Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 18-02-2018 - XSTG

Giải tám 58
Giải bảy 730
Giải sáu 9063 - 8548 - 0004
Giải năm 3842
Giải tư 85795 - 04865 - 75739 - 27966 - 29805 - 57603 - 71980
Giải ba 09999 - 05019
Giải nhì 85429
Giải nhất 51958
Giải đặc biệt 981926
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
03 - 04 - 05 - 19 - 26 - 29 - 30 - 39 - 42 - 48 - 58[2] - 63 - 65 - 66 - 80 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 11-02-2018 - XSTG

Giải tám 23
Giải bảy 586
Giải sáu 4286 - 1872 - 7517
Giải năm 9636
Giải tư 80459 - 10200 - 68084 - 50940 - 93681 - 78842 - 63081
Giải ba 27128 - 67215
Giải nhì 52154
Giải nhất 69743
Giải đặc biệt 896352
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 15 - 17 - 23 - 28 - 36 - 40 - 42 - 43 - 52 - 54 - 59 - 72 - 81[2] - 84 - 86[2]

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 04-02-2018 - XSTG

Giải tám 45
Giải bảy 641
Giải sáu 1826 - 6575 - 6193
Giải năm 2828
Giải tư 97529 - 94263 - 51846 - 53206 - 60796 - 60426 - 64698
Giải ba 42389 - 23321
Giải nhì 06626
Giải nhất 04295
Giải đặc biệt 504867
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
06 - 21 - 26[3] - 28 - 29 - 41 - 45 - 46 - 63 - 67 - 75 - 89 - 93 - 95 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 28-01-2018 - XSTG

Giải tám 53
Giải bảy 150
Giải sáu 2379 - 9852 - 0792
Giải năm 4636
Giải tư 99517 - 87728 - 62268 - 42130 - 69878 - 43795 - 21265
Giải ba 04030 - 64028
Giải nhì 66199
Giải nhất 83612
Giải đặc biệt 270459
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
12 - 17 - 28[2] - 30[2] - 36 - 50 - 52 - 53 - 59 - 65 - 68 - 78 - 79 - 92 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 21-01-2018 - XSTG

Giải tám 84
Giải bảy 951
Giải sáu 2202 - 8585 - 5089
Giải năm 2122
Giải tư 73027 - 36945 - 39644 - 68104 - 58920 - 17362 - 40697
Giải ba 63424 - 32471
Giải nhì 15073
Giải nhất 43195
Giải đặc biệt 834480
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
02 - 04 - 20 - 22 - 24 - 27 - 44 - 45 - 51 - 62 - 71 - 73 - 80 - 84 - 85 - 89 - 95 - 97

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 14-01-2018 - XSTG

Giải tám 37
Giải bảy 916
Giải sáu 6950 - 8840 - 9464
Giải năm 9416
Giải tư 26747 - 01654 - 22420 - 12091 - 57945 - 40720 - 56431
Giải ba 10204 - 58921
Giải nhì 27122
Giải nhất 94718
Giải đặc biệt 394486
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
04 - 16[2] - 18 - 20[2] - 21 - 22 - 31 - 37 - 40 - 45 - 47 - 50 - 54 - 64 - 86 - 91

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 07-01-2018 - XSTG

Giải tám 31
Giải bảy 580
Giải sáu 1893 - 7698 - 5322
Giải năm 1037
Giải tư 34729 - 01023 - 97402 - 49573 - 11516 - 49487 - 29265
Giải ba 40281 - 12799
Giải nhì 84320
Giải nhất 25715
Giải đặc biệt 981951
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
02 - 15 - 16 - 20 - 22 - 23 - 29 - 31 - 37 - 51 - 65 - 73 - 80 - 81 - 87 - 93 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 31-12-2017 - XSTG

Giải tám 43
Giải bảy 737
Giải sáu 5973 - 9680 - 0072
Giải năm 9149
Giải tư 61815 - 27519 - 93739 - 92343 - 15594 - 94866 - 70780
Giải ba 98563 - 46648
Giải nhì 70492
Giải nhất 25927
Giải đặc biệt 890656
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
15 - 19 - 27 - 37 - 39 - 43[2] - 48 - 49 - 56 - 63 - 66 - 72 - 73 - 80[2] - 92 - 94