Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 12-07-2018 - XSQB

Giải tám 54
Giải bảy 017
Giải sáu 2221 - 4931 - 0480
Giải năm 1707
Giải tư 56010 - 01113 - 13459 - 25760 - 58029 - 96301 - 82333
Giải ba 61772 - 52985
Giải nhì 72310
Giải nhất 02996
Giải đặc biệt 550229
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 07 - 10[2] - 13 - 17 - 21 - 29[2] - 31 - 33 - 54 - 59 - 60 - 72 - 80 - 85 - 96

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 05-07-2018 - XSQB

Giải tám 77
Giải bảy 452
Giải sáu 0070 - 8960 - 8385
Giải năm 4267
Giải tư 81549 - 03736 - 16503 - 37278 - 72789 - 41705 - 55052
Giải ba 54972 - 29404
Giải nhì 13459
Giải nhất 36277
Giải đặc biệt 259700
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 03 - 04 - 05 - 36 - 49 - 52[2] - 59 - 60 - 67 - 70 - 72 - 77[2] - 78 - 85 - 89

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 28-06-2018 - XSQB

Giải tám 26
Giải bảy 351
Giải sáu 3088 - 6878 - 8361
Giải năm 1973
Giải tư 19196 - 46129 - 44035 - 63991 - 89150 - 71696 - 02979
Giải ba 09997 - 47894
Giải nhì 74322
Giải nhất 46595
Giải đặc biệt 011877
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
22 - 26 - 29 - 35 - 50 - 51 - 61 - 73 - 77 - 78 - 79 - 88 - 91 - 94 - 95 - 96[2] - 97

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 21-06-2018 - XSQB

Giải tám 36
Giải bảy 967
Giải sáu 6800 - 1395 - 1343
Giải năm 4238
Giải tư 90802 - 99991 - 45543 - 07647 - 83171 - 00436 - 01495
Giải ba 72121 - 57249
Giải nhì 06472
Giải nhất 99604
Giải đặc biệt 465818
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 02 - 04 - 18 - 21 - 36[2] - 38 - 43[2] - 47 - 49 - 67 - 71 - 72 - 91 - 95[2]

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 14-06-2018 - XSQB

Giải tám 84
Giải bảy 223
Giải sáu 8256 - 3853 - 0745
Giải năm 0118
Giải tư 06115 - 96281 - 11094 - 25822 - 88051 - 00394 - 54354
Giải ba 32042 - 12968
Giải nhì 80703
Giải nhất 16203
Giải đặc biệt 051495
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
03[2] - 15 - 18 - 22 - 23 - 42 - 45 - 51 - 53 - 54 - 56 - 68 - 81 - 84 - 94[2] - 95

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 07-06-2018 - XSQB

Giải tám 41
Giải bảy 044
Giải sáu 3367 - 8729 - 0561
Giải năm 4014
Giải tư 61129 - 58480 - 94356 - 96101 - 42858 - 24571 - 24954
Giải ba 55917 - 62817
Giải nhì 10919
Giải nhất 37174
Giải đặc biệt 942549
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 14 - 17[2] - 19 - 29[2] - 41 - 44 - 49 - 54 - 56 - 58 - 61 - 67 - 71 - 74 - 80

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 31-05-2018 - XSQB

Giải tám 78
Giải bảy 012
Giải sáu 3540 - 2590 - 8064
Giải năm 4006
Giải tư 81204 - 55656 - 85071 - 53223 - 68743 - 48687 - 63816
Giải ba 36176 - 86319
Giải nhì 36630
Giải nhất 42892
Giải đặc biệt 574709
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
04 - 06 - 09 - 12 - 16 - 19 - 23 - 30 - 40 - 43 - 56 - 64 - 71 - 76 - 78 - 87 - 90 - 92

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 24-05-2018 - XSQB

Giải tám 46
Giải bảy 935
Giải sáu 9719 - 5533 - 8982
Giải năm 1136
Giải tư 52668 - 50895 - 28546 - 98872 - 27267 - 80934 - 39122
Giải ba 73145 - 58035
Giải nhì 75688
Giải nhất 60121
Giải đặc biệt 672394
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
19 - 21 - 22 - 33 - 34 - 35[2] - 36 - 45 - 46[2] - 67 - 68 - 72 - 82 - 88 - 94 - 95