Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 23-06-2016

Giải tám 04
Giải bảy 535
Giải sáu 7418 - 0768 - 8626
Giải năm 4930
Giải tư 31281 - 12499 - 14794 - 35720 - 19192 - 23742 - 39116
Giải ba 07235 - 14938
Giải nhì 81677
Giải nhất 01443
Giải đặc biệt 417840
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
04 - 16 - 18 - 20 - 26 - 30 - 35[2] - 38 - 40 - 42 - 43 - 68 - 77 - 81 - 92 - 94 - 99

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 16-06-2016

Giải tám 64
Giải bảy 045
Giải sáu 6711 - 1779 - 7081
Giải năm 2821
Giải tư 83824 - 36826 - 39462 - 21369 - 76020 - 32359 - 42614
Giải ba 22418 - 53893
Giải nhì 32098
Giải nhất 64020
Giải đặc biệt 035278
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
11 - 14 - 18 - 20[2] - 21 - 24 - 26 - 45 - 59 - 62 - 64 - 69 - 78 - 79 - 81 - 93 - 98

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 09-06-2016

Giải tám 04
Giải bảy 125
Giải sáu 3566 - 8161 - 1954
Giải năm 5074
Giải tư 57515 - 84239 - 64412 - 55318 - 33718 - 53098 - 51887
Giải ba 58223 - 92277
Giải nhì 35778
Giải nhất 24436
Giải đặc biệt 052253
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
04 - 12 - 15 - 18[2] - 23 - 25 - 36 - 39 - 53 - 54 - 61 - 66 - 74 - 77 - 78 - 87 - 98

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 02-06-2016

Giải tám 49
Giải bảy 839
Giải sáu 8384 - 2157 - 2033
Giải năm 6884
Giải tư 79613 - 96898 - 31955 - 31462 - 09904 - 04952 - 64988
Giải ba 50115 - 66213
Giải nhì 94842
Giải nhất 35789
Giải đặc biệt 754706
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
04 - 06 - 13[2] - 15 - 33 - 39 - 42 - 49 - 52 - 55 - 57 - 62 - 84[2] - 88 - 89 - 98

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 26-05-2016

Giải tám 87
Giải bảy 323
Giải sáu 9238 - 7739 - 1866
Giải năm 6377
Giải tư 53373 - 05450 - 49314 - 39589 - 30998 - 03338 - 62443
Giải ba 92841 - 90536
Giải nhì 36985
Giải nhất 55924
Giải đặc biệt 841693
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
14 - 23 - 24 - 36 - 38[2] - 39 - 41 - 43 - 50 - 66 - 73 - 77 - 85 - 87 - 89 - 93 - 98

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 19-05-2016

Giải tám 94
Giải bảy 973
Giải sáu 9250 - 0686 - 1902
Giải năm 6853
Giải tư 90532 - 69821 - 01378 - 25879 - 72945 - 46934 - 07716
Giải ba 12111 - 68822
Giải nhì 27186
Giải nhất 06530
Giải đặc biệt 541410
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
02 - 10 - 11 - 16 - 21 - 22 - 30 - 32 - 34 - 45 - 50 - 53 - 73 - 78 - 79 - 86[2] - 94

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 12-05-2016

Giải tám 84
Giải bảy 612
Giải sáu 3557 - 6776 - 9773
Giải năm 0237
Giải tư 52902 - 11208 - 06805 - 72855 - 50195 - 76013 - 34128
Giải ba 07478 - 01695
Giải nhì 60817
Giải nhất 20910
Giải đặc biệt 003540
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
02 - 05 - 08 - 10 - 12 - 13 - 17 - 28 - 37 - 40 - 55 - 57 - 73 - 76 - 78 - 84 - 95[2]

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 05-05-2016

Giải tám 68
Giải bảy 357
Giải sáu 3608 - 2395 - 4820
Giải năm 6483
Giải tư 58983 - 73847 - 36944 - 41596 - 43569 - 25130 - 60166
Giải ba 58567 - 07904
Giải nhì 76288
Giải nhất 27700
Giải đặc biệt 102864
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
00 - 04 - 08 - 20 - 30 - 44 - 47 - 57 - 64 - 66 - 67 - 68 - 69 - 83[2] - 88 - 95 - 96