Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 12-10-2018 - XSTV

Giải tám 62
Giải bảy 816
Giải sáu 0073 - 0078 - 4391
Giải năm 6650
Giải tư 24163 - 78905 - 54332 - 21964 - 48627 - 07076 - 82861
Giải ba 74512 - 04620
Giải nhì 57852
Giải nhất 84568
Giải đặc biệt 604968
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
05 - 12 - 16 - 20 - 27 - 32 - 50 - 52 - 61 - 62 - 63 - 64 - 68[2] - 73 - 76 - 78 - 91
Du dan ket qua, Google xoso, K Q X S tinh, KET QUA SO XO, KET QUA XO SO,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 05-10-2018 - XSTV

Giải tám 30
Giải bảy 470
Giải sáu 0661 - 3946 - 4060
Giải năm 8265
Giải tư 28925 - 98449 - 98193 - 62878 - 19560 - 74562 - 69753
Giải ba 79480 - 31310
Giải nhì 02358
Giải nhất 53122
Giải đặc biệt 526440
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
10 - 22 - 25 - 30 - 40 - 46 - 49 - 53 - 58 - 60[2] - 61 - 62 - 65 - 70 - 78 - 80 - 93
Du dan ket qua, Google xoso, K Q X S tinh, KET QUA SO XO, KET QUA XO SO,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 28-09-2018 - XSTV

Giải tám 20
Giải bảy 771
Giải sáu 6451 - 6430 - 4063
Giải năm 5733
Giải tư 12221 - 27284 - 19772 - 05216 - 07177 - 82539 - 99306
Giải ba 58323 - 54218
Giải nhì 23778
Giải nhất 81512
Giải đặc biệt 634573
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
06 - 12 - 16 - 18 - 20 - 21 - 23 - 30 - 33 - 39 - 51 - 63 - 71 - 72 - 73 - 77 - 78 - 84
Du dan ket qua, Google xoso, K Q X S tinh, KET QUA SO XO, KET QUA XO SO,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 21-09-2018 - XSTV

Giải tám 26
Giải bảy 960
Giải sáu 0226 - 5850 - 6574
Giải năm 5049
Giải tư 02859 - 28707 - 26705 - 87476 - 31296 - 20564 - 69361
Giải ba 52481 - 67180
Giải nhì 48214
Giải nhất 08243
Giải đặc biệt 543794
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
05 - 07 - 14 - 26[2] - 43 - 49 - 50 - 59 - 60 - 61 - 64 - 74 - 76 - 80 - 81 - 94 - 96
Du dan ket qua, Google xoso, K Q X S tinh, KET QUA SO XO, KET QUA XO SO,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 14-09-2018 - XSTV

Giải tám 03
Giải bảy 858
Giải sáu 9470 - 8159 - 3465
Giải năm 0265
Giải tư 63891 - 36508 - 27415 - 76499 - 00164 - 48207 - 54500
Giải ba 52762 - 34663
Giải nhì 25276
Giải nhất 32951
Giải đặc biệt 603052
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 03 - 07 - 08 - 15 - 51 - 52 - 58 - 59 - 62 - 63 - 64 - 65[2] - 70 - 76 - 91 - 99
Du dan ket qua, Google xoso, K Q X S tinh, KET QUA SO XO, KET QUA XO SO,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 07-09-2018 - XSTV

Giải tám 62
Giải bảy 111
Giải sáu 4625 - 7365 - 8070
Giải năm 0783
Giải tư 67101 - 92128 - 26627 - 30765 - 29454 - 75342 - 12499
Giải ba 98591 - 98480
Giải nhì 88271
Giải nhất 96613
Giải đặc biệt 489358
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 11 - 13 - 25 - 27 - 28 - 42 - 54 - 58 - 62 - 65[2] - 70 - 71 - 80 - 83 - 91 - 99
Du dan ket qua, Google xoso, K Q X S tinh, KET QUA SO XO, KET QUA XO SO,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 31-08-2018 - XSTV

Giải tám 86
Giải bảy 303
Giải sáu 2927 - 3457 - 9931
Giải năm 6590
Giải tư 86675 - 40062 - 45449 - 38809 - 86286 - 86740 - 77621
Giải ba 46880 - 03147
Giải nhì 94738
Giải nhất 47328
Giải đặc biệt 406276
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
03 - 09 - 21 - 27 - 28 - 31 - 38 - 40 - 47 - 49 - 57 - 62 - 75 - 76 - 80 - 86[2] - 90
Du dan ket qua, Google xoso, K Q X S tinh, KET QUA SO XO, KET QUA XO SO,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 24-08-2018 - XSTV

Giải tám 53
Giải bảy 191
Giải sáu 7950 - 0791 - 8947
Giải năm 7400
Giải tư 74544 - 24581 - 75558 - 83059 - 21182 - 98586 - 07310
Giải ba 26516 - 12434
Giải nhì 33781
Giải nhất 89011
Giải đặc biệt 562660
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 10 - 11 - 16 - 34 - 44 - 47 - 50 - 53 - 58 - 59 - 60 - 81[2] - 82 - 86 - 91[2]
Du dan ket qua, Google xoso, K Q X S tinh, KET QUA SO XO, KET QUA XO SO,

Xổ số Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh mở thưởng vào ngày thứ 6 hàng tuần