Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 12-07-2018 - XSTN

Giải tám 44
Giải bảy 084
Giải sáu 0802 - 6753 - 5156
Giải năm 2179
Giải tư 34691 - 80585 - 24786 - 69588 - 78722 - 40471 - 55065
Giải ba 35486 - 50726
Giải nhì 47776
Giải nhất 42216
Giải đặc biệt 930945
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
02 - 16 - 22 - 26 - 44 - 45 - 53 - 56 - 65 - 71 - 76 - 79 - 84 - 85 - 86[2] - 88 - 91

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 05-07-2018 - XSTN

Giải tám 23
Giải bảy 490
Giải sáu 8840 - 1991 - 9114
Giải năm 4288
Giải tư 62010 - 34983 - 39952 - 02996 - 11528 - 53051 - 40501
Giải ba 37593 - 12812
Giải nhì 49939
Giải nhất 49316
Giải đặc biệt 557238
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
01 - 10 - 12 - 14 - 16 - 23 - 28 - 38 - 39 - 40 - 51 - 52 - 83 - 88 - 90 - 91 - 93 - 96

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 28-06-2018 - XSTN

Giải tám 98
Giải bảy 159
Giải sáu 0631 - 8912 - 3242
Giải năm 0525
Giải tư 86606 - 56139 - 41393 - 16367 - 62385 - 06340 - 91425
Giải ba 74139 - 29950
Giải nhì 57264
Giải nhất 55069
Giải đặc biệt 834267
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
06 - 12 - 25[2] - 31 - 39[2] - 40 - 42 - 50 - 59 - 64 - 67[2] - 69 - 85 - 93 - 98

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 21-06-2018 - XSTN

Giải tám 21
Giải bảy 216
Giải sáu 2113 - 9906 - 8955
Giải năm 8192
Giải tư 22311 - 44352 - 37957 - 22300 - 55441 - 09036 - 36459
Giải ba 96666 - 06111
Giải nhì 99613
Giải nhất 70428
Giải đặc biệt 128772
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
00 - 06 - 11[2] - 13[2] - 16 - 21 - 28 - 36 - 41 - 52 - 55 - 57 - 59 - 66 - 72 - 92

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 14-06-2018 - XSTN

Giải tám 26
Giải bảy 503
Giải sáu 6521 - 9566 - 2425
Giải năm 2908
Giải tư 04593 - 49681 - 13122 - 75265 - 47257 - 42886 - 08337
Giải ba 75213 - 43834
Giải nhì 51328
Giải nhất 20581
Giải đặc biệt 160628
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
03 - 08 - 13 - 21 - 22 - 25 - 26 - 28[2] - 34 - 37 - 57 - 65 - 66 - 81[2] - 86 - 93

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 07-06-2018 - XSTN

Giải tám 56
Giải bảy 173
Giải sáu 4170 - 0819 - 6348
Giải năm 6117
Giải tư 32358 - 72143 - 47148 - 52704 - 21514 - 78632 - 81665
Giải ba 62868 - 44444
Giải nhì 83283
Giải nhất 99477
Giải đặc biệt 501566
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
04 - 14 - 17 - 19 - 32 - 43 - 44 - 48[2] - 56 - 58 - 65 - 66 - 68 - 70 - 73 - 77 - 83

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 31-05-2018 - XSTN

Giải tám 69
Giải bảy 181
Giải sáu 6900 - 0917 - 3345
Giải năm 4906
Giải tư 14504 - 46474 - 09096 - 81406 - 60675 - 24380 - 46519
Giải ba 03547 - 05164
Giải nhì 02209
Giải nhất 41419
Giải đặc biệt 719267
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
00 - 04 - 06[2] - 09 - 17 - 19[2] - 45 - 47 - 64 - 67 - 69 - 74 - 75 - 80 - 81 - 96

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 24-05-2018 - XSTN

Giải tám 60
Giải bảy 586
Giải sáu 8908 - 6583 - 8954
Giải năm 3702
Giải tư 15934 - 29619 - 04654 - 96746 - 41170 - 98994 - 89288
Giải ba 38847 - 18065
Giải nhì 47429
Giải nhất 85282
Giải đặc biệt 598291
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
02 - 08 - 19 - 29 - 34 - 46 - 47 - 54[2] - 60 - 65 - 70 - 82 - 83 - 86 - 88 - 91 - 94