Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 17-08-2018 - XSVL

Giải tám 70
Giải bảy 676
Giải sáu 6653 - 9445 - 0762
Giải năm 8251
Giải tư 58262 - 37206 - 02232 - 29875 - 00727 - 54923 - 90462
Giải ba 16996 - 20608
Giải nhì 27515
Giải nhất 44576
Giải đặc biệt 619953
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
06 - 08 - 15 - 23 - 27 - 32 - 45 - 51 - 53[2] - 62[3] - 70 - 75 - 76[2] - 96

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 10-08-2018 - XSVL

Giải tám 85
Giải bảy 769
Giải sáu 4558 - 1673 - 3210
Giải năm 3528
Giải tư 51016 - 64051 - 51227 - 78589 - 96625 - 00091 - 79510
Giải ba 50906 - 37004
Giải nhì 24235
Giải nhất 43348
Giải đặc biệt 379409
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
04 - 06 - 09 - 10[2] - 16 - 25 - 27 - 28 - 35 - 48 - 51 - 58 - 69 - 73 - 85 - 89 - 91

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 03-08-2018 - XSVL

Giải tám 61
Giải bảy 809
Giải sáu 8666 - 5831 - 3743
Giải năm 3577
Giải tư 08324 - 51081 - 12546 - 19959 - 73650 - 57127 - 74934
Giải ba 51453 - 57480
Giải nhì 14228
Giải nhất 75906
Giải đặc biệt 748827
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
06 - 09 - 24 - 27[2] - 28 - 31 - 34 - 43 - 46 - 50 - 53 - 59 - 61 - 66 - 77 - 80 - 81

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 27-07-2018 - XSVL

Giải tám 54
Giải bảy 192
Giải sáu 7235 - 6305 - 5637
Giải năm 6490
Giải tư 80781 - 75235 - 22842 - 37300 - 36541 - 71441 - 97095
Giải ba 82387 - 86389
Giải nhì 74609
Giải nhất 84709
Giải đặc biệt 177913
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 05 - 09[2] - 13 - 35[2] - 37 - 41[2] - 42 - 54 - 81 - 87 - 89 - 90 - 92 - 95

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 20-07-2018 - XSVL

Giải tám 65
Giải bảy 842
Giải sáu 7389 - 9279 - 3663
Giải năm 0219
Giải tư 13871 - 60905 - 94876 - 12789 - 36566 - 84294 - 15474
Giải ba 32569 - 65835
Giải nhì 05284
Giải nhất 22729
Giải đặc biệt 963885
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
05 - 19 - 29 - 35 - 42 - 63 - 65 - 66 - 69 - 71 - 74 - 76 - 79 - 84 - 85 - 89[2] - 94

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 13-07-2018 - XSVL

Giải tám 89
Giải bảy 958
Giải sáu 7982 - 6083 - 0233
Giải năm 7340
Giải tư 70705 - 57190 - 13732 - 98541 - 19933 - 97450 - 32403
Giải ba 62157 - 42599
Giải nhì 45221
Giải nhất 21290
Giải đặc biệt 185451
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
03 - 05 - 21 - 32 - 33[2] - 40 - 41 - 50 - 51 - 57 - 58 - 82 - 83 - 89 - 90[2] - 99

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 06-07-2018 - XSVL

Giải tám 99
Giải bảy 006
Giải sáu 7078 - 6889 - 6010
Giải năm 6900
Giải tư 15591 - 54880 - 18879 - 90310 - 80263 - 91073 - 51748
Giải ba 91348 - 03565
Giải nhì 27679
Giải nhất 62980
Giải đặc biệt 022682
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 06 - 10[2] - 48[2] - 63 - 65 - 73 - 78 - 79[2] - 80[2] - 82 - 89 - 91 - 99

Kết quả Xổ số Vĩnh Long: Thứ 6 ngày 29-06-2018 - XSVL

Giải tám 71
Giải bảy 796
Giải sáu 5147 - 6168 - 5675
Giải năm 6232
Giải tư 90577 - 11646 - 96791 - 70865 - 90734 - 03743 - 37877
Giải ba 38581 - 14515
Giải nhì 27054
Giải nhất 28164
Giải đặc biệt 851690
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
15 - 32 - 34 - 43 - 46 - 47 - 54 - 64 - 65 - 68 - 71 - 75 - 77[2] - 81 - 90 - 91 - 96