Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 15-08-2018 - XSST

Giải tám 11
Giải bảy 621
Giải sáu 3012 - 7854 - 4798
Giải năm 3424
Giải tư 73241 - 83412 - 08177 - 89791 - 24354 - 44566 - 34528
Giải ba 81784 - 11814
Giải nhì 01806
Giải nhất 24193
Giải đặc biệt 580991
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
06 - 11 - 12[2] - 14 - 21 - 24 - 28 - 41 - 54[2] - 66 - 77 - 84 - 91[2] - 93 - 98

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 08-08-2018 - XSST

Giải tám 97
Giải bảy 183
Giải sáu 4147 - 1727 - 0431
Giải năm 8433
Giải tư 05359 - 82221 - 92511 - 12453 - 99939 - 80861 - 89641
Giải ba 36029 - 56537
Giải nhì 75066
Giải nhất 05905
Giải đặc biệt 358173
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
05 - 11 - 21 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 47 - 53 - 59 - 61 - 66 - 73 - 83 - 97

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 01-08-2018 - XSST

Giải tám 38
Giải bảy 697
Giải sáu 0604 - 1976 - 3225
Giải năm 9322
Giải tư 03983 - 09049 - 11970 - 28582 - 15063 - 87495 - 29626
Giải ba 84485 - 78941
Giải nhì 62394
Giải nhất 80955
Giải đặc biệt 398216
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
04 - 16 - 22 - 25 - 26 - 38 - 41 - 49 - 55 - 63 - 70 - 76 - 82 - 83 - 85 - 94 - 95 - 97

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 25-07-2018 - XSST

Giải tám 86
Giải bảy 982
Giải sáu 2860 - 1502 - 9652
Giải năm 8951
Giải tư 48626 - 54441 - 79508 - 50649 - 25637 - 57660 - 20169
Giải ba 82441 - 44035
Giải nhì 04080
Giải nhất 36540
Giải đặc biệt 309131
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
02 - 08 - 26 - 31 - 35 - 37 - 40 - 41[2] - 49 - 51 - 52 - 60[2] - 69 - 80 - 82 - 86

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 18-07-2018 - XSST

Giải tám 87
Giải bảy 909
Giải sáu 1158 - 4448 - 7701
Giải năm 9398
Giải tư 70293 - 41281 - 31930 - 37504 - 17881 - 36081 - 57155
Giải ba 61147 - 82525
Giải nhì 29089
Giải nhất 88137
Giải đặc biệt 505326
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
01 - 04 - 09 - 25 - 26 - 30 - 37 - 47 - 48 - 55 - 58 - 81[3] - 87 - 89 - 93 - 98

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 11-07-2018 - XSST

Giải tám 23
Giải bảy 961
Giải sáu 7321 - 8808 - 6985
Giải năm 0135
Giải tư 06752 - 57604 - 33711 - 28047 - 66875 - 70058 - 50000
Giải ba 89675 - 26194
Giải nhì 49543
Giải nhất 92670
Giải đặc biệt 949987
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 04 - 08 - 11 - 21 - 23 - 35 - 43 - 47 - 52 - 58 - 61 - 70 - 75[2] - 85 - 87 - 94

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 04-07-2018 - XSST

Giải tám 56
Giải bảy 246
Giải sáu 7632 - 8043 - 9871
Giải năm 9043
Giải tư 59815 - 39663 - 80675 - 33774 - 12973 - 80245 - 89473
Giải ba 58580 - 71196
Giải nhì 09826
Giải nhất 22525
Giải đặc biệt 752532
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
15 - 25 - 26 - 32[2] - 43[2] - 45 - 46 - 56 - 63 - 71 - 73[2] - 74 - 75 - 80 - 96

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 27-06-2018 - XSST

Giải tám 43
Giải bảy 036
Giải sáu 3909 - 0384 - 4187
Giải năm 2928
Giải tư 96860 - 13468 - 60951 - 88120 - 28989 - 87769 - 09015
Giải ba 59469 - 38269
Giải nhì 03992
Giải nhất 48740
Giải đặc biệt 896759
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
09 - 15 - 20 - 28 - 36 - 40 - 43 - 51 - 59 - 60 - 68 - 69[3] - 84 - 87 - 89 - 92