Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 08-10-2015

Giải tám 11
Giải bảy 303
Giải sáu 0712 - 2616 - 0178
Giải năm 2113
Giải tư 81288 - 66021 - 12756 - 36040 - 92211 - 90647 - 82207
Giải ba 55344 - 60086
Giải nhì 19973
Giải nhất 61243
Giải đặc biệt 178022
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
03 - 07 - 11[2] - 12 - 13 - 16 - 21 - 22 - 40 - 43 - 44 - 47 - 56 - 73 - 78 - 86 - 88

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 01-10-2015

Giải tám 14
Giải bảy 309
Giải sáu 7000 - 1716 - 5055
Giải năm 9523
Giải tư 72261 - 72999 - 89234 - 01172 - 71625 - 63765 - 15317
Giải ba 63825 - 75591
Giải nhì 66439
Giải nhất 09935
Giải đặc biệt 209424
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
00 - 09 - 14 - 16 - 17 - 23 - 24 - 25[2] - 34 - 35 - 39 - 55 - 61 - 65 - 72 - 91 - 99

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 24-09-2015

Giải tám 11
Giải bảy 481
Giải sáu 5382 - 7861 - 9820
Giải năm 7354
Giải tư 29048 - 02373 - 50854 - 36595 - 32846 - 61062 - 59928
Giải ba 26073 - 13453
Giải nhì 87127
Giải nhất 29725
Giải đặc biệt 638739
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
11 - 20 - 25 - 27 - 28 - 39 - 46 - 48 - 53 - 54[2] - 61 - 62 - 73[2] - 81 - 82 - 95

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 17-09-2015

Giải tám 98
Giải bảy 428
Giải sáu 2863 - 2678 - 4544
Giải năm 3084
Giải tư 50355 - 33584 - 54427 - 18007 - 41205 - 95279 - 69150
Giải ba 27160 - 36761
Giải nhì 62015
Giải nhất 41212
Giải đặc biệt 357289
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
05 - 07 - 12 - 15 - 27 - 28 - 44 - 50 - 55 - 60 - 61 - 63 - 78 - 79 - 84[2] - 89 - 98