Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 12-07-2018 - XSQT

Giải tám 99
Giải bảy 184
Giải sáu 7102 - 5701 - 8191
Giải năm 1790
Giải tư 87608 - 05855 - 29297 - 06282 - 16467 - 02300 - 35835
Giải ba 14320 - 67224
Giải nhì 72583
Giải nhất 05727
Giải đặc biệt 167124
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 01 - 02 - 08 - 20 - 24[2] - 27 - 35 - 55 - 67 - 82 - 83 - 84 - 90 - 91 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 05-07-2018 - XSQT

Giải tám 19
Giải bảy 099
Giải sáu 8166 - 3444 - 3716
Giải năm 8375
Giải tư 01630 - 96857 - 67400 - 02038 - 44467 - 87178 - 48905
Giải ba 84291 - 79086
Giải nhì 97548
Giải nhất 37425
Giải đặc biệt 891481
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 05 - 16 - 19 - 25 - 30 - 38 - 44 - 48 - 57 - 66 - 67 - 75 - 78 - 81 - 86 - 91 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 28-06-2018 - XSQT

Giải tám 25
Giải bảy 797
Giải sáu 7316 - 5629 - 0378
Giải năm 7583
Giải tư 76436 - 17965 - 93687 - 71172 - 61112 - 63320 - 11972
Giải ba 76391 - 87902
Giải nhì 55246
Giải nhất 80438
Giải đặc biệt 237705
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
02 - 05 - 12 - 16 - 20 - 25 - 29 - 36 - 38 - 46 - 65 - 72[2] - 78 - 83 - 87 - 91 - 97

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 21-06-2018 - XSQT

Giải tám 32
Giải bảy 634
Giải sáu 3110 - 4179 - 0819
Giải năm 9143
Giải tư 67026 - 69013 - 91826 - 67503 - 55101 - 42413 - 86352
Giải ba 89069 - 61755
Giải nhì 62710
Giải nhất 41118
Giải đặc biệt 716224
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 03 - 10[2] - 13[2] - 18 - 19 - 24 - 26[2] - 32 - 34 - 43 - 52 - 55 - 69 - 79

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 14-06-2018 - XSQT

Giải tám 37
Giải bảy 069
Giải sáu 4538 - 8545 - 3754
Giải năm 6359
Giải tư 09703 - 79748 - 89168 - 71738 - 44591 - 14324 - 16781
Giải ba 54130 - 02825
Giải nhì 53061
Giải nhất 38772
Giải đặc biệt 710711
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
03 - 11 - 24 - 25 - 30 - 37 - 38[2] - 45 - 48 - 54 - 59 - 61 - 68 - 69 - 72 - 81 - 91

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 07-06-2018 - XSQT

Giải tám 92
Giải bảy 047
Giải sáu 2619 - 0142 - 5974
Giải năm 0323
Giải tư 78896 - 83899 - 26159 - 62660 - 29555 - 48288 - 17361
Giải ba 78593 - 84180
Giải nhì 33565
Giải nhất 15351
Giải đặc biệt 121346
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
19 - 23 - 42 - 46 - 47 - 51 - 55 - 59 - 60 - 61 - 65 - 74 - 80 - 88 - 92 - 93 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 31-05-2018 - XSQT

Giải tám 39
Giải bảy 049
Giải sáu 9750 - 7064 - 8142
Giải năm 0122
Giải tư 47546 - 33191 - 33577 - 66961 - 98129 - 44759 - 68933
Giải ba 71512 - 55187
Giải nhì 20892
Giải nhất 44758
Giải đặc biệt 546154
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
12 - 22 - 29 - 33 - 39 - 42 - 46 - 49 - 50 - 54 - 58 - 59 - 61 - 64 - 77 - 87 - 91 - 92

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 24-05-2018 - XSQT

Giải tám 88
Giải bảy 758
Giải sáu 0440 - 4475 - 2413
Giải năm 4220
Giải tư 98381 - 65918 - 34831 - 79804 - 81925 - 17905 - 46113
Giải ba 27142 - 93838
Giải nhì 42340
Giải nhất 20152
Giải đặc biệt 758265
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
04 - 05 - 13[2] - 18 - 20 - 25 - 31 - 38 - 40[2] - 42 - 52 - 58 - 65 - 75 - 81 - 88