Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 20-11-2017 - XSHCM

Giải tám 93
Giải bảy 585
Giải sáu 9466 - 3764 - 6674
Giải năm 3426
Giải tư 18079 - 76135 - 40643 - 82450 - 59658 - 11589 - 06150
Giải ba 31690 - 22363
Giải nhì 06903
Giải nhất 67578
Giải đặc biệt 862409
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 09 - 26 - 35 - 43 - 50[2] - 58 - 63 - 64 - 66 - 74 - 78 - 79 - 85 - 89 - 90 - 93

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 18-11-2017 - XSHCM

Giải tám 93
Giải bảy 757
Giải sáu 7642 - 9604 - 1678
Giải năm 3033
Giải tư 06563 - 09805 - 68271 - 23722 - 10807 - 51453 - 73025
Giải ba 17334 - 89952
Giải nhì 66134
Giải nhất 36537
Giải đặc biệt 015571
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
04 - 05 - 07 - 22 - 25 - 33 - 34[2] - 37 - 42 - 52 - 53 - 57 - 63 - 71[2] - 78 - 93

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 13-11-2017 - XSHCM

Giải tám 05
Giải bảy 137
Giải sáu 9704 - 4325 - 8939
Giải năm 9503
Giải tư 42403 - 55226 - 56017 - 97500 - 93581 - 57187 - 30717
Giải ba 67001 - 96971
Giải nhì 22112
Giải nhất 37358
Giải đặc biệt 573879
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 01 - 03[2] - 04 - 05 - 12 - 17[2] - 25 - 26 - 37 - 39 - 58 - 71 - 79 - 81 - 87

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 11-11-2017 - XSHCM

Giải tám 23
Giải bảy 950
Giải sáu 4161 - 3018 - 6156
Giải năm 1532
Giải tư 99155 - 25823 - 62403 - 70213 - 39288 - 72200 - 96693
Giải ba 29939 - 50052
Giải nhì 05333
Giải nhất 31159
Giải đặc biệt 987028
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 03 - 13 - 18 - 23[2] - 28 - 32 - 33 - 39 - 50 - 52 - 55 - 56 - 59 - 61 - 88 - 93

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 06-11-2017 - XSHCM

Giải tám 40
Giải bảy 454
Giải sáu 7711 - 0869 - 9020
Giải năm 7633
Giải tư 02456 - 16740 - 98531 - 98992 - 12063 - 70678 - 65418
Giải ba 20964 - 78072
Giải nhì 66966
Giải nhất 66558
Giải đặc biệt 544323
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
11 - 18 - 20 - 23 - 31 - 33 - 40[2] - 54 - 56 - 58 - 63 - 64 - 66 - 69 - 72 - 78 - 92

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 04-11-2017 - XSHCM

Giải tám 33
Giải bảy 507
Giải sáu 5153 - 7554 - 2476
Giải năm 3022
Giải tư 25397 - 85736 - 95915 - 40335 - 66152 - 90191 - 45430
Giải ba 76083 - 10853
Giải nhì 27098
Giải nhất 23782
Giải đặc biệt 716606
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
06 - 07 - 15 - 22 - 30 - 33 - 35 - 36 - 52 - 53[2] - 54 - 76 - 82 - 83 - 91 - 97 - 98

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 30-10-2017 - XSHCM

Giải tám 21
Giải bảy 034
Giải sáu 0559 - 3776 - 2974
Giải năm 9906
Giải tư 33811 - 68688 - 76074 - 62104 - 49425 - 24543 - 13916
Giải ba 00428 - 39371
Giải nhì 43361
Giải nhất 94720
Giải đặc biệt 064305
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
04 - 05 - 06 - 11 - 16 - 20 - 21 - 25 - 28 - 34 - 43 - 59 - 61 - 71 - 74[2] - 76 - 88

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 28-10-2017 - XSHCM

Giải tám 99
Giải bảy 476
Giải sáu 9444 - 1776 - 7685
Giải năm 8215
Giải tư 36253 - 95671 - 00545 - 42691 - 97861 - 82561 - 92797
Giải ba 11308 - 85459
Giải nhì 35079
Giải nhất 57145
Giải đặc biệt 226898
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
08 - 15 - 44 - 45[2] - 53 - 59 - 61[2] - 71 - 76[2] - 79 - 85 - 91 - 97 - 98 - 99