Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 15-06-2018 - XSTV

Giải tám 51
Giải bảy 593
Giải sáu 1394 - 4109 - 4831
Giải năm 9686
Giải tư 51469 - 91170 - 22198 - 61333 - 93361 - 26267 - 06092
Giải ba 61096 - 22467
Giải nhì 88409
Giải nhất 89222
Giải đặc biệt 134177
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
09[2] - 22 - 31 - 33 - 51 - 61 - 67[2] - 69 - 70 - 77 - 86 - 92 - 93 - 94 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 08-06-2018 - XSTV

Giải tám 53
Giải bảy 828
Giải sáu 2800 - 6838 - 4472
Giải năm 8891
Giải tư 32047 - 06563 - 48612 - 42505 - 96522 - 47863 - 52970
Giải ba 41549 - 83840
Giải nhì 60030
Giải nhất 31861
Giải đặc biệt 256912
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 05 - 12[2] - 22 - 28 - 30 - 38 - 40 - 47 - 49 - 53 - 61 - 63[2] - 70 - 72 - 91

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 01-06-2018 - XSTV

Giải tám 76
Giải bảy 840
Giải sáu 4838 - 5243 - 4169
Giải năm 4760
Giải tư 97916 - 91029 - 08753 - 35279 - 17074 - 33611 - 38500
Giải ba 43711 - 46392
Giải nhì 82978
Giải nhất 18597
Giải đặc biệt 682264
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 11[2] - 16 - 29 - 38 - 40 - 43 - 53 - 60 - 64 - 69 - 74 - 76 - 78 - 79 - 92 - 97

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 25-05-2018 - XSTV

Giải tám 15
Giải bảy 024
Giải sáu 6133 - 9816 - 4274
Giải năm 8228
Giải tư 15207 - 38079 - 95421 - 44928 - 39125 - 01437 - 74905
Giải ba 03808 - 43454
Giải nhì 54319
Giải nhất 27914
Giải đặc biệt 277784
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
05 - 07 - 08 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 24 - 25 - 28[2] - 33 - 37 - 54 - 74 - 79 - 84

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 18-05-2018 - XSTV

Giải tám 59
Giải bảy 965
Giải sáu 3226 - 3244 - 3813
Giải năm 5866
Giải tư 42235 - 40800 - 96581 - 15130 - 46169 - 44271 - 26175
Giải ba 89387 - 72525
Giải nhì 11408
Giải nhất 20797
Giải đặc biệt 820545
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 08 - 13 - 25 - 26 - 30 - 35 - 44 - 45 - 59 - 65 - 66 - 69 - 71 - 75 - 81 - 87 - 97

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 11-05-2018 - XSTV

Giải tám 56
Giải bảy 409
Giải sáu 2533 - 5208 - 0365
Giải năm 0001
Giải tư 16617 - 64534 - 30356 - 46688 - 17038 - 75826 - 08697
Giải ba 68794 - 07939
Giải nhì 23420
Giải nhất 78858
Giải đặc biệt 822105
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 05 - 08 - 09 - 17 - 20 - 26 - 33 - 34 - 38 - 39 - 56[2] - 58 - 65 - 88 - 94 - 97

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 04-05-2018 - XSTV

Giải tám 38
Giải bảy 816
Giải sáu 4893 - 4984 - 5266
Giải năm 5251
Giải tư 16058 - 86081 - 49414 - 36669 - 85123 - 24924 - 33079
Giải ba 51178 - 49533
Giải nhì 42977
Giải nhất 67217
Giải đặc biệt 923726
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
14 - 16 - 17 - 23 - 24 - 26 - 33 - 38 - 51 - 58 - 66 - 69 - 77 - 78 - 79 - 81 - 84 - 93

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 27-04-2018 - XSTV

Giải tám 27
Giải bảy 778
Giải sáu 5543 - 2674 - 6127
Giải năm 3912
Giải tư 52980 - 22781 - 20584 - 72627 - 95549 - 30350 - 57112
Giải ba 58742 - 37753
Giải nhì 57401
Giải nhất 81081
Giải đặc biệt 516432
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 12[2] - 27[3] - 32 - 42 - 43 - 49 - 50 - 53 - 74 - 78 - 80 - 81[2] - 84