Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 15-12-2017 - XSTV

Giải tám 01
Giải bảy 764
Giải sáu 7587 - 1928 - 3822
Giải năm 9552
Giải tư 47893 - 57187 - 24526 - 74928 - 61512 - 00176 - 53458
Giải ba 65797 - 17996
Giải nhì 35677
Giải nhất 99652
Giải đặc biệt 431586
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 12 - 22 - 26 - 28[2] - 52[2] - 58 - 64 - 76 - 77 - 86 - 87[2] - 93 - 96 - 97

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 08-12-2017 - XSTV

Giải tám 40
Giải bảy 357
Giải sáu 6522 - 1900 - 6596
Giải năm 8056
Giải tư 34506 - 93001 - 00987 - 09190 - 47181 - 96824 - 47153
Giải ba 31949 - 26494
Giải nhì 65935
Giải nhất 22338
Giải đặc biệt 241971
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 01 - 06 - 22 - 24 - 35 - 38 - 40 - 49 - 53 - 56 - 57 - 71 - 81 - 87 - 90 - 94 - 96

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 01-12-2017 - XSTV

Giải tám 69
Giải bảy 184
Giải sáu 3044 - 7167 - 8728
Giải năm 0078
Giải tư 31530 - 88277 - 70124 - 15718 - 06363 - 51983 - 63671
Giải ba 35321 - 31155
Giải nhì 36485
Giải nhất 69427
Giải đặc biệt 655544
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
18 - 21 - 24 - 27 - 28 - 30 - 44[2] - 55 - 63 - 67 - 69 - 71 - 77 - 78 - 83 - 84 - 85

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 24-11-2017 - XSTV

Giải tám 54
Giải bảy 127
Giải sáu 5272 - 9623 - 4829
Giải năm 4598
Giải tư 11857 - 01604 - 04390 - 71793 - 04507 - 29585 - 65070
Giải ba 60964 - 56988
Giải nhì 97779
Giải nhất 77551
Giải đặc biệt 930125
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
04 - 07 - 23 - 25 - 27 - 29 - 51 - 54 - 57 - 64 - 70 - 72 - 79 - 85 - 88 - 90 - 93 - 98

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 17-11-2017 - XSTV

Giải tám 72
Giải bảy 438
Giải sáu 1054 - 7254 - 8096
Giải năm 4065
Giải tư 90775 - 53198 - 18276 - 98329 - 19560 - 74418 - 27707
Giải ba 09631 - 98950
Giải nhì 34878
Giải nhất 62673
Giải đặc biệt 943050
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
07 - 18 - 29 - 31 - 38 - 50[2] - 54[2] - 60 - 65 - 72 - 73 - 75 - 76 - 78 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 10-11-2017 - XSTV

Giải tám 73
Giải bảy 214
Giải sáu 1672 - 4989 - 2921
Giải năm 2644
Giải tư 53377 - 24716 - 08782 - 55299 - 09814 - 30886 - 93641
Giải ba 75481 - 09989
Giải nhì 69424
Giải nhất 68440
Giải đặc biệt 119024
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
14[2] - 16 - 21 - 24[2] - 40 - 41 - 44 - 72 - 73 - 77 - 81 - 82 - 86 - 89[2] - 99

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 03-11-2017 - XSTV

Giải tám 56
Giải bảy 924
Giải sáu 1601 - 6679 - 1427
Giải năm 7678
Giải tư 72405 - 50982 - 08161 - 21560 - 28859 - 83464 - 74077
Giải ba 12721 - 09862
Giải nhì 75276
Giải nhất 40548
Giải đặc biệt 340401
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01[2] - 05 - 21 - 24 - 27 - 48 - 56 - 59 - 60 - 61 - 62 - 64 - 76 - 77 - 78 - 79 - 82

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 27-10-2017 - XSTV

Giải tám 73
Giải bảy 494
Giải sáu 3783 - 3348 - 9664
Giải năm 5207
Giải tư 13839 - 16903 - 44599 - 45624 - 46487 - 23129 - 30775
Giải ba 12189 - 59925
Giải nhì 10293
Giải nhất 10447
Giải đặc biệt 116804
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
03 - 04 - 07 - 24 - 25 - 29 - 39 - 47 - 48 - 64 - 73 - 75 - 83 - 87 - 89 - 93 - 94 - 99