Ngày mở thưởng

XSVL xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 24-03-2017

Giải tám 03
Giải bảy 318
Giải sáu 2094 - 4597 - 6213
Giải năm 7403
Giải tư 59417 - 42349 - 38934 - 71844 - 78842 - 08712 - 57143
Giải ba 63897 - 60266
Giải nhì 14213
Giải nhất 80820
Giải đặc biệt 232758
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
03[2] - 12 - 13[2] - 17 - 18 - 20 - 34 - 42 - 43 - 44 - 49 - 58 - 66 - 94 - 97[2]

XSVL xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 17-03-2017

Giải tám 79
Giải bảy 921
Giải sáu 4688 - 2864 - 4824
Giải năm 0647
Giải tư 55481 - 48882 - 10074 - 24557 - 84384 - 42533 - 92441
Giải ba 29259 - 73628
Giải nhì 45074
Giải nhất 88861
Giải đặc biệt 076903
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
03 - 21 - 24 - 28 - 33 - 41 - 47 - 57 - 59 - 61 - 64 - 74[2] - 79 - 81 - 82 - 84 - 88

XSVL xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 10-03-2017

Giải tám 73
Giải bảy 339
Giải sáu 8852 - 2280 - 0202
Giải năm 6923
Giải tư 82850 - 70712 - 65193 - 95603 - 64012 - 14222 - 20887
Giải ba 43850 - 57835
Giải nhì 96280
Giải nhất 01275
Giải đặc biệt 728359
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
02 - 03 - 12[2] - 22 - 23 - 35 - 39 - 50[2] - 52 - 59 - 73 - 75 - 80[2] - 87 - 93

XSVL xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 03-03-2017

Giải tám 87
Giải bảy 667
Giải sáu 8388 - 7978 - 4488
Giải năm 4186
Giải tư 00867 - 34884 - 91444 - 16474 - 11050 - 84068 - 41730
Giải ba 60887 - 81702
Giải nhì 28640
Giải nhất 07836
Giải đặc biệt 401739
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
02 - 30 - 36 - 39 - 40 - 44 - 50 - 67[2] - 68 - 74 - 78 - 84 - 86 - 87[2] - 88[2]

XSVL xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 24-02-2017

Giải tám 00
Giải bảy 407
Giải sáu 3000 - 2275 - 7936
Giải năm 0270
Giải tư 22448 - 80103 - 65913 - 61784 - 67937 - 69877 - 11888
Giải ba 24074 - 80648
Giải nhì 84061
Giải nhất 21640
Giải đặc biệt 246761
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00[2] - 03 - 07 - 13 - 36 - 37 - 40 - 48[2] - 61[2] - 70 - 74 - 75 - 77 - 84 - 88

XSVL xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 17-02-2017

Giải tám 51
Giải bảy 681
Giải sáu 1707 - 9919 - 3376
Giải năm 0504
Giải tư 62143 - 42431 - 25152 - 70962 - 19407 - 88938 - 46458
Giải ba 76824 - 60194
Giải nhì 01502
Giải nhất 73261
Giải đặc biệt 833211
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
02 - 04 - 07[2] - 11 - 19 - 24 - 31 - 38 - 43 - 51 - 52 - 58 - 61 - 62 - 76 - 81 - 94

XSVL xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 10-02-2017

Giải tám 89
Giải bảy 374
Giải sáu 2359 - 6962 - 6013
Giải năm 4131
Giải tư 92025 - 80952 - 35839 - 51668 - 91600 - 28576 - 67481
Giải ba 08284 - 69518
Giải nhì 59267
Giải nhất 18331
Giải đặc biệt 028867
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00 - 13 - 18 - 25 - 31[2] - 39 - 52 - 59 - 62 - 67[2] - 68 - 74 - 76 - 81 - 84 - 89

XSVL xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 03-02-2017

Giải tám 47
Giải bảy 089
Giải sáu 0125 - 4874 - 4178
Giải năm 9663
Giải tư 05402 - 74156 - 33029 - 11229 - 37993 - 63736 - 83209
Giải ba 32948 - 64273
Giải nhì 95321
Giải nhất 87972
Giải đặc biệt 276349
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
02 - 09 - 21 - 25 - 29[2] - 36 - 47 - 48 - 49 - 56 - 63 - 72 - 73 - 74 - 78 - 89 - 93