Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 26-08-2016

Giải tám 22
Giải bảy 633
Giải sáu 2979 - 6159 - 2707
Giải năm 3275
Giải tư 99145 - 48734 - 13128 - 98179 - 61025 - 83501 - 02453
Giải ba 65674 - 33196
Giải nhì 11504
Giải nhất 91680
Giải đặc biệt 197653
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
01 - 04 - 07 - 22 - 25 - 28 - 33 - 34 - 45 - 53[2] - 59 - 74 - 75 - 79[2] - 80 - 96

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 19-08-2016

Giải tám 11
Giải bảy 403
Giải sáu 5864 - 7097 - 3713
Giải năm 9799
Giải tư 06422 - 30038 - 27422 - 81012 - 02367 - 20242 - 82719
Giải ba 77909 - 11260
Giải nhì 14339
Giải nhất 21084
Giải đặc biệt 296368
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
03 - 09 - 11 - 12 - 13 - 19 - 22[2] - 38 - 39 - 42 - 60 - 64 - 67 - 68 - 84 - 97 - 99

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 12-08-2016

Giải tám 85
Giải bảy 725
Giải sáu 0363 - 3729 - 7844
Giải năm 7341
Giải tư 09919 - 69360 - 57454 - 55355 - 10002 - 25162 - 05483
Giải ba 13400 - 38425
Giải nhì 75036
Giải nhất 87518
Giải đặc biệt 009520
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 02 - 18 - 19 - 20 - 25[2] - 29 - 36 - 41 - 44 - 54 - 55 - 60 - 62 - 63 - 83 - 85

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 05-08-2016

Giải tám 63
Giải bảy 277
Giải sáu 4688 - 0035 - 0149
Giải năm 3466
Giải tư 62951 - 48417 - 71720 - 36327 - 57821 - 55845 - 77607
Giải ba 14844 - 14527
Giải nhì 56745
Giải nhất 81433
Giải đặc biệt 081841
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
07 - 17 - 20 - 21 - 27[2] - 33 - 35 - 41 - 44 - 45[2] - 49 - 51 - 63 - 66 - 77 - 88

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 29-07-2016

Giải tám 76
Giải bảy 483
Giải sáu 6024 - 6949 - 7191
Giải năm 2008
Giải tư 67583 - 03935 - 75867 - 27251 - 80450 - 43599 - 56986
Giải ba 42408 - 30018
Giải nhì 41691
Giải nhất 60233
Giải đặc biệt 655397
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
08[2] - 18 - 24 - 33 - 35 - 49 - 50 - 51 - 67 - 76 - 83[2] - 86 - 91[2] - 97 - 99

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 22-07-2016

Giải tám 00
Giải bảy 343
Giải sáu 2857 - 4436 - 5662
Giải năm 3997
Giải tư 39698 - 22139 - 73625 - 03133 - 02806 - 00733 - 18837
Giải ba 18745 - 99166
Giải nhì 94239
Giải nhất 74062
Giải đặc biệt 811156
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 06 - 25 - 33[2] - 36 - 37 - 39[2] - 43 - 45 - 56 - 57 - 62[2] - 66 - 97 - 98

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 15-07-2016

Giải tám 13
Giải bảy 978
Giải sáu 6463 - 5966 - 5134
Giải năm 2905
Giải tư 10625 - 52763 - 55033 - 67753 - 01685 - 65707 - 56860
Giải ba 50037 - 56924
Giải nhì 36333
Giải nhất 63200
Giải đặc biệt 652197
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 05 - 07 - 13 - 24 - 25 - 33[2] - 34 - 37 - 53 - 60 - 63[2] - 66 - 78 - 85 - 97

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 08-07-2016

Giải tám 60
Giải bảy 385
Giải sáu 5789 - 9651 - 3098
Giải năm 2891
Giải tư 93583 - 11869 - 93234 - 72740 - 86220 - 07526 - 30537
Giải ba 12386 - 19482
Giải nhì 69556
Giải nhất 10705
Giải đặc biệt 266214
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
05 - 14 - 20 - 26 - 34 - 37 - 40 - 51 - 56 - 60 - 69 - 82 - 83 - 85 - 86 - 89 - 91 - 98