Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 18-08-2018 - XSQNG

Giải tám 50
Giải bảy 874
Giải sáu 7007 - 9807 - 6453
Giải năm 0291
Giải tư 23328 - 59893 - 47716 - 70133 - 14782 - 53491 - 35854
Giải ba 58865 - 71636
Giải nhì 33443
Giải nhất 45580
Giải đặc biệt 524843
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
07[2] - 16 - 28 - 33 - 36 - 43[2] - 50 - 53 - 54 - 65 - 74 - 80 - 82 - 91[2] - 93

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 11-08-2018 - XSQNG

Giải tám 56
Giải bảy 638
Giải sáu 3721 - 7433 - 7712
Giải năm 8555
Giải tư 97800 - 73881 - 39738 - 44674 - 72067 - 54010 - 17672
Giải ba 45889 - 17009
Giải nhì 96023
Giải nhất 97107
Giải đặc biệt 066025
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 07 - 09 - 10 - 12 - 21 - 23 - 25 - 33 - 38[2] - 55 - 56 - 67 - 72 - 74 - 81 - 89

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 04-08-2018 - XSQNG

Giải tám 73
Giải bảy 400
Giải sáu 7069 - 2279 - 2340
Giải năm 1355
Giải tư 83423 - 13019 - 34743 - 70896 - 06414 - 16612 - 93563
Giải ba 36290 - 62907
Giải nhì 05089
Giải nhất 28979
Giải đặc biệt 624586
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 07 - 12 - 14 - 19 - 23 - 40 - 43 - 55 - 63 - 69 - 73 - 79[2] - 86 - 89 - 90 - 96

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 28-07-2018 - XSQNG

Giải tám 54
Giải bảy 712
Giải sáu 9776 - 0310 - 0120
Giải năm 1337
Giải tư 78868 - 23512 - 08210 - 00952 - 82416 - 69600 - 08130
Giải ba 95510 - 22564
Giải nhì 09743
Giải nhất 33150
Giải đặc biệt 187939
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 10[3] - 12[2] - 16 - 20 - 30 - 37 - 39 - 43 - 50 - 52 - 54 - 64 - 68 - 76

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 21-07-2018 - XSQNG

Giải tám 94
Giải bảy 640
Giải sáu 7245 - 1637 - 7587
Giải năm 8113
Giải tư 64789 - 53993 - 18850 - 21915 - 90661 - 41137 - 45745
Giải ba 96437 - 99628
Giải nhì 71252
Giải nhất 44379
Giải đặc biệt 179450
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
13 - 15 - 28 - 37[3] - 40 - 45[2] - 50[2] - 52 - 61 - 79 - 87 - 89 - 93 - 94

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 14-07-2018 - XSQNG

Giải tám 91
Giải bảy 057
Giải sáu 8997 - 2529 - 9858
Giải năm 8921
Giải tư 46556 - 76280 - 38616 - 07735 - 07556 - 82735 - 30930
Giải ba 13127 - 24355
Giải nhì 00293
Giải nhất 17115
Giải đặc biệt 491032
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
15 - 16 - 21 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35[2] - 55 - 56[2] - 57 - 58 - 80 - 91 - 93 - 97

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 07-07-2018 - XSQNG

Giải tám 16
Giải bảy 287
Giải sáu 7196 - 4886 - 0644
Giải năm 0921
Giải tư 94420 - 84916 - 19154 - 56684 - 23646 - 66263 - 52925
Giải ba 55966 - 08236
Giải nhì 13261
Giải nhất 11118
Giải đặc biệt 735175
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
16[2] - 18 - 20 - 21 - 25 - 36 - 44 - 46 - 54 - 61 - 63 - 66 - 75 - 84 - 86 - 87 - 96

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 30-06-2018 - XSQNG

Giải tám 05
Giải bảy 193
Giải sáu 7892 - 8881 - 2759
Giải năm 9997
Giải tư 16464 - 75352 - 20669 - 08480 - 56335 - 24367 - 44023
Giải ba 89492 - 78920
Giải nhì 95503
Giải nhất 98239
Giải đặc biệt 949883
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
03 - 05 - 20 - 23 - 35 - 39 - 52 - 59 - 64 - 67 - 69 - 80 - 81 - 83 - 92[2] - 93 - 97