Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 16-12-2017 - XSQNG

Giải tám 65
Giải bảy 159
Giải sáu 5609 - 2208 - 7836
Giải năm 1319
Giải tư 20349 - 76110 - 64403 - 13226 - 69888 - 08603 - 85340
Giải ba 15819 - 28673
Giải nhì 46285
Giải nhất 59237
Giải đặc biệt 417707
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
03[2] - 07 - 08 - 09 - 10 - 19[2] - 26 - 36 - 37 - 40 - 49 - 59 - 65 - 73 - 85 - 88

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 09-12-2017 - XSQNG

Giải tám 18
Giải bảy 444
Giải sáu 1794 - 2340 - 1920
Giải năm 1193
Giải tư 10584 - 98425 - 48275 - 10450 - 60722 - 41188 - 69299
Giải ba 13363 - 12970
Giải nhì 62125
Giải nhất 27076
Giải đặc biệt 820004
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
04 - 18 - 20 - 22 - 25[2] - 40 - 44 - 50 - 63 - 70 - 75 - 76 - 84 - 88 - 93 - 94 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 02-12-2017 - XSQNG

Giải tám 71
Giải bảy 508
Giải sáu 4772 - 1619 - 5500
Giải năm 3887
Giải tư 31925 - 06940 - 75457 - 35755 - 96595 - 76366 - 66211
Giải ba 29232 - 35793
Giải nhì 57956
Giải nhất 18798
Giải đặc biệt 918025
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 08 - 11 - 19 - 25[2] - 32 - 40 - 55 - 56 - 57 - 66 - 71 - 72 - 87 - 93 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 25-11-2017 - XSQNG

Giải tám 80
Giải bảy 945
Giải sáu 9987 - 8551 - 4386
Giải năm 3472
Giải tư 94976 - 91091 - 86935 - 34854 - 08138 - 53960 - 89201
Giải ba 61051 - 22187
Giải nhì 95442
Giải nhất 50400
Giải đặc biệt 462193
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 01 - 35 - 38 - 42 - 45 - 51[2] - 54 - 60 - 72 - 76 - 80 - 86 - 87[2] - 91 - 93

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 18-11-2017 - XSQNG

Giải tám 30
Giải bảy 437
Giải sáu 6469 - 4795 - 4250
Giải năm 5864
Giải tư 39752 - 51062 - 33063 - 89375 - 83765 - 83205 - 65310
Giải ba 56332 - 41916
Giải nhì 38461
Giải nhất 43827
Giải đặc biệt 398487
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
05 - 10 - 16 - 27 - 30 - 32 - 37 - 50 - 52 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 69 - 75 - 87 - 95

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 11-11-2017 - XSQNG

Giải tám 71
Giải bảy 277
Giải sáu 8381 - 4929 - 2295
Giải năm 5709
Giải tư 34543 - 75061 - 63464 - 06635 - 33853 - 00077 - 42769
Giải ba 45974 - 84647
Giải nhì 90546
Giải nhất 06475
Giải đặc biệt 438842
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
09 - 29 - 35 - 42 - 43 - 46 - 47 - 53 - 61 - 64 - 69 - 71 - 74 - 75 - 77[2] - 81 - 95

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 04-11-2017 - XSQNG

Giải tám 50
Giải bảy 929
Giải sáu 1229 - 0775 - 3456
Giải năm 8433
Giải tư 37743 - 74942 - 52474 - 69949 - 88545 - 57948 - 03331
Giải ba 97611 - 63997
Giải nhì 45261
Giải nhất 14377
Giải đặc biệt 528162
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
11 - 29[2] - 31 - 33 - 42 - 43 - 45 - 48 - 49 - 50 - 56 - 61 - 62 - 74 - 75 - 77 - 97

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 28-10-2017 - XSQNG

Giải tám 53
Giải bảy 255
Giải sáu 4185 - 8701 - 4643
Giải năm 6712
Giải tư 63160 - 86226 - 85421 - 90440 - 81475 - 07770 - 44373
Giải ba 06860 - 57961
Giải nhì 50316
Giải nhất 33275
Giải đặc biệt 152079
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
01 - 12 - 16 - 21 - 26 - 40 - 43 - 53 - 55 - 60[2] - 61 - 70 - 73 - 75[2] - 79 - 85