Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 14-12-2017 - XSQT

Giải tám 74
Giải bảy 872
Giải sáu 3495 - 3222 - 6648
Giải năm 0804
Giải tư 51278 - 76025 - 31741 - 11921 - 81450 - 53101 - 52798
Giải ba 45592 - 07276
Giải nhì 24513
Giải nhất 60372
Giải đặc biệt 750032
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 04 - 13 - 21 - 22 - 25 - 32 - 41 - 48 - 50 - 72[2] - 74 - 76 - 78 - 92 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 07-12-2017 - XSQT

Giải tám 48
Giải bảy 514
Giải sáu 9867 - 1351 - 9805
Giải năm 1441
Giải tư 62429 - 72214 - 89743 - 00681 - 04640 - 53966 - 76529
Giải ba 27283 - 96047
Giải nhì 83921
Giải nhất 02045
Giải đặc biệt 505728
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
05 - 14[2] - 21 - 28 - 29[2] - 40 - 41 - 43 - 45 - 47 - 48 - 51 - 66 - 67 - 81 - 83

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 30-11-2017 - XSQT

Giải tám 52
Giải bảy 798
Giải sáu 0359 - 3151 - 3712
Giải năm 0555
Giải tư 57746 - 83590 - 79050 - 20149 - 85687 - 80803 - 42520
Giải ba 75212 - 28039
Giải nhì 88274
Giải nhất 41705
Giải đặc biệt 167307
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
03 - 05 - 07 - 12[2] - 20 - 39 - 46 - 49 - 50 - 51 - 52 - 55 - 59 - 74 - 87 - 90 - 98

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 23-11-2017 - XSQT

Giải tám 19
Giải bảy 481
Giải sáu 1619 - 3013 - 1833
Giải năm 4458
Giải tư 23678 - 72635 - 14856 - 56903 - 46799 - 83305 - 53170
Giải ba 43258 - 82677
Giải nhì 31832
Giải nhất 97045
Giải đặc biệt 976769
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
03 - 05 - 13 - 19[2] - 32 - 33 - 35 - 45 - 56 - 58[2] - 69 - 70 - 77 - 78 - 81 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 16-11-2017 - XSQT

Giải tám 58
Giải bảy 156
Giải sáu 8333 - 0359 - 8923
Giải năm 8669
Giải tư 53286 - 98426 - 20268 - 20300 - 30543 - 63409 - 00232
Giải ba 97737 - 59115
Giải nhì 85001
Giải nhất 04868
Giải đặc biệt 548369
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 01 - 09 - 15 - 23 - 26 - 32 - 33 - 37 - 43 - 56 - 58 - 59 - 68[2] - 69[2] - 86

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 09-11-2017 - XSQT

Giải tám 40
Giải bảy 534
Giải sáu 0273 - 5423 - 1273
Giải năm 5522
Giải tư 59453 - 33664 - 43311 - 28699 - 16296 - 25700 - 77597
Giải ba 95108 - 30115
Giải nhì 68688
Giải nhất 63906
Giải đặc biệt 381106
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 06[2] - 08 - 11 - 15 - 22 - 23 - 34 - 40 - 53 - 64 - 73[2] - 88 - 96 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 02-11-2017 - XSQT

Giải tám 53
Giải bảy 260
Giải sáu 6030 - 6333 - 3536
Giải năm 8572
Giải tư 41019 - 00313 - 18764 - 75953 - 79107 - 26894 - 25927
Giải ba 66199 - 60924
Giải nhì 46648
Giải nhất 33365
Giải đặc biệt 834694
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
07 - 13 - 19 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36 - 48 - 53[2] - 60 - 64 - 65 - 72 - 94[2] - 99

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 26-10-2017 - XSQT

Giải tám 26
Giải bảy 002
Giải sáu 3644 - 2370 - 3719
Giải năm 2251
Giải tư 10380 - 12382 - 60315 - 89327 - 26713 - 78313 - 11862
Giải ba 33124 - 81950
Giải nhì 51615
Giải nhất 10131
Giải đặc biệt 254624
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
02 - 13[2] - 15[2] - 19 - 24[2] - 26 - 27 - 31 - 44 - 50 - 51 - 62 - 70 - 80 - 82