Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 28-08-2015

Giải tám 22
Giải bảy 823
Giải sáu 9703 - 9868 - 6131
Giải năm 2295
Giải tư 25938 - 91587 - 47700 - 95882 - 96384 - 55206 - 70093
Giải ba 95513 - 59999
Giải nhì 60174
Giải nhất 46296
Giải đặc biệt 172286
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 03 - 06 - 13 - 22 - 23 - 31 - 38 - 68 - 74 - 82 - 84 - 86 - 87 - 93 - 95 - 96 - 99

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 21-08-2015

Giải tám 13
Giải bảy 755
Giải sáu 7126 - 9655 - 1325
Giải năm 0138
Giải tư 07513 - 37179 - 10266 - 26896 - 40217 - 42181 - 34692
Giải ba 30260 - 88912
Giải nhì 63667
Giải nhất 70295
Giải đặc biệt 255712
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
12[2] - 13[2] - 17 - 25 - 26 - 38 - 55[2] - 60 - 66 - 67 - 79 - 81 - 92 - 95 - 96

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 14-08-2015

Giải tám 33
Giải bảy 486
Giải sáu 5149 - 7146 - 5185
Giải năm 3061
Giải tư 87045 - 80070 - 60978 - 01427 - 53527 - 82763 - 72372
Giải ba 78563 - 69356
Giải nhì 72191
Giải nhất 22747
Giải đặc biệt 399661
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
27[2] - 33 - 45 - 46 - 47 - 49 - 56 - 61[2] - 63[2] - 70 - 72 - 78 - 85 - 86 - 91

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 07-08-2015

Giải tám 03
Giải bảy 745
Giải sáu 6411 - 1101 - 8812
Giải năm 5479
Giải tư 82782 - 96091 - 85206 - 17184 - 41575 - 52382 - 31964
Giải ba 45783 - 92208
Giải nhì 14646
Giải nhất 36395
Giải đặc biệt 103500
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 01 - 03 - 06 - 08 - 11 - 12 - 45 - 46 - 64 - 75 - 79 - 82[2] - 83 - 84 - 91 - 95