Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 26-02-2015

Giải tám 56
Giải bảy 875
Giải sáu 8583 - 1315 - 7358
Giải năm 7316
Giải tư 68282 - 44463 - 98372 - 62091 - 48828 - 44957 - 10371
Giải ba 84288 - 21294
Giải nhì 80035
Giải nhất 78115
Giải đặc biệt 809965
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
15[2] - 16 - 28 - 35 - 56 - 57 - 58 - 63 - 65 - 71 - 72 - 75 - 82 - 83 - 88 - 91 - 94

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 19-02-2015

Giải tám 86
Giải bảy 418
Giải sáu 4063 - 6220 - 3610
Giải năm 7557
Giải tư 38461 - 78056 - 83776 - 80591 - 25631 - 57021 - 99432
Giải ba 10539 - 95130
Giải nhì 98684
Giải nhất 99077
Giải đặc biệt 831741
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
10 - 18 - 20 - 21 - 30 - 31 - 32 - 39 - 41 - 56 - 57 - 61 - 63 - 76 - 77 - 84 - 86 - 91

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 12-02-2015

Giải tám 87
Giải bảy 526
Giải sáu 4610 - 9982 - 0607
Giải năm 0873
Giải tư 19783 - 61953 - 20061 - 34558 - 69280 - 08655 - 48374
Giải ba 75616 - 56807
Giải nhì 37298
Giải nhất 46731
Giải đặc biệt 020859
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
07[2] - 10 - 16 - 26 - 31 - 53 - 55 - 58 - 59 - 61 - 73 - 74 - 80 - 82 - 83 - 87 - 98

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 05-02-2015

Giải tám 89
Giải bảy 705
Giải sáu 7547 - 8547 - 6180
Giải năm 7970
Giải tư 02380 - 47553 - 56123 - 82730 - 44594 - 22794 - 73062
Giải ba 34390 - 48942
Giải nhì 40336
Giải nhất 10971
Giải đặc biệt 337442
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
05 - 23 - 30 - 36 - 42[2] - 47[2] - 53 - 62 - 70 - 71 - 80[2] - 89 - 90 - 94[2]