Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 19-11-2017 - XSTG

Giải tám 20
Giải bảy 986
Giải sáu 0056 - 5702 - 5216
Giải năm 8909
Giải tư 04433 - 62172 - 47622 - 95029 - 80836 - 15012 - 30888
Giải ba 93933 - 17703
Giải nhì 09593
Giải nhất 99578
Giải đặc biệt 092743
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
02 - 03 - 09 - 12 - 16 - 20 - 22 - 29 - 33[2] - 36 - 43 - 56 - 72 - 78 - 86 - 88 - 93

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 12-11-2017 - XSTG

Giải tám 08
Giải bảy 244
Giải sáu 8105 - 2788 - 9962
Giải năm 3936
Giải tư 90767 - 78643 - 21291 - 08138 - 94454 - 87466 - 85186
Giải ba 29868 - 33883
Giải nhì 16996
Giải nhất 17582
Giải đặc biệt 367131
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
05 - 08 - 31 - 36 - 38 - 43 - 44 - 54 - 62 - 66 - 67 - 68 - 82 - 83 - 86 - 88 - 91 - 96

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 05-11-2017 - XSTG

Giải tám 54
Giải bảy 234
Giải sáu 2095 - 9551 - 2766
Giải năm 6007
Giải tư 07861 - 79062 - 63042 - 45899 - 75444 - 10561 - 35945
Giải ba 62216 - 79108
Giải nhì 07026
Giải nhất 11379
Giải đặc biệt 630031
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
07 - 08 - 16 - 26 - 31 - 34 - 42 - 44 - 45 - 51 - 54 - 61[2] - 62 - 66 - 79 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 29-10-2017 - XSTG

Giải tám 16
Giải bảy 589
Giải sáu 6116 - 9689 - 1347
Giải năm 1746
Giải tư 51635 - 87734 - 36755 - 45218 - 86884 - 03069 - 65045
Giải ba 45191 - 46495
Giải nhì 11806
Giải nhất 17306
Giải đặc biệt 856381
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
06[2] - 16[2] - 18 - 34 - 35 - 45 - 46 - 47 - 55 - 69 - 81 - 84 - 89[2] - 91 - 95

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 22-10-2017 - XSTG

Giải tám 76
Giải bảy 956
Giải sáu 3162 - 8443 - 4117
Giải năm 7553
Giải tư 03852 - 57746 - 44087 - 79189 - 12732 - 93495 - 54000
Giải ba 11649 - 00562
Giải nhì 68182
Giải nhất 40445
Giải đặc biệt 597103
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 03 - 17 - 32 - 43 - 45 - 46 - 49 - 52 - 53 - 56 - 62[2] - 76 - 82 - 87 - 89 - 95

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 15-10-2017 - XSTG

Giải tám 08
Giải bảy 583
Giải sáu 7092 - 3053 - 7159
Giải năm 1084
Giải tư 48628 - 97526 - 08789 - 86362 - 06465 - 50428 - 83553
Giải ba 42206 - 17354
Giải nhì 19978
Giải nhất 94292
Giải đặc biệt 707506
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
06[2] - 08 - 26 - 28[2] - 53[2] - 54 - 59 - 62 - 65 - 78 - 83 - 84 - 89 - 92[2]

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 08-10-2017 - XSTG

Giải tám 38
Giải bảy 894
Giải sáu 1802 - 2029 - 9356
Giải năm 7272
Giải tư 60375 - 26301 - 91816 - 79359 - 46221 - 08648 - 60393
Giải ba 70222 - 56878
Giải nhì 77589
Giải nhất 68517
Giải đặc biệt 804234
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
01 - 02 - 16 - 17 - 21 - 22 - 29 - 34 - 38 - 48 - 56 - 59 - 72 - 75 - 78 - 89 - 93 - 94

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 01-10-2017 - XSTG

Giải tám 00
Giải bảy 388
Giải sáu 0185 - 6426 - 8137
Giải năm 2797
Giải tư 22952 - 81805 - 83282 - 34738 - 30616 - 51457 - 79554
Giải ba 78936 - 27706
Giải nhì 59170
Giải nhất 75244
Giải đặc biệt 571987
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 05 - 06 - 16 - 26 - 36 - 37 - 38 - 44 - 52 - 54 - 57 - 70 - 82 - 85 - 87 - 88 - 97