Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 23-05-2019 - XSTN

Giải tám 10
Giải bảy 721
Giải sáu 6370 5001 3660
Giải năm 7359
Giải tư 05731 31304 47183 80054 47730 98057 57962
Giải ba 57934 51927
Giải nhì 47567
Giải nhất 69199
Giải đặc biệt 144396
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
01 - 04 - 10 - 21 - 27 - 30 - 31 - 34 - 54 - 57 - 59 - 60 - 62 - 67 - 70 - 83 - 96 - 99
KET QUA SO XO, KET QUA XO SO, KQSX tay ninh, KQXS Tay Ninh, KQXS Tay,

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 16-05-2019 - XSTN

Giải tám 03
Giải bảy 682
Giải sáu 9599 6393 0783
Giải năm 2428
Giải tư 37337 26727 94330 94547 59634 61602 01026
Giải ba 48062 13555
Giải nhì 65791
Giải nhất 10237
Giải đặc biệt 154469
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
02 - 03 - 26 - 27 - 28 - 30 - 34 - 37[2] - 47 - 55 - 62 - 69 - 82 - 83 - 91 - 93 - 99
KET QUA SO XO, KET QUA XO SO, KQSX tay ninh, KQXS Tay Ninh, KQXS Tay,

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 09-05-2019 - XSTN

Giải tám 73
Giải bảy 044
Giải sáu 5873 8062 2096
Giải năm 1731
Giải tư 67280 45970 79386 28416 81340 17416 66451
Giải ba 38583 89692
Giải nhì 51103
Giải nhất 41870
Giải đặc biệt 555910
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
03 - 10 - 16[2] - 31 - 40 - 44 - 51 - 62 - 70[2] - 73[2] - 80 - 83 - 86 - 92 - 96
KET QUA SO XO, KET QUA XO SO, KQSX tay ninh, KQXS Tay Ninh, KQXS Tay,

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 02-05-2019 - XSTN

Giải tám 17
Giải bảy 788
Giải sáu 5424 4990 2491
Giải năm 6905
Giải tư 12111 11970 45650 46953 12593 98927 17762
Giải ba 48017 41403
Giải nhì 88784
Giải nhất 69147
Giải đặc biệt 301703
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
03[2] - 05 - 11 - 17[2] - 24 - 27 - 47 - 50 - 53 - 62 - 70 - 84 - 88 - 90 - 91 - 93
KET QUA SO XO, KET QUA XO SO, KQSX tay ninh, KQXS Tay Ninh, KQXS Tay,

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 25-04-2019 - XSTN

Giải tám 71
Giải bảy 784
Giải sáu 1421 9674 8807
Giải năm 1155
Giải tư 67904 35895 94423 15208 56413 16702 55043
Giải ba 20540 21375
Giải nhì 49655
Giải nhất 91382
Giải đặc biệt 584482
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
02 - 04 - 07 - 08 - 13 - 21 - 23 - 40 - 43 - 55[2] - 71 - 74 - 75 - 82[2] - 84 - 95
KET QUA SO XO, KET QUA XO SO, KQSX tay ninh, KQXS Tay Ninh, KQXS Tay,

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 18-04-2019 - XSTN

Giải tám 23
Giải bảy 084
Giải sáu 9017 6910 9760
Giải năm 7578
Giải tư 71679 01094 25035 88696 97314 47577 56824
Giải ba 82103 15396
Giải nhì 45677
Giải nhất 99217
Giải đặc biệt 433425
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
03 - 10 - 14 - 17[2] - 23 - 24 - 25 - 35 - 60 - 77[2] - 78 - 79 - 84 - 94 - 96[2]
KET QUA SO XO, KET QUA XO SO, KQSX tay ninh, KQXS Tay Ninh, KQXS Tay,

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 11-04-2019 - XSTN

Giải tám 32
Giải bảy 690
Giải sáu 7473 8441 6469
Giải năm 1337
Giải tư 46907 38472 68891 90862 03389 62655 27181
Giải ba 70499 91557
Giải nhì 82369
Giải nhất 04842
Giải đặc biệt 295216
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
07 - 16 - 32 - 37 - 41 - 42 - 55 - 57 - 62 - 69[2] - 72 - 73 - 81 - 89 - 90 - 91 - 99
KET QUA SO XO, KET QUA XO SO, KQSX tay ninh, KQXS Tay Ninh, KQXS Tay,

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 04-04-2019 - XSTN

Giải tám 05
Giải bảy 495
Giải sáu 5716 1375 5018
Giải năm 7270
Giải tư 44849 97171 59993 66068 55232 72995 14910
Giải ba 39505 69514
Giải nhì 32539
Giải nhất 43161
Giải đặc biệt 856847
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
05[2] - 10 - 14 - 16 - 18 - 32 - 39 - 47 - 49 - 61 - 68 - 70 - 71 - 75 - 93 - 95[2]
KET QUA SO XO, KET QUA XO SO, KQSX tay ninh, KQXS Tay Ninh, KQXS Tay,

Xổ số Tây Ninh

Xổ số Tây Ninh mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần

Tiểu xa mã