Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 23-03-2017

Giải tám 44
Giải bảy 549
Giải sáu 6831 - 6042 - 9180
Giải năm 0112
Giải tư 03035 - 27527 - 86118 - 40451 - 20242 - 52692 - 98895
Giải ba 26212 - 95009
Giải nhì 47353
Giải nhất 69613
Giải đặc biệt 921156
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
09 - 12[2] - 13 - 18 - 27 - 31 - 35 - 42[2] - 44 - 49 - 51 - 53 - 56 - 80 - 92 - 95

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 16-03-2017

Giải tám 29
Giải bảy 452
Giải sáu 0003 - 5585 - 5311
Giải năm 6382
Giải tư 61905 - 00421 - 93228 - 14151 - 94362 - 60579 - 07500
Giải ba 19079 - 46395
Giải nhì 97655
Giải nhất 93484
Giải đặc biệt 796595
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
00 - 03 - 05 - 11 - 21 - 28 - 29 - 51 - 52 - 55 - 62 - 79[2] - 82 - 84 - 85 - 95[2]

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 09-03-2017

Giải tám 64
Giải bảy 593
Giải sáu 7821 - 2662 - 2775
Giải năm 0015
Giải tư 30143 - 41816 - 02506 - 68550 - 28021 - 26972 - 64242
Giải ba 13845 - 49265
Giải nhì 09770
Giải nhất 31489
Giải đặc biệt 531115
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
06 - 15[2] - 16 - 21[2] - 42 - 43 - 45 - 50 - 62 - 64 - 65 - 70 - 72 - 75 - 89 - 93

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 02-03-2017

Giải tám 60
Giải bảy 953
Giải sáu 0731 - 0787 - 3896
Giải năm 1544
Giải tư 69268 - 41145 - 86627 - 05574 - 36932 - 67993 - 49092
Giải ba 31663 - 79197
Giải nhì 15564
Giải nhất 32133
Giải đặc biệt 405629
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
27 - 29 - 31 - 32 - 33 - 44 - 45 - 53 - 60 - 63 - 64 - 68 - 74 - 87 - 92 - 93 - 96 - 97

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 23-02-2017

Giải tám 60
Giải bảy 557
Giải sáu 8982 - 7096 - 6372
Giải năm 3959
Giải tư 40554 - 58588 - 83558 - 44883 - 41904 - 06340 - 86027
Giải ba 11872 - 83862
Giải nhì 40881
Giải nhất 38759
Giải đặc biệt 092836
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
04 - 27 - 36 - 40 - 54 - 57 - 58 - 59[2] - 60 - 62 - 72[2] - 81 - 82 - 83 - 88 - 96

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 16-02-2017

Giải tám 09
Giải bảy 463
Giải sáu 9077 - 9516 - 9948
Giải năm 5087
Giải tư 20888 - 42017 - 44324 - 37452 - 86823 - 35279 - 82227
Giải ba 09450 - 55532
Giải nhì 79574
Giải nhất 90094
Giải đặc biệt 559815
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
09 - 15 - 16 - 17 - 23 - 24 - 27 - 32 - 48 - 50 - 52 - 63 - 74 - 77 - 79 - 87 - 88 - 94

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 09-02-2017

Giải tám 50
Giải bảy 742
Giải sáu 6999 - 6743 - 1174
Giải năm 0993
Giải tư 89752 - 87841 - 30740 - 29466 - 35109 - 56664 - 78468
Giải ba 85568 - 03630
Giải nhì 63272
Giải nhất 12630
Giải đặc biệt 744772
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
09 - 30[2] - 40 - 41 - 42 - 43 - 50 - 52 - 64 - 66 - 68[2] - 72[2] - 74 - 93 - 99

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 02-02-2017

Giải tám 44
Giải bảy 822
Giải sáu 9339 - 9478 - 1324
Giải năm 7760
Giải tư 00225 - 91070 - 03560 - 01482 - 83232 - 58422 - 45632
Giải ba 06698 - 58508
Giải nhì 12984
Giải nhất 50707
Giải đặc biệt 007969
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
07 - 08 - 22[2] - 24 - 25 - 32[2] - 39 - 44 - 60[2] - 69 - 70 - 78 - 82 - 84 - 98