Ngày mở thưởng

XSVT xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 23-05-2017

Giải tám 38
Giải bảy 625
Giải sáu 2592 - 4300 - 5877
Giải năm 7598
Giải tư 60948 - 17097 - 62530 - 29074 - 38666 - 20998 - 40809
Giải ba 08956 - 13126
Giải nhì 96781
Giải nhất 76858
Giải đặc biệt 909542
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
00 - 09 - 25 - 26 - 30 - 38 - 42 - 48 - 56 - 58 - 66 - 74 - 77 - 81 - 92 - 97 - 98[2]

XSVT xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 16-05-2017

Giải tám 63
Giải bảy 207
Giải sáu 9081 - 0377 - 3250
Giải năm 3312
Giải tư 43379 - 66962 - 09661 - 30891 - 72935 - 58671 - 80357
Giải ba 75487 - 21187
Giải nhì 43017
Giải nhất 81801
Giải đặc biệt 708041
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01 - 07 - 12 - 17 - 35 - 41 - 50 - 57 - 61 - 62 - 63 - 71 - 77 - 79 - 81 - 87[2] - 91

XSVT xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 09-05-2017

Giải tám 08
Giải bảy 312
Giải sáu 6763 - 7320 - 5782
Giải năm 6047
Giải tư 43938 - 09994 - 21085 - 48845 - 86404 - 68157 - 80060
Giải ba 79354 - 64059
Giải nhì 16773
Giải nhất 19149
Giải đặc biệt 524672
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
04 - 08 - 12 - 20 - 38 - 45 - 47 - 49 - 54 - 57 - 59 - 60 - 63 - 72 - 73 - 82 - 85 - 94

XSVT xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 02-05-2017

Giải tám 15
Giải bảy 905
Giải sáu 6037 - 3453 - 6265
Giải năm 2723
Giải tư 93318 - 26372 - 35361 - 46578 - 96190 - 73960 - 70471
Giải ba 35732 - 73277
Giải nhì 30681
Giải nhất 75340
Giải đặc biệt 371900
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
00 - 05 - 15 - 18 - 23 - 32 - 37 - 40 - 53 - 60 - 61 - 65 - 71 - 72 - 77 - 78 - 81 - 90

XSVT xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 25-04-2017

Giải tám 03
Giải bảy 705
Giải sáu 2310 - 1255 - 6581
Giải năm 9285
Giải tư 18806 - 45023 - 53113 - 03748 - 33447 - 63389 - 45964
Giải ba 42276 - 00828
Giải nhì 31822
Giải nhất 31401
Giải đặc biệt 039257
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01 - 03 - 05 - 06 - 10 - 13 - 22 - 23 - 28 - 47 - 48 - 55 - 57 - 64 - 76 - 81 - 85 - 89

XSVT xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 18-04-2017

Giải tám 55
Giải bảy 211
Giải sáu 6436 - 5558 - 2801
Giải năm 5274
Giải tư 40338 - 24262 - 80845 - 35331 - 68221 - 55827 - 42212
Giải ba 83250 - 14404
Giải nhì 26090
Giải nhất 38414
Giải đặc biệt 691434
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01 - 04 - 11 - 12 - 14 - 21 - 27 - 31 - 34 - 36 - 38 - 45 - 50 - 55 - 58 - 62 - 74 - 90

XSVT xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 11-04-2017

Giải tám 61
Giải bảy 835
Giải sáu 3218 - 2102 - 9168
Giải năm 2739
Giải tư 83204 - 48396 - 56347 - 87591 - 38524 - 23001 - 67370
Giải ba 54783 - 17325
Giải nhì 18312
Giải nhất 86032
Giải đặc biệt 993832
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01 - 02 - 04 - 12 - 18 - 24 - 25 - 32[2] - 35 - 39 - 47 - 61 - 68 - 70 - 83 - 91 - 96

XSVT xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 04-04-2017

Giải tám 44
Giải bảy 364
Giải sáu 5521 - 9067 - 7285
Giải năm 5703
Giải tư 59112 - 61163 - 27884 - 20675 - 62110 - 80307 - 57522
Giải ba 66693 - 27871
Giải nhì 83384
Giải nhất 84925
Giải đặc biệt 998622
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
03 - 07 - 10 - 12 - 21 - 22[2] - 25 - 44 - 63 - 64 - 67 - 71 - 75 - 84[2] - 85 - 93