Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 17-09-2017 - XSTG

Giải tám 81
Giải bảy 995
Giải sáu 1822 - 7619 - 4367
Giải năm 3901
Giải tư 58373 - 51495 - 26292 - 64332 - 40727 - 76128 - 62344
Giải ba 56897 - 28102
Giải nhì 37309
Giải nhất 80875
Giải đặc biệt 482457
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
01 - 02 - 09 - 19 - 22 - 27 - 28 - 32 - 44 - 57 - 67 - 73 - 75 - 81 - 92 - 95[2] - 97

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 10-09-2017 - XSTG

Giải tám 23
Giải bảy 951
Giải sáu 1747 - 2759 - 0206
Giải năm 0256
Giải tư 66582 - 79385 - 50961 - 35123 - 49842 - 00158 - 56572
Giải ba 73226 - 72308
Giải nhì 70616
Giải nhất 09947
Giải đặc biệt 352158
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
06 - 08 - 16 - 23[2] - 26 - 42 - 47[2] - 51 - 56 - 58[2] - 59 - 61 - 72 - 82 - 85

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 03-09-2017 - XSTG

Giải tám 57
Giải bảy 192
Giải sáu 3254 - 6244 - 8495
Giải năm 0266
Giải tư 74387 - 26575 - 22802 - 04940 - 10068 - 77525 - 13971
Giải ba 37483 - 42421
Giải nhì 15431
Giải nhất 67663
Giải đặc biệt 606883
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
02 - 21 - 25 - 31 - 40 - 44 - 54 - 57 - 63 - 66 - 68 - 71 - 75 - 83[2] - 87 - 92 - 95

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 27-08-2017 - XSTG

Giải tám 89
Giải bảy 426
Giải sáu 8477 - 4132 - 0487
Giải năm 2569
Giải tư 98980 - 00923 - 40798 - 26816 - 59821 - 37056 - 46507
Giải ba 30187 - 17082
Giải nhì 83595
Giải nhất 02530
Giải đặc biệt 799470
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
07 - 16 - 21 - 23 - 26 - 30 - 32 - 56 - 69 - 70 - 77 - 80 - 82 - 87[2] - 89 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 20-08-2017 - XSTG

Giải tám 77
Giải bảy 059
Giải sáu 6805 - 4742 - 5064
Giải năm 6611
Giải tư 20117 - 90004 - 86175 - 39458 - 94051 - 67353 - 63375
Giải ba 46051 - 77672
Giải nhì 86272
Giải nhất 36560
Giải đặc biệt 958545
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
04 - 05 - 11 - 17 - 42 - 45 - 51[2] - 53 - 58 - 59 - 60 - 64 - 72[2] - 75[2] - 77

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 13-08-2017 - XSTG

Giải tám 58
Giải bảy 030
Giải sáu 5470 - 0907 - 3623
Giải năm 7289
Giải tư 80113 - 90560 - 23003 - 99103 - 13820 - 92209 - 86385
Giải ba 26773 - 69103
Giải nhì 96813
Giải nhất 92096
Giải đặc biệt 841522
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
03[3] - 07 - 09 - 13[2] - 20 - 22 - 23 - 30 - 58 - 60 - 70 - 73 - 85 - 89 - 96

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 06-08-2017 - XSTG

Giải tám 12
Giải bảy 931
Giải sáu 5161 - 6296 - 8931
Giải năm 1860
Giải tư 00064 - 62764 - 33842 - 71855 - 88322 - 48875 - 49367
Giải ba 49948 - 78087
Giải nhì 98909
Giải nhất 17608
Giải đặc biệt 135444
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
08 - 09 - 12 - 22 - 31[2] - 42 - 44 - 48 - 55 - 60 - 61 - 64[2] - 67 - 75 - 87 - 96

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 30-07-2017 - XSTG

Giải tám 22
Giải bảy 813
Giải sáu 6148 - 7834 - 0179
Giải năm 2916
Giải tư 91452 - 93023 - 74492 - 27556 - 46933 - 69954 - 97841
Giải ba 72781 - 82848
Giải nhì 52122
Giải nhất 85375
Giải đặc biệt 618122
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
13 - 16 - 22[3] - 23 - 33 - 34 - 41 - 48[2] - 52 - 54 - 56 - 75 - 79 - 81 - 92