Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 03-07-2015

Giải tám 65
Giải bảy 060
Giải sáu 9464 - 4952 - 3605
Giải năm 5920
Giải tư 94886 - 60382 - 64609 - 03258 - 32776 - 72240 - 29780
Giải ba 88779 - 48271
Giải nhì 74272
Giải nhất 08572
Giải đặc biệt 135767
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
05 - 09 - 20 - 40 - 52 - 58 - 60 - 64 - 65 - 67 - 71 - 72[2] - 76 - 79 - 80 - 82 - 86

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 26-06-2015

Giải tám 03
Giải bảy 312
Giải sáu 8494 - 7755 - 2331
Giải năm 0278
Giải tư 73888 - 92132 - 15537 - 63359 - 68285 - 76144 - 13304
Giải ba 01377 - 84310
Giải nhì 66545
Giải nhất 59122
Giải đặc biệt 655160
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
03 - 04 - 10 - 12 - 22 - 31 - 32 - 37 - 44 - 45 - 55 - 59 - 60 - 77 - 78 - 85 - 88 - 94

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 19-06-2015

Giải tám 82
Giải bảy 151
Giải sáu 7900 - 6804 - 7985
Giải năm 0276
Giải tư 74566 - 80978 - 65629 - 92607 - 28771 - 55227 - 79436
Giải ba 44300 - 87779
Giải nhì 10150
Giải nhất 71028
Giải đặc biệt 505334
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
00[2] - 04 - 07 - 27 - 28 - 29 - 34 - 36 - 50 - 51 - 66 - 71 - 76 - 78 - 79 - 82 - 85

Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 12-06-2015

Giải tám 69
Giải bảy 518
Giải sáu 3790 - 9799 - 5560
Giải năm 7690
Giải tư 83519 - 86128 - 03466 - 15617 - 74166 - 52468 - 12473
Giải ba 04785 - 79483
Giải nhì 76851
Giải nhất 90651
Giải đặc biệt 926663
Hai số cuối của các giải Vĩnh Long:
17 - 18 - 19 - 28 - 51[2] - 60 - 63 - 66[2] - 68 - 69 - 73 - 83 - 85 - 90[2] - 99