Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 20-09-2017 - XSST

Giải tám 00
Giải bảy 967
Giải sáu 1687 - 5652 - 6764
Giải năm 8758
Giải tư 16518 - 45115 - 10078 - 97257 - 43613 - 66993 - 26496
Giải ba 45882 - 51713
Giải nhì 46932
Giải nhất 16182
Giải đặc biệt 405380
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 13[2] - 15 - 18 - 32 - 52 - 57 - 58 - 64 - 67 - 78 - 80 - 82[2] - 87 - 93 - 96

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 13-09-2017 - XSST

Giải tám 36
Giải bảy 401
Giải sáu 5312 - 0888 - 3253
Giải năm 6171
Giải tư 89933 - 43086 - 90100 - 27817 - 19214 - 74269 - 58164
Giải ba 64244 - 83945
Giải nhì 19796
Giải nhất 96349
Giải đặc biệt 032148
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 01 - 12 - 14 - 17 - 33 - 36 - 44 - 45 - 48 - 49 - 53 - 64 - 69 - 71 - 86 - 88 - 96

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 06-09-2017 - XSST

Giải tám 86
Giải bảy 378
Giải sáu 4151 - 3986 - 4002
Giải năm 7250
Giải tư 03139 - 56122 - 00973 - 17756 - 45653 - 24278 - 66706
Giải ba 76177 - 65320
Giải nhì 40182
Giải nhất 31958
Giải đặc biệt 555968
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
02 - 06 - 20 - 22 - 39 - 50 - 51 - 53 - 56 - 58 - 68 - 73 - 77 - 78[2] - 82 - 86[2]

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 30-08-2017 - XSST

Giải tám 30
Giải bảy 206
Giải sáu 4344 - 9394 - 3737
Giải năm 3401
Giải tư 73147 - 21563 - 50854 - 34818 - 02179 - 58005 - 65800
Giải ba 04217 - 64188
Giải nhì 76819
Giải nhất 93957
Giải đặc biệt 183554
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 01 - 05 - 06 - 17 - 18 - 19 - 30 - 37 - 44 - 47 - 54[2] - 57 - 63 - 79 - 88 - 94

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 23-08-2017 - XSST

Giải tám 24
Giải bảy 372
Giải sáu 8342 - 5089 - 4544
Giải năm 9279
Giải tư 82370 - 46587 - 21618 - 66870 - 50145 - 88570 - 00416
Giải ba 67739 - 50434
Giải nhì 76014
Giải nhất 17712
Giải đặc biệt 990639
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
12 - 14 - 16 - 18 - 24 - 34 - 39[2] - 42 - 44 - 45 - 70[3] - 72 - 79 - 87 - 89

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 16-08-2017 - XSST

Giải tám 45
Giải bảy 167
Giải sáu 0375 - 3420 - 5142
Giải năm 8657
Giải tư 07072 - 82232 - 20303 - 01532 - 12137 - 67536 - 27330
Giải ba 67013 - 10638
Giải nhì 32881
Giải nhất 37224
Giải đặc biệt 806443
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
03 - 13 - 20 - 24 - 30 - 32[2] - 36 - 37 - 38 - 42 - 43 - 45 - 57 - 67 - 72 - 75 - 81

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 09-08-2017 - XSST

Giải tám 75
Giải bảy 599
Giải sáu 7926 - 8700 - 4443
Giải năm 1187
Giải tư 38656 - 64161 - 11665 - 21595 - 33939 - 94595 - 24130
Giải ba 04906 - 94415
Giải nhì 77822
Giải nhất 26843
Giải đặc biệt 050387
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 06 - 15 - 22 - 26 - 30 - 39 - 43[2] - 56 - 61 - 65 - 75 - 87[2] - 95[2] - 99

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 02-08-2017 - XSST

Giải tám 27
Giải bảy 376
Giải sáu 5434 - 3704 - 4245
Giải năm 9465
Giải tư 92127 - 21526 - 19502 - 52998 - 69798 - 98647 - 10305
Giải ba 45298 - 87087
Giải nhì 75283
Giải nhất 03812
Giải đặc biệt 486937
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
02 - 04 - 05 - 12 - 26 - 27[2] - 34 - 37 - 45 - 47 - 65 - 76 - 83 - 87 - 98[3]