Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 16-01-2017

Giải tám 18
Giải bảy 425
Giải sáu 7559 - 2687 - 7904
Giải năm 8826
Giải tư 99450 - 28405 - 52777 - 04160 - 08454 - 91511 - 61594
Giải ba 38120 - 64335
Giải nhì 07029
Giải nhất 60060
Giải đặc biệt 22185
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
04 - 05 - 11 - 18 - 20 - 25 - 26 - 29 - 35 - 50 - 54 - 59 - 60[2] - 77 - 85 - 87 - 94

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 09-01-2017

Giải tám 30
Giải bảy 825
Giải sáu 3915 - 3947 - 0179
Giải năm 0685
Giải tư 58998 - 10940 - 26710 - 35177 - 39904 - 33609 - 32172
Giải ba 68803 - 05737
Giải nhì 92586
Giải nhất 42017
Giải đặc biệt 30818
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 04 - 09 - 10 - 15 - 17 - 18 - 25 - 30 - 37 - 40 - 47 - 72 - 77 - 79 - 85 - 86 - 98

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 02-01-2017

Giải tám 44
Giải bảy 090
Giải sáu 0753 - 1373 - 7234
Giải năm 2499
Giải tư 49849 - 51448 - 37098 - 37100 - 65618 - 12486 - 59944
Giải ba 16679 - 15793
Giải nhì 20591
Giải nhất 66371
Giải đặc biệt 15741
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00 - 18 - 34 - 41 - 44[2] - 48 - 49 - 53 - 71 - 73 - 79 - 86 - 90 - 91 - 93 - 98 - 99

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 26-12-2016

Giải tám 85
Giải bảy 281
Giải sáu 4935 - 7773 - 8967
Giải năm 8442
Giải tư 45482 - 22952 - 92331 - 97464 - 24671 - 30977 - 64872
Giải ba 74810 - 10815
Giải nhì 79192
Giải nhất 23576
Giải đặc biệt 19006
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
06 - 10 - 15 - 31 - 35 - 42 - 52 - 64 - 67 - 71 - 72 - 73 - 76 - 77 - 81 - 82 - 85 - 92

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 19-12-2016

Giải tám 02
Giải bảy 686
Giải sáu 9264 - 0428 - 3239
Giải năm 4502
Giải tư 38610 - 18375 - 32111 - 54252 - 41550 - 75269 - 99665
Giải ba 08342 - 87027
Giải nhì 35677
Giải nhất 77285
Giải đặc biệt 93368
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
02[2] - 10 - 11 - 27 - 28 - 39 - 42 - 50 - 52 - 64 - 65 - 68 - 69 - 75 - 77 - 85 - 86

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 12-12-2016

Giải tám 04
Giải bảy 677
Giải sáu 1448 - 7560 - 6762
Giải năm 8442
Giải tư 32717 - 28716 - 96520 - 37312 - 04225 - 12303 - 91982
Giải ba 39074 - 44046
Giải nhì 14106
Giải nhất 86744
Giải đặc biệt 18807
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 04 - 06 - 07 - 12 - 16 - 17 - 20 - 25 - 42 - 44 - 46 - 48 - 60 - 62 - 74 - 77 - 82

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 05-12-2016

Giải tám 54
Giải bảy 161
Giải sáu 7495 - 2917 - 4342
Giải năm 2218
Giải tư 12417 - 38389 - 61266 - 23661 - 66025 - 82765 - 36036
Giải ba 45490 - 87000
Giải nhì 49748
Giải nhất 84429
Giải đặc biệt 93000
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00[2] - 17[2] - 18 - 25 - 29 - 36 - 42 - 48 - 54 - 61[2] - 65 - 66 - 89 - 90 - 95

Kết quả xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 28-11-2016

Giải tám 14
Giải bảy 445
Giải sáu 3280 - 4348 - 8842
Giải năm 4975
Giải tư 46866 - 34497 - 98791 - 91676 - 40496 - 44313 - 50386
Giải ba 40150 - 53909
Giải nhì 70631
Giải nhất 58750
Giải đặc biệt 51626
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
09 - 13 - 14 - 26 - 31 - 42 - 45 - 48 - 50[2] - 66 - 75 - 76 - 80 - 86 - 91 - 96 - 97