Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 23-09-2016

Giải tám 92
Giải bảy 595
Giải sáu 6172 - 3015 - 7748
Giải năm 0671
Giải tư 13228 - 60715 - 57423 - 53598 - 45775 - 69886 - 98517
Giải ba 74650 - 25692
Giải nhì 10846
Giải nhất 16993
Giải đặc biệt 167261
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
15[2] - 17 - 23 - 28 - 46 - 48 - 50 - 61 - 71 - 72 - 75 - 86 - 92[2] - 93 - 95 - 98

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 16-09-2016

Giải tám 76
Giải bảy 635
Giải sáu 0823 - 2535 - 2405
Giải năm 3246
Giải tư 82522 - 56430 - 95610 - 52141 - 45463 - 32045 - 93947
Giải ba 66491 - 62127
Giải nhì 06543
Giải nhất 87343
Giải đặc biệt 345878
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
05 - 10 - 22 - 23 - 27 - 30 - 35[2] - 41 - 43[2] - 45 - 46 - 47 - 63 - 76 - 78 - 91

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 09-09-2016

Giải tám 18
Giải bảy 045
Giải sáu 8875 - 3129 - 4802
Giải năm 1348
Giải tư 29930 - 35935 - 50495 - 73973 - 53559 - 84540 - 17357
Giải ba 57315 - 78808
Giải nhì 08624
Giải nhất 96705
Giải đặc biệt 659825
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
02 - 05 - 08 - 15 - 18 - 24 - 25 - 29 - 30 - 35 - 40 - 45 - 48 - 57 - 59 - 73 - 75 - 95

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 02-09-2016

Giải tám 52
Giải bảy 187
Giải sáu 2362 - 0863 - 2860
Giải năm 2324
Giải tư 77744 - 60201 - 45617 - 60296 - 89341 - 21629 - 47020
Giải ba 04911 - 72940
Giải nhì 38951
Giải nhất 31413
Giải đặc biệt 559903
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
01 - 03 - 11 - 13 - 17 - 20 - 24 - 29 - 40 - 41 - 44 - 51 - 52 - 60 - 62 - 63 - 87 - 96

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 26-08-2016

Giải tám 22
Giải bảy 633
Giải sáu 2979 - 6159 - 2707
Giải năm 3275
Giải tư 99145 - 48734 - 13128 - 98179 - 61025 - 83501 - 02453
Giải ba 65674 - 33196
Giải nhì 11504
Giải nhất 91680
Giải đặc biệt 197653
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
01 - 04 - 07 - 22 - 25 - 28 - 33 - 34 - 45 - 53[2] - 59 - 74 - 75 - 79[2] - 80 - 96

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 19-08-2016

Giải tám 11
Giải bảy 403
Giải sáu 5864 - 7097 - 3713
Giải năm 9799
Giải tư 06422 - 30038 - 27422 - 81012 - 02367 - 20242 - 82719
Giải ba 77909 - 11260
Giải nhì 14339
Giải nhất 21084
Giải đặc biệt 296368
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
03 - 09 - 11 - 12 - 13 - 19 - 22[2] - 38 - 39 - 42 - 60 - 64 - 67 - 68 - 84 - 97 - 99

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 12-08-2016

Giải tám 85
Giải bảy 725
Giải sáu 0363 - 3729 - 7844
Giải năm 7341
Giải tư 09919 - 69360 - 57454 - 55355 - 10002 - 25162 - 05483
Giải ba 13400 - 38425
Giải nhì 75036
Giải nhất 87518
Giải đặc biệt 009520
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 02 - 18 - 19 - 20 - 25[2] - 29 - 36 - 41 - 44 - 54 - 55 - 60 - 62 - 63 - 83 - 85

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 05-08-2016

Giải tám 63
Giải bảy 277
Giải sáu 4688 - 0035 - 0149
Giải năm 3466
Giải tư 62951 - 48417 - 71720 - 36327 - 57821 - 55845 - 77607
Giải ba 14844 - 14527
Giải nhì 56745
Giải nhất 81433
Giải đặc biệt 081841
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
07 - 17 - 20 - 21 - 27[2] - 33 - 35 - 41 - 44 - 45[2] - 49 - 51 - 63 - 66 - 77 - 88