Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 17-08-2018 - XSTV

Giải tám 24
Giải bảy 882
Giải sáu 4359 - 3702 - 6401
Giải năm 8916
Giải tư 55651 - 03929 - 51487 - 87087 - 07207 - 30928 - 04935
Giải ba 52855 - 26468
Giải nhì 64595
Giải nhất 45359
Giải đặc biệt 994356
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 02 - 07 - 16 - 24 - 28 - 29 - 35 - 51 - 55 - 56 - 59[2] - 68 - 82 - 87[2] - 95

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 10-08-2018 - XSTV

Giải tám 27
Giải bảy 216
Giải sáu 9711 - 1903 - 4152
Giải năm 1826
Giải tư 08211 - 73131 - 14572 - 29944 - 99394 - 46796 - 29293
Giải ba 29576 - 86014
Giải nhì 22268
Giải nhất 25905
Giải đặc biệt 634919
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
03 - 05 - 11[2] - 14 - 16 - 19 - 26 - 27 - 31 - 44 - 52 - 68 - 72 - 76 - 93 - 94 - 96

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 03-08-2018 - XSTV

Giải tám 95
Giải bảy 059
Giải sáu 3783 - 2403 - 7214
Giải năm 5885
Giải tư 33927 - 03540 - 88683 - 13884 - 31795 - 53540 - 50695
Giải ba 42333 - 23153
Giải nhì 18431
Giải nhất 17518
Giải đặc biệt 459985
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
03 - 14 - 18 - 27 - 31 - 33 - 40[2] - 53 - 59 - 83[2] - 84 - 85[2] - 95[3]

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 27-07-2018 - XSTV

Giải tám 23
Giải bảy 843
Giải sáu 8813 - 8011 - 6587
Giải năm 3705
Giải tư 41623 - 63562 - 77792 - 83613 - 17209 - 63835 - 31416
Giải ba 19593 - 27723
Giải nhì 06417
Giải nhất 14616
Giải đặc biệt 209884
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
05 - 09 - 11 - 13[2] - 16[2] - 17 - 23[3] - 35 - 43 - 62 - 84 - 87 - 92 - 93

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 20-07-2018 - XSTV

Giải tám 79
Giải bảy 486
Giải sáu 7591 - 6008 - 5463
Giải năm 7262
Giải tư 62849 - 81096 - 61983 - 86887 - 80625 - 35633 - 62830
Giải ba 57203 - 13642
Giải nhì 16567
Giải nhất 14472
Giải đặc biệt 312417
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
03 - 08 - 17 - 25 - 30 - 33 - 42 - 49 - 62 - 63 - 67 - 72 - 79 - 83 - 86 - 87 - 91 - 96

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 13-07-2018 - XSTV

Giải tám 13
Giải bảy 903
Giải sáu 3088 - 5715 - 2448
Giải năm 3954
Giải tư 45277 - 19630 - 38675 - 51985 - 77427 - 17790 - 42666
Giải ba 44032 - 95211
Giải nhì 02362
Giải nhất 14143
Giải đặc biệt 211892
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
03 - 11 - 13 - 15 - 27 - 30 - 32 - 43 - 48 - 54 - 62 - 66 - 75 - 77 - 85 - 88 - 90 - 92

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 06-07-2018 - XSTV

Giải tám 94
Giải bảy 191
Giải sáu 8744 - 4810 - 7922
Giải năm 0701
Giải tư 06863 - 51768 - 70183 - 68962 - 81431 - 49189 - 63425
Giải ba 06978 - 88740
Giải nhì 99213
Giải nhất 44025
Giải đặc biệt 524046
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 10 - 13 - 22 - 25[2] - 31 - 40 - 44 - 46 - 62 - 63 - 68 - 78 - 83 - 89 - 91 - 94

Kết quả Xổ số Trà Vinh: Thứ 6 ngày 29-06-2018 - XSTV

Giải tám 35
Giải bảy 264
Giải sáu 0518 - 2478 - 4866
Giải năm 0202
Giải tư 94135 - 92199 - 76771 - 24611 - 80609 - 78794 - 77205
Giải ba 42120 - 87157
Giải nhì 75712
Giải nhất 73593
Giải đặc biệt 000066
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
02 - 05 - 09 - 11 - 12 - 18 - 20 - 35[2] - 57 - 64 - 66[2] - 71 - 78 - 93 - 94 - 99