Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 08-12-2018 - XSHCM

Giải tám 86
Giải bảy 600
Giải sáu 6002 - 0661 - 6743
Giải năm 3645
Giải tư 86000 - 64613 - 94321 - 42402 - 22400 - 36509 - 49781
Giải ba 01437 - 49859
Giải nhì 94773
Giải nhất 89746
Giải đặc biệt 479881
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00[3] - 02[2] - 09 - 13 - 21 - 37 - 43 - 45 - 46 - 59 - 61 - 73 - 81[2] - 86
Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 03-12-2018 - XSHCM

Giải tám 38
Giải bảy 948
Giải sáu 4674 - 8699 - 3236
Giải năm 7082
Giải tư 74258 - 89601 - 46550 - 02661 - 93438 - 97670 - 62438
Giải ba 97258 - 27654
Giải nhì 76952
Giải nhất 32112
Giải đặc biệt 182450
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 12 - 36 - 38[3] - 48 - 50[2] - 52 - 54 - 58[2] - 61 - 70 - 74 - 82 - 99
Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 01-12-2018 - XSHCM

Giải tám 12
Giải bảy 286
Giải sáu 6316 - 8952 - 7644
Giải năm 1548
Giải tư 28589 - 39182 - 83595 - 72589 - 17895 - 30858 - 63839
Giải ba 75306 - 14703
Giải nhì 71524
Giải nhất 55149
Giải đặc biệt 407929
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 06 - 12 - 16 - 24 - 29 - 39 - 44 - 48 - 49 - 52 - 58 - 82 - 86 - 89[2] - 95[2]
Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 26-11-2018 - XSHCM

Giải tám 03
Giải bảy 272
Giải sáu 0080 - 0658 - 2993
Giải năm 3232
Giải tư 68581 - 67089 - 82371 - 78251 - 66302 - 33465 - 12902
Giải ba 98233 - 49327
Giải nhì 08142
Giải nhất 50734
Giải đặc biệt 499324
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02[2] - 03 - 24 - 27 - 32 - 33 - 34 - 42 - 51 - 58 - 65 - 71 - 72 - 80 - 81 - 89 - 93
Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 24-11-2018 - XSHCM

Giải tám 86
Giải bảy 892
Giải sáu 1539 - 5375 - 7178
Giải năm 5104
Giải tư 72457 - 76604 - 48117 - 71608 - 15922 - 53496 - 90312
Giải ba 06914 - 30308
Giải nhì 21359
Giải nhất 18437
Giải đặc biệt 618954
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
04[2] - 08[2] - 12 - 14 - 17 - 22 - 37 - 39 - 54 - 57 - 59 - 75 - 78 - 86 - 92 - 96
Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 19-11-2018 - XSHCM

Giải tám 46
Giải bảy 104
Giải sáu 5413 - 2098 - 9499
Giải năm 1942
Giải tư 66398 - 56338 - 98841 - 42607 - 18215 - 43365 - 93673
Giải ba 04855 - 14496
Giải nhì 63551
Giải nhất 55122
Giải đặc biệt 977803
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 04 - 07 - 13 - 15 - 22 - 38 - 41 - 42 - 46 - 51 - 55 - 65 - 73 - 96 - 98[2] - 99
Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 17-11-2018 - XSHCM

Giải tám 37
Giải bảy 315
Giải sáu 6013 - 5058 - 4481
Giải năm 4035
Giải tư 34703 - 83463 - 26076 - 56405 - 29858 - 59269 - 63193
Giải ba 01153 - 86122
Giải nhì 95170
Giải nhất 95932
Giải đặc biệt 284513
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 05 - 13[2] - 15 - 22 - 32 - 35 - 37 - 53 - 58[2] - 63 - 69 - 70 - 76 - 81 - 93
Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 12-11-2018 - XSHCM

Giải tám 39
Giải bảy 643
Giải sáu 3646 - 5529 - 9653
Giải năm 4203
Giải tư 63618 - 47773 - 42214 - 69754 - 68774 - 63812 - 58544
Giải ba 02213 - 42598
Giải nhì 41245
Giải nhất 60120
Giải đặc biệt 567054
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 12 - 13 - 14 - 18 - 20 - 29 - 39 - 43 - 44 - 45 - 46 - 53 - 54[2] - 73 - 74 - 98
Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien, Xo so kien,

Xổ số TP.HCM

Xổ số TP.HCM mở thưởng vào các ngày thứ 2,7 hàng tuần