Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 24-06-2016

Giải tám 37
Giải bảy 298
Giải sáu 3583 - 8534 - 8241
Giải năm 9629
Giải tư 61103 - 62508 - 02223 - 65539 - 61729 - 09945 - 52644
Giải ba 72414 - 72696
Giải nhì 03632
Giải nhất 15071
Giải đặc biệt 539266
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
03 - 08 - 14 - 23 - 29[2] - 32 - 34 - 37 - 39 - 41 - 44 - 45 - 66 - 71 - 83 - 96 - 98

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 17-06-2016

Giải tám 25
Giải bảy 283
Giải sáu 4169 - 5193 - 9176
Giải năm 7505
Giải tư 15008 - 61849 - 33866 - 39378 - 10781 - 84351 - 39733
Giải ba 10108 - 84374
Giải nhì 58849
Giải nhất 08201
Giải đặc biệt 198260
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
01 - 05 - 08[2] - 25 - 33 - 49[2] - 51 - 60 - 66 - 69 - 74 - 76 - 78 - 81 - 83 - 93

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 10-06-2016

Giải tám 69
Giải bảy 996
Giải sáu 9041 - 2935 - 1969
Giải năm 2784
Giải tư 26134 - 12321 - 77386 - 52005 - 31710 - 71146 - 80307
Giải ba 67909 - 05997
Giải nhì 48236
Giải nhất 16357
Giải đặc biệt 303903
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
03 - 05 - 07 - 09 - 10 - 21 - 34 - 35 - 36 - 41 - 46 - 57 - 69[2] - 84 - 86 - 96 - 97

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 03-06-2016

Giải tám 13
Giải bảy 739
Giải sáu 2937 - 4359 - 8122
Giải năm 9606
Giải tư 53830 - 86103 - 56293 - 44574 - 19429 - 08882 - 47769
Giải ba 71097 - 89755
Giải nhì 78478
Giải nhất 19767
Giải đặc biệt 318037
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
03 - 06 - 13 - 22 - 29 - 30 - 37[2] - 39 - 55 - 59 - 67 - 69 - 74 - 78 - 82 - 93 - 97

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 27-05-2016

Giải tám 30
Giải bảy 502
Giải sáu 8200 - 6059 - 7041
Giải năm 9225
Giải tư 75865 - 20465 - 23246 - 22992 - 64545 - 59282 - 99373
Giải ba 00516 - 21549
Giải nhì 15128
Giải nhất 43869
Giải đặc biệt 885330
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 02 - 16 - 25 - 28 - 30[2] - 41 - 45 - 46 - 49 - 59 - 65[2] - 69 - 73 - 82 - 92

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 20-05-2016

Giải tám 36
Giải bảy 950
Giải sáu 4506 - 5124 - 4666
Giải năm 4292
Giải tư 25448 - 83060 - 83100 - 69616 - 79725 - 45909 - 31370
Giải ba 10765 - 23236
Giải nhì 83616
Giải nhất 04403
Giải đặc biệt 438043
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 03 - 06 - 09 - 16[2] - 24 - 25 - 36[2] - 43 - 48 - 50 - 60 - 65 - 66 - 70 - 92

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 13-05-2016

Giải tám 53
Giải bảy 818
Giải sáu 7922 - 8147 - 2152
Giải năm 7662
Giải tư 28496 - 88365 - 84706 - 67901 - 71058 - 24242 - 77774
Giải ba 10383 - 74027
Giải nhì 37735
Giải nhất 05623
Giải đặc biệt 079129
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
01 - 06 - 18 - 22 - 23 - 27 - 29 - 35 - 42 - 47 - 52 - 53 - 58 - 62 - 65 - 74 - 83 - 96

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 06-05-2016

Giải tám 47
Giải bảy 863
Giải sáu 5051 - 8787 - 8452
Giải năm 1167
Giải tư 84087 - 06292 - 35318 - 58239 - 54247 - 01805 - 51840
Giải ba 28977 - 23441
Giải nhì 45642
Giải nhất 86123
Giải đặc biệt 022580
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
05 - 18 - 23 - 39 - 40 - 41 - 42 - 47[2] - 51 - 52 - 63 - 67 - 77 - 80 - 87[2] - 92