Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 23-04-2018 - XSHCM

Giải tám 69
Giải bảy 954
Giải sáu 8267 - 1234 - 8827
Giải năm 4172
Giải tư 74902 - 44218 - 02895 - 80558 - 31378 - 80607 - 83433
Giải ba 89025 - 89279
Giải nhì 99523
Giải nhất 10864
Giải đặc biệt 890464
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 07 - 18 - 23 - 25 - 27 - 33 - 34 - 54 - 58 - 64[2] - 67 - 69 - 72 - 78 - 79 - 95

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 21-04-2018 - XSHCM

Giải tám 42
Giải bảy 679
Giải sáu 9959 - 4681 - 7574
Giải năm 9731
Giải tư 30162 - 72450 - 79957 - 61786 - 12446 - 93978 - 26221
Giải ba 04241 - 14583
Giải nhì 15562
Giải nhất 50661
Giải đặc biệt 198160
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
21 - 31 - 41 - 42 - 46 - 50 - 57 - 59 - 60 - 61 - 62[2] - 74 - 78 - 79 - 81 - 83 - 86

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 16-04-2018 - XSHCM

Giải tám 32
Giải bảy 605
Giải sáu 7001 - 5748 - 2417
Giải năm 9790
Giải tư 96421 - 52738 - 73646 - 58446 - 46715 - 69734 - 96451
Giải ba 04694 - 42930
Giải nhì 77907
Giải nhất 87908
Giải đặc biệt 739383
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 05 - 07 - 08 - 15 - 17 - 21 - 30 - 32 - 34 - 38 - 46[2] - 48 - 51 - 83 - 90 - 94

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 14-04-2018 - XSHCM

Giải tám 03
Giải bảy 457
Giải sáu 0320 - 6067 - 4422
Giải năm 0212
Giải tư 39162 - 40952 - 38114 - 67844 - 21971 - 76216 - 82955
Giải ba 35197 - 71531
Giải nhì 82350
Giải nhất 97592
Giải đặc biệt 552116
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 12 - 14 - 16[2] - 20 - 22 - 31 - 44 - 50 - 52 - 55 - 57 - 62 - 67 - 71 - 92 - 97

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 09-04-2018 - XSHCM

Giải tám 35
Giải bảy 639
Giải sáu 8083 - 7227 - 8646
Giải năm 0558
Giải tư 34800 - 31847 - 78550 - 25905 - 56036 - 36984 - 72641
Giải ba 66525 - 84597
Giải nhì 96952
Giải nhất 89547
Giải đặc biệt 740100
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00[2] - 05 - 25 - 27 - 35 - 36 - 39 - 41 - 46 - 47[2] - 50 - 52 - 58 - 83 - 84 - 97

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 07-04-2018 - XSHCM

Giải tám 14
Giải bảy 422
Giải sáu 0173 - 5945 - 8011
Giải năm 3388
Giải tư 06500 - 81025 - 87422 - 60344 - 01949 - 46344 - 85920
Giải ba 04876 - 97082
Giải nhì 07738
Giải nhất 12049
Giải đặc biệt 026174
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 11 - 14 - 20 - 22[2] - 25 - 38 - 44[2] - 45 - 49[2] - 73 - 74 - 76 - 82 - 88

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 2 ngày 02-04-2018 - XSHCM

Giải tám 60
Giải bảy 747
Giải sáu 6104 - 9708 - 9014
Giải năm 4012
Giải tư 35113 - 90059 - 04844 - 87548 - 45052 - 21749 - 29943
Giải ba 88219 - 48071
Giải nhì 99432
Giải nhất 13931
Giải đặc biệt 580916
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
04 - 08 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 31 - 32 - 43 - 44 - 47 - 48 - 49 - 52 - 59 - 60 - 71

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 31-03-2018 - XSHCM

Giải tám 76
Giải bảy 345
Giải sáu 9469 - 8107 - 3886
Giải năm 8439
Giải tư 65612 - 86399 - 42860 - 37722 - 05119 - 62956 - 56110
Giải ba 11992 - 11864
Giải nhì 39520
Giải nhất 32672
Giải đặc biệt 669251
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
07 - 10 - 12 - 19 - 20 - 22 - 39 - 45 - 51 - 56 - 60 - 64 - 69 - 72 - 76 - 86 - 92 - 99