Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 16-07-2017 - XSTG

Giải tám 92
Giải bảy 267
Giải sáu 3070 - 5344 - 7088
Giải năm 3100
Giải tư 53626 - 12931 - 48909 - 58923 - 23091 - 00782 - 91674
Giải ba 15526 - 23588
Giải nhì 51785
Giải nhất 75315
Giải đặc biệt 549971
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 09 - 15 - 23 - 26[2] - 31 - 44 - 67 - 70 - 71 - 74 - 82 - 85 - 88[2] - 91 - 92

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 09-07-2017 - XSTG

Giải tám 71
Giải bảy 982
Giải sáu 3808 - 6219 - 6583
Giải năm 6740
Giải tư 03147 - 26338 - 47537 - 37963 - 28726 - 26925 - 37082
Giải ba 60200 - 91464
Giải nhì 74240
Giải nhất 16471
Giải đặc biệt 721981
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 08 - 19 - 25 - 26 - 37 - 38 - 40[2] - 47 - 63 - 64 - 71[2] - 81 - 82[2] - 83

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 02-07-2017 - XSTG

Giải tám 69
Giải bảy 565
Giải sáu 1373 - 3115 - 1701
Giải năm 7205
Giải tư 19514 - 96836 - 59434 - 41127 - 33106 - 24253 - 24183
Giải ba 76875 - 13876
Giải nhì 59187
Giải nhất 06241
Giải đặc biệt 251394
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
01 - 05 - 06 - 14 - 15 - 27 - 34 - 36 - 41 - 53 - 65 - 69 - 73 - 75 - 76 - 83 - 87 - 94

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 25-06-2017 - XSTG

Giải tám 83
Giải bảy 806
Giải sáu 6651 - 8543 - 0020
Giải năm 1780
Giải tư 88032 - 75088 - 64382 - 70295 - 26530 - 42646 - 61384
Giải ba 25741 - 14346
Giải nhì 34524
Giải nhất 00140
Giải đặc biệt 236559
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
06 - 20 - 24 - 30 - 32 - 40 - 41 - 43 - 46[2] - 51 - 59 - 80 - 82 - 83 - 84 - 88 - 95

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 18-06-2017 - XSTG

Giải tám 47
Giải bảy 616
Giải sáu 5337 - 2941 - 4873
Giải năm 2370
Giải tư 40878 - 39091 - 49395 - 16308 - 61807 - 92286 - 67534
Giải ba 32682 - 10782
Giải nhì 66536
Giải nhất 81736
Giải đặc biệt 196318
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
07 - 08 - 16 - 18 - 34 - 36[2] - 37 - 41 - 47 - 70 - 73 - 78 - 82[2] - 86 - 91 - 95

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 11-06-2017 - XSTG

Giải tám 75
Giải bảy 890
Giải sáu 1527 - 1517 - 3186
Giải năm 6783
Giải tư 11766 - 09472 - 75645 - 53172 - 89109 - 61723 - 26430
Giải ba 40342 - 08791
Giải nhì 34726
Giải nhất 95673
Giải đặc biệt 510631
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
09 - 17 - 23 - 26 - 27 - 30 - 31 - 42 - 45 - 66 - 72[2] - 73 - 75 - 83 - 86 - 90 - 91

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 04-06-2017 - XSTG

Giải tám 07
Giải bảy 358
Giải sáu 2600 - 6675 - 8686
Giải năm 2280
Giải tư 16321 - 63803 - 25841 - 28845 - 47994 - 11141 - 73785
Giải ba 91556 - 73273
Giải nhì 19249
Giải nhất 03253
Giải đặc biệt 480817
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 03 - 07 - 17 - 21 - 41[2] - 45 - 49 - 53 - 56 - 58 - 73 - 75 - 80 - 85 - 86 - 94

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 28-05-2017 - XSTG

Giải tám 07
Giải bảy 187
Giải sáu 0406 - 0783 - 3362
Giải năm 8672
Giải tư 50419 - 43516 - 84121 - 58798 - 03115 - 67912 - 51976
Giải ba 88316 - 83341
Giải nhì 39096
Giải nhất 03058
Giải đặc biệt 577110
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
06 - 07 - 10 - 12 - 15 - 16[2] - 19 - 21 - 41 - 58 - 62 - 72 - 76 - 83 - 87 - 96 - 98