáu 1578 - 4989 - 3110
Giải năm 1620
Giải tư 86146 - 84924 - 43259 - 73550 - 74317 - 22842 - 85060
Giải ba 36494 - 48122
Giải nhì 39278
Giải nhất 85003
Giải đặc biệt 54197
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 10 - 12 - 17 - 20 - 22 - 24 - 26 - 42 - 46 - 50 - 59 - 60 - 78[2] - 89 - 94 - 97