Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 26-09-2016

Giải tám 66
Giải bảy 505
Giải sáu 9739 - 7318 - 3896
Giải năm 6892
Giải tư 56825 - 45170 - 12848 - 87688 - 25667 - 20512 - 08506
Giải ba 60644 - 20299
Giải nhì 26591
Giải nhất 15150
Giải đặc biệt 42576
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
05 - 06 - 12 - 18 - 25 - 39 - 44 - 48 - 50 - 66 - 67 - 70 - 76 - 88 - 91 - 92 - 96 - 99

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 19-09-2016

Giải tám 63
Giải bảy 288
Giải sáu 1059 - 2637 - 9641
Giải năm 8344
Giải tư 47468 - 65475 - 91539 - 74470 - 24108 - 22138 - 99790
Giải ba 01573 - 26832
Giải nhì 76776
Giải nhất 27712
Giải đặc biệt 38806
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
06 - 08 - 12 - 32 - 37 - 38 - 39 - 41 - 44 - 59 - 63 - 68 - 70 - 73 - 75 - 76 - 88 - 90

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 12-09-2016

Giải tám 75
Giải bảy 770
Giải sáu 6080 - 5876 - 5996
Giải năm 9510
Giải tư 81672 - 31199 - 12946 - 75852 - 11482 - 10925 - 73600
Giải ba 59872 - 91586
Giải nhì 52230
Giải nhất 55918
Giải đặc biệt 58623
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00 - 10 - 18 - 23 - 25 - 30 - 46 - 52 - 70 - 72[2] - 75 - 76 - 80 - 82 - 86 - 96 - 99

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 05-09-2016

Giải tám 96
Giải bảy 800
Giải sáu 6162 - 6914 - 6400
Giải năm 8350
Giải tư 30587 - 96482 - 29685 - 62315 - 47034 - 25258 - 68022
Giải ba 06652 - 12904
Giải nhì 58981
Giải nhất 51608
Giải đặc biệt 98561
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00[2] - 04 - 08 - 14 - 15 - 22 - 34 - 50 - 52 - 58 - 61 - 62 - 81 - 82 - 85 - 87 - 96

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 29-08-2016

Giải tám 31
Giải bảy 556
Giải sáu 8263 - 2685 - 2474
Giải năm 8569
Giải tư 92045 - 66354 - 70978 - 99160 - 36084 - 41092 - 98960
Giải ba 24552 - 90112
Giải nhì 84620
Giải nhất 50887
Giải đặc biệt 39259
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
12 - 20 - 31 - 45 - 52 - 54 - 56 - 59 - 60[2] - 63 - 69 - 74 - 78 - 84 - 85 - 87 - 92

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 22-08-2016

Giải tám 92
Giải bảy 333
Giải sáu 7997 - 0230 - 5845
Giải năm 2230
Giải tư 05737 - 18680 - 70364 - 42605 - 72365 - 84387 - 23958
Giải ba 42358 - 19385
Giải nhì 74067
Giải nhất 00650
Giải đặc biệt 04940
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
05 - 30[2] - 33 - 37 - 40 - 45 - 50 - 58[2] - 64 - 65 - 67 - 80 - 85 - 87 - 92 - 97

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 15-08-2016

Giải tám 07
Giải bảy 366
Giải sáu 7891 - 9940 - 6508
Giải năm 0052
Giải tư 67141 - 40477 - 92916 - 83497 - 70853 - 77614 - 83527
Giải ba 34530 - 36990
Giải nhì 54480
Giải nhất 41022
Giải đặc biệt 41231
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
07 - 08 - 14 - 16 - 22 - 27 - 30 - 31 - 40 - 41 - 52 - 53 - 66 - 77 - 80 - 90 - 91 - 97

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 08-08-2016

Giải tám 57
Giải bảy 289
Giải sáu 7718 - 9770 - 2803
Giải năm 4031
Giải tư 95278 - 70309 - 13599 - 41820 - 89184 - 35617 - 06535
Giải ba 82320 - 95496
Giải nhì 75596
Giải nhất 19212
Giải đặc biệt 90681
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 09 - 12 - 17 - 18 - 20[2] - 31 - 35 - 57 - 70 - 78 - 81 - 84 - 89 - 96[2] - 99