Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 08-02-2016

Giải tám 78
Giải bảy 285
Giải sáu 6166 - 3478 - 6700
Giải năm 9473
Giải tư 55225 - 46431 - 27494 - 54963 - 98733 - 90841 - 35601
Giải ba 75505 - 31564
Giải nhì 49783
Giải nhất 27888
Giải đặc biệt 248533
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00 - 01 - 05 - 25 - 31 - 33[2] - 41 - 63 - 64 - 66 - 73 - 78[2] - 83 - 85 - 88 - 94

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 01-02-2016

Giải tám 15
Giải bảy 109
Giải sáu 5576 - 0528 - 5206
Giải năm 3793
Giải tư 17374 - 93926 - 50914 - 98503 - 28461 - 03032 - 71879
Giải ba 91929 - 58004
Giải nhì 17045
Giải nhất 28414
Giải đặc biệt 140826
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 04 - 06 - 09 - 14[2] - 15 - 26[2] - 28 - 29 - 32 - 45 - 61 - 74 - 76 - 79 - 93

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 25-01-2016

Giải tám 58
Giải bảy 181
Giải sáu 3554 - 5994 - 2013
Giải năm 1896
Giải tư 31294 - 97302 - 07953 - 23019 - 48014 - 57830 - 16834
Giải ba 87427 - 43387
Giải nhì 26695
Giải nhất 08529
Giải đặc biệt 863273
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
02 - 13 - 14 - 19 - 27 - 29 - 30 - 34 - 53 - 54 - 58 - 73 - 81 - 87 - 94[2] - 95 - 96

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 18-01-2016

Giải tám 35
Giải bảy 655
Giải sáu 3437 - 9257 - 8901
Giải năm 1069
Giải tư 05135 - 81580 - 71246 - 03805 - 84457 - 78578 - 04072
Giải ba 57812 - 95934
Giải nhì 45566
Giải nhất 29153
Giải đặc biệt 054368
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
01 - 05 - 12 - 34 - 35[2] - 37 - 46 - 53 - 55 - 57[2] - 66 - 68 - 69 - 72 - 78 - 80