Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 20-08-2018 - XSPY

Giải tám 11
Giải bảy 660
Giải sáu 7217 - 0666 - 3243
Giải năm 6212
Giải tư 94587 - 56679 - 22987 - 34266 - 19595 - 30988 - 99297
Giải ba 78158 - 18041
Giải nhì 86378
Giải nhất 27205
Giải đặc biệt 207209
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
05 - 09 - 11 - 12 - 17 - 41 - 43 - 58 - 60 - 66[2] - 78 - 79 - 87[2] - 88 - 95 - 97

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 13-08-2018 - XSPY

Giải tám 26
Giải bảy 689
Giải sáu 2964 - 3577 - 9123
Giải năm 3039
Giải tư 09903 - 60854 - 35362 - 27523 - 66386 - 23740 - 12361
Giải ba 94781 - 11148
Giải nhì 67674
Giải nhất 31017
Giải đặc biệt 273318
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 17 - 18 - 23[2] - 26 - 39 - 40 - 48 - 54 - 61 - 62 - 64 - 74 - 77 - 81 - 86 - 89

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 06-08-2018 - XSPY

Giải tám 81
Giải bảy 847
Giải sáu 8696 - 3527 - 7414
Giải năm 7791
Giải tư 95970 - 46112 - 47874 - 62842 - 82222 - 48238 - 74302
Giải ba 00133 - 24291
Giải nhì 81946
Giải nhất 58163
Giải đặc biệt 405541
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
02 - 12 - 14 - 22 - 27 - 33 - 38 - 41 - 42 - 46 - 47 - 63 - 70 - 74 - 81 - 91[2] - 96

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 30-07-2018 - XSPY

Giải tám 60
Giải bảy 508
Giải sáu 4871 - 2213 - 0401
Giải năm 0785
Giải tư 55555 - 37539 - 99626 - 93176 - 97466 - 93771 - 06840
Giải ba 27435 - 78695
Giải nhì 93169
Giải nhất 46450
Giải đặc biệt 406822
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
01 - 08 - 13 - 22 - 26 - 35 - 39 - 40 - 50 - 55 - 60 - 66 - 69 - 71[2] - 76 - 85 - 95

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 23-07-2018 - XSPY

Giải tám 41
Giải bảy 142
Giải sáu 0998 - 7725 - 8817
Giải năm 9967
Giải tư 07412 - 28606 - 83441 - 93191 - 55979 - 58518 - 33352
Giải ba 88564 - 65317
Giải nhì 37919
Giải nhất 41947
Giải đặc biệt 273097
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
06 - 12 - 17[2] - 18 - 19 - 25 - 41[2] - 42 - 47 - 52 - 64 - 67 - 79 - 91 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 16-07-2018 - XSPY

Giải tám 01
Giải bảy 492
Giải sáu 1279 - 0587 - 6542
Giải năm 2151
Giải tư 43604 - 53052 - 98377 - 79434 - 69897 - 70787 - 95942
Giải ba 44878 - 23620
Giải nhì 82693
Giải nhất 01080
Giải đặc biệt 280360
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
01 - 04 - 20 - 34 - 42[2] - 51 - 52 - 60 - 77 - 78 - 79 - 80 - 87[2] - 92 - 93 - 97

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 09-07-2018 - XSPY

Giải tám 71
Giải bảy 784
Giải sáu 6275 - 6447 - 5882
Giải năm 3457
Giải tư 41641 - 50264 - 85469 - 67682 - 24491 - 24785 - 71268
Giải ba 34962 - 90279
Giải nhì 34655
Giải nhất 37044
Giải đặc biệt 682401
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
01 - 41 - 44 - 47 - 55 - 57 - 62 - 64 - 68 - 69 - 71 - 75 - 79 - 82[2] - 84 - 85 - 91

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 02-07-2018 - XSPY

Giải tám 60
Giải bảy 069
Giải sáu 4090 - 6097 - 4717
Giải năm 4242
Giải tư 91928 - 23265 - 23217 - 24581 - 98803 - 34552 - 95258
Giải ba 78532 - 73026
Giải nhì 00745
Giải nhất 22013
Giải đặc biệt 255140
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 13 - 17[2] - 26 - 28 - 32 - 40 - 42 - 45 - 52 - 58 - 60 - 65 - 69 - 81 - 90 - 97