Ngày mở thưởng

XSQNG xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 22-04-2017

Giải tám 39
Giải bảy 971
Giải sáu 0157 - 4503 - 3312
Giải năm 2066
Giải tư 61652 - 93684 - 20220 - 25686 - 85548 - 02904 - 77519
Giải ba 75133 - 06927
Giải nhì 38321
Giải nhất 20132
Giải đặc biệt 738510
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
03 - 04 - 10 - 12 - 19 - 20 - 21 - 27 - 32 - 33 - 39 - 48 - 52 - 57 - 66 - 71 - 84 - 86

XSQNG xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 15-04-2017

Giải tám 53
Giải bảy 034
Giải sáu 9478 - 5837 - 3316
Giải năm 2561
Giải tư 60188 - 53277 - 49990 - 95234 - 43120 - 40076 - 40140
Giải ba 61429 - 11371
Giải nhì 53563
Giải nhất 08334
Giải đặc biệt 123690
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
16 - 20 - 29 - 34[3] - 37 - 40 - 53 - 61 - 63 - 71 - 76 - 77 - 78 - 88 - 90[2]

XSQNG xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 08-04-2017

Giải tám 24
Giải bảy 296
Giải sáu 6460 - 0927 - 0640
Giải năm 7801
Giải tư 57769 - 57013 - 71616 - 79581 - 79783 - 41067 - 28522
Giải ba 67142 - 29674
Giải nhì 13479
Giải nhất 60891
Giải đặc biệt 705185
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
01 - 13 - 16 - 22 - 24 - 27 - 40 - 42 - 60 - 67 - 69 - 74 - 79 - 81 - 83 - 85 - 91 - 96

XSQNG xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 01-04-2017

Giải tám 49
Giải bảy 039
Giải sáu 2772 - 4207 - 0115
Giải năm 1975
Giải tư 59676 - 88127 - 40752 - 26485 - 51514 - 54856 - 03505
Giải ba 88914 - 58498
Giải nhì 48871
Giải nhất 03533
Giải đặc biệt 149775
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
05 - 07 - 14[2] - 15 - 27 - 33 - 39 - 49 - 52 - 56 - 71 - 72 - 75[2] - 76 - 85 - 98

XSQNG xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 25-03-2017

Giải tám 02
Giải bảy 899
Giải sáu 2541 - 3433 - 9172
Giải năm 9826
Giải tư 84070 - 42456 - 53786 - 10473 - 33943 - 97998 - 65067
Giải ba 57939 - 48707
Giải nhì 42263
Giải nhất 31321
Giải đặc biệt 51218
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 07 - 18 - 21 - 26 - 33 - 39 - 41 - 43 - 56 - 63 - 67 - 70 - 72 - 73 - 86 - 98 - 99

XSQNG xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 18-03-2017

Giải tám 99
Giải bảy 525
Giải sáu 1250 - 8817 - 9563
Giải năm 1151
Giải tư 08276 - 97260 - 68797 - 98257 - 16373 - 41111 - 70279
Giải ba 81961 - 43935
Giải nhì 46116
Giải nhất 49195
Giải đặc biệt 23250
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
11 - 16 - 17 - 25 - 35 - 50[2] - 51 - 57 - 60 - 61 - 63 - 73 - 76 - 79 - 95 - 97 - 99

XSQNG xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 11-03-2017

Giải tám 64
Giải bảy 149
Giải sáu 8393 - 0233 - 0053
Giải năm 9389
Giải tư 69599 - 49165 - 11421 - 56827 - 47181 - 90627 - 24425
Giải ba 64055 - 53485
Giải nhì 02176
Giải nhất 34597
Giải đặc biệt 86598
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
21 - 25 - 27[2] - 33 - 49 - 53 - 55 - 64 - 65 - 76 - 81 - 85 - 89 - 93 - 97 - 98 - 99

XSQNG xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 04-03-2017

Giải tám 74
Giải bảy 766
Giải sáu 0163 - 7328 - 9960
Giải năm 0481
Giải tư 88060 - 11049 - 87862 - 44823 - 87636 - 33915 - 90848
Giải ba 73913 - 30609
Giải nhì 85525
Giải nhất 46988
Giải đặc biệt 69254
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
09 - 13 - 15 - 23 - 25 - 28 - 36 - 48 - 49 - 54 - 60[2] - 62 - 63 - 66 - 74 - 81 - 88