Ngày mở thưởng

XSHCM xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 27-03-2017

Giải tám 00
Giải bảy 096
Giải sáu 5083 - 9611 - 5407
Giải năm 3715
Giải tư 24424 - 11947 - 86868 - 99207 - 80850 - 44797 - 26767
Giải ba 36882 - 38274
Giải nhì 45257
Giải nhất 49244
Giải đặc biệt 832077
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 07[2] - 11 - 15 - 24 - 44 - 47 - 50 - 57 - 67 - 68 - 74 - 77 - 82 - 83 - 96 - 97

XSHCM xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 25-03-2017

Giải tám 42
Giải bảy 855
Giải sáu 2404 - 8022 - 6395
Giải năm 5521
Giải tư 94217 - 97953 - 31008 - 29147 - 72181 - 83100 - 93723
Giải ba 70545 - 44331
Giải nhì 35552
Giải nhất 60020
Giải đặc biệt 680230
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 04 - 08 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 30 - 31 - 42 - 45 - 47 - 52 - 53 - 55 - 81 - 95

XSHCM xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 20-03-2017

Giải tám 05
Giải bảy 924
Giải sáu 6089 - 2271 - 8790
Giải năm 8600
Giải tư 68752 - 97409 - 27997 - 76436 - 86320 - 68620 - 97242
Giải ba 44201 - 67184
Giải nhì 47518
Giải nhất 75753
Giải đặc biệt 961344
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 01 - 05 - 09 - 18 - 20[2] - 24 - 36 - 42 - 44 - 52 - 53 - 71 - 84 - 89 - 90 - 97

XSHCM xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 18-03-2017

Giải tám 73
Giải bảy 727
Giải sáu 5085 - 9846 - 7476
Giải năm 5569
Giải tư 52529 - 37533 - 51007 - 34521 - 05531 - 42127 - 55717
Giải ba 91588 - 48735
Giải nhì 87358
Giải nhất 92538
Giải đặc biệt 269643
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
07 - 17 - 21 - 27[2] - 29 - 31 - 33 - 35 - 38 - 43 - 46 - 58 - 69 - 73 - 76 - 85 - 88

XSHCM xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 13-03-2017

Giải tám 88
Giải bảy 245
Giải sáu 4510 - 9074 - 1729
Giải năm 3964
Giải tư 38967 - 82748 - 99200 - 29877 - 38913 - 50803 - 42579
Giải ba 13809 - 31055
Giải nhì 00506
Giải nhất 52308
Giải đặc biệt 603700
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00[2] - 03 - 06 - 08 - 09 - 10 - 13 - 29 - 45 - 48 - 55 - 64 - 67 - 74 - 77 - 79 - 88

XSHCM xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 11-03-2017

Giải tám 35
Giải bảy 973
Giải sáu 0042 - 5833 - 3569
Giải năm 1410
Giải tư 82731 - 17242 - 23967 - 81017 - 22955 - 66595 - 05533
Giải ba 74891 - 42249
Giải nhì 21471
Giải nhất 92778
Giải đặc biệt 973435
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
10 - 17 - 31 - 33[2] - 35[2] - 42[2] - 49 - 55 - 67 - 69 - 71 - 73 - 78 - 91 - 95

XSHCM xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 06-03-2017

Giải tám 83
Giải bảy 776
Giải sáu 7138 - 8079 - 5482
Giải năm 5093
Giải tư 07354 - 16423 - 66186 - 16596 - 77577 - 83772 - 63947
Giải ba 14226 - 08547
Giải nhì 18645
Giải nhất 16111
Giải đặc biệt 245495
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
11 - 23 - 26 - 38 - 45 - 47[2] - 54 - 72 - 76 - 77 - 79 - 82 - 83 - 86 - 93 - 95 - 96

XSHCM xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 04-03-2017

Giải tám 41
Giải bảy 216
Giải sáu 3326 - 9723 - 3514
Giải năm 6058
Giải tư 10764 - 47524 - 61364 - 68837 - 76258 - 84725 - 07771
Giải ba 59241 - 76077
Giải nhì 13008
Giải nhất 74340
Giải đặc biệt 992046
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
08 - 14 - 16 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 40 - 41[2] - 46 - 58[2] - 64[2] - 71 - 77