Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 11-12-2017 - XSPY

Giải tám 91
Giải bảy 484
Giải sáu 3139 - 5825 - 3896
Giải năm 6173
Giải tư 51016 - 09098 - 88311 - 04595 - 02726 - 84535 - 92774
Giải ba 46075 - 22013
Giải nhì 00709
Giải nhất 95441
Giải đặc biệt 066946
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
09 - 11 - 13 - 16 - 25 - 26 - 35 - 39 - 41 - 46 - 73 - 74 - 75 - 84 - 91 - 95 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 04-12-2017 - XSPY

Giải tám 19
Giải bảy 326
Giải sáu 7457 - 8177 - 8367
Giải năm 5021
Giải tư 78053 - 88312 - 32554 - 28625 - 32430 - 16409 - 69863
Giải ba 92025 - 61620
Giải nhì 78203
Giải nhất 08451
Giải đặc biệt 300254
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 09 - 12 - 19 - 20 - 21 - 25[2] - 26 - 30 - 51 - 53 - 54[2] - 57 - 63 - 67 - 77

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 27-11-2017 - XSPY

Giải tám 78
Giải bảy 226
Giải sáu 4891 - 1337 - 2778
Giải năm 3338
Giải tư 17568 - 18678 - 10377 - 25812 - 31901 - 34199 - 88631
Giải ba 19192 - 51411
Giải nhì 31229
Giải nhất 77727
Giải đặc biệt 769941
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
01 - 11 - 12 - 26 - 27 - 29 - 31 - 37 - 38 - 41 - 68 - 77 - 78[3] - 91 - 92 - 99

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 20-11-2017 - XSPY

Giải tám 92
Giải bảy 966
Giải sáu 8973 - 6240 - 0800
Giải năm 2583
Giải tư 23673 - 62986 - 65632 - 03501 - 10428 - 04784 - 46157
Giải ba 47538 - 76086
Giải nhì 70596
Giải nhất 98983
Giải đặc biệt 589977
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00 - 01 - 28 - 32 - 38 - 40 - 57 - 66 - 73[2] - 77 - 83[2] - 84 - 86[2] - 92 - 96

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 13-11-2017 - XSPY

Giải tám 13
Giải bảy 371
Giải sáu 0457 - 0945 - 3003
Giải năm 0686
Giải tư 28760 - 97264 - 05012 - 83173 - 75928 - 88199 - 25559
Giải ba 07985 - 99548
Giải nhì 53089
Giải nhất 88344
Giải đặc biệt 239252
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 12 - 13 - 28 - 44 - 45 - 48 - 52 - 57 - 59 - 60 - 64 - 71 - 73 - 85 - 86 - 89 - 99

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 06-11-2017 - XSPY

Giải tám 36
Giải bảy 983
Giải sáu 8204 - 5235 - 9842
Giải năm 7417
Giải tư 65384 - 53433 - 82638 - 44589 - 72986 - 16251 - 52128
Giải ba 60150 - 93724
Giải nhì 90430
Giải nhất 99841
Giải đặc biệt 232160
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
04 - 17 - 24 - 28 - 30 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 42 - 50 - 51 - 60 - 83 - 84 - 86 - 89

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 30-10-2017 - XSPY

Giải tám 44
Giải bảy 466
Giải sáu 6124 - 0585 - 8380
Giải năm 0179
Giải tư 67473 - 35391 - 56402 - 43564 - 73602 - 30003 - 15438
Giải ba 42103 - 60063
Giải nhì 29912
Giải nhất 10483
Giải đặc biệt 677129
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
02[2] - 03[2] - 12 - 24 - 29 - 38 - 44 - 63 - 64 - 66 - 73 - 79 - 80 - 83 - 85 - 91

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 23-10-2017 - XSPY

Giải tám 88
Giải bảy 810
Giải sáu 8077 - 5606 - 3418
Giải năm 8399
Giải tư 45266 - 08177 - 15856 - 56243 - 87504 - 02240 - 47939
Giải ba 48419 - 81850
Giải nhì 13745
Giải nhất 11443
Giải đặc biệt 626973
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
04 - 06 - 10 - 18 - 19 - 39 - 40 - 43[2] - 45 - 50 - 56 - 66 - 73 - 77[2] - 88 - 99