Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 22-03-2018 - XSQT

Giải tám 88
Giải bảy 458
Giải sáu 0966 - 0867 - 7621
Giải năm 7030
Giải tư 75186 - 18417 - 58797 - 42700 - 08266 - 56022 - 86248
Giải ba 29518 - 21979
Giải nhì 95855
Giải nhất 45861
Giải đặc biệt 249680
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 17 - 18 - 21 - 22 - 30 - 48 - 55 - 58 - 61 - 66[2] - 67 - 79 - 80 - 86 - 88 - 97

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 15-03-2018 - XSQT

Giải tám 08
Giải bảy 697
Giải sáu 0147 - 4757 - 9332
Giải năm 2812
Giải tư 70856 - 58121 - 25054 - 01068 - 78931 - 26475 - 29334
Giải ba 61598 - 35287
Giải nhì 61442
Giải nhất 40001
Giải đặc biệt 280820
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 08 - 12 - 20 - 21 - 31 - 32 - 34 - 42 - 47 - 54 - 56 - 57 - 68 - 75 - 87 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 08-03-2018 - XSQT

Giải tám 11
Giải bảy 828
Giải sáu 4135 - 6050 - 8885
Giải năm 0402
Giải tư 02409 - 91713 - 61506 - 77531 - 56971 - 36083 - 97587
Giải ba 79591 - 65179
Giải nhì 46487
Giải nhất 62171
Giải đặc biệt 580292
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
02 - 06 - 09 - 11 - 13 - 28 - 31 - 35 - 50 - 71[2] - 79 - 83 - 85 - 87[2] - 91 - 92

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 01-03-2018 - XSQT

Giải tám 22
Giải bảy 839
Giải sáu 9254 - 6408 - 9495
Giải năm 7300
Giải tư 40051 - 96910 - 49882 - 35171 - 82768 - 78878 - 86382
Giải ba 69746 - 56442
Giải nhì 49960
Giải nhất 97864
Giải đặc biệt 862765
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 08 - 10 - 22 - 39 - 42 - 46 - 51 - 54 - 60 - 64 - 65 - 68 - 71 - 78 - 82[2] - 95

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 22-02-2018 - XSQT

Giải tám 83
Giải bảy 476
Giải sáu 1940 - 6400 - 0160
Giải năm 7736
Giải tư 32709 - 31971 - 02804 - 79861 - 70549 - 00897 - 90296
Giải ba 59424 - 50932
Giải nhì 58220
Giải nhất 66623
Giải đặc biệt 939882
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 04 - 09 - 20 - 23 - 24 - 32 - 36 - 40 - 49 - 60 - 61 - 71 - 76 - 82 - 83 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 15-02-2018 - XSQT

Giải tám 43
Giải bảy 986
Giải sáu 4272 - 9330 - 4593
Giải năm 1249
Giải tư 78792 - 51292 - 47706 - 33236 - 32117 - 28741 - 45451
Giải ba 35425 - 96881
Giải nhì 12951
Giải nhất 96290
Giải đặc biệt 542849
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
06 - 17 - 25 - 30 - 36 - 41 - 43 - 49[2] - 51[2] - 72 - 81 - 86 - 90 - 92[2] - 93

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 08-02-2018 - XSQT

Giải tám 19
Giải bảy 461
Giải sáu 8060 - 7094 - 4360
Giải năm 6320
Giải tư 06117 - 70500 - 41111 - 88541 - 39796 - 48172 - 54013
Giải ba 19041 - 08305
Giải nhì 27547
Giải nhất 38141
Giải đặc biệt 576171
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 05 - 11 - 13 - 17 - 19 - 20 - 41[3] - 47 - 60[2] - 61 - 71 - 72 - 94 - 96

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 01-02-2018 - XSQT

Giải tám 10
Giải bảy 901
Giải sáu 9923 - 5335 - 7229
Giải năm 4546
Giải tư 46934 - 98596 - 21555 - 65599 - 79985 - 69552 - 05289
Giải ba 42867 - 49935
Giải nhì 13323
Giải nhất 91718
Giải đặc biệt 884210
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 10[2] - 18 - 23[2] - 29 - 34 - 35[2] - 46 - 52 - 55 - 67 - 85 - 89 - 96 - 99