Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 03-08-2020 - XSHCM

Giải tám 05
Giải bảy 641
Giải sáu 8255 3975 2818
Giải năm 8020
Giải tư 88999 02291 49582 73185 79485 64155 62375
Giải ba 04619 75254
Giải nhì 20486
Giải nhất 12640
Giải đặc biệt 171897
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 18 - 19 - 20 - 40 - 41 - 54 - 55[2] - 75[2] - 82 - 85[2] - 86 - 91 - 97 - 99

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 01-08-2020 - XSHCM

Giải tám 97
Giải bảy 678
Giải sáu 8344 5130 7014
Giải năm 3294
Giải tư 04965 38221 48183 23290 16817 46500 76660
Giải ba 09605 34135
Giải nhì 24099
Giải nhất 38786
Giải đặc biệt 126157
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 05 - 14 - 17 - 21 - 30 - 35 - 44 - 57 - 60 - 65 - 78 - 83 - 86 - 90 - 94 - 97 - 99

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 27-07-2020 - XSHCM

Giải tám 24
Giải bảy 770
Giải sáu 0953 6075 6179
Giải năm 4265
Giải tư 25524 73216 82623 33254 25532 71008 79609
Giải ba 86271 55635
Giải nhì 53873
Giải nhất 58895
Giải đặc biệt 470661
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
08 - 09 - 16 - 23 - 24[2] - 32 - 35 - 53 - 54 - 61 - 65 - 70 - 71 - 73 - 75 - 79 - 95

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 25-07-2020 - XSHCM

Giải tám 47
Giải bảy 276
Giải sáu 7829 7335 9656
Giải năm 2318
Giải tư 46774 05233 74816 52280 41612 96517 96936
Giải ba 51290 26187
Giải nhì 26428
Giải nhất 44812
Giải đặc biệt 971528
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
12[2] - 16 - 17 - 18 - 28[2] - 29 - 33 - 35 - 36 - 47 - 56 - 74 - 76 - 80 - 87 - 90

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 20-07-2020 - XSHCM

Giải tám 69
Giải bảy 179
Giải sáu 6832 0113 1503
Giải năm 3336
Giải tư 53888 92582 44033 40130 80214 73487 72369
Giải ba 99571 83211
Giải nhì 09474
Giải nhất 19966
Giải đặc biệt 998773
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 11 - 13 - 14 - 30 - 32 - 33 - 36 - 66 - 69[2] - 71 - 73 - 74 - 79 - 82 - 87 - 88

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 18-07-2020 - XSHCM

Giải tám 42
Giải bảy 329
Giải sáu 3987 3225 2572
Giải năm 9083
Giải tư 47291 49777 95096 18189 63633 20104 70024
Giải ba 14278 40452
Giải nhì 02883
Giải nhất 86420
Giải đặc biệt 250350
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
04 - 20 - 24 - 25 - 29 - 33 - 42 - 50 - 52 - 72 - 77 - 78 - 83[2] - 87 - 89 - 91 - 96

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 13-07-2020 - XSHCM

Giải tám 75
Giải bảy 145
Giải sáu 6853 5252 3262
Giải năm 6217
Giải tư 88962 34961 41788 59716 46725 24271 19003
Giải ba 32091 16939
Giải nhì 68457
Giải nhất 50552
Giải đặc biệt 080644
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 16 - 17 - 25 - 39 - 44 - 45 - 52[2] - 53 - 57 - 61 - 62[2] - 71 - 75 - 88 - 91

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 11-07-2020 - XSHCM

Giải tám 13
Giải bảy 292
Giải sáu 7902 1463 0978
Giải năm 1519
Giải tư 48693 94107 65554 31566 81928 51655 12731
Giải ba 37883 74138
Giải nhì 38321
Giải nhất 78184
Giải đặc biệt 347375
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 07 - 13 - 19 - 21 - 28 - 31 - 38 - 54 - 55 - 63 - 66 - 75 - 78 - 83 - 84 - 92 - 93

Xổ số TP.HCM

Xổ số TP.HCM mở thưởng vào các ngày thứ 2,7 hàng tuần

Cờ thế