Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 24-09-2016

Giải tám 63
Giải bảy 705
Giải sáu 7835 - 9333 - 1907
Giải năm 9278
Giải tư 46451 - 80157 - 11027 - 22659 - 01694 - 76865 - 39439
Giải ba 92024 - 96573
Giải nhì 03193
Giải nhất 36906
Giải đặc biệt 48763
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
05 - 06 - 07 - 24 - 27 - 33 - 35 - 39 - 51 - 57 - 59 - 63[2] - 65 - 73 - 78 - 93 - 94

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 17-09-2016

Giải tám 80
Giải bảy 850
Giải sáu 4951 - 5917 - 5051
Giải năm 2830
Giải tư 83305 - 06088 - 41230 - 11555 - 88151 - 32283 - 30609
Giải ba 54512 - 65634
Giải nhì 66035
Giải nhất 52408
Giải đặc biệt 73447
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
05 - 08 - 09 - 12 - 17 - 30[2] - 34 - 35 - 47 - 50 - 51[3] - 55 - 80 - 83 - 88

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 10-09-2016

Giải tám 34
Giải bảy 017
Giải sáu 1775 - 9302 - 0285
Giải năm 1369
Giải tư 88573 - 74479 - 38478 - 57368 - 12225 - 47500 - 65452
Giải ba 64777 - 85111
Giải nhì 86415
Giải nhất 55617
Giải đặc biệt 37092
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 02 - 11 - 15 - 17[2] - 25 - 34 - 52 - 68 - 69 - 73 - 75 - 77 - 78 - 79 - 85 - 92

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 03-09-2016

Giải tám 83
Giải bảy 397
Giải sáu 0413 - 4066 - 3962
Giải năm 6206
Giải tư 39468 - 85307 - 83830 - 30716 - 05951 - 45645 - 51861
Giải ba 79956 - 94564
Giải nhì 90639
Giải nhất 07548
Giải đặc biệt 38229
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
06 - 07 - 13 - 16 - 29 - 30 - 39 - 45 - 48 - 51 - 56 - 61 - 62 - 64 - 66 - 68 - 83 - 97

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 27-08-2016

Giải tám 01
Giải bảy 807
Giải sáu 4880 - 5606 - 5299
Giải năm 7899
Giải tư 78378 - 28264 - 27837 - 98683 - 42857 - 58029 - 33216
Giải ba 89339 - 41906
Giải nhì 66880
Giải nhất 46582
Giải đặc biệt 42185
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
01 - 06[2] - 07 - 16 - 29 - 37 - 39 - 57 - 64 - 78 - 80[2] - 82 - 83 - 85 - 99[2]

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 20-08-2016

Giải tám 98
Giải bảy 687
Giải sáu 4452 - 0293 - 4603
Giải năm 2160
Giải tư 99226 - 05927 - 75824 - 68287 - 68731 - 34259 - 09004
Giải ba 50745 - 19824
Giải nhì 55865
Giải nhất 08188
Giải đặc biệt 19259
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
03 - 04 - 24[2] - 26 - 27 - 31 - 45 - 52 - 59[2] - 60 - 65 - 87[2] - 88 - 93 - 98

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 13-08-2016

Giải tám 89
Giải bảy 451
Giải sáu 2599 - 1345 - 3448
Giải năm 4652
Giải tư 52910 - 13163 - 18163 - 82183 - 17732 - 80949 - 04794
Giải ba 13867 - 25568
Giải nhì 29636
Giải nhất 13786
Giải đặc biệt 00494
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
10 - 32 - 36 - 45 - 48 - 49 - 51 - 52 - 63[2] - 67 - 68 - 83 - 86 - 89 - 94[2] - 99

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 06-08-2016

Giải tám 95
Giải bảy 974
Giải sáu 5943 - 3883 - 0380
Giải năm 8183
Giải tư 02628 - 52207 - 65468 - 21449 - 50308 - 28424 - 94423
Giải ba 06143 - 87699
Giải nhì 01731
Giải nhất 96163
Giải đặc biệt 51752
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
07 - 08 - 23 - 24 - 28 - 31 - 43[2] - 49 - 52 - 63 - 68 - 74 - 80 - 83[2] - 95 - 99