Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 25-06-2016

Giải tám 10
Giải bảy 992
Giải sáu 4060 - 0680 - 8034
Giải năm 2794
Giải tư 43251 - 11761 - 69961 - 28041 - 32194 - 48440 - 92362
Giải ba 44420 - 57414
Giải nhì 20896
Giải nhất 29356
Giải đặc biệt 15679
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
10 - 14 - 20 - 34 - 40 - 41 - 51 - 56 - 60 - 61[2] - 62 - 79 - 80 - 92 - 94[2] - 96

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 18-06-2016

Giải tám 19
Giải bảy 996
Giải sáu 0898 - 4109 - 2688
Giải năm 6458
Giải tư 12011 - 34717 - 08237 - 66765 - 13879 - 68528 - 64895
Giải ba 72433 - 49435
Giải nhì 88459
Giải nhất 51321
Giải đặc biệt 88622
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
09 - 11 - 17 - 19 - 21 - 22 - 28 - 33 - 35 - 37 - 58 - 59 - 65 - 79 - 88 - 95 - 96 - 98

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 11-06-2016

Giải tám 34
Giải bảy 328
Giải sáu 4868 - 0779 - 5225
Giải năm 1761
Giải tư 33027 - 65409 - 25772 - 95828 - 70998 - 32169 - 52967
Giải ba 71274 - 66471
Giải nhì 20747
Giải nhất 82514
Giải đặc biệt 29242
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
09 - 14 - 25 - 27 - 28[2] - 34 - 42 - 47 - 61 - 67 - 68 - 69 - 71 - 72 - 74 - 79 - 98

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 04-06-2016

Giải tám 96
Giải bảy 329
Giải sáu 9942 - 2985 - 1124
Giải năm 6463
Giải tư 71819 - 70936 - 50211 - 31666 - 94103 - 43780 - 17982
Giải ba 01556 - 47172
Giải nhì 81269
Giải nhất 84709
Giải đặc biệt 77404
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
03 - 04 - 09 - 11 - 19 - 24 - 29 - 36 - 42 - 56 - 63 - 66 - 69 - 72 - 80 - 82 - 85 - 96

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 28-05-2016

Giải tám 99
Giải bảy 647
Giải sáu 1003 - 0730 - 6476
Giải năm 6463
Giải tư 31988 - 64488 - 63878 - 24880 - 25984 - 08834 - 80366
Giải ba 14384 - 60940
Giải nhì 58058
Giải nhất 80445
Giải đặc biệt 44000
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 03 - 30 - 34 - 40 - 45 - 47 - 58 - 63 - 66 - 76 - 78 - 80 - 84[2] - 88[2] - 99

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 21-05-2016

Giải tám 96
Giải bảy 806
Giải sáu 7299 - 8474 - 8800
Giải năm 5033
Giải tư 47748 - 00933 - 53066 - 28715 - 36119 - 44706 - 99818
Giải ba 08713 - 40029
Giải nhì 23418
Giải nhất 10469
Giải đặc biệt 54633
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
00 - 06[2] - 13 - 15 - 18[2] - 19 - 29 - 33[3] - 48 - 66 - 69 - 74 - 96 - 99

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 14-05-2016

Giải tám 28
Giải bảy 582
Giải sáu 7753 - 4418 - 4753
Giải năm 3690
Giải tư 16926 - 24988 - 36240 - 09310 - 63059 - 21192 - 30515
Giải ba 31543 - 00008
Giải nhì 11402
Giải nhất 28681
Giải đặc biệt 12457
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 08 - 10 - 15 - 18 - 26 - 28 - 40 - 43 - 53[2] - 57 - 59 - 81 - 82 - 88 - 90 - 92

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 07-05-2016

Giải tám 65
Giải bảy 789
Giải sáu 7802 - 5190 - 5349
Giải năm 4156
Giải tư 75842 - 84992 - 08148 - 31412 - 94471 - 44173 - 15557
Giải ba 75879 - 23948
Giải nhì 48590
Giải nhất 47574
Giải đặc biệt 63690
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 12 - 42 - 48[2] - 49 - 56 - 57 - 65 - 71 - 73 - 74 - 79 - 89 - 90[3] - 92