Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 26-10-2020 - XSHCM

Giải tám 41
Giải bảy 470
Giải sáu 8808 7437 5493
Giải năm 0476
Giải tư 98224 20817 47940 51524 39764 47986 61081
Giải ba 90876 51547
Giải nhì 31816
Giải nhất 72395
Giải đặc biệt 867014
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
08 - 14 - 16 - 17 - 24[2] - 37 - 40 - 41 - 47 - 64 - 70 - 76[2] - 81 - 86 - 93 - 95

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 24-10-2020 - XSHCM

Giải tám 09
Giải bảy 818
Giải sáu 8639 1876 3621
Giải năm 1129
Giải tư 58546 50762 72367 57308 85847 96745 90151
Giải ba 56550 22465
Giải nhì 97167
Giải nhất 57922
Giải đặc biệt 230173
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
08 - 09 - 18 - 21 - 22 - 29 - 39 - 45 - 46 - 47 - 50 - 51 - 62 - 65 - 67[2] - 73 - 76

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 19-10-2020 - XSHCM

Giải tám 40
Giải bảy 958
Giải sáu 1149 7399 7035
Giải năm 5254
Giải tư 93536 38071 94902 85927 86451 68138 64036
Giải ba 79332 64319
Giải nhì 03161
Giải nhất 76013
Giải đặc biệt 567363
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 13 - 19 - 27 - 32 - 35 - 36[2] - 38 - 40 - 49 - 51 - 54 - 58 - 61 - 63 - 71 - 99

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 17-10-2020 - XSHCM

Giải tám 62
Giải bảy 477
Giải sáu 5887 9262 0934
Giải năm 9081
Giải tư 37486 53798 45266 27235 18764 41176 01351
Giải ba 41030 43986
Giải nhì 04869
Giải nhất 23153
Giải đặc biệt 541854
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
30 - 34 - 35 - 51 - 53 - 54 - 62[2] - 64 - 66 - 69 - 76 - 77 - 81 - 86[2] - 87 - 98

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 12-10-2020 - XSHCM

Giải tám 40
Giải bảy 424
Giải sáu 5479 9344 2412
Giải năm 5006
Giải tư 09305 17544 16275 98372 93647 18852 36900
Giải ba 94425 43480
Giải nhì 12467
Giải nhất 64611
Giải đặc biệt 173022
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 05 - 06 - 11 - 12 - 22 - 24 - 25 - 40 - 44[2] - 47 - 52 - 67 - 72 - 75 - 79 - 80

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 10-10-2020 - XSHCM

Giải tám 29
Giải bảy 465
Giải sáu 8502 8302 9068
Giải năm 1429
Giải tư 32447 28842 42684 78201 95725 03410 59605
Giải ba 91729 66560
Giải nhì 60324
Giải nhất 68196
Giải đặc biệt 971775
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 02[2] - 05 - 10 - 24 - 25 - 29[3] - 42 - 47 - 60 - 65 - 68 - 75 - 84 - 96

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 05-10-2020 - XSHCM

Giải tám 34
Giải bảy 485
Giải sáu 1868 6410 5257
Giải năm 0487
Giải tư 05584 27745 57248 18101 45338 77710 11176
Giải ba 90633 81737
Giải nhì 27339
Giải nhất 61784
Giải đặc biệt 614347
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 10[2] - 33 - 34 - 37 - 38 - 39 - 45 - 47 - 48 - 57 - 68 - 76 - 84[2] - 85 - 87

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 03-10-2020 - XSHCM

Giải tám 71
Giải bảy 131
Giải sáu 7804 1428 0094
Giải năm 2518
Giải tư 06858 64255 31492 53949 42316 24958 99618
Giải ba 45099 19394
Giải nhì 07332
Giải nhất 83889
Giải đặc biệt 476066
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
04 - 16 - 18[2] - 28 - 31 - 32 - 49 - 55 - 58[2] - 66 - 71 - 89 - 92 - 94[2] - 99

Xổ số TP.HCM

Xổ số TP.HCM mở thưởng vào các ngày thứ 2,7 hàng tuần

Cờ thế