Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 24-04-2015

Giải tám 68
Giải bảy 183
Giải sáu 8312 - 2056 - 3961
Giải năm 9757
Giải tư 59170 - 26645 - 59956 - 54976 - 72224 - 38138 - 23989
Giải ba 13506 - 17195
Giải nhì 64794
Giải nhất 21489
Giải đặc biệt 062544
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
06 - 12 - 24 - 38 - 44 - 45 - 56[2] - 57 - 61 - 68 - 70 - 76 - 83 - 89[2] - 94 - 95

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 17-04-2015

Giải tám 04
Giải bảy 938
Giải sáu 5943 - 9187 - 5242
Giải năm 5955
Giải tư 65558 - 09271 - 47193 - 19412 - 19191 - 55942 - 55473
Giải ba 41453 - 13871
Giải nhì 79531
Giải nhất 07305
Giải đặc biệt 038583
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
04 - 05 - 12 - 31 - 38 - 42[2] - 43 - 53 - 55 - 58 - 71[2] - 73 - 83 - 87 - 91 - 93

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 10-04-2015

Giải tám 69
Giải bảy 665
Giải sáu 2245 - 7251 - 7836
Giải năm 0642
Giải tư 30561 - 47920 - 52394 - 94069 - 51196 - 97112 - 94953
Giải ba 55176 - 89267
Giải nhì 95764
Giải nhất 14256
Giải đặc biệt 092992
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
12 - 20 - 36 - 42 - 45 - 51 - 53 - 56 - 61 - 64 - 65 - 67 - 69[2] - 76 - 92 - 94 - 96

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 03-04-2015

Giải tám 06
Giải bảy 768
Giải sáu 7781 - 2511 - 0183
Giải năm 8275
Giải tư 33057 - 08070 - 07118 - 41213 - 85579 - 88585 - 82023
Giải ba 33189 - 10280
Giải nhì 63533
Giải nhất 87967
Giải đặc biệt 947472
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
06 - 11 - 13 - 18 - 23 - 33 - 57 - 67 - 68 - 70 - 72 - 75 - 79 - 80 - 81 - 83 - 85 - 89