Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 17-03-2018 - XSQNG

Giải tám 16
Giải bảy 900
Giải sáu 8765 - 2448 - 5032
Giải năm 6018
Giải tư 08803 - 63547 - 59830 - 54355 - 29520 - 69224 - 29000
Giải ba 27032 - 78584
Giải nhì 88907
Giải nhất 79149
Giải đặc biệt 809491
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00[2] - 03 - 07 - 16 - 18 - 20 - 24 - 30 - 32[2] - 47 - 48 - 49 - 55 - 65 - 84 - 91

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 10-03-2018 - XSQNG

Giải tám 49
Giải bảy 643
Giải sáu 0662 - 4507 - 4841
Giải năm 3910
Giải tư 59733 - 17305 - 52829 - 32277 - 69131 - 93537 - 94592
Giải ba 43734 - 22480
Giải nhì 72244
Giải nhất 41454
Giải đặc biệt 397991
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
05 - 07 - 10 - 29 - 31 - 33 - 34 - 37 - 41 - 43 - 44 - 49 - 54 - 62 - 77 - 80 - 91 - 92

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 03-03-2018 - XSQNG

Giải tám 25
Giải bảy 935
Giải sáu 2589 - 1315 - 5723
Giải năm 4800
Giải tư 63985 - 18468 - 50018 - 18397 - 39219 - 83419 - 69140
Giải ba 55554 - 79460
Giải nhì 23173
Giải nhất 74044
Giải đặc biệt 752590
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 15 - 18 - 19[2] - 23 - 25 - 35 - 40 - 44 - 54 - 60 - 68 - 73 - 85 - 89 - 90 - 97

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 24-02-2018 - XSQNG

Giải tám 61
Giải bảy 442
Giải sáu 4741 - 8047 - 0920
Giải năm 5638
Giải tư 24994 - 25579 - 42831 - 96400 - 76176 - 65713 - 97089
Giải ba 93905 - 59181
Giải nhì 24794
Giải nhất 85000
Giải đặc biệt 004902
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00[2] - 02 - 05 - 13 - 20 - 31 - 38 - 41 - 42 - 47 - 61 - 76 - 79 - 81 - 89 - 94[2]

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 17-02-2018 - XSQNG

Giải tám 32
Giải bảy 181
Giải sáu 9964 - 7647 - 0613
Giải năm 9101
Giải tư 52522 - 24294 - 45611 - 03200 - 16139 - 26637 - 92080
Giải ba 57796 - 60704
Giải nhì 43992
Giải nhất 92197
Giải đặc biệt 655790
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 01 - 04 - 11 - 13 - 22 - 32 - 37 - 39 - 47 - 64 - 80 - 81 - 90 - 92 - 94 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 10-02-2018 - XSQNG

Giải tám 04
Giải bảy 583
Giải sáu 4871 - 6672 - 0394
Giải năm 3055
Giải tư 18144 - 47998 - 88840 - 40246 - 80997 - 90562 - 55490
Giải ba 35250 - 69893
Giải nhì 45561
Giải nhất 50571
Giải đặc biệt 015943
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
04 - 40 - 43 - 44 - 46 - 50 - 55 - 61 - 62 - 71[2] - 72 - 83 - 90 - 93 - 94 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 03-02-2018 - XSQNG

Giải tám 09
Giải bảy 637
Giải sáu 3580 - 0100 - 0583
Giải năm 2145
Giải tư 43339 - 15712 - 58588 - 40291 - 82685 - 92746 - 38745
Giải ba 94703 - 80460
Giải nhì 95804
Giải nhất 88406
Giải đặc biệt 964081
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 03 - 04 - 06 - 09 - 12 - 37 - 39 - 45[2] - 46 - 60 - 80 - 81 - 83 - 85 - 88 - 91

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 27-01-2018 - XSQNG

Giải tám 47
Giải bảy 405
Giải sáu 0719 - 3672 - 6585
Giải năm 2265
Giải tư 06073 - 66730 - 19065 - 60649 - 72592 - 31734 - 79660
Giải ba 89581 - 49365
Giải nhì 64240
Giải nhất 42053
Giải đặc biệt 546972
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
05 - 19 - 30 - 34 - 40 - 47 - 49 - 53 - 60 - 65[3] - 72[2] - 73 - 81 - 85 - 92