Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 21-02-2018 - XSST

Giải tám 51
Giải bảy 250
Giải sáu 1789 - 5596 - 3115
Giải năm 6474
Giải tư 38995 - 18380 - 34951 - 83752 - 63779 - 00491 - 28269
Giải ba 62599 - 23341
Giải nhì 21265
Giải nhất 16749
Giải đặc biệt 026246
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
15 - 41 - 46 - 49 - 50 - 51[2] - 52 - 65 - 69 - 74 - 79 - 80 - 89 - 91 - 95 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 14-02-2018 - XSST

Giải tám 18
Giải bảy 659
Giải sáu 1697 - 3315 - 5441
Giải năm 2768
Giải tư 53486 - 03441 - 55292 - 03857 - 49699 - 92894 - 32982
Giải ba 35837 - 27202
Giải nhì 65943
Giải nhất 94562
Giải đặc biệt 985427
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
02 - 15 - 18 - 27 - 37 - 41[2] - 43 - 57 - 59 - 62 - 68 - 82 - 86 - 92 - 94 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 07-02-2018 - XSST

Giải tám 61
Giải bảy 308
Giải sáu 9525 - 0291 - 3881
Giải năm 5716
Giải tư 98072 - 64723 - 34917 - 88583 - 92206 - 84152 - 85218
Giải ba 13661 - 21661
Giải nhì 03242
Giải nhất 10073
Giải đặc biệt 137269
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
06 - 08 - 16 - 17 - 18 - 23 - 25 - 42 - 52 - 61[3] - 69 - 72 - 73 - 81 - 83 - 91

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 31-01-2018 - XSST

Giải tám 43
Giải bảy 888
Giải sáu 8972 - 8081 - 9701
Giải năm 0987
Giải tư 61948 - 64717 - 12970 - 47549 - 39149 - 44605 - 10549
Giải ba 40973 - 85079
Giải nhì 39126
Giải nhất 58423
Giải đặc biệt 031138
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
01 - 05 - 17 - 23 - 26 - 38 - 43 - 48 - 49[3] - 70 - 72 - 73 - 79 - 81 - 87 - 88

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 24-01-2018 - XSST

Giải tám 67
Giải bảy 427
Giải sáu 9652 - 9829 - 0937
Giải năm 0726
Giải tư 72564 - 81080 - 47049 - 71921 - 84205 - 60739 - 41022
Giải ba 85960 - 68321
Giải nhì 23486
Giải nhất 05949
Giải đặc biệt 917264
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
05 - 21[2] - 22 - 26 - 27 - 29 - 37 - 39 - 49[2] - 52 - 60 - 64[2] - 67 - 80 - 86

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 17-01-2018 - XSST

Giải tám 45
Giải bảy 542
Giải sáu 3133 - 8797 - 1788
Giải năm 9215
Giải tư 57699 - 17077 - 40551 - 87722 - 52994 - 05577 - 12427
Giải ba 35784 - 01349
Giải nhì 16030
Giải nhất 26988
Giải đặc biệt 907234
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
15 - 22 - 27 - 30 - 33 - 34 - 42 - 45 - 49 - 51 - 77[2] - 84 - 88[2] - 94 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 10-01-2018 - XSST

Giải tám 92
Giải bảy 395
Giải sáu 6016 - 6567 - 5373
Giải năm 5610
Giải tư 12076 - 68197 - 26219 - 11949 - 90294 - 28987 - 41411
Giải ba 52383 - 53296
Giải nhì 84090
Giải nhất 64936
Giải đặc biệt 900774
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
10 - 11 - 16 - 19 - 36 - 49 - 67 - 73 - 74 - 76 - 83 - 87 - 90 - 92 - 94 - 95 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 03-01-2018 - XSST

Giải tám 18
Giải bảy 594
Giải sáu 8779 - 3985 - 7406
Giải năm 8493
Giải tư 90427 - 03507 - 70994 - 16976 - 59243 - 25948 - 02082
Giải ba 86937 - 65404
Giải nhì 90943
Giải nhất 03451
Giải đặc biệt 752123
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
04 - 06 - 07 - 18 - 23 - 27 - 37 - 43[2] - 48 - 51 - 76 - 79 - 82 - 85 - 93 - 94[2]