Ngày mở thưởng

XSTG xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 28-05-2017

Giải tám 07
Giải bảy 187
Giải sáu 0406 - 0783 - 3362
Giải năm 8672
Giải tư 50419 - 43516 - 84121 - 58798 - 03115 - 67912 - 51976
Giải ba 88316 - 83341
Giải nhì 39096
Giải nhất 03058
Giải đặc biệt 577110
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
06 - 07 - 10 - 12 - 15 - 16[2] - 19 - 21 - 41 - 58 - 62 - 72 - 76 - 83 - 87 - 96 - 98

XSTG xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 21-05-2017

Giải tám 93
Giải bảy 732
Giải sáu 9689 - 5617 - 7840
Giải năm 8117
Giải tư 18181 - 35782 - 66168 - 94733 - 11156 - 13428 - 87654
Giải ba 80011 - 05450
Giải nhì 35611
Giải nhất 85689
Giải đặc biệt 117434
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
11[2] - 17[2] - 28 - 32 - 33 - 34 - 40 - 50 - 54 - 56 - 68 - 81 - 82 - 89[2] - 93

XSTG xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 14-05-2017

Giải tám 38
Giải bảy 821
Giải sáu 1368 - 8476 - 5058
Giải năm 4451
Giải tư 88457 - 03550 - 05864 - 33310 - 57434 - 23150 - 83691
Giải ba 62795 - 23031
Giải nhì 96426
Giải nhất 99335
Giải đặc biệt 165045
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
10 - 21 - 26 - 31 - 34 - 35 - 38 - 45 - 50[2] - 51 - 57 - 58 - 64 - 68 - 76 - 91 - 95

XSTG xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 07-05-2017

Giải tám 30
Giải bảy 896
Giải sáu 7036 - 2865 - 0511
Giải năm 0406
Giải tư 90324 - 90836 - 89097 - 59310 - 70696 - 84330 - 20607
Giải ba 98514 - 61074
Giải nhì 63108
Giải nhất 39727
Giải đặc biệt 734945
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 14 - 24 - 27 - 30[2] - 36[2] - 45 - 65 - 74 - 96[2] - 97

XSTG xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 30-04-2017

Giải tám 95
Giải bảy 756
Giải sáu 3237 - 5621 - 6056
Giải năm 4739
Giải tư 53908 - 40630 - 74865 - 46241 - 88777 - 67116 - 45937
Giải ba 33969 - 71966
Giải nhì 96564
Giải nhất 45239
Giải đặc biệt 149090
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
08 - 16 - 21 - 30 - 37[2] - 39[2] - 41 - 56[2] - 64 - 65 - 66 - 69 - 77 - 90 - 95

XSTG xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 23-04-2017

Giải tám 27
Giải bảy 616
Giải sáu 8485 - 5494 - 3192
Giải năm 4387
Giải tư 34669 - 30395 - 49399 - 94197 - 93174 - 46134 - 63885
Giải ba 01567 - 20546
Giải nhì 18458
Giải nhất 16233
Giải đặc biệt 703432
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
16 - 27 - 32 - 33 - 34 - 46 - 58 - 67 - 69 - 74 - 85[2] - 87 - 92 - 94 - 95 - 97 - 99

XSTG xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 16-04-2017

Giải tám 10
Giải bảy 030
Giải sáu 8145 - 1663 - 9386
Giải năm 4788
Giải tư 55974 - 09117 - 67685 - 48622 - 92789 - 15654 - 05863
Giải ba 69619 - 17501
Giải nhì 58871
Giải nhất 19204
Giải đặc biệt 106599
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
01 - 04 - 10 - 17 - 19 - 22 - 30 - 45 - 54 - 63[2] - 71 - 74 - 85 - 86 - 88 - 89 - 99

XSTG xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 09-04-2017

Giải tám 88
Giải bảy 810
Giải sáu 8874 - 0980 - 8302
Giải năm 5503
Giải tư 03027 - 01597 - 93847 - 06520 - 92564 - 24668 - 19711
Giải ba 53931 - 03182
Giải nhì 50183
Giải nhất 30292
Giải đặc biệt 254901
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
01 - 02 - 03 - 10 - 11 - 20 - 27 - 31 - 47 - 64 - 68 - 74 - 80 - 82 - 83 - 88 - 92 - 97