Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 23-04-2018 - XSTTH

Giải tám 28
Giải bảy 053
Giải sáu 5668 - 0545 - 8101
Giải năm 3887
Giải tư 61361 - 13098 - 16325 - 31468 - 93024 - 59953 - 80867
Giải ba 49886 - 31253
Giải nhì 80660
Giải nhất 49006
Giải đặc biệt 788174
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
01 - 06 - 24 - 25 - 28 - 45 - 53[3] - 60 - 61 - 67 - 68[2] - 74 - 86 - 87 - 98

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 16-04-2018 - XSTTH

Giải tám 91
Giải bảy 797
Giải sáu 6653 - 6865 - 7540
Giải năm 3974
Giải tư 62268 - 24914 - 19311 - 09737 - 76271 - 12165 - 99047
Giải ba 48266 - 76028
Giải nhì 68037
Giải nhất 48786
Giải đặc biệt 330998
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
11 - 14 - 28 - 37[2] - 40 - 47 - 53 - 65[2] - 66 - 68 - 71 - 74 - 86 - 91 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 09-04-2018 - XSTTH

Giải tám 63
Giải bảy 037
Giải sáu 8484 - 1366 - 4520
Giải năm 2907
Giải tư 29156 - 91438 - 37248 - 71501 - 28036 - 06657 - 63235
Giải ba 21850 - 74608
Giải nhì 44979
Giải nhất 52209
Giải đặc biệt 615602
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
01 - 02 - 07 - 08 - 09 - 20 - 35 - 36 - 37 - 38 - 48 - 50 - 56 - 57 - 63 - 66 - 79 - 84

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 02-04-2018 - XSTTH

Giải tám 83
Giải bảy 798
Giải sáu 4212 - 8258 - 7226
Giải năm 9093
Giải tư 33529 - 74436 - 86188 - 91800 - 27835 - 69893 - 44051
Giải ba 95321 - 12744
Giải nhì 22833
Giải nhất 82670
Giải đặc biệt 676810
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
00 - 10 - 12 - 21 - 26 - 29 - 33 - 35 - 36 - 44 - 51 - 58 - 70 - 83 - 88 - 93[2] - 98

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 26-03-2018 - XSTTH

Giải tám 40
Giải bảy 784
Giải sáu 5327 - 6528 - 5737
Giải năm 7023
Giải tư 63303 - 48306 - 92951 - 07379 - 56577 - 68405 - 71166
Giải ba 24559 - 08261
Giải nhì 66959
Giải nhất 07256
Giải đặc biệt 826089
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
03 - 05 - 06 - 23 - 27 - 28 - 37 - 40 - 51 - 56 - 59[2] - 61 - 66 - 77 - 79 - 84 - 89

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 19-03-2018 - XSTTH

Giải tám 16
Giải bảy 162
Giải sáu 2258 - 3590 - 9430
Giải năm 1951
Giải tư 95961 - 58561 - 27545 - 22001 - 37839 - 59942 - 62769
Giải ba 79135 - 98663
Giải nhì 67489
Giải nhất 44225
Giải đặc biệt 586993
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
01 - 16 - 25 - 30 - 35 - 39 - 42 - 45 - 51 - 58 - 61[2] - 62 - 63 - 69 - 89 - 90 - 93

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 12-03-2018 - XSTTH

Giải tám 33
Giải bảy 442
Giải sáu 1963 - 0431 - 3573
Giải năm 5402
Giải tư 05704 - 57573 - 63214 - 79811 - 28407 - 48170 - 95384
Giải ba 13248 - 29128
Giải nhì 11385
Giải nhất 48120
Giải đặc biệt 414686
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
02 - 04 - 07 - 11 - 14 - 20 - 28 - 31 - 33 - 42 - 48 - 63 - 70 - 73[2] - 84 - 85 - 86

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế: Thứ 2 ngày 05-03-2018 - XSTTH

Giải tám 01
Giải bảy 983
Giải sáu 6278 - 0542 - 3674
Giải năm 6900
Giải tư 14442 - 98611 - 08291 - 01044 - 62424 - 58868 - 69245
Giải ba 63381 - 59232
Giải nhì 15193
Giải nhất 84583
Giải đặc biệt 956319
Hai số cuối của các giải Thừa Thiên Huế:
00 - 01 - 11 - 19 - 24 - 32 - 42[2] - 44 - 45 - 68 - 74 - 78 - 81 - 83[2] - 91 - 93