Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 22-09-2017 - XSTV

Giải tám 01
Giải bảy 836
Giải sáu 4217 - 6925 - 0622
Giải năm 8543
Giải tư 06969 - 88882 - 28013 - 60657 - 83365 - 34554 - 84773
Giải ba 06221 - 06379
Giải nhì 89078
Giải nhất 17840
Giải đặc biệt 872271
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 13 - 17 - 21 - 22 - 25 - 36 - 40 - 43 - 54 - 57 - 65 - 69 - 71 - 73 - 78 - 79 - 82

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 15-09-2017 - XSTV

Giải tám 99
Giải bảy 616
Giải sáu 8935 - 4562 - 3739
Giải năm 7150
Giải tư 77600 - 25987 - 82179 - 23629 - 61979 - 60946 - 46024
Giải ba 45123 - 44904
Giải nhì 57039
Giải nhất 46386
Giải đặc biệt 114678
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 04 - 16 - 23 - 24 - 29 - 35 - 39[2] - 46 - 50 - 62 - 78 - 79[2] - 86 - 87 - 99

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 08-09-2017 - XSTV

Giải tám 17
Giải bảy 842
Giải sáu 9619 - 7539 - 4587
Giải năm 6657
Giải tư 98121 - 12807 - 38310 - 33278 - 46717 - 24887 - 58811
Giải ba 68074 - 66865
Giải nhì 39299
Giải nhất 09475
Giải đặc biệt 190631
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
07 - 10 - 11 - 17[2] - 19 - 21 - 31 - 39 - 42 - 57 - 65 - 74 - 75 - 78 - 87[2] - 99

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 01-09-2017 - XSTV

Giải tám 32
Giải bảy 743
Giải sáu 0745 - 7311 - 4880
Giải năm 4068
Giải tư 30046 - 25764 - 11288 - 52130 - 08072 - 29163 - 83631
Giải ba 29275 - 65296
Giải nhì 09557
Giải nhất 19350
Giải đặc biệt 136740
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
11 - 30 - 31 - 32 - 40 - 43 - 45 - 46 - 50 - 57 - 63 - 64 - 68 - 72 - 75 - 80 - 88 - 96

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 25-08-2017 - XSTV

Giải tám 99
Giải bảy 213
Giải sáu 2326 - 7550 - 5364
Giải năm 2749
Giải tư 44125 - 61041 - 56455 - 33771 - 19858 - 53915 - 92239
Giải ba 12363 - 04944
Giải nhì 80076
Giải nhất 65109
Giải đặc biệt 171717
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
09 - 13 - 15 - 17 - 25 - 26 - 39 - 41 - 44 - 49 - 50 - 55 - 58 - 63 - 64 - 71 - 76 - 99

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 18-08-2017 - XSTV

Giải tám 93
Giải bảy 404
Giải sáu 1424 - 3345 - 6506
Giải năm 7078
Giải tư 46634 - 48177 - 82740 - 25793 - 25024 - 17997 - 91586
Giải ba 39870 - 01579
Giải nhì 51930
Giải nhất 88792
Giải đặc biệt 745751
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
04 - 06 - 24[2] - 30 - 34 - 40 - 45 - 51 - 70 - 77 - 78 - 79 - 86 - 92 - 93[2] - 97

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 11-08-2017 - XSTV

Giải tám 36
Giải bảy 932
Giải sáu 2848 - 7736 - 4885
Giải năm 1626
Giải tư 59825 - 06838 - 67451 - 66381 - 22609 - 79056 - 77155
Giải ba 94264 - 05263
Giải nhì 15508
Giải nhất 91147
Giải đặc biệt 606742
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
08 - 09 - 25 - 26 - 32 - 36[2] - 38 - 42 - 47 - 48 - 51 - 55 - 56 - 63 - 64 - 81 - 85

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 04-08-2017 - XSTV

Giải tám 69
Giải bảy 765
Giải sáu 8451 - 2386 - 2521
Giải năm 4030
Giải tư 89746 - 91149 - 18226 - 31095 - 85467 - 77783 - 03853
Giải ba 86963 - 56711
Giải nhì 40330
Giải nhất 16951
Giải đặc biệt 401496
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
11 - 21 - 26 - 30[2] - 46 - 49 - 51[2] - 53 - 63 - 65 - 67 - 69 - 83 - 86 - 95 - 96