Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 10-01-2019 - XSTN

Giải tám 90
Giải bảy 363
Giải sáu 6370 - 3350 - 3044
Giải năm 5281
Giải tư 16268 - 69528 - 32064 - 31075 - 89251 - 43627 - 86648
Giải ba 01114 - 79034
Giải nhì 59673
Giải nhất 36292
Giải đặc biệt 238939
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
14 - 27 - 28 - 34 - 39 - 44 - 48 - 50 - 51 - 63 - 64 - 68 - 70 - 73 - 75 - 81 - 90 - 92
DONG NAI VS, Do so tay ninh, Do xo so tay, Do xo tay ninh, Gôglexo so,

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 03-01-2019 - XSTN

Giải tám 85
Giải bảy 393
Giải sáu 5480 - 4377 - 7793
Giải năm 1602
Giải tư 22800 - 94542 - 19334 - 87907 - 73971 - 43915 - 23519
Giải ba 22822 - 30797
Giải nhì 76132
Giải nhất 89485
Giải đặc biệt 603818
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
00 - 02 - 07 - 15 - 18 - 19 - 22 - 32 - 34 - 42 - 71 - 77 - 80 - 85[2] - 93[2] - 97
DONG NAI VS, Do so tay ninh, Do xo so tay, Do xo tay ninh, Gôglexo so,

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 27-12-2018 - XSTN

Giải tám 56
Giải bảy 190
Giải sáu 0117 - 8709 - 1856
Giải năm 4201
Giải tư 66202 - 73361 - 40363 - 60360 - 78178 - 55342 - 62684
Giải ba 37292 - 73702
Giải nhì 20364
Giải nhất 88290
Giải đặc biệt 106156
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
01 - 02[2] - 09 - 17 - 42 - 56[3] - 60 - 61 - 63 - 64 - 78 - 84 - 90[2] - 92
DONG NAI VS, Do so tay ninh, Do xo so tay, Do xo tay ninh, Gôglexo so,

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 20-12-2018 - XSTN

Giải tám 99
Giải bảy 112
Giải sáu 9806 - 7717 - 9260
Giải năm 6542
Giải tư 58325 - 32983 - 18781 - 20629 - 79326 - 89621 - 42600
Giải ba 05929 - 75054
Giải nhì 21515
Giải nhất 84743
Giải đặc biệt 348118
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
00 - 06 - 12 - 15 - 17 - 18 - 21 - 25 - 26 - 29[2] - 42 - 43 - 54 - 60 - 81 - 83 - 99
DONG NAI VS, Do so tay ninh, Do xo so tay, Do xo tay ninh, Gôglexo so,

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 13-12-2018 - XSTN

Giải tám 34
Giải bảy 783
Giải sáu 7930 - 5287 - 1904
Giải năm 1610
Giải tư 24786 - 80887 - 95701 - 52901 - 87027 - 94625 - 71399
Giải ba 48727 - 51997
Giải nhì 03262
Giải nhất 65135
Giải đặc biệt 256128
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
01[2] - 04 - 10 - 25 - 27[2] - 28 - 30 - 34 - 35 - 62 - 83 - 86 - 87[2] - 97 - 99
DONG NAI VS, Do so tay ninh, Do xo so tay, Do xo tay ninh, Gôglexo so,

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 06-12-2018 - XSTN

Giải tám 32
Giải bảy 196
Giải sáu 7242 - 7853 - 4630
Giải năm 2474
Giải tư 27815 - 84968 - 29465 - 53138 - 58145 - 31500 - 68985
Giải ba 30607 - 54126
Giải nhì 70138
Giải nhất 39802
Giải đặc biệt 156638
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
00 - 02 - 07 - 15 - 26 - 30 - 32 - 38[3] - 42 - 45 - 53 - 65 - 68 - 74 - 85 - 96
DONG NAI VS, Do so tay ninh, Do xo so tay, Do xo tay ninh, Gôglexo so,

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 29-11-2018 - XSTN

Giải tám 70
Giải bảy 733
Giải sáu 2581 - 4468 - 2944
Giải năm 3808
Giải tư 22117 - 84576 - 11595 - 57228 - 72255 - 54817 - 19868
Giải ba 91941 - 13202
Giải nhì 03261
Giải nhất 06250
Giải đặc biệt 241590
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
02 - 08 - 17[2] - 28 - 33 - 41 - 44 - 50 - 55 - 61 - 68[2] - 70 - 76 - 81 - 90 - 95
DONG NAI VS, Do so tay ninh, Do xo so tay, Do xo tay ninh, Gôglexo so,

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 22-11-2018 - XSTN

Giải tám 56
Giải bảy 432
Giải sáu 7186 - 3199 - 2604
Giải năm 0789
Giải tư 68395 - 50417 - 51973 - 58406 - 70006 - 20441 - 23706
Giải ba 29671 - 79982
Giải nhì 62427
Giải nhất 63864
Giải đặc biệt 693372
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
04 - 06[3] - 17 - 27 - 32 - 41 - 56 - 64 - 71 - 72 - 73 - 82 - 86 - 89 - 95 - 99
DONG NAI VS, Do so tay ninh, Do xo so tay, Do xo tay ninh, Gôglexo so,

Xổ số Tây Ninh

Xổ số Tây Ninh mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần