Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 15-05-2018 - XSVT

Giải tám 98
Giải bảy 006
Giải sáu 1658 - 8555 - 9396
Giải năm 7514
Giải tư 52543 - 35456 - 18575 - 17145 - 64830 - 31446 - 24205
Giải ba 57273 - 42422
Giải nhì 83413
Giải nhất 32578
Giải đặc biệt 067898
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
05 - 06 - 13 - 14 - 22 - 30 - 43 - 45 - 46 - 55 - 56 - 58 - 73 - 75 - 78 - 96 - 98[2]

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 08-05-2018 - XSVT

Giải tám 33
Giải bảy 190
Giải sáu 9517 - 1422 - 0304
Giải năm 2155
Giải tư 17700 - 20398 - 89251 - 41507 - 77627 - 69396 - 38502
Giải ba 03188 - 66896
Giải nhì 28589
Giải nhất 96082
Giải đặc biệt 493208
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
00 - 02 - 04 - 07 - 08 - 17 - 22 - 27 - 33 - 51 - 55 - 82 - 88 - 89 - 90 - 96[2] - 98

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 01-05-2018 - XSVT

Giải tám 86
Giải bảy 673
Giải sáu 7176 - 1084 - 3496
Giải năm 0710
Giải tư 51255 - 57251 - 41723 - 97928 - 71170 - 78012 - 22896
Giải ba 65829 - 98669
Giải nhì 94047
Giải nhất 51282
Giải đặc biệt 822257
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
10 - 12 - 23 - 28 - 29 - 47 - 51 - 55 - 57 - 69 - 70 - 73 - 76 - 82 - 84 - 86 - 96[2]

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 24-04-2018 - XSVT

Giải tám 29
Giải bảy 432
Giải sáu 3250 - 5927 - 8723
Giải năm 7435
Giải tư 64252 - 20893 - 91890 - 86470 - 69859 - 11956 - 20008
Giải ba 52553 - 14891
Giải nhì 75366
Giải nhất 71111
Giải đặc biệt 750429
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
08 - 11 - 23 - 27 - 29[2] - 32 - 35 - 50 - 52 - 53 - 56 - 59 - 66 - 70 - 90 - 91 - 93

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 17-04-2018 - XSVT

Giải tám 12
Giải bảy 912
Giải sáu 9353 - 8082 - 2294
Giải năm 4403
Giải tư 43612 - 29795 - 65035 - 65498 - 90072 - 70990 - 08913
Giải ba 33711 - 49950
Giải nhì 92592
Giải nhất 81254
Giải đặc biệt 747840
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
03 - 11 - 12[3] - 13 - 35 - 40 - 50 - 53 - 54 - 72 - 82 - 90 - 92 - 94 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 10-04-2018 - XSVT

Giải tám 08
Giải bảy 618
Giải sáu 3076 - 3031 - 9529
Giải năm 1818
Giải tư 93842 - 06436 - 91686 - 48285 - 99393 - 96293 - 33497
Giải ba 24628 - 18428
Giải nhì 97486
Giải nhất 13605
Giải đặc biệt 451744
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
05 - 08 - 18[2] - 28[2] - 29 - 31 - 36 - 42 - 44 - 76 - 85 - 86[2] - 93[2] - 97

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 03-04-2018 - XSVT

Giải tám 10
Giải bảy 595
Giải sáu 1704 - 5716 - 4601
Giải năm 2404
Giải tư 92922 - 22823 - 78875 - 98820 - 71085 - 20859 - 93862
Giải ba 70765 - 63826
Giải nhì 40235
Giải nhất 94216
Giải đặc biệt 154215
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01 - 04[2] - 10 - 15 - 16[2] - 20 - 22 - 23 - 26 - 35 - 59 - 62 - 65 - 75 - 85 - 95

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 27-03-2018 - XSVT

Giải tám 76
Giải bảy 609
Giải sáu 2971 - 9881 - 6499
Giải năm 6369
Giải tư 13005 - 66303 - 85147 - 93601 - 66516 - 06564 - 29041
Giải ba 11614 - 65108
Giải nhì 76983
Giải nhất 16716
Giải đặc biệt 142992
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01 - 03 - 05 - 08 - 09 - 14 - 16[2] - 41 - 47 - 64 - 69 - 71 - 76 - 81 - 83 - 92 - 99