Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 24-10-2016

Giải tám 44
Giải bảy 902
Giải sáu 5301 - 8630 - 2904
Giải năm 9032
Giải tư 16374 - 70910 - 19558 - 12855 - 94510 - 72842 - 22158
Giải ba 53398 - 72602
Giải nhì 65903
Giải nhất 60958
Giải đặc biệt 06200
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00 - 01 - 02[2] - 03 - 04 - 10[2] - 30 - 32 - 42 - 44 - 55 - 58[3] - 74 - 98

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 17-10-2016

Giải tám 01
Giải bảy 213
Giải sáu 1572 - 6316 - 9372
Giải năm 1879
Giải tư 30512 - 78759 - 73713 - 13208 - 13317 - 99071 - 53494
Giải ba 27561 - 97364
Giải nhì 15161
Giải nhất 64526
Giải đặc biệt 81227
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
01 - 08 - 12 - 13[2] - 16 - 17 - 26 - 27 - 59 - 61[2] - 64 - 71 - 72[2] - 79 - 94

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 10-10-2016

Giải tám 42
Giải bảy 754
Giải sáu 5927 - 8644 - 5727
Giải năm 2042
Giải tư 53363 - 85585 - 49617 - 58907 - 83416 - 91051 - 21203
Giải ba 26678 - 61575
Giải nhì 30261
Giải nhất 40166
Giải đặc biệt 86308
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 07 - 08 - 16 - 17 - 27[2] - 42[2] - 44 - 51 - 54 - 61 - 63 - 66 - 75 - 78 - 85

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 03-10-2016

Giải tám 84
Giải bảy 837
Giải sáu 4100 - 1516 - 8737
Giải năm 2067
Giải tư 56046 - 82624 - 30797 - 47876 - 78701 - 84373 - 59856
Giải ba 90487 - 48885
Giải nhì 86609
Giải nhất 99390
Giải đặc biệt 29533
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00 - 01 - 09 - 16 - 24 - 33 - 37[2] - 46 - 56 - 67 - 73 - 76 - 84 - 85 - 87 - 90 - 97

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 26-09-2016

Giải tám 66
Giải bảy 505
Giải sáu 9739 - 7318 - 3896
Giải năm 6892
Giải tư 56825 - 45170 - 12848 - 87688 - 25667 - 20512 - 08506
Giải ba 60644 - 20299
Giải nhì 26591
Giải nhất 15150
Giải đặc biệt 42576
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
05 - 06 - 12 - 18 - 25 - 39 - 44 - 48 - 50 - 66 - 67 - 70 - 76 - 88 - 91 - 92 - 96 - 99

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 19-09-2016

Giải tám 63
Giải bảy 288
Giải sáu 1059 - 2637 - 9641
Giải năm 8344
Giải tư 47468 - 65475 - 91539 - 74470 - 24108 - 22138 - 99790
Giải ba 01573 - 26832
Giải nhì 76776
Giải nhất 27712
Giải đặc biệt 38806
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
06 - 08 - 12 - 32 - 37 - 38 - 39 - 41 - 44 - 59 - 63 - 68 - 70 - 73 - 75 - 76 - 88 - 90

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 12-09-2016

Giải tám 75
Giải bảy 770
Giải sáu 6080 - 5876 - 5996
Giải năm 9510
Giải tư 81672 - 31199 - 12946 - 75852 - 11482 - 10925 - 73600
Giải ba 59872 - 91586
Giải nhì 52230
Giải nhất 55918
Giải đặc biệt 58623
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00 - 10 - 18 - 23 - 25 - 30 - 46 - 52 - 70 - 72[2] - 75 - 76 - 80 - 82 - 86 - 96 - 99

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 05-09-2016

Giải tám 96
Giải bảy 800
Giải sáu 6162 - 6914 - 6400
Giải năm 8350
Giải tư 30587 - 96482 - 29685 - 62315 - 47034 - 25258 - 68022
Giải ba 06652 - 12904
Giải nhì 58981
Giải nhất 51608
Giải đặc biệt 98561
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00[2] - 04 - 08 - 14 - 15 - 22 - 34 - 50 - 52 - 58 - 61 - 62 - 81 - 82 - 85 - 87 - 96