Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 13-02-2017

Giải tám 10
Giải bảy 231
Giải sáu 1310 - 1033 - 5946
Giải năm 0866
Giải tư 16697 - 86604 - 34567 - 20904 - 35478 - 62003 - 10091
Giải ba 55205 - 77657
Giải nhì 75044
Giải nhất 32487
Giải đặc biệt 61311
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 04[2] - 05 - 10[2] - 11 - 31 - 33 - 44 - 46 - 57 - 66 - 67 - 78 - 87 - 91 - 97

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 06-02-2017

Giải tám 27
Giải bảy 952
Giải sáu 4317 - 4586 - 3155
Giải năm 1238
Giải tư 61274 - 99062 - 74394 - 86637 - 96464 - 74676 - 97789
Giải ba 55632 - 72997
Giải nhì 82615
Giải nhất 65041
Giải đặc biệt 40470
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
15 - 17 - 27 - 32 - 37 - 38 - 41 - 52 - 55 - 62 - 64 - 70 - 74 - 76 - 86 - 89 - 94 - 97

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 30-01-2017

Giải tám 41
Giải bảy 257
Giải sáu 2199 - 6193 - 3296
Giải năm 8856
Giải tư 64669 - 23831 - 17958 - 56773 - 23769 - 70157 - 68435
Giải ba 35872 - 78958
Giải nhì 20815
Giải nhất 59919
Giải đặc biệt 90178
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
15 - 19 - 31 - 35 - 41 - 56 - 57[2] - 58[2] - 69[2] - 72 - 73 - 78 - 93 - 96 - 99

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 23-01-2017

Giải tám 58
Giải bảy 907
Giải sáu 1154 - 4672 - 6837
Giải năm 8756
Giải tư 71682 - 40384 - 27219 - 45433 - 65933 - 69238 - 88710
Giải ba 87196 - 59174
Giải nhì 58940
Giải nhất 81733
Giải đặc biệt 06976
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
07 - 10 - 19 - 33[3] - 37 - 38 - 40 - 54 - 56 - 58 - 72 - 74 - 76 - 82 - 84 - 96

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 16-01-2017

Giải tám 18
Giải bảy 425
Giải sáu 7559 - 2687 - 7904
Giải năm 8826
Giải tư 99450 - 28405 - 52777 - 04160 - 08454 - 91511 - 61594
Giải ba 38120 - 64335
Giải nhì 07029
Giải nhất 60060
Giải đặc biệt 22185
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
04 - 05 - 11 - 18 - 20 - 25 - 26 - 29 - 35 - 50 - 54 - 59 - 60[2] - 77 - 85 - 87 - 94

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 09-01-2017

Giải tám 30
Giải bảy 825
Giải sáu 3915 - 3947 - 0179
Giải năm 0685
Giải tư 58998 - 10940 - 26710 - 35177 - 39904 - 33609 - 32172
Giải ba 68803 - 05737
Giải nhì 92586
Giải nhất 42017
Giải đặc biệt 30818
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 04 - 09 - 10 - 15 - 17 - 18 - 25 - 30 - 37 - 40 - 47 - 72 - 77 - 79 - 85 - 86 - 98

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 02-01-2017

Giải tám 44
Giải bảy 090
Giải sáu 0753 - 1373 - 7234
Giải năm 2499
Giải tư 49849 - 51448 - 37098 - 37100 - 65618 - 12486 - 59944
Giải ba 16679 - 15793
Giải nhì 20591
Giải nhất 66371
Giải đặc biệt 15741
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00 - 18 - 34 - 41 - 44[2] - 48 - 49 - 53 - 71 - 73 - 79 - 86 - 90 - 91 - 93 - 98 - 99

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 26-12-2016

Giải tám 85
Giải bảy 281
Giải sáu 4935 - 7773 - 8967
Giải năm 8442
Giải tư 45482 - 22952 - 92331 - 97464 - 24671 - 30977 - 64872
Giải ba 74810 - 10815
Giải nhì 79192
Giải nhất 23576
Giải đặc biệt 19006
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
06 - 10 - 15 - 31 - 35 - 42 - 52 - 64 - 67 - 71 - 72 - 73 - 76 - 77 - 81 - 82 - 85 - 92