Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 14-12-2017 - XSQB

Giải tám 94
Giải bảy 598
Giải sáu 2298 - 0500 - 7880
Giải năm 5647
Giải tư 74589 - 63199 - 28752 - 02267 - 53509 - 59571 - 51252
Giải ba 27218 - 93355
Giải nhì 33727
Giải nhất 33597
Giải đặc biệt 478254
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 09 - 18 - 27 - 47 - 52[2] - 54 - 55 - 67 - 71 - 80 - 89 - 94 - 97 - 98[2] - 99

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 07-12-2017 - XSQB

Giải tám 99
Giải bảy 035
Giải sáu 7405 - 9618 - 1730
Giải năm 3750
Giải tư 12309 - 96980 - 76662 - 86501 - 74953 - 38471 - 96418
Giải ba 25300 - 65980
Giải nhì 32755
Giải nhất 78812
Giải đặc biệt 987383
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 01 - 05 - 09 - 12 - 18[2] - 30 - 35 - 50 - 53 - 55 - 62 - 71 - 80[2] - 83 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 30-11-2017 - XSQB

Giải tám 23
Giải bảy 323
Giải sáu 4021 - 6021 - 5851
Giải năm 5376
Giải tư 44102 - 42850 - 62846 - 63639 - 56886 - 57934 - 96831
Giải ba 62062 - 45251
Giải nhì 89550
Giải nhất 80242
Giải đặc biệt 512663
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
02 - 21[2] - 23[2] - 31 - 34 - 39 - 42 - 46 - 50[2] - 51[2] - 62 - 63 - 76 - 86

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 23-11-2017 - XSQB

Giải tám 52
Giải bảy 313
Giải sáu 9324 - 1398 - 9891
Giải năm 6314
Giải tư 51122 - 94622 - 80998 - 15872 - 64796 - 79041 - 52115
Giải ba 12946 - 08807
Giải nhì 60722
Giải nhất 82016
Giải đặc biệt 944525
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
07 - 13 - 14 - 15 - 16 - 22[3] - 24 - 25 - 41 - 46 - 52 - 72 - 91 - 96 - 98[2]

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 16-11-2017 - XSQB

Giải tám 66
Giải bảy 668
Giải sáu 5672 - 3095 - 7499
Giải năm 0719
Giải tư 39053 - 05332 - 23070 - 99866 - 91054 - 97689 - 75737
Giải ba 23305 - 92533
Giải nhì 99286
Giải nhất 35154
Giải đặc biệt 625704
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
04 - 05 - 19 - 32 - 33 - 37 - 53 - 54[2] - 66[2] - 68 - 70 - 72 - 86 - 89 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 09-11-2017 - XSQB

Giải tám 03
Giải bảy 999
Giải sáu 4815 - 7412 - 8769
Giải năm 5989
Giải tư 26984 - 40432 - 07043 - 29036 - 60116 - 46413 - 33143
Giải ba 65014 - 11135
Giải nhì 47679
Giải nhất 74549
Giải đặc biệt 167042
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
03 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 32 - 35 - 36 - 42 - 43[2] - 49 - 69 - 79 - 84 - 89 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 02-11-2017 - XSQB

Giải tám 56
Giải bảy 862
Giải sáu 7711 - 9290 - 7686
Giải năm 4850
Giải tư 53554 - 33425 - 68810 - 15945 - 96882 - 42748 - 32919
Giải ba 12740 - 79843
Giải nhì 76233
Giải nhất 21875
Giải đặc biệt 037578
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
10 - 11 - 19 - 25 - 33 - 40 - 43 - 45 - 48 - 50 - 54 - 56 - 62 - 75 - 78 - 82 - 86 - 90

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 26-10-2017 - XSQB

Giải tám 18
Giải bảy 415
Giải sáu 1166 - 3090 - 8611
Giải năm 7540
Giải tư 03132 - 43550 - 14215 - 29915 - 77280 - 40926 - 14855
Giải ba 84881 - 20019
Giải nhì 67490
Giải nhất 21480
Giải đặc biệt 023273
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
11 - 15[3] - 18 - 19 - 26 - 32 - 40 - 50 - 55 - 66 - 73 - 80[2] - 81 - 90[2]