Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 16-05-2018 - XSST

Giải tám 65
Giải bảy 792
Giải sáu 2213 - 7877 - 9988
Giải năm 5595
Giải tư 50098 - 05036 - 29895 - 43900 - 72992 - 41950 - 69852
Giải ba 46641 - 37440
Giải nhì 58106
Giải nhất 80428
Giải đặc biệt 588943
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 06 - 13 - 28 - 36 - 40 - 41 - 43 - 50 - 52 - 65 - 77 - 88 - 92[2] - 95[2] - 98

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 09-05-2018 - XSST

Giải tám 54
Giải bảy 737
Giải sáu 3803 - 9258 - 3378
Giải năm 1140
Giải tư 43962 - 63920 - 56236 - 30869 - 84934 - 02737 - 39897
Giải ba 20610 - 39201
Giải nhì 66032
Giải nhất 19002
Giải đặc biệt 887709
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
01 - 02 - 03 - 09 - 10 - 20 - 32 - 34 - 36 - 37[2] - 40 - 54 - 58 - 62 - 69 - 78 - 97

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 02-05-2018 - XSST

Giải tám 84
Giải bảy 654
Giải sáu 4998 - 3841 - 8098
Giải năm 9041
Giải tư 80284 - 15544 - 50263 - 16830 - 73421 - 28479 - 49643
Giải ba 67012 - 17594
Giải nhì 25363
Giải nhất 11726
Giải đặc biệt 920992
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
12 - 21 - 26 - 30 - 41[2] - 43 - 44 - 54 - 63[2] - 79 - 84[2] - 92 - 94 - 98[2]

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 25-04-2018 - XSST

Giải tám 43
Giải bảy 315
Giải sáu 4605 - 4361 - 9654
Giải năm 7685
Giải tư 37058 - 29632 - 76981 - 67915 - 79266 - 89365 - 45826
Giải ba 61639 - 41223
Giải nhì 23470
Giải nhất 58335
Giải đặc biệt 785933
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
05 - 15[2] - 23 - 26 - 32 - 33 - 35 - 39 - 43 - 54 - 58 - 61 - 65 - 66 - 70 - 81 - 85

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 18-04-2018 - XSST

Giải tám 22
Giải bảy 204
Giải sáu 7707 - 6149 - 0096
Giải năm 5431
Giải tư 07563 - 07780 - 63533 - 68095 - 96755 - 67372 - 28948
Giải ba 57816 - 91749
Giải nhì 14549
Giải nhất 65664
Giải đặc biệt 018989
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
04 - 07 - 16 - 22 - 31 - 33 - 48 - 49[3] - 55 - 63 - 64 - 72 - 80 - 89 - 95 - 96

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 11-04-2018 - XSST

Giải tám 81
Giải bảy 316
Giải sáu 9112 - 1386 - 0040
Giải năm 6681
Giải tư 38027 - 71535 - 87517 - 74582 - 69639 - 86225 - 76782
Giải ba 96958 - 72280
Giải nhì 64466
Giải nhất 06202
Giải đặc biệt 250109
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
02 - 09 - 12 - 16 - 17 - 25 - 27 - 35 - 39 - 40 - 58 - 66 - 80 - 81[2] - 82[2] - 86

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 04-04-2018 - XSST

Giải tám 53
Giải bảy 543
Giải sáu 8445 - 5884 - 6618
Giải năm 1653
Giải tư 38834 - 63932 - 75415 - 08608 - 69814 - 57620 - 10719
Giải ba 19074 - 70397
Giải nhì 88979
Giải nhất 63168
Giải đặc biệt 391989
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
08 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 32 - 34 - 43 - 45 - 53[2] - 68 - 74 - 79 - 84 - 89 - 97

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 28-03-2018 - XSST

Giải tám 69
Giải bảy 684
Giải sáu 2447 - 4680 - 9969
Giải năm 3091
Giải tư 41183 - 54523 - 86358 - 56085 - 36618 - 52657 - 19256
Giải ba 57131 - 46731
Giải nhì 85258
Giải nhất 84436
Giải đặc biệt 404486
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
18 - 23 - 31[2] - 36 - 47 - 56 - 57 - 58[2] - 69[2] - 80 - 83 - 84 - 85 - 86 - 91