Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 18-05-2018 - XSVL

Giải tám 36
Giải bảy 165
Giải sáu 4776 - 4761 - 1075
Giải năm 8955
Giải tư 33667 - 88817 - 12891 - 10869 - 53596 - 73419 - 43164
Giải ba 70861 - 88032
Giải nhì 94950
Giải nhất 37427
Giải đặc biệt 014217
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
17[2] - 19 - 27 - 32 - 36 - 50 - 55 - 61[2] - 64 - 65 - 67 - 69 - 75 - 76 - 91 - 96

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 11-05-2018 - XSVL

Giải tám 85
Giải bảy 033
Giải sáu 3620 - 1082 - 1862
Giải năm 3696
Giải tư 26075 - 88528 - 64495 - 11137 - 64648 - 67412 - 46023
Giải ba 12039 - 44360
Giải nhì 46047
Giải nhất 81352
Giải đặc biệt 895054
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
12 - 20 - 23 - 28 - 33 - 37 - 39 - 47 - 48 - 52 - 54 - 60 - 62 - 75 - 82 - 85 - 95 - 96

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 04-05-2018 - XSVL

Giải tám 84
Giải bảy 713
Giải sáu 8785 - 3400 - 0110
Giải năm 9740
Giải tư 82151 - 99334 - 34642 - 61157 - 96000 - 11589 - 23801
Giải ba 81525 - 22977
Giải nhì 69329
Giải nhất 25485
Giải đặc biệt 344846
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00[2] - 01 - 10 - 13 - 25 - 29 - 34 - 40 - 42 - 46 - 51 - 57 - 77 - 84 - 85[2] - 89

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 27-04-2018 - XSVL

Giải tám 82
Giải bảy 156
Giải sáu 5426 - 1172 - 2413
Giải năm 2045
Giải tư 50502 - 97572 - 22202 - 35480 - 36306 - 06364 - 56239
Giải ba 23956 - 61105
Giải nhì 72178
Giải nhất 56744
Giải đặc biệt 809812
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
02[2] - 05 - 06 - 12 - 13 - 26 - 39 - 44 - 45 - 56[2] - 64 - 72[2] - 78 - 80 - 82

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 20-04-2018 - XSVL

Giải tám 09
Giải bảy 783
Giải sáu 5741 - 1613 - 4103
Giải năm 4364
Giải tư 25184 - 35411 - 65994 - 49700 - 07258 - 33521 - 21505
Giải ba 99818 - 09407
Giải nhì 74694
Giải nhất 53683
Giải đặc biệt 100457
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 03 - 05 - 07 - 09 - 11 - 13 - 18 - 21 - 41 - 57 - 58 - 64 - 83[2] - 84 - 94[2]

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 13-04-2018 - XSVL

Giải tám 17
Giải bảy 034
Giải sáu 3668 - 1107 - 4655
Giải năm 7110
Giải tư 43707 - 85013 - 24655 - 40317 - 44191 - 47164 - 60361
Giải ba 34756 - 91077
Giải nhì 55658
Giải nhất 93248
Giải đặc biệt 090529
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
07[2] - 10 - 13 - 17[2] - 29 - 34 - 48 - 55[2] - 56 - 58 - 61 - 64 - 68 - 77 - 91

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 06-04-2018 - XSVL

Giải tám 45
Giải bảy 271
Giải sáu 4495 - 1440 - 9798
Giải năm 2067
Giải tư 37340 - 10936 - 59845 - 99254 - 16968 - 13520 - 97786
Giải ba 05923 - 55741
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
20 - 23 - 36 - 40[2] - 41 - 45[2] - 54 - 67 - 68 - 71 - 86 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 30-03-2018 - XSVL

Giải tám 53
Giải bảy 304
Giải sáu 9028 - 3816 - 0464
Giải năm 4313
Giải tư 75297 - 13993 - 78212 - 61974 - 47791 - 12232 - 59195
Giải ba 35336 - 35129
Giải nhì 84970
Giải nhất 84259
Giải đặc biệt 741047
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
04 - 12 - 13 - 16 - 28 - 29 - 32 - 36 - 47 - 53 - 59 - 64 - 70 - 74 - 91 - 93 - 95 - 97