Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 21-07-2017 - XSTV

Giải tám 14
Giải bảy 476
Giải sáu 8346 - 9837 - 3571
Giải năm 7659
Giải tư 70698 - 36844 - 92430 - 66681 - 28658 - 00546 - 54435
Giải ba 36367 - 16151
Giải nhì 50773
Giải nhất 37310
Giải đặc biệt 114091
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
10 - 14 - 30 - 35 - 37 - 44 - 46[2] - 51 - 58 - 59 - 67 - 71 - 73 - 76 - 81 - 91 - 98

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 14-07-2017 - XSTV

Giải tám 16
Giải bảy 041
Giải sáu 7129 - 2910 - 4456
Giải năm 7982
Giải tư 22226 - 38734 - 39855 - 92170 - 91861 - 97123 - 83401
Giải ba 37453 - 44919
Giải nhì 51054
Giải nhất 77145
Giải đặc biệt 629063
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 10 - 16 - 19 - 23 - 26 - 29 - 34 - 41 - 45 - 53 - 54 - 55 - 56 - 61 - 63 - 70 - 82

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 07-07-2017 - XSTV

Giải tám 26
Giải bảy 483
Giải sáu 1076 - 0279 - 5906
Giải năm 5191
Giải tư 20921 - 61098 - 95249 - 03131 - 49982 - 37740 - 29659
Giải ba 66353 - 27477
Giải nhì 77833
Giải nhất 72238
Giải đặc biệt 258595
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
06 - 21 - 26 - 31 - 33 - 38 - 40 - 49 - 53 - 59 - 76 - 77 - 79 - 82 - 83 - 91 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 30-06-2017 - XSTV

Giải tám 71
Giải bảy 976
Giải sáu 5530 - 3612 - 8071
Giải năm 4693
Giải tư 20938 - 09870 - 49444 - 73521 - 55528 - 24804 - 99785
Giải ba 22064 - 50606
Giải nhì 67504
Giải nhất 13817
Giải đặc biệt 522149
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
04[2] - 06 - 12 - 17 - 21 - 28 - 30 - 38 - 44 - 49 - 64 - 70 - 71[2] - 76 - 85 - 93

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 23-06-2017 - XSTV

Giải tám 17
Giải bảy 965
Giải sáu 5649 - 3727 - 0923
Giải năm 3629
Giải tư 19380 - 18167 - 18767 - 17891 - 29756 - 50983 - 28900
Giải ba 23742 - 79439
Giải nhì 59331
Giải nhất 61980
Giải đặc biệt 664733
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 17 - 23 - 27 - 29 - 31 - 33 - 39 - 42 - 49 - 56 - 65 - 67[2] - 80[2] - 83 - 91

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 16-06-2017 - XSTV

Giải tám 26
Giải bảy 654
Giải sáu 8534 - 7765 - 7493
Giải năm 2992
Giải tư 46009 - 03393 - 09757 - 08109 - 00084 - 63568 - 33897
Giải ba 72057 - 62377
Giải nhì 37748
Giải nhất 19386
Giải đặc biệt 953131
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
09[2] - 26 - 31 - 34 - 48 - 54 - 57[2] - 65 - 68 - 77 - 84 - 86 - 92 - 93[2] - 97

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 09-06-2017 - XSTV

Giải tám 22
Giải bảy 656
Giải sáu 1805 - 6682 - 8358
Giải năm 7604
Giải tư 97436 - 41740 - 29160 - 29374 - 28688 - 63046 - 75411
Giải ba 22946 - 48150
Giải nhì 42643
Giải nhất 54552
Giải đặc biệt 061067
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
04 - 05 - 11 - 22 - 36 - 40 - 43 - 46[2] - 50 - 52 - 56 - 58 - 60 - 67 - 74 - 82 - 88

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 02-06-2017 - XSTV

Giải tám 05
Giải bảy 459
Giải sáu 0524 - 0617 - 8209
Giải năm 5438
Giải tư 92006 - 21193 - 74892 - 55403 - 66978 - 45022 - 98115
Giải ba 27835 - 89978
Giải nhì 86579
Giải nhất 71747
Giải đặc biệt 296427
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
03 - 05 - 06 - 09 - 15 - 17 - 22 - 24 - 27 - 35 - 38 - 47 - 59 - 78[2] - 79 - 92 - 93