Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 27-11-2014

Giải tám 51
Giải bảy 361
Giải sáu 0937 - 8918 - 0147
Giải năm 4190
Giải tư 93111 - 20472 - 98827 - 83115 - 38150 - 00040 - 22571
Giải ba 42739 - 65817
Giải nhì 45505
Giải nhất 57160
Giải đặc biệt 916905
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
05[2] - 11 - 15 - 17 - 18 - 27 - 37 - 39 - 40 - 47 - 50 - 51 - 60 - 61 - 71 - 72 - 90

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 20-11-2014

Giải tám 26
Giải bảy 442
Giải sáu 8989 - 8788 - 8624
Giải năm 2195
Giải tư 70224 - 54720 - 65784 - 74138 - 21293 - 47420 - 52244
Giải ba 70840 - 48740
Giải nhì 70290
Giải nhất 51730
Giải đặc biệt 789356
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
20[2] - 24[2] - 26 - 30 - 38 - 40[2] - 42 - 44 - 56 - 84 - 88 - 89 - 90 - 93 - 95

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 13-11-2014

Giải tám 20
Giải bảy 311
Giải sáu 9861 - 1192 - 8125
Giải năm 3344
Giải tư 22959 - 35807 - 42167 - 60041 - 33616 - 23422 - 38067
Giải ba 76080 - 08443
Giải nhì 78414
Giải nhất 96606
Giải đặc biệt 681181
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
06 - 07 - 11 - 14 - 16 - 20 - 22 - 25 - 41 - 43 - 44 - 59 - 61 - 67[2] - 80 - 81 - 92

Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 06-11-2014

Giải tám 55
Giải bảy 880
Giải sáu 4584 - 6453 - 3621
Giải năm 3518
Giải tư 40778 - 52663 - 70242 - 48478 - 92944 - 38999 - 57202
Giải ba 39155 - 82158
Giải nhì 63948
Giải nhất 41263
Giải đặc biệt 289081
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
02 - 18 - 21 - 42 - 44 - 48 - 53 - 55[2] - 58 - 63[2] - 78[2] - 80 - 81 - 84 - 99