Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 16-03-2018 - XSTV

Giải tám 05
Giải bảy 782
Giải sáu 9881 - 3145 - 1038
Giải năm 7234
Giải tư 95100 - 12903 - 53220 - 01855 - 80317 - 43663 - 48073
Giải ba 80066 - 32238
Giải nhì 31488
Giải nhất 28984
Giải đặc biệt 763628
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 03 - 05 - 17 - 20 - 28 - 34 - 38[2] - 45 - 55 - 63 - 66 - 73 - 81 - 82 - 84 - 88

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 09-03-2018 - XSTV

Giải tám 42
Giải bảy 284
Giải sáu 6390 - 3237 - 4327
Giải năm 2335
Giải tư 20144 - 67995 - 75027 - 42571 - 92710 - 03303 - 28418
Giải ba 30234 - 60941
Giải nhì 75278
Giải nhất 32814
Giải đặc biệt 702647
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
03 - 10 - 14 - 18 - 27[2] - 34 - 35 - 37 - 41 - 42 - 44 - 47 - 71 - 78 - 84 - 90 - 95

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 02-03-2018 - XSTV

Giải tám 15
Giải bảy 002
Giải sáu 1507 - 9699 - 7916
Giải năm 2272
Giải tư 84530 - 66296 - 38416 - 44853 - 95120 - 35627 - 36377
Giải ba 97202 - 33966
Giải nhì 18553
Giải nhất 53123
Giải đặc biệt 197406
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
02[2] - 06 - 07 - 15 - 16[2] - 20 - 23 - 27 - 30 - 53[2] - 66 - 72 - 77 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 23-02-2018 - XSTV

Giải tám 69
Giải bảy 442
Giải sáu 9527 - 2386 - 8771
Giải năm 3642
Giải tư 66010 - 30182 - 49627 - 12209 - 07976 - 21778 - 76173
Giải ba 09069 - 78020
Giải nhì 78310
Giải nhất 89510
Giải đặc biệt 191556
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
09 - 10[3] - 20 - 27[2] - 42[2] - 56 - 69[2] - 71 - 73 - 76 - 78 - 82 - 86

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 16-02-2018 - XSTV

Giải tám 55
Giải bảy 124
Giải sáu 5485 - 1561 - 4020
Giải năm 0605
Giải tư 60698 - 14703 - 40563 - 57806 - 18092 - 25372 - 78757
Giải ba 84691 - 16686
Giải nhì 77461
Giải nhất 43907
Giải đặc biệt 498483
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
03 - 05 - 06 - 07 - 20 - 24 - 55 - 57 - 61[2] - 63 - 72 - 83 - 85 - 86 - 91 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 09-02-2018 - XSTV

Giải tám 23
Giải bảy 429
Giải sáu 6931 - 2223 - 1268
Giải năm 5927
Giải tư 11830 - 42068 - 19490 - 78636 - 44579 - 22225 - 49803
Giải ba 37847 - 81446
Giải nhì 33154
Giải nhất 03831
Giải đặc biệt 885702
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
02 - 03 - 23[2] - 25 - 27 - 29 - 30 - 31[2] - 36 - 46 - 47 - 54 - 68[2] - 79 - 90

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 02-02-2018 - XSTV

Giải tám 83
Giải bảy 918
Giải sáu 9203 - 2921 - 1564
Giải năm 4079
Giải tư 11332 - 12169 - 25111 - 56218 - 96125 - 40811 - 95880
Giải ba 11573 - 56037
Giải nhì 53048
Giải nhất 86007
Giải đặc biệt 089148
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
03 - 07 - 11[2] - 18[2] - 21 - 25 - 32 - 37 - 48[2] - 64 - 69 - 73 - 79 - 80 - 83

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 26-01-2018 - XSTV

Giải tám 45
Giải bảy 845
Giải sáu 0686 - 7453 - 4884
Giải năm 8582
Giải tư 82660 - 85510 - 32160 - 48292 - 72020 - 61565 - 26450
Giải ba 33857 - 24371
Giải nhì 73868
Giải nhất 76761
Giải đặc biệt 473768
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
10 - 20 - 45[2] - 50 - 53 - 57 - 60[2] - 61 - 65 - 68[2] - 71 - 82 - 84 - 86 - 92