Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 18-06-2018 - XSHCM

Giải tám 22
Giải bảy 037
Giải sáu 6937 - 8673 - 8229
Giải năm 5806
Giải tư 45451 - 30421 - 46035 - 42070 - 99425 - 21384 - 86408
Giải ba 07337 - 13844
Giải nhì 19903
Giải nhất 46276
Giải đặc biệt 091893
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 06 - 08 - 21 - 22 - 25 - 29 - 35 - 37[3] - 44 - 51 - 70 - 73 - 76 - 84 - 93

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 16-06-2018 - XSHCM

Giải tám 45
Giải bảy 065
Giải sáu 7885 - 4775 - 8155
Giải năm 2551
Giải tư 34251 - 98011 - 29598 - 69447 - 92649 - 43257 - 34770
Giải ba 25102 - 50976
Giải nhì 74584
Giải nhất 10726
Giải đặc biệt 098140
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 11 - 26 - 40 - 45 - 47 - 49 - 51[2] - 55 - 57 - 65 - 70 - 75 - 76 - 84 - 85 - 98

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 11-06-2018 - XSHCM

Giải tám 79
Giải bảy 831
Giải sáu 5522 - 2690 - 8907
Giải năm 9824
Giải tư 44647 - 02377 - 70854 - 31565 - 94872 - 97949 - 20460
Giải ba 41057 - 75925
Giải nhì 19975
Giải nhất 59181
Giải đặc biệt 202575
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
07 - 22 - 24 - 25 - 31 - 47 - 49 - 54 - 57 - 60 - 65 - 72 - 75[2] - 77 - 79 - 81 - 90

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 09-06-2018 - XSHCM

Giải tám 71
Giải bảy 564
Giải sáu 5517 - 6941 - 8963
Giải năm 7739
Giải tư 74299 - 27626 - 19279 - 83502 - 43731 - 71542 - 84970
Giải ba 47059 - 84779
Giải nhì 80602
Giải nhất 68243
Giải đặc biệt 056533
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02[2] - 17 - 26 - 31 - 33 - 39 - 41 - 42 - 43 - 59 - 63 - 64 - 70 - 71 - 79[2] - 99

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 04-06-2018 - XSHCM

Giải tám 30
Giải bảy 452
Giải sáu 8960 - 1517 - 0511
Giải năm 3772
Giải tư 63130 - 75722 - 15543 - 32979 - 56230 - 25679 - 80464
Giải ba 31743 - 67775
Giải nhì 28340
Giải nhất 92728
Giải đặc biệt 143719
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
11 - 17 - 19 - 22 - 28 - 30[3] - 40 - 43[2] - 52 - 60 - 64 - 72 - 75 - 79[2]

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 02-06-2018 - XSHCM

Giải tám 71
Giải bảy 342
Giải sáu 3937 - 4101 - 4007
Giải năm 9436
Giải tư 23566 - 57701 - 31817 - 94995 - 84185 - 89717 - 64676
Giải ba 91151 - 23268
Giải nhì 25024
Giải nhất 65871
Giải đặc biệt 501091
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01[2] - 07 - 17[2] - 24 - 36 - 37 - 42 - 51 - 66 - 68 - 71[2] - 76 - 85 - 91 - 95

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 28-05-2018 - XSHCM

Giải tám 50
Giải bảy 905
Giải sáu 4999 - 9326 - 9817
Giải năm 1979
Giải tư 55149 - 71630 - 97176 - 83557 - 67089 - 25762 - 94356
Giải ba 90810 - 19303
Giải nhì 17533
Giải nhất 79448
Giải đặc biệt 502731
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 05 - 10 - 17 - 26 - 30 - 31 - 33 - 48 - 49 - 50 - 56 - 57 - 62 - 76 - 79 - 89 - 99

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 26-05-2018 - XSHCM

Giải tám 54
Giải bảy 951
Giải sáu 4015 - 5744 - 1451
Giải năm 6098
Giải tư 51848 - 20493 - 59247 - 76987 - 96192 - 83293 - 94301
Giải ba 21853 - 47038
Giải nhì 24064
Giải nhất 66049
Giải đặc biệt 122345
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 15 - 38 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 - 51[2] - 53 - 54 - 64 - 87 - 92 - 93[2] - 98