Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 19-09-2017 - XSVT

Giải tám 14
Giải bảy 933
Giải sáu 0473 - 4371 - 5938
Giải năm 5149
Giải tư 78750 - 12121 - 69816 - 76888 - 84841 - 64391 - 98650
Giải ba 69223 - 48361
Giải nhì 31718
Giải nhất 57007
Giải đặc biệt 347096
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
07 - 14 - 16 - 18 - 21 - 23 - 33 - 38 - 41 - 49 - 50[2] - 61 - 71 - 73 - 88 - 91 - 96

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 12-09-2017 - XSVT

Giải tám 26
Giải bảy 015
Giải sáu 8153 - 2720 - 5054
Giải năm 7003
Giải tư 52611 - 75995 - 71812 - 10795 - 26718 - 38267 - 99790
Giải ba 41935 - 12865
Giải nhì 01150
Giải nhất 73373
Giải đặc biệt 561565
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
03 - 11 - 12 - 15 - 18 - 20 - 26 - 35 - 50 - 53 - 54 - 65[2] - 67 - 73 - 90 - 95[2]

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 05-09-2017 - XSVT

Giải tám 58
Giải bảy 588
Giải sáu 9724 - 3598 - 3940
Giải năm 7159
Giải tư 85786 - 79259 - 39080 - 23666 - 99044 - 07396 - 60742
Giải ba 00511 - 17280
Giải nhì 31715
Giải nhất 41945
Giải đặc biệt 632484
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
11 - 15 - 24 - 40 - 42 - 44 - 45 - 58 - 59[2] - 66 - 80[2] - 84 - 86 - 88 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 29-08-2017 - XSVT

Giải tám 10
Giải bảy 206
Giải sáu 6759 - 9729 - 3012
Giải năm 3665
Giải tư 32884 - 69327 - 17644 - 27856 - 30853 - 38436 - 88563
Giải ba 32776 - 49767
Giải nhì 23926
Giải nhất 50666
Giải đặc biệt 640367
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
06 - 10 - 12 - 26 - 27 - 29 - 36 - 44 - 53 - 56 - 59 - 63 - 65 - 66 - 67[2] - 76 - 84

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 22-08-2017 - XSVT

Giải tám 74
Giải bảy 513
Giải sáu 1766 - 3203 - 3467
Giải năm 2403
Giải tư 92670 - 38348 - 69462 - 56682 - 07750 - 18461 - 84944
Giải ba 33880 - 60177
Giải nhì 25128
Giải nhất 68608
Giải đặc biệt 657666
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
03[2] - 08 - 13 - 28 - 44 - 48 - 50 - 61 - 62 - 66[2] - 67 - 70 - 74 - 77 - 80 - 82

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 15-08-2017 - XSVT

Giải tám 67
Giải bảy 083
Giải sáu 2936 - 9085 - 8363
Giải năm 2191
Giải tư 18084 - 19634 - 49432 - 45725 - 40365 - 26532 - 17055
Giải ba 77377 - 07072
Giải nhì 14285
Giải nhất 84972
Giải đặc biệt 485216
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
16 - 25 - 32[2] - 34 - 36 - 55 - 63 - 65 - 67 - 72[2] - 77 - 83 - 84 - 85[2] - 91

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 08-08-2017 - XSVT

Giải tám 31
Giải bảy 701
Giải sáu 4341 - 4877 - 2226
Giải năm 1432
Giải tư 40108 - 19491 - 09686 - 97150 - 30799 - 80898 - 71715
Giải ba 69578 - 60335
Giải nhì 86037
Giải nhất 33977
Giải đặc biệt 642712
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01 - 08 - 12 - 15 - 26 - 31 - 32 - 35 - 37 - 41 - 50 - 77[2] - 78 - 86 - 91 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 01-08-2017 - XSVT

Giải tám 91
Giải bảy 697
Giải sáu 4883 - 9594 - 0612
Giải năm 1983
Giải tư 54814 - 69344 - 31282 - 71782 - 25524 - 43783 - 72093
Giải ba 84860 - 60277
Giải nhì 13491
Giải nhất 90707
Giải đặc biệt 461876
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
07 - 12 - 14 - 24 - 44 - 60 - 76 - 77 - 82[2] - 83[3] - 91[2] - 93 - 94 - 97