Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 19-06-2017 - XSPY

Giải tám 66
Giải bảy 464
Giải sáu 2770 - 6624 - 2673
Giải năm 3815
Giải tư 57646 - 94734 - 96113 - 92298 - 63537 - 08352 - 67308
Giải ba 83918 - 38492
Giải nhì 28500
Giải nhất 36177
Giải đặc biệt 719790
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00 - 08 - 13 - 15 - 18 - 24 - 34 - 37 - 46 - 52 - 64 - 66 - 70 - 73 - 77 - 90 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 12-06-2017 - XSPY

Giải tám 37
Giải bảy 005
Giải sáu 5996 - 0328 - 0610
Giải năm 6263
Giải tư 74587 - 36282 - 73064 - 05422 - 04676 - 16084 - 13470
Giải ba 12102 - 44825
Giải nhì 96650
Giải nhất 19215
Giải đặc biệt 769569
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
02 - 05 - 10 - 15 - 22 - 25 - 28 - 37 - 50 - 63 - 64 - 69 - 70 - 76 - 82 - 84 - 87 - 96

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 05-06-2017 - XSPY

Giải tám 54
Giải bảy 993
Giải sáu 7666 - 1563 - 1389
Giải năm 9333
Giải tư 36122 - 97892 - 55111 - 08375 - 83466 - 37810 - 65043
Giải ba 07578 - 13642
Giải nhì 16993
Giải nhất 66871
Giải đặc biệt 592253
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
10 - 11 - 22 - 33 - 42 - 43 - 53 - 54 - 63 - 66[2] - 71 - 75 - 78 - 89 - 92 - 93[2]

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 29-05-2017 - XSPY

Giải tám 10
Giải bảy 712
Giải sáu 6215 - 3249 - 0997
Giải năm 6341
Giải tư 74803 - 66743 - 04705 - 69265 - 43631 - 32239 - 95596
Giải ba 71799 - 56830
Giải nhì 76002
Giải nhất 76609
Giải đặc biệt 345374
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
02 - 03 - 05 - 09 - 10 - 12 - 15 - 30 - 31 - 39 - 41 - 43 - 49 - 65 - 74 - 96 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 22-05-2017 - XSPY

Giải tám 41
Giải bảy 442
Giải sáu 0846 - 1155 - 8999
Giải năm 5825
Giải tư 88060 - 18176 - 87748 - 34598 - 65269 - 29531 - 87638
Giải ba 69462 - 86877
Giải nhì 28135
Giải nhất 41720
Giải đặc biệt 723824
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
20 - 24 - 25 - 31 - 35 - 38 - 41 - 42 - 46 - 48 - 55 - 60 - 62 - 69 - 76 - 77 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 15-05-2017 - XSPY

Giải tám 50
Giải bảy 593
Giải sáu 1886 - 0726 - 4726
Giải năm 8050
Giải tư 72198 - 35217 - 66498 - 01387 - 67123 - 47309 - 11056
Giải ba 72612 - 05384
Giải nhì 46747
Giải nhất 38186
Giải đặc biệt 130391
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
09 - 12 - 17 - 23 - 26[2] - 47 - 50[2] - 56 - 84 - 86[2] - 87 - 91 - 93 - 98[2]

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 08-05-2017 - XSPY

Giải tám 85
Giải bảy 482
Giải sáu 3395 - 5904 - 4689
Giải năm 6140
Giải tư 69862 - 10761 - 25205 - 78456 - 81201 - 68287 - 83416
Giải ba 59304 - 43716
Giải nhì 05664
Giải nhất 72249
Giải đặc biệt 546619
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
01 - 04[2] - 05 - 16[2] - 19 - 40 - 49 - 56 - 61 - 62 - 64 - 82 - 85 - 87 - 89 - 95

Kết quả Xổ số Phú Yên: Thứ 2 ngày 01-05-2017 - XSPY

Giải tám 64
Giải bảy 838
Giải sáu 6829 - 1058 - 5896
Giải năm 2192
Giải tư 31983 - 34274 - 09204 - 88073 - 97732 - 78457 - 72212
Giải ba 62877 - 55859
Giải nhì 98798
Giải nhất 04313
Giải đặc biệt 314735
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
04 - 12 - 13 - 29 - 32 - 35 - 38 - 57 - 58 - 59 - 64 - 73 - 74 - 77 - 83 - 92 - 96 - 98