Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 19-03-2018 - XSPY

Giải tám 71
Giải bảy 082
Giải sáu 3371 - 1851 - 6733
Giải năm 8337
Giải tư 29250 - 50767 - 11327 - 14244 - 15888 - 27265 - 19658
Giải ba 55289 - 37300
Giải nhì 24567
Giải nhất 68391
Giải đặc biệt 579483
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00 - 27 - 33 - 37 - 44 - 50 - 51 - 58 - 65 - 67[2] - 71[2] - 82 - 83 - 88 - 89 - 91

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 12-03-2018 - XSPY

Giải tám 41
Giải bảy 960
Giải sáu 8557 - 6159 - 2290
Giải năm 0185
Giải tư 73012 - 96218 - 84947 - 15765 - 71094 - 01154 - 27830
Giải ba 59033 - 78839
Giải nhì 38354
Giải nhất 53905
Giải đặc biệt 096438
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
05 - 12 - 18 - 30 - 33 - 38 - 39 - 41 - 47 - 54[2] - 57 - 59 - 60 - 65 - 85 - 90 - 94

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 05-03-2018 - XSPY

Giải tám 48
Giải bảy 152
Giải sáu 2335 - 9831 - 4535
Giải năm 1987
Giải tư 04519 - 88880 - 48705 - 97404 - 57235 - 82929 - 16482
Giải ba 74820 - 10559
Giải nhì 91908
Giải nhất 65048
Giải đặc biệt 735244
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
04 - 05 - 08 - 19 - 20 - 29 - 31 - 35[3] - 44 - 48[2] - 52 - 59 - 80 - 82 - 87

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 26-02-2018 - XSPY

Giải tám 69
Giải bảy 907
Giải sáu 8376 - 9115 - 6304
Giải năm 2865
Giải tư 52024 - 95090 - 85162 - 93927 - 52834 - 81563 - 13084
Giải ba 99031 - 48794
Giải nhì 26464
Giải nhất 88029
Giải đặc biệt 318937
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
04 - 07 - 15 - 24 - 27 - 29 - 31 - 34 - 37 - 62 - 63 - 64 - 65 - 69 - 76 - 84 - 90 - 94

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 19-02-2018 - XSPY

Giải tám 86
Giải bảy 212
Giải sáu 3724 - 8244 - 9067
Giải năm 3779
Giải tư 16632 - 12428 - 34037 - 17432 - 73548 - 03591 - 39511
Giải ba 37680 - 04407
Giải nhì 14576
Giải nhất 05750
Giải đặc biệt 564934
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
07 - 11 - 12 - 24 - 28 - 32[2] - 34 - 37 - 44 - 48 - 50 - 67 - 76 - 79 - 80 - 86 - 91

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 12-02-2018 - XSPY

Giải tám 74
Giải bảy 115
Giải sáu 3784 - 0334 - 2071
Giải năm 4526
Giải tư 43635 - 93027 - 53891 - 35394 - 88135 - 33653 - 20871
Giải ba 34800 - 40931
Giải nhì 33086
Giải nhất 89462
Giải đặc biệt 264621
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00 - 15 - 21 - 26 - 27 - 31 - 34 - 35[2] - 53 - 62 - 71[2] - 74 - 84 - 86 - 91 - 94

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 05-02-2018 - XSPY

Giải tám 04
Giải bảy 626
Giải sáu 0686 - 3256 - 6388
Giải năm 5260
Giải tư 30612 - 31951 - 90438 - 25976 - 71215 - 18881 - 72759
Giải ba 23095 - 66211
Giải nhì 79684
Giải nhất 78565
Giải đặc biệt 603990
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
04 - 11 - 12 - 15 - 26 - 38 - 51 - 56 - 59 - 60 - 65 - 76 - 81 - 84 - 86 - 88 - 90 - 95

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 29-01-2018 - XSPY

Giải tám 00
Giải bảy 729
Giải sáu 7065 - 1706 - 4026
Giải năm 4269
Giải tư 28049 - 94856 - 82237 - 41078 - 17712 - 88860 - 01492
Giải ba 02286 - 53607
Giải nhì 90593
Giải nhất 01412
Giải đặc biệt 624921
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00 - 06 - 07 - 12[2] - 21 - 26 - 29 - 37 - 49 - 56 - 60 - 65 - 69 - 78 - 86 - 92 - 93