Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 20-10-2016

Giải tám 13
Giải bảy 879
Giải sáu 0726 - 5265 - 7517
Giải năm 9811
Giải tư 84854 - 56155 - 96918 - 23148 - 87913 - 70915 - 92296
Giải ba 76968 - 62485
Giải nhì 23294
Giải nhất 78597
Giải đặc biệt 752758
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
11 - 13[2] - 15 - 17 - 18 - 26 - 48 - 54 - 55 - 58 - 65 - 68 - 79 - 85 - 94 - 96 - 97

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 13-10-2016

Giải tám 30
Giải bảy 228
Giải sáu 2183 - 9926 - 7581
Giải năm 0799
Giải tư 98872 - 87301 - 83512 - 48473 - 13441 - 96972 - 64318
Giải ba 30661 - 55533
Giải nhì 69182
Giải nhất 75024
Giải đặc biệt 411440
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
01 - 12 - 18 - 24 - 26 - 28 - 30 - 33 - 40 - 41 - 61 - 72[2] - 73 - 81 - 82 - 83 - 99

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 06-10-2016

Giải tám 15
Giải bảy 183
Giải sáu 8371 - 5463 - 3183
Giải năm 5992
Giải tư 70931 - 76014 - 04422 - 26394 - 33158 - 89782 - 86646
Giải ba 65003 - 73719
Giải nhì 26711
Giải nhất 63303
Giải đặc biệt 168603
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
03[3] - 11 - 14 - 15 - 19 - 22 - 31 - 46 - 58 - 63 - 71 - 82 - 83[2] - 92 - 94

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 29-09-2016

Giải tám 93
Giải bảy 770
Giải sáu 2537 - 3038 - 4974
Giải năm 1235
Giải tư 89594 - 68766 - 02271 - 28223 - 99426 - 71785 - 94679
Giải ba 67877 - 42672
Giải nhì 13740
Giải nhất 59395
Giải đặc biệt 666475
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
23 - 26 - 35 - 37 - 38 - 40 - 66 - 70 - 71 - 72 - 74 - 75 - 77 - 79 - 85 - 93 - 94 - 95

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 22-09-2016

Giải tám 11
Giải bảy 761
Giải sáu 2780 - 7958 - 3669
Giải năm 4456
Giải tư 38567 - 53738 - 42387 - 63172 - 45244 - 15056 - 94511
Giải ba 96013 - 43659
Giải nhì 26720
Giải nhất 02164
Giải đặc biệt 195160
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
11[2] - 13 - 20 - 38 - 44 - 56[2] - 58 - 59 - 60 - 61 - 64 - 67 - 69 - 72 - 80 - 87

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 15-09-2016

Giải tám 63
Giải bảy 101
Giải sáu 6118 - 3102 - 5764
Giải năm 8206
Giải tư 43259 - 99618 - 88305 - 53684 - 46397 - 41158 - 63761
Giải ba 13106 - 07258
Giải nhì 25038
Giải nhất 04877
Giải đặc biệt 464131
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
01 - 02 - 05 - 06[2] - 18[2] - 31 - 38 - 58[2] - 59 - 61 - 63 - 64 - 77 - 84 - 97

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 08-09-2016

Giải tám 57
Giải bảy 541
Giải sáu 3675 - 2727 - 6100
Giải năm 4840
Giải tư 77170 - 84594 - 38393 - 75341 - 79320 - 82078 - 02052
Giải ba 12253 - 69584
Giải nhì 92098
Giải nhất 61423
Giải đặc biệt 323908
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
00 - 08 - 20 - 23 - 27 - 40 - 41[2] - 52 - 53 - 57 - 70 - 75 - 78 - 84 - 93 - 94 - 98

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 01-09-2016

Giải tám 66
Giải bảy 451
Giải sáu 7762 - 3935 - 0950
Giải năm 3359
Giải tư 01614 - 73051 - 80547 - 95780 - 50414 - 55573 - 83383
Giải ba 31648 - 02947
Giải nhì 44786
Giải nhất 20756
Giải đặc biệt 642591
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
14[2] - 35 - 47[2] - 48 - 50 - 51[2] - 56 - 59 - 62 - 66 - 73 - 80 - 83 - 86 - 91