Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 24-09-2018 - XSMB

Giải ĐB 69569
Giải nhất 61203
Giải nhì 73263 - 18649
Giải ba 84901 - 89375 - 86751 - 78669 - 51386 - 34091
Giải tư 7443 - 4687 - 1581 - 6032
Giải năm 4586 - 4461 - 6519 - 2101 - 3949 - 2044
Giải sáu 542 - 992 - 717
Giải bảy 25 - 74 - 67 - 96
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
01[2] - 03 - 17 - 19 - 25 - 32 - 42 - 43 - 44 - 49[2] - 51 - 61 - 63 - 67 - 69[2] - 74 - 75 - 81 - 86[2] - 87 - 91 - 92 - 96
do so thu do, nxo xo thu do, so so thu do, so xo thu do, so xo thu do,

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 23-09-2018 - XSMB

Giải ĐB 12662
Giải nhất 00576
Giải nhì 93787 - 32156
Giải ba 42431 - 29249 - 41410 - 54961 - 60765 - 61044
Giải tư 0648 - 9835 - 4471 - 5979
Giải năm 6116 - 9869 - 4838 - 4220 - 8575 - 1003
Giải sáu 621 - 691 - 365
Giải bảy 28 - 23 - 46 - 17
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
03 - 10 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 28 - 31 - 35 - 38 - 44 - 46 - 48 - 49 - 56 - 61 - 62 - 65[2] - 69 - 71 - 75 - 76 - 79 - 87 - 91
do so thu do, nxo xo thu do, so so thu do, so xo thu do, so xo thu do,

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 22-09-2018 - XSMB

Giải ĐB 29578
Giải nhất 41490
Giải nhì 77307 - 19069
Giải ba 42148 - 38797 - 09499 - 91318 - 86136 - 56087
Giải tư 9297 - 7950 - 4971 - 2306
Giải năm 2157 - 7354 - 3010 - 7317 - 5375 - 6870
Giải sáu 012 - 497 - 756
Giải bảy 83 - 65 - 77 - 27
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
06 - 07 - 10 - 12 - 17 - 18 - 27 - 36 - 48 - 50 - 54 - 56 - 57 - 65 - 69 - 70 - 71 - 75 - 77 - 78 - 83 - 87 - 90 - 97[3] - 99
do so thu do, nxo xo thu do, so so thu do, so xo thu do, so xo thu do,

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 21-09-2018 - XSMB

Giải ĐB 31221
Giải nhất 67255
Giải nhì 44069 - 84551
Giải ba 96767 - 39359 - 09902 - 17284 - 67390 - 24710
Giải tư 0412 - 1704 - 1549 - 2348
Giải năm 5252 - 6717 - 7041 - 5213 - 7569 - 9200
Giải sáu 772 - 023 - 654
Giải bảy 83 - 03 - 29 - 13
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
00 - 02 - 03 - 04 - 10 - 12 - 13[2] - 17 - 21 - 23 - 29 - 41 - 48 - 49 - 51 - 52 - 54 - 55 - 59 - 67 - 69[2] - 72 - 83 - 84 - 90
do so thu do, nxo xo thu do, so so thu do, so xo thu do, so xo thu do,

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 20-09-2018 - XSMB

Giải ĐB 03096
Giải nhất 58682
Giải nhì 04578 - 29574
Giải ba 24877 - 52536 - 80289 - 13331 - 15632 - 53890
Giải tư 3136 - 0329 - 0063 - 5939
Giải năm 9999 - 8675 - 0488 - 7855 - 3699 - 9768
Giải sáu 128 - 326 - 981
Giải bảy 82 - 36 - 62 - 41
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
26 - 28 - 29 - 31 - 32 - 36[3] - 39 - 41 - 55 - 62 - 63 - 68 - 74 - 75 - 77 - 78 - 81 - 82[2] - 88 - 89 - 90 - 96 - 99[2]
do so thu do, nxo xo thu do, so so thu do, so xo thu do, so xo thu do,

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 19-09-2018 - XSMB

Giải ĐB 96177
Giải nhất 66140
Giải nhì 94217 - 08508
Giải ba 36240 - 17987 - 67583 - 17113 - 10151 - 85781
Giải tư 9808 - 3449 - 4965 - 4217
Giải năm 2257 - 5977 - 4953 - 3851 - 1657 - 1320
Giải sáu 574 - 130 - 069
Giải bảy 81 - 62 - 30 - 82
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
08[2] - 13 - 17[2] - 20 - 30[2] - 40[2] - 49 - 51[2] - 53 - 57[2] - 62 - 65 - 69 - 74 - 77[2] - 81[2] - 82 - 83 - 87
do so thu do, nxo xo thu do, so so thu do, so xo thu do, so xo thu do,

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 18-09-2018 - XSMB

Giải ĐB 91720
Giải nhất 46238
Giải nhì 85437 - 02342
Giải ba 96158 - 19088 - 21463 - 57310 - 53332 - 74117
Giải tư 6645 - 5537 - 5400 - 7620
Giải năm 9674 - 5497 - 9306 - 9920 - 5132 - 4091
Giải sáu 126 - 655 - 658
Giải bảy 34 - 90 - 96 - 19
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
00 - 06 - 10 - 17 - 19 - 20[3] - 26 - 32[2] - 34 - 37[2] - 38 - 42 - 45 - 55 - 58[2] - 63 - 74 - 88 - 90 - 91 - 96 - 97
do so thu do, nxo xo thu do, so so thu do, so xo thu do, so xo thu do,

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 17-09-2018 - XSMB

Giải ĐB 93143
Giải nhất 33294
Giải nhì 36194 - 84505
Giải ba 05854 - 87834 - 78812 - 97640 - 23718 - 18009
Giải tư 8272 - 7889 - 8599 - 5444
Giải năm 6743 - 0476 - 7810 - 6371 - 2971 - 7325
Giải sáu 687 - 928 - 176
Giải bảy 03 - 94 - 63 - 00
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
00 - 03 - 05 - 09 - 10 - 12 - 18 - 25 - 28 - 34 - 40 - 43[2] - 44 - 54 - 63 - 71[2] - 72 - 76[2] - 87 - 89 - 94[3] - 99
do so thu do, nxo xo thu do, so so thu do, so xo thu do, so xo thu do,

Xổ số Miền Bắc

Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần