Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 24-06-2017 - XSQNG

Giải tám 32
Giải bảy 416
Giải sáu 2786 - 3473 - 6455
Giải năm 7634
Giải tư 68679 - 10301 - 22327 - 69419 - 86897 - 13231 - 79915
Giải ba 16750 - 00872
Giải nhì 38639
Giải nhất 55401
Giải đặc biệt 107095
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
01[2] - 15 - 16 - 19 - 27 - 31 - 32 - 34 - 39 - 50 - 55 - 72 - 73 - 79 - 86 - 95 - 97

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 17-06-2017 - XSQNG

Giải tám 54
Giải bảy 765
Giải sáu 9988 - 4864 - 4632
Giải năm 3758
Giải tư 54340 - 21711 - 29291 - 32240 - 74055 - 52981 - 87361
Giải ba 77833 - 88928
Giải nhì 53814
Giải nhất 95780
Giải đặc biệt 883580
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
11 - 14 - 28 - 32 - 33 - 40[2] - 54 - 55 - 58 - 61 - 64 - 65 - 80[2] - 81 - 88 - 91

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 10-06-2017 - XSQNG

Giải tám 61
Giải bảy 241
Giải sáu 8712 - 9902 - 0887
Giải năm 7845
Giải tư 11473 - 73961 - 11140 - 87091 - 69400 - 24528 - 02641
Giải ba 34823 - 25335
Giải nhì 62589
Giải nhất 65051
Giải đặc biệt 681110
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 02 - 10 - 12 - 23 - 28 - 35 - 40 - 41[2] - 45 - 51 - 61[2] - 73 - 87 - 89 - 91

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 03-06-2017 - XSQNG

Giải tám 45
Giải bảy 502
Giải sáu 7252 - 2399 - 1584
Giải năm 5274
Giải tư 88484 - 12007 - 45298 - 89275 - 55014 - 30752 - 60603
Giải ba 83715 - 15199
Giải nhì 93332
Giải nhất 27110
Giải đặc biệt 120484
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 03 - 07 - 10 - 14 - 15 - 32 - 45 - 52[2] - 74 - 75 - 84[3] - 98 - 99[2]

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 27-05-2017 - XSQNG

Giải tám 43
Giải bảy 821
Giải sáu 0388 - 0488 - 0029
Giải năm 5351
Giải tư 67646 - 52341 - 85326 - 39849 - 93499 - 30478 - 39021
Giải ba 09355 - 31616
Giải nhì 63425
Giải nhất 14757
Giải đặc biệt 148931
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
16 - 21[2] - 25 - 26 - 29 - 31 - 41 - 43 - 46 - 49 - 51 - 55 - 57 - 78 - 88[2] - 99

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 20-05-2017 - XSQNG

Giải tám 94
Giải bảy 145
Giải sáu 6967 - 8605 - 3760
Giải năm 8011
Giải tư 80620 - 57252 - 48109 - 33178 - 22781 - 29187 - 15494
Giải ba 27013 - 75294
Giải nhì 22713
Giải nhất 72663
Giải đặc biệt 664365
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
05 - 09 - 11 - 13[2] - 20 - 45 - 52 - 60 - 63 - 65 - 67 - 78 - 81 - 87 - 94[3]

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 13-05-2017 - XSQNG

Giải tám 87
Giải bảy 942
Giải sáu 7392 - 5648 - 0371
Giải năm 8711
Giải tư 58957 - 17727 - 45684 - 17273 - 20330 - 01283 - 51098
Giải ba 63253 - 57573
Giải nhì 61140
Giải nhất 37822
Giải đặc biệt 991532
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
11 - 22 - 27 - 30 - 32 - 40 - 42 - 48 - 53 - 57 - 71 - 73[2] - 83 - 84 - 87 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 06-05-2017 - XSQNG

Giải tám 30
Giải bảy 940
Giải sáu 5958 - 3562 - 8986
Giải năm 3234
Giải tư 80037 - 48270 - 67118 - 23766 - 25461 - 93635 - 66955
Giải ba 76358 - 68915
Giải nhì 40642
Giải nhất 98459
Giải đặc biệt 604746
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
15 - 18 - 30 - 34 - 35 - 37 - 40 - 42 - 46 - 55 - 58[2] - 59 - 61 - 62 - 66 - 70 - 86