Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 20-08-2016

Giải tám 98
Giải bảy 687
Giải sáu 4452 - 0293 - 4603
Giải năm 2160
Giải tư 99226 - 05927 - 75824 - 68287 - 68731 - 34259 - 09004
Giải ba 50745 - 19824
Giải nhì 55865
Giải nhất 08188
Giải đặc biệt 19259
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
03 - 04 - 24[2] - 26 - 27 - 31 - 45 - 52 - 59[2] - 60 - 65 - 87[2] - 88 - 93 - 98

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 13-08-2016

Giải tám 89
Giải bảy 451
Giải sáu 2599 - 1345 - 3448
Giải năm 4652
Giải tư 52910 - 13163 - 18163 - 82183 - 17732 - 80949 - 04794
Giải ba 13867 - 25568
Giải nhì 29636
Giải nhất 13786
Giải đặc biệt 00494
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
10 - 32 - 36 - 45 - 48 - 49 - 51 - 52 - 63[2] - 67 - 68 - 83 - 86 - 89 - 94[2] - 99

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 06-08-2016

Giải tám 95
Giải bảy 974
Giải sáu 5943 - 3883 - 0380
Giải năm 8183
Giải tư 02628 - 52207 - 65468 - 21449 - 50308 - 28424 - 94423
Giải ba 06143 - 87699
Giải nhì 01731
Giải nhất 96163
Giải đặc biệt 51752
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
07 - 08 - 23 - 24 - 28 - 31 - 43[2] - 49 - 52 - 63 - 68 - 74 - 80 - 83[2] - 95 - 99

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 30-07-2016

Giải tám 82
Giải bảy 173
Giải sáu 5764 - 5911 - 3703
Giải năm 3329
Giải tư 37949 - 02293 - 63817 - 05252 - 33359 - 99362 - 46508
Giải ba 88071 - 91524
Giải nhì 68938
Giải nhất 99971
Giải đặc biệt 32496
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
03 - 08 - 11 - 17 - 24 - 29 - 38 - 49 - 52 - 59 - 62 - 64 - 71[2] - 73 - 82 - 93 - 96

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 23-07-2016

Giải tám 84
Giải bảy 062
Giải sáu 9630 - 8298 - 8927
Giải năm 5338
Giải tư 12607 - 37593 - 06795 - 87170 - 93360 - 48939 - 53380
Giải ba 04117 - 92197
Giải nhì 99874
Giải nhất 95793
Giải đặc biệt 76745
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
07 - 17 - 27 - 30 - 38 - 39 - 45 - 60 - 62 - 70 - 74 - 80 - 84 - 93[2] - 95 - 97 - 98

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 16-07-2016

Giải tám 91
Giải bảy 449
Giải sáu 1991 - 4146 - 1459
Giải năm 9598
Giải tư 08820 - 67117 - 82309 - 81380 - 71281 - 24099 - 71285
Giải ba 79231 - 79265
Giải nhì 68647
Giải nhất 71995
Giải đặc biệt 67482
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
09 - 17 - 20 - 31 - 46 - 47 - 49 - 59 - 65 - 80 - 81 - 82 - 85 - 91[2] - 95 - 98 - 99

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 09-07-2016

Giải tám 91
Giải bảy 726
Giải sáu 8614 - 8759 - 5861
Giải năm 6421
Giải tư 83885 - 75114 - 73604 - 01118 - 27571 - 71979 - 35194
Giải ba 28395 - 97453
Giải nhì 03568
Giải nhất 68721
Giải đặc biệt 72956
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
04 - 14[2] - 18 - 21[2] - 26 - 53 - 56 - 59 - 61 - 68 - 71 - 79 - 85 - 91 - 94 - 95

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 02-07-2016

Giải tám 07
Giải bảy 983
Giải sáu 7803 - 1123 - 3059
Giải năm 3723
Giải tư 87697 - 02038 - 37919 - 49821 - 85622 - 82052 - 45828
Giải ba 26570 - 47573
Giải nhì 96547
Giải nhất 78166
Giải đặc biệt 06280
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
03 - 07 - 19 - 21 - 22 - 23[2] - 28 - 38 - 47 - 52 - 59 - 66 - 70 - 73 - 80 - 83 - 97