Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 15-11-2017 - XSST

Giải tám 64
Giải bảy 039
Giải sáu 7656 - 0987 - 5196
Giải năm 6282
Giải tư 33146 - 10707 - 20003 - 37926 - 59584 - 31448 - 52095
Giải ba 56224 - 64736
Giải nhì 47680
Giải nhất 20309
Giải đặc biệt 366831
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
03 - 07 - 09 - 24 - 26 - 31 - 36 - 39 - 46 - 48 - 56 - 64 - 80 - 82 - 84 - 87 - 95 - 96

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 08-11-2017 - XSST

Giải tám 06
Giải bảy 672
Giải sáu 5759 - 5032 - 4756
Giải năm 8783
Giải tư 44356 - 90109 - 74770 - 37603 - 34928 - 54835 - 09171
Giải ba 18121 - 28646
Giải nhì 34056
Giải nhất 93081
Giải đặc biệt 788416
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
03 - 06 - 09 - 16 - 21 - 28 - 32 - 35 - 46 - 56[3] - 59 - 70 - 71 - 72 - 81 - 83

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 01-11-2017 - XSST

Giải tám 63
Giải bảy 452
Giải sáu 2228 - 2571 - 3017
Giải năm 0997
Giải tư 50086 - 57089 - 52930 - 38163 - 99000 - 88012 - 33116
Giải ba 78492 - 81672
Giải nhì 63609
Giải nhất 74948
Giải đặc biệt 035235
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 09 - 12 - 16 - 17 - 28 - 30 - 35 - 48 - 52 - 63[2] - 71 - 72 - 86 - 89 - 92 - 97

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 25-10-2017 - XSST

Giải tám 87
Giải bảy 479
Giải sáu 9656 - 7249 - 9913
Giải năm 4764
Giải tư 93292 - 41978 - 42118 - 58862 - 44046 - 04539 - 69956
Giải ba 81076 - 30213
Giải nhì 21006
Giải nhất 24706
Giải đặc biệt 418962
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
06[2] - 13[2] - 18 - 39 - 46 - 49 - 56[2] - 62[2] - 64 - 76 - 78 - 79 - 87 - 92

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 18-10-2017 - XSST

Giải tám 13
Giải bảy 021
Giải sáu 8888 - 3191 - 2176
Giải năm 4591
Giải tư 57058 - 12396 - 23923 - 64642 - 10229 - 13690 - 99005
Giải ba 60466 - 18808
Giải nhì 92806
Giải nhất 94442
Giải đặc biệt 336153
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
05 - 06 - 08 - 13 - 21 - 23 - 29 - 42[2] - 53 - 58 - 66 - 76 - 88 - 90 - 91[2] - 96

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 11-10-2017 - XSST

Giải tám 16
Giải bảy 342
Giải sáu 8348 - 5485 - 0703
Giải năm 1365
Giải tư 84439 - 33079 - 09818 - 43467 - 01218 - 93700 - 22580
Giải ba 62113 - 89110
Giải nhì 60014
Giải nhất 92390
Giải đặc biệt 452595
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 03 - 10 - 13 - 14 - 16 - 18[2] - 39 - 42 - 48 - 65 - 67 - 79 - 80 - 85 - 90 - 95

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 04-10-2017 - XSST

Giải tám 27
Giải bảy 464
Giải sáu 3872 - 4272 - 4107
Giải năm 5397
Giải tư 20262 - 46785 - 02000 - 56134 - 04266 - 99033 - 53053
Giải ba 07340 - 87201
Giải nhì 05237
Giải nhất 31385
Giải đặc biệt 868007
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 01 - 07[2] - 27 - 33 - 34 - 37 - 40 - 53 - 62 - 64 - 66 - 72[2] - 85[2] - 97

Kết quả Xổ số Sóc Trăng: Thứ 4 ngày 27-09-2017 - XSST

Giải tám 02
Giải bảy 916
Giải sáu 4443 - 7404 - 3994
Giải năm 5792
Giải tư 23614 - 27629 - 10067 - 33653 - 65001 - 34529 - 34320
Giải ba 10852 - 00567
Giải nhì 92995
Giải nhất 37685
Giải đặc biệt 211363
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
01 - 02 - 04 - 14 - 16 - 20 - 29[2] - 43 - 52 - 53 - 63 - 67[2] - 85 - 92 - 94 - 95