Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 19-05-2018 - XSQNG

Giải tám 75
Giải bảy 480
Giải sáu 2767 - 0275 - 1991
Giải năm 1434
Giải tư 61685 - 33465 - 36200 - 69804 - 21590 - 25520 - 96466
Giải ba 83828 - 13640
Giải nhì 70516
Giải nhất 72473
Giải đặc biệt 279954
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 04 - 16 - 20 - 28 - 34 - 40 - 54 - 65 - 66 - 67 - 73 - 75[2] - 80 - 85 - 90 - 91

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 12-05-2018 - XSQNG

Giải tám 60
Giải bảy 124
Giải sáu 3565 - 2986 - 6203
Giải năm 9411
Giải tư 89523 - 28955 - 64451 - 39208 - 18227 - 57677 - 36161
Giải ba 43413 - 57189
Giải nhì 10561
Giải nhất 92565
Giải đặc biệt 881016
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
03 - 08 - 11 - 13 - 16 - 23 - 24 - 27 - 51 - 55 - 60 - 61[2] - 65[2] - 77 - 86 - 89

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 05-05-2018 - XSQNG

Giải tám 63
Giải bảy 110
Giải sáu 4031 - 4922 - 9434
Giải năm 6314
Giải tư 56350 - 71133 - 83887 - 60693 - 65382 - 54356 - 80120
Giải ba 76925 - 56577
Giải nhì 56971
Giải nhất 03573
Giải đặc biệt 221291
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
10 - 14 - 20 - 22 - 25 - 31 - 33 - 34 - 50 - 56 - 63 - 71 - 73 - 77 - 82 - 87 - 91 - 93

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 28-04-2018 - XSQNG

Giải tám 53
Giải bảy 348
Giải sáu 9474 - 7424 - 8048
Giải năm 6777
Giải tư 56469 - 30037 - 25214 - 67898 - 19493 - 83342 - 59873
Giải ba 14061 - 18454
Giải nhì 36579
Giải nhất 50996
Giải đặc biệt 448851
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
14 - 24 - 37 - 42 - 48[2] - 51 - 53 - 54 - 61 - 69 - 73 - 74 - 77 - 79 - 93 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 21-04-2018 - XSQNG

Giải tám 93
Giải bảy 803
Giải sáu 3496 - 3086 - 5272
Giải năm 8636
Giải tư 05103 - 78612 - 17487 - 16955 - 75965 - 72987 - 60182
Giải ba 32124 - 01599
Giải nhì 34832
Giải nhất 04063
Giải đặc biệt 471441
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
03[2] - 12 - 24 - 32 - 36 - 41 - 55 - 63 - 65 - 72 - 82 - 86 - 87[2] - 93 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 14-04-2018 - XSQNG

Giải tám 38
Giải bảy 806
Giải sáu 3212 - 5128 - 1633
Giải năm 4033
Giải tư 39412 - 59815 - 74940 - 41228 - 78995 - 96547 - 06691
Giải ba 41482 - 46083
Giải nhì 00851
Giải nhất 47130
Giải đặc biệt 089088
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
06 - 12[2] - 15 - 28[2] - 30 - 33[2] - 38 - 40 - 47 - 51 - 82 - 83 - 88 - 91 - 95

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 07-04-2018 - XSQNG

Giải tám 14
Giải bảy 060
Giải sáu 8810 - 8288 - 3674
Giải năm 3440
Giải tư 65720 - 75416 - 41851 - 30719 - 35343 - 29634 - 21474
Giải ba 82366 - 24521
Giải nhì 49014
Giải nhất 32209
Giải đặc biệt 345331
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
09 - 10 - 14[2] - 16 - 19 - 20 - 21 - 31 - 34 - 40 - 43 - 51 - 60 - 66 - 74[2] - 88

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 31-03-2018 - XSQNG

Giải tám 29
Giải bảy 500
Giải sáu 6648 - 9275 - 1995
Giải năm 1895
Giải tư 40847 - 28658 - 93271 - 77025 - 54491 - 05995 - 23207
Giải ba 87130 - 36023
Giải nhì 44630
Giải nhất 57420
Giải đặc biệt 835741
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 07 - 20 - 23 - 25 - 29 - 30[2] - 41 - 47 - 48 - 58 - 71 - 75 - 91 - 95[3]