Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 21-08-2018 - XSVT

Giải tám 32
Giải bảy 004
Giải sáu 8191 - 3009 - 4201
Giải năm 7919
Giải tư 11090 - 33520 - 65741 - 93009 - 60823 - 68103 - 38435
Giải ba 18853 - 58590
Giải nhì 31038
Giải nhất 32055
Giải đặc biệt 487750
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01 - 03 - 04 - 09[2] - 19 - 20 - 23 - 32 - 35 - 38 - 41 - 50 - 53 - 55 - 90[2] - 91

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 14-08-2018 - XSVT

Giải tám 81
Giải bảy 042
Giải sáu 5551 - 3270 - 9579
Giải năm 8111
Giải tư 10646 - 14148 - 89991 - 13160 - 31784 - 69203 - 37543
Giải ba 09420 - 96664
Giải nhì 93314
Giải nhất 18886
Giải đặc biệt 394091
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
03 - 11 - 14 - 20 - 42 - 43 - 46 - 48 - 51 - 60 - 64 - 70 - 79 - 81 - 84 - 86 - 91[2]

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 07-08-2018 - XSVT

Giải tám 80
Giải bảy 661
Giải sáu 5416 - 2059 - 0327
Giải năm 9509
Giải tư 03651 - 06367 - 50450 - 44295 - 72351 - 74532 - 96253
Giải ba 87165 - 62358
Giải nhì 10889
Giải nhất 94578
Giải đặc biệt 364203
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
03 - 09 - 16 - 27 - 32 - 50 - 51[2] - 53 - 58 - 59 - 61 - 65 - 67 - 78 - 80 - 89 - 95

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 31-07-2018 - XSVT

Giải tám 04
Giải bảy 646
Giải sáu 5108 - 1660 - 5766
Giải năm 8751
Giải tư 43321 - 05561 - 76729 - 10864 - 66958 - 87945 - 36302
Giải ba 55093 - 50934
Giải nhì 89891
Giải nhất 01324
Giải đặc biệt 199813
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
02 - 04 - 08 - 13 - 21 - 24 - 29 - 34 - 45 - 46 - 51 - 58 - 60 - 61 - 64 - 66 - 91 - 93

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 24-07-2018 - XSVT

Giải tám 07
Giải bảy 076
Giải sáu 6195 - 3904 - 3224
Giải năm 5838
Giải tư 53549 - 05186 - 13642 - 10200 - 59300 - 76292 - 26915
Giải ba 11535 - 92054
Giải nhì 33426
Giải nhất 80029
Giải đặc biệt 691720
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
00[2] - 04 - 07 - 15 - 20 - 24 - 26 - 29 - 35 - 38 - 42 - 49 - 54 - 76 - 86 - 92 - 95

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 17-07-2018 - XSVT

Giải tám 76
Giải bảy 819
Giải sáu 2026 - 4891 - 8271
Giải năm 6971
Giải tư 18379 - 52277 - 82658 - 92780 - 91792 - 02195 - 92674
Giải ba 11808 - 99009
Giải nhì 27416
Giải nhất 01278
Giải đặc biệt 590955
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
08 - 09 - 16 - 19 - 26 - 55 - 58 - 71[2] - 74 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 91 - 92 - 95

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 10-07-2018 - XSVT

Giải tám 47
Giải bảy 845
Giải sáu 1756 - 9902 - 0899
Giải năm 3824
Giải tư 71667 - 86791 - 32513 - 11702 - 66101 - 09075 - 89697
Giải ba 17556 - 39090
Giải nhì 15155
Giải nhất 57924
Giải đặc biệt 233510
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01 - 02[2] - 10 - 13 - 24[2] - 45 - 47 - 55 - 56[2] - 67 - 75 - 90 - 91 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 03-07-2018 - XSVT

Giải tám 96
Giải bảy 011
Giải sáu 1596 - 0682 - 6236
Giải năm 4982
Giải tư 51545 - 33234 - 79748 - 55943 - 94755 - 50364 - 41131
Giải ba 72299 - 20210
Giải nhì 87686
Giải nhất 14300
Giải đặc biệt 014557
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
00 - 10 - 11 - 31 - 34 - 36 - 43 - 45 - 48 - 55 - 57 - 64 - 82[2] - 86 - 96[2] - 99