Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 14-12-2017 - XSTN

Giải tám 96
Giải bảy 486
Giải sáu 0719 - 3501 - 5453
Giải năm 7361
Giải tư 02868 - 96208 - 65924 - 91875 - 23524 - 26459 - 74771
Giải ba 87690 - 13941
Giải nhì 80958
Giải nhất 47765
Giải đặc biệt 053854
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
01 - 08 - 19 - 24[2] - 41 - 53 - 54 - 58 - 59 - 61 - 65 - 68 - 71 - 75 - 86 - 90 - 96

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 07-12-2017 - XSTN

Giải tám 98
Giải bảy 821
Giải sáu 5788 - 7094 - 0824
Giải năm 2555
Giải tư 76556 - 78096 - 46603 - 44695 - 39843 - 38798 - 66369
Giải ba 27459 - 91291
Giải nhì 99444
Giải nhất 25913
Giải đặc biệt 312379
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
03 - 13 - 21 - 24 - 43 - 44 - 55 - 56 - 59 - 69 - 79 - 88 - 91 - 94 - 95 - 96 - 98[2]

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 30-11-2017 - XSTN

Giải tám 68
Giải bảy 957
Giải sáu 1889 - 6495 - 7158
Giải năm 0426
Giải tư 69004 - 03705 - 13116 - 79419 - 16729 - 04008 - 53123
Giải ba 69724 - 79867
Giải nhì 51966
Giải nhất 13749
Giải đặc biệt 369910
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
04 - 05 - 08 - 10 - 16 - 19 - 23 - 24 - 26 - 29 - 49 - 57 - 58 - 66 - 67 - 68 - 89 - 95

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 23-11-2017 - XSTN

Giải tám 83
Giải bảy 652
Giải sáu 3761 - 1475 - 2040
Giải năm 1017
Giải tư 89811 - 94456 - 57540 - 59265 - 48611 - 37667 - 33422
Giải ba 91701 - 89427
Giải nhì 15729
Giải nhất 13177
Giải đặc biệt 289742
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
01 - 11[2] - 17 - 22 - 27 - 29 - 40[2] - 42 - 52 - 56 - 61 - 65 - 67 - 75 - 77 - 83

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 16-11-2017 - XSTN

Giải tám 48
Giải bảy 419
Giải sáu 9521 - 3436 - 6822
Giải năm 4435
Giải tư 18164 - 61208 - 26975 - 48840 - 05709 - 21946 - 46629
Giải ba 21371 - 08044
Giải nhì 22476
Giải nhất 79195
Giải đặc biệt 497822
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
08 - 09 - 19 - 21 - 22[2] - 29 - 35 - 36 - 40 - 44 - 46 - 48 - 64 - 71 - 75 - 76 - 95

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 09-11-2017 - XSTN

Giải tám 66
Giải bảy 468
Giải sáu 5504 - 8948 - 2224
Giải năm 2806
Giải tư 40638 - 13270 - 77109 - 32149 - 77197 - 69507 - 89428
Giải ba 72700 - 83178
Giải nhì 20619
Giải nhất 48018
Giải đặc biệt 086155
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
00 - 04 - 06 - 07 - 09 - 18 - 19 - 24 - 28 - 38 - 48 - 49 - 55 - 66 - 68 - 70 - 78 - 97

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 02-11-2017 - XSTN

Giải tám 38
Giải bảy 884
Giải sáu 5375 - 5252 - 4726
Giải năm 0977
Giải tư 89089 - 97555 - 34720 - 64725 - 07058 - 26904 - 72902
Giải ba 33969 - 13816
Giải nhì 94606
Giải nhất 24628
Giải đặc biệt 975427
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
02 - 04 - 06 - 16 - 20 - 25 - 26 - 27 - 28 - 38 - 52 - 55 - 58 - 69 - 75 - 77 - 84 - 89

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 26-10-2017 - XSTN

Giải tám 06
Giải bảy 612
Giải sáu 6850 - 5406 - 6084
Giải năm 8398
Giải tư 54710 - 48092 - 87701 - 02882 - 82529 - 54412 - 03485
Giải ba 23768 - 98569
Giải nhì 77737
Giải nhất 49631
Giải đặc biệt 834019
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
01 - 06[2] - 10 - 12[2] - 19 - 29 - 31 - 37 - 50 - 68 - 69 - 82 - 84 - 85 - 92 - 98