Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 17-06-2024 - XSHCM

Giải tám 00
Giải bảy 307
Giải sáu 7552 9404 9356
Giải năm 6872
Giải tư 14165 24372 23819 64365 68248 96832 07768
Giải ba 34387 58556
Giải nhì 92356
Giải nhất 67157
Giải đặc biệt 327882
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 04 - 07 - 19 - 32 - 48 - 52 - 56[3] - 57 - 65[2] - 68 - 72[2] - 82 - 87

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 15-06-2024 - XSHCM

Giải tám 61
Giải bảy 212
Giải sáu 6612 7109 9046
Giải năm 3636
Giải tư 20335 80216 76116 78374 57299 70896 85051
Giải ba 73686 49663
Giải nhì 06178
Giải nhất 25900
Giải đặc biệt 993308
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 08 - 09 - 12[2] - 16[2] - 35 - 36 - 46 - 51 - 61 - 63 - 74 - 78 - 86 - 96 - 99

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 10-06-2024 - XSHCM

Giải tám 96
Giải bảy 045
Giải sáu 2574 6006 4625
Giải năm 8661
Giải tư 80726 24511 62680 78957 40550 85396 11062
Giải ba 14418 64804
Giải nhì 03305
Giải nhất 27235
Giải đặc biệt 506737
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
04 - 05 - 06 - 11 - 18 - 25 - 26 - 35 - 37 - 45 - 50 - 57 - 61 - 62 - 74 - 80 - 96[2]

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 08-06-2024 - XSHCM

Giải tám 33
Giải bảy 732
Giải sáu 9232 7652 4501
Giải năm 5342
Giải tư 69711 97466 05379 18298 10103 96823 55731
Giải ba 46801 73473
Giải nhì 37156
Giải nhất 17601
Giải đặc biệt 409833
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01[3] - 03 - 11 - 23 - 31 - 32[2] - 33[2] - 42 - 52 - 56 - 66 - 73 - 79 - 98

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 03-06-2024 - XSHCM

Giải tám 18
Giải bảy 383
Giải sáu 8799 9860 6908
Giải năm 4714
Giải tư 50143 38217 16269 14299 89250 57692 94795
Giải ba 56447 92889
Giải nhì 95350
Giải nhất 98269
Giải đặc biệt 247480
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
08 - 14 - 17 - 18 - 43 - 47 - 50[2] - 60 - 69[2] - 80 - 83 - 89 - 92 - 95 - 99[2]

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 01-06-2024 - XSHCM

Giải tám 10
Giải bảy 366
Giải sáu 6844 5855 6197
Giải năm 4376
Giải tư 55409 70611 50702 20036 62480 57110 63433
Giải ba 34095 96878
Giải nhì 23403
Giải nhất 71112
Giải đặc biệt 333958
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 03 - 09 - 10[2] - 11 - 12 - 33 - 36 - 44 - 55 - 58 - 66 - 76 - 78 - 80 - 95 - 97

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 27-05-2024 - XSHCM

Giải tám 27
Giải bảy 711
Giải sáu 3477 1426 4465
Giải năm 4571
Giải tư 63287 38594 91657 35083 10533 41451 56399
Giải ba 34246 22339
Giải nhì 55513
Giải nhất 14593
Giải đặc biệt 765258
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
11 - 13 - 26 - 27 - 33 - 39 - 46 - 51 - 57 - 58 - 65 - 71 - 77 - 83 - 87 - 93 - 94 - 99

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 25-05-2024 - XSHCM

Giải tám 56
Giải bảy 346
Giải sáu 0453 2799 3508
Giải năm 1332
Giải tư 23678 45681 06355 80042 69522 74957 33392
Giải ba 53620 33972
Giải nhì 44220
Giải nhất 18331
Giải đặc biệt 056236
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
08 - 20[2] - 22 - 31 - 32 - 36 - 42 - 46 - 53 - 55 - 56 - 57 - 72 - 78 - 81 - 92 - 99

Xổ số TP.HCM

Xổ số TP.HCM mở thưởng vào các ngày thứ 2,7 hàng tuần

Cờ thế