Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 16-07-2018 - XSTTH

Giải tám 47
Giải bảy 956
Giải sáu 8043 - 8867 - 6182
Giải năm 8097
Giải tư 57537 - 42637 - 45768 - 27430 - 19269 - 90243 - 85022
Giải ba 92769 - 11414
Giải nhì 82494
Giải nhất 20369
Giải đặc biệt 151219
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
14 - 19 - 22 - 30 - 37[2] - 43[2] - 47 - 56 - 67 - 68 - 69[3] - 82 - 94 - 97

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 09-07-2018 - XSTTH

Giải tám 82
Giải bảy 116
Giải sáu 4583 - 3847 - 9769
Giải năm 5174
Giải tư 36855 - 13176 - 18903 - 23587 - 11643 - 73198 - 78486
Giải ba 16812 - 73728
Giải nhì 04543
Giải nhất 70135
Giải đặc biệt 711522
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
03 - 12 - 16 - 22 - 28 - 35 - 43[2] - 47 - 55 - 69 - 74 - 76 - 82 - 83 - 86 - 87 - 98

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 02-07-2018 - XSTTH

Giải tám 17
Giải bảy 067
Giải sáu 1280 - 0548 - 6851
Giải năm 0166
Giải tư 40350 - 57203 - 42114 - 33257 - 76067 - 58334 - 22649
Giải ba 69303 - 13175
Giải nhì 21283
Giải nhất 58635
Giải đặc biệt 862425
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
03[2] - 14 - 17 - 25 - 34 - 35 - 48 - 49 - 50 - 51 - 57 - 66 - 67[2] - 75 - 80 - 83

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 25-06-2018 - XSTTH

Giải tám 78
Giải bảy 118
Giải sáu 4357 - 0518 - 4134
Giải năm 6601
Giải tư 62688 - 84881 - 36106 - 37143 - 10853 - 11932 - 59304
Giải ba 45953 - 63764
Giải nhì 46740
Giải nhất 52604
Giải đặc biệt 784510
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
01 - 04[2] - 06 - 10 - 18[2] - 32 - 34 - 40 - 43 - 53[2] - 57 - 64 - 78 - 81 - 88

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 18-06-2018 - XSTTH

Giải tám 33
Giải bảy 680
Giải sáu 1274 - 5386 - 5693
Giải năm 9537
Giải tư 82939 - 85544 - 43134 - 37096 - 41687 - 34208 - 28416
Giải ba 32740 - 56623
Giải nhì 46061
Giải nhất 95302
Giải đặc biệt 622943
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
02 - 08 - 16 - 23 - 33 - 34 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 61 - 74 - 80 - 86 - 87 - 93 - 96

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 11-06-2018 - XSTTH

Giải tám 93
Giải bảy 392
Giải sáu 5061 - 7900 - 6051
Giải năm 0403
Giải tư 35187 - 33883 - 94888 - 67390 - 53805 - 68876 - 21336
Giải ba 75927 - 12400
Giải nhì 77832
Giải nhất 06466
Giải đặc biệt 721396
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
00[2] - 03 - 05 - 27 - 32 - 36 - 51 - 61 - 66 - 76 - 83 - 87 - 88 - 90 - 92 - 93 - 96

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 04-06-2018 - XSTTH

Giải tám 79
Giải bảy 637
Giải sáu 8815 - 5555 - 9995
Giải năm 9936
Giải tư 57239 - 06632 - 04776 - 88053 - 48565 - 42901 - 09601
Giải ba 67338 - 29615
Giải nhì 19636
Giải nhất 05368
Giải đặc biệt 891936
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
01[2] - 15[2] - 32 - 36[3] - 37 - 38 - 39 - 53 - 55 - 65 - 68 - 76 - 79 - 95

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 28-05-2018 - XSTTH

Giải tám 72
Giải bảy 290
Giải sáu 9695 - 2209 - 1124
Giải năm 1494
Giải tư 35826 - 12877 - 75078 - 65799 - 82351 - 22509 - 32891
Giải ba 32872 - 71653
Giải nhì 71252
Giải nhất 42242
Giải đặc biệt 729136
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
09[2] - 24 - 26 - 36 - 42 - 51 - 52 - 53 - 72[2] - 77 - 78 - 90 - 91 - 94 - 95 - 99