Ngày mở thưởng

XSTV xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 24-03-2017

Giải tám 66
Giải bảy 056
Giải sáu 6243 - 8437 - 8213
Giải năm 6905
Giải tư 86898 - 03526 - 91531 - 39943 - 95685 - 93466 - 38182
Giải ba 19012 - 40140
Giải nhì 39650
Giải nhất 59087
Giải đặc biệt 743270
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
05 - 12 - 13 - 26 - 31 - 37 - 40 - 43[2] - 50 - 56 - 66[2] - 70 - 82 - 85 - 87 - 98

XSTV xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 17-03-2017

Giải tám 87
Giải bảy 967
Giải sáu 2709 - 4951 - 6621
Giải năm 2838
Giải tư 65675 - 47801 - 04230 - 03464 - 86058 - 15397 - 60644
Giải ba 79766 - 61340
Giải nhì 79733
Giải nhất 70550
Giải đặc biệt 254548
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 09 - 21 - 30 - 33 - 38 - 40 - 44 - 48 - 50 - 51 - 58 - 64 - 66 - 67 - 75 - 87 - 97

XSTV xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 10-03-2017

Giải tám 74
Giải bảy 746
Giải sáu 8240 - 9777 - 2873
Giải năm 8014
Giải tư 97171 - 27333 - 28644 - 00354 - 43787 - 93426 - 77413
Giải ba 37226 - 61071
Giải nhì 79696
Giải nhất 59292
Giải đặc biệt 784995
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
13 - 14 - 26[2] - 33 - 40 - 44 - 46 - 54 - 71[2] - 73 - 74 - 77 - 87 - 92 - 95 - 96

XSTV xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 03-03-2017

Giải tám 48
Giải bảy 279
Giải sáu 6448 - 5112 - 9206
Giải năm 7372
Giải tư 94410 - 05036 - 02188 - 49161 - 40003 - 27420 - 35642
Giải ba 41273 - 30838
Giải nhì 28599
Giải nhất 63320
Giải đặc biệt 310385
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
03 - 06 - 10 - 12 - 20[2] - 36 - 38 - 42 - 48[2] - 61 - 72 - 73 - 79 - 85 - 88 - 99

XSTV xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 24-02-2017

Giải tám 68
Giải bảy 558
Giải sáu 6459 - 0356 - 7091
Giải năm 2932
Giải tư 36112 - 13887 - 66196 - 97450 - 33188 - 14475 - 48605
Giải ba 41855 - 24744
Giải nhì 81361
Giải nhất 42906
Giải đặc biệt 615486
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
05 - 06 - 12 - 32 - 44 - 50 - 55 - 56 - 58 - 59 - 61 - 68 - 75 - 86 - 87 - 88 - 91 - 96

XSTV xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 17-02-2017

Giải tám 05
Giải bảy 112
Giải sáu 1431 - 9471 - 4054
Giải năm 5637
Giải tư 84890 - 51147 - 38393 - 85040 - 22451 - 38134 - 29554
Giải ba 25359 - 37759
Giải nhì 92831
Giải nhất 98639
Giải đặc biệt 394192
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
05 - 12 - 31[2] - 34 - 37 - 39 - 40 - 47 - 51 - 54[2] - 59[2] - 71 - 90 - 92 - 93

XSTV xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 10-02-2017

Giải tám 80
Giải bảy 791
Giải sáu 4783 - 8333 - 2639
Giải năm 6535
Giải tư 49990 - 96066 - 89937 - 40411 - 43125 - 28956 - 95051
Giải ba 48548 - 30758
Giải nhì 81889
Giải nhất 05535
Giải đặc biệt 112242
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
11 - 25 - 33 - 35[2] - 37 - 39 - 42 - 48 - 51 - 56 - 58 - 66 - 80 - 83 - 89 - 90 - 91

XSTV xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 03-02-2017

Giải tám 65
Giải bảy 364
Giải sáu 8324 - 2066 - 7380
Giải năm 6768
Giải tư 52954 - 84168 - 50871 - 47430 - 51804 - 93398 - 88299
Giải ba 57473 - 67914
Giải nhì 08811
Giải nhất 21174
Giải đặc biệt 870639
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
04 - 11 - 14 - 24 - 30 - 39 - 54 - 64 - 65 - 66 - 68[2] - 71 - 73 - 74 - 80 - 98 - 99