Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 17-06-2018 - XSTG

Giải tám 45
Giải bảy 300
Giải sáu 7578 - 5736 - 4715
Giải năm 4872
Giải tư 96743 - 25688 - 84255 - 48124 - 87221 - 28548 - 07316
Giải ba 30432 - 62046
Giải nhì 91023
Giải nhất 43917
Giải đặc biệt 665869
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 15 - 16 - 17 - 21 - 23 - 24 - 32 - 36 - 43 - 45 - 46 - 48 - 55 - 69 - 72 - 78 - 88

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 10-06-2018 - XSTG

Giải tám 64
Giải bảy 185
Giải sáu 8196 - 7201 - 3397
Giải năm 2503
Giải tư 00891 - 43430 - 61736 - 06538 - 09011 - 32106 - 61293
Giải ba 35376 - 24081
Giải nhì 12038
Giải nhất 93153
Giải đặc biệt 587315
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
01 - 03 - 06 - 11 - 15 - 30 - 36 - 38[2] - 53 - 64 - 76 - 81 - 85 - 91 - 93 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 03-06-2018 - XSTG

Giải tám 07
Giải bảy 256
Giải sáu 2468 - 2383 - 3824
Giải năm 9080
Giải tư 83935 - 35909 - 80274 - 71281 - 65036 - 19809 - 61936
Giải ba 66571 - 63742
Giải nhì 55662
Giải nhất 05651
Giải đặc biệt 753447
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
07 - 09[2] - 24 - 35 - 36[2] - 42 - 47 - 51 - 56 - 62 - 68 - 71 - 74 - 80 - 81 - 83

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 27-05-2018 - XSTG

Giải tám 53
Giải bảy 997
Giải sáu 2357 - 4759 - 5377
Giải năm 1624
Giải tư 89160 - 68442 - 72256 - 14522 - 73416 - 52382 - 12042
Giải ba 97760 - 51079
Giải nhì 33967
Giải nhất 46245
Giải đặc biệt 799397
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
16 - 22 - 24 - 42[2] - 45 - 53 - 56 - 57 - 59 - 60[2] - 67 - 77 - 79 - 82 - 97[2]

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 20-05-2018 - XSTG

Giải tám 05
Giải bảy 058
Giải sáu 7060 - 8984 - 3634
Giải năm 6068
Giải tư 23283 - 63168 - 13983 - 12925 - 97812 - 10431 - 81082
Giải ba 88846 - 95940
Giải nhì 07232
Giải nhất 81944
Giải đặc biệt 104825
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
05 - 12 - 25[2] - 31 - 32 - 34 - 40 - 44 - 46 - 58 - 60 - 68[2] - 82 - 83[2] - 84

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 13-05-2018 - XSTG

Giải tám 19
Giải bảy 696
Giải sáu 5313 - 0922 - 1814
Giải năm 5018
Giải tư 32428 - 56233 - 29224 - 70849 - 20669 - 17458 - 89764
Giải ba 07611 - 16460
Giải nhì 71609
Giải nhất 34096
Giải đặc biệt 372540
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
09 - 11 - 13 - 14 - 18 - 19 - 22 - 24 - 28 - 33 - 40 - 49 - 58 - 60 - 64 - 69 - 96[2]

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 06-05-2018 - XSTG

Giải tám 37
Giải bảy 386
Giải sáu 9605 - 6995 - 2270
Giải năm 1684
Giải tư 54380 - 82874 - 67586 - 63497 - 32057 - 13779 - 46003
Giải ba 24278 - 74885
Giải nhì 25270
Giải nhất 51333
Giải đặc biệt 192854
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
03 - 05 - 33 - 37 - 54 - 57 - 70[2] - 74 - 78 - 79 - 80 - 84 - 85 - 86[2] - 95 - 97

Kết quả Xổ số Tiền Giang: Chủ nhật ngày 29-04-2018 - XSTG

Giải tám 09
Giải bảy 213
Giải sáu 6644 - 8827 - 2717
Giải năm 9608
Giải tư 51032 - 13669 - 38305 - 66125 - 94628 - 61413 - 03788
Giải ba 82050 - 48790
Giải nhì 80377
Giải nhất 40973
Giải đặc biệt 733578
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
05 - 08 - 09 - 13[2] - 17 - 25 - 27 - 28 - 32 - 44 - 50 - 69 - 73 - 77 - 78 - 88 - 90