Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 14-01-2017

Giải tám 61
Giải bảy 711
Giải sáu 6295 - 9656 - 3876
Giải năm 3787
Giải tư 05051 - 35564 - 97224 - 03477 - 81165 - 27404 - 19133
Giải ba 24785 - 10491
Giải nhì 35375
Giải nhất 86458
Giải đặc biệt 18425
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
04 - 11 - 24 - 25 - 33 - 51 - 56 - 58 - 61 - 64 - 65 - 75 - 76 - 77 - 85 - 87 - 91 - 95

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 07-01-2017

Giải tám 23
Giải bảy 258
Giải sáu 3709 - 1597 - 2340
Giải năm 3902
Giải tư 87875 - 27440 - 50742 - 90567 - 49098 - 27041 - 08706
Giải ba 51540 - 90563
Giải nhì 05728
Giải nhất 37916
Giải đặc biệt 79442
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 06 - 09 - 16 - 23 - 28 - 40[3] - 41 - 42[2] - 58 - 63 - 67 - 75 - 97 - 98

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 31-12-2016

Giải tám 68
Giải bảy 327
Giải sáu 7255 - 5602 - 7393
Giải năm 2316
Giải tư 63595 - 64879 - 65604 - 10384 - 52240 - 82427 - 75355
Giải ba 09823 - 94033
Giải nhì 15741
Giải nhất 21205
Giải đặc biệt 45140
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 04 - 05 - 16 - 23 - 27[2] - 33 - 40[2] - 41 - 55[2] - 68 - 79 - 84 - 93 - 95

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 24-12-2016

Giải tám 59
Giải bảy 516
Giải sáu 7453 - 2548 - 6666
Giải năm 0804
Giải tư 19281 - 06717 - 29765 - 58613 - 90537 - 48328 - 52873
Giải ba 37932 - 61454
Giải nhì 42946
Giải nhất 27709
Giải đặc biệt 06870
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
04 - 09 - 13 - 16 - 17 - 28 - 32 - 37 - 46 - 48 - 53 - 54 - 59 - 65 - 66 - 70 - 73 - 81

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 17-12-2016

Giải tám 57
Giải bảy 276
Giải sáu 3333 - 5972 - 8018
Giải năm 3602
Giải tư 41145 - 59573 - 10989 - 41897 - 18900 - 69738 - 78145
Giải ba 66561 - 47999
Giải nhì 28532
Giải nhất 85715
Giải đặc biệt 17296
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 02 - 15 - 18 - 32 - 33 - 38 - 45[2] - 57 - 61 - 72 - 73 - 76 - 89 - 96 - 97 - 99

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 10-12-2016

Giải tám 24
Giải bảy 659
Giải sáu 1180 - 6065 - 7241
Giải năm 7725
Giải tư 09350 - 71656 - 72474 - 84530 - 26212 - 57004 - 98664
Giải ba 79834 - 03529
Giải nhì 12007
Giải nhất 49330
Giải đặc biệt 18932
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
04 - 07 - 12 - 24 - 25 - 29 - 30[2] - 32 - 34 - 41 - 50 - 56 - 59 - 64 - 65 - 74 - 80

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 03-12-2016

Giải tám 63
Giải bảy 151
Giải sáu 3855 - 1875 - 1839
Giải năm 5586
Giải tư 40508 - 76260 - 80502 - 57755 - 57727 - 85237 - 85018
Giải ba 07477 - 71511
Giải nhì 74843
Giải nhất 03668
Giải đặc biệt 47062
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 08 - 11 - 18 - 27 - 37 - 39 - 43 - 51 - 55[2] - 60 - 62 - 63 - 68 - 75 - 77 - 86

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 26-11-2016

Giải tám 50
Giải bảy 374
Giải sáu 7979 - 1922 - 1142
Giải năm 9075
Giải tư 50966 - 84258 - 12158 - 75551 - 69254 - 80737 - 18718
Giải ba 37425 - 99913
Giải nhì 30271
Giải nhất 27863
Giải đặc biệt 84602
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 13 - 18 - 22 - 25 - 37 - 42 - 50 - 51 - 54 - 58[2] - 63 - 66 - 71 - 74 - 75 - 79