Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 20-08-2018 - XSHCM

Giải tám 37
Giải bảy 891
Giải sáu 0464 - 7725 - 2520
Giải năm 8127
Giải tư 21891 - 41168 - 52237 - 73704 - 46641 - 56508 - 87620
Giải ba 24328 - 47366
Giải nhì 09166
Giải nhất 02262
Giải đặc biệt 077010
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
04 - 08 - 10 - 20[2] - 25 - 27 - 28 - 37[2] - 41 - 62 - 64 - 66[2] - 68 - 91[2]

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 18-08-2018 - XSHCM

Giải tám 90
Giải bảy 647
Giải sáu 0483 - 5888 - 4162
Giải năm 7981
Giải tư 77635 - 08837 - 45871 - 70829 - 00982 - 78315 - 58652
Giải ba 79231 - 66628
Giải nhì 54166
Giải nhất 57438
Giải đặc biệt 179744
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
15 - 28 - 29 - 31 - 35 - 37 - 38 - 44 - 47 - 52 - 62 - 66 - 71 - 81 - 82 - 83 - 88 - 90

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 13-08-2018 - XSHCM

Giải tám 52
Giải bảy 703
Giải sáu 1053 - 8385 - 8394
Giải năm 9636
Giải tư 31805 - 07248 - 09330 - 31810 - 17625 - 87604 - 00636
Giải ba 67668 - 37079
Giải nhì 44094
Giải nhất 64334
Giải đặc biệt 530867
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 04 - 05 - 10 - 25 - 30 - 34 - 36[2] - 48 - 52 - 53 - 67 - 68 - 79 - 85 - 94[2]

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 11-08-2018 - XSHCM

Giải tám 34
Giải bảy 741
Giải sáu 6600 - 7018 - 6461
Giải năm 2550
Giải tư 85716 - 42572 - 81345 - 68896 - 90568 - 79573 - 36209
Giải ba 29603 - 79273
Giải nhì 98717
Giải nhất 06689
Giải đặc biệt 434220
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 03 - 09 - 16 - 17 - 18 - 20 - 34 - 41 - 45 - 50 - 61 - 68 - 72 - 73[2] - 89 - 96

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 06-08-2018 - XSHCM

Giải tám 90
Giải bảy 641
Giải sáu 6417 - 1892 - 0482
Giải năm 9362
Giải tư 61886 - 46696 - 22855 - 23147 - 66499 - 05117 - 03827
Giải ba 26506 - 03162
Giải nhì 90365
Giải nhất 34872
Giải đặc biệt 836164
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
06 - 17[2] - 27 - 41 - 47 - 55 - 62[2] - 64 - 65 - 72 - 82 - 86 - 90 - 92 - 96 - 99

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 04-08-2018 - XSHCM

Giải tám 37
Giải bảy 385
Giải sáu 8829 - 1857 - 5964
Giải năm 1957
Giải tư 55826 - 85453 - 74616 - 04866 - 21608 - 96047 - 58041
Giải ba 41411 - 64108
Giải nhì 11930
Giải nhất 69466
Giải đặc biệt 115395
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
08[2] - 11 - 16 - 26 - 29 - 30 - 37 - 41 - 47 - 53 - 57[2] - 64 - 66[2] - 85 - 95

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 30-07-2018 - XSHCM

Giải tám 41
Giải bảy 451
Giải sáu 4965 - 6770 - 3456
Giải năm 9075
Giải tư 95452 - 79877 - 00707 - 53852 - 33179 - 69169 - 90255
Giải ba 27749 - 75085
Giải nhì 80745
Giải nhất 80935
Giải đặc biệt 060340
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
07 - 35 - 40 - 41 - 45 - 49 - 51 - 52[2] - 55 - 56 - 65 - 69 - 70 - 75 - 77 - 79 - 85

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 28-07-2018 - XSHCM

Giải tám 22
Giải bảy 953
Giải sáu 0289 - 0105 - 5316
Giải năm 0902
Giải tư 46064 - 92732 - 51752 - 85290 - 32074 - 94210 - 43858
Giải ba 05931 - 75075
Giải nhì 14724
Giải nhất 96943
Giải đặc biệt 533258
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 05 - 10 - 16 - 22 - 24 - 31 - 32 - 43 - 52 - 53 - 58[2] - 64 - 74 - 75 - 89 - 90