Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 23-07-2016

Giải tám 84
Giải bảy 062
Giải sáu 9630 - 8298 - 8927
Giải năm 5338
Giải tư 12607 - 37593 - 06795 - 87170 - 93360 - 48939 - 53380
Giải ba 04117 - 92197
Giải nhì 99874
Giải nhất 95793
Giải đặc biệt 76745
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
07 - 17 - 27 - 30 - 38 - 39 - 45 - 60 - 62 - 70 - 74 - 80 - 84 - 93[2] - 95 - 97 - 98

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 16-07-2016

Giải tám 91
Giải bảy 449
Giải sáu 1991 - 4146 - 1459
Giải năm 9598
Giải tư 08820 - 67117 - 82309 - 81380 - 71281 - 24099 - 71285
Giải ba 79231 - 79265
Giải nhì 68647
Giải nhất 71995
Giải đặc biệt 67482
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
09 - 17 - 20 - 31 - 46 - 47 - 49 - 59 - 65 - 80 - 81 - 82 - 85 - 91[2] - 95 - 98 - 99

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 09-07-2016

Giải tám 91
Giải bảy 726
Giải sáu 8614 - 8759 - 5861
Giải năm 6421
Giải tư 83885 - 75114 - 73604 - 01118 - 27571 - 71979 - 35194
Giải ba 28395 - 97453
Giải nhì 03568
Giải nhất 68721
Giải đặc biệt 72956
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
04 - 14[2] - 18 - 21[2] - 26 - 53 - 56 - 59 - 61 - 68 - 71 - 79 - 85 - 91 - 94 - 95

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 02-07-2016

Giải tám 07
Giải bảy 983
Giải sáu 7803 - 1123 - 3059
Giải năm 3723
Giải tư 87697 - 02038 - 37919 - 49821 - 85622 - 82052 - 45828
Giải ba 26570 - 47573
Giải nhì 96547
Giải nhất 78166
Giải đặc biệt 06280
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
03 - 07 - 19 - 21 - 22 - 23[2] - 28 - 38 - 47 - 52 - 59 - 66 - 70 - 73 - 80 - 83 - 97

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 25-06-2016

Giải tám 10
Giải bảy 992
Giải sáu 4060 - 0680 - 8034
Giải năm 2794
Giải tư 43251 - 11761 - 69961 - 28041 - 32194 - 48440 - 92362
Giải ba 44420 - 57414
Giải nhì 20896
Giải nhất 29356
Giải đặc biệt 15679
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
10 - 14 - 20 - 34 - 40 - 41 - 51 - 56 - 60 - 61[2] - 62 - 79 - 80 - 92 - 94[2] - 96

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 18-06-2016

Giải tám 19
Giải bảy 996
Giải sáu 0898 - 4109 - 2688
Giải năm 6458
Giải tư 12011 - 34717 - 08237 - 66765 - 13879 - 68528 - 64895
Giải ba 72433 - 49435
Giải nhì 88459
Giải nhất 51321
Giải đặc biệt 88622
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
09 - 11 - 17 - 19 - 21 - 22 - 28 - 33 - 35 - 37 - 58 - 59 - 65 - 79 - 88 - 95 - 96 - 98

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 11-06-2016

Giải tám 34
Giải bảy 328
Giải sáu 4868 - 0779 - 5225
Giải năm 1761
Giải tư 33027 - 65409 - 25772 - 95828 - 70998 - 32169 - 52967
Giải ba 71274 - 66471
Giải nhì 20747
Giải nhất 82514
Giải đặc biệt 29242
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
09 - 14 - 25 - 27 - 28[2] - 34 - 42 - 47 - 61 - 67 - 68 - 69 - 71 - 72 - 74 - 79 - 98

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 04-06-2016

Giải tám 96
Giải bảy 329
Giải sáu 9942 - 2985 - 1124
Giải năm 6463
Giải tư 71819 - 70936 - 50211 - 31666 - 94103 - 43780 - 17982
Giải ba 01556 - 47172
Giải nhì 81269
Giải nhất 84709
Giải đặc biệt 77404
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
03 - 04 - 09 - 11 - 19 - 24 - 29 - 36 - 42 - 56 - 63 - 66 - 69 - 72 - 80 - 82 - 85 - 96