Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 21-11-2017 - XSVT

Giải tám 20
Giải bảy 104
Giải sáu 3583 - 1381 - 7790
Giải năm 5603
Giải tư 38423 - 98118 - 33703 - 50001 - 10707 - 79989 - 46651
Giải ba 54011 - 24520
Giải nhì 17979
Giải nhất 09252
Giải đặc biệt 734750
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01 - 03[2] - 04 - 07 - 11 - 18 - 20[2] - 23 - 50 - 51 - 52 - 79 - 81 - 83 - 89 - 90

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 14-11-2017 - XSVT

Giải tám 37
Giải bảy 318
Giải sáu 3151 - 4326 - 2878
Giải năm 0156
Giải tư 80840 - 80559 - 18645 - 09535 - 41675 - 38482 - 09588
Giải ba 80263 - 45781
Giải nhì 41747
Giải nhất 96618
Giải đặc biệt 769324
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
18[2] - 24 - 26 - 35 - 37 - 40 - 45 - 47 - 51 - 56 - 59 - 63 - 75 - 78 - 81 - 82 - 88

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 07-11-2017 - XSVT

Giải tám 37
Giải bảy 922
Giải sáu 5535 - 0778 - 6998
Giải năm 3918
Giải tư 09530 - 31487 - 66984 - 36411 - 06453 - 75552 - 29030
Giải ba 65223 - 32848
Giải nhì 50843
Giải nhất 76876
Giải đặc biệt 855660
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
11 - 18 - 22 - 23 - 30[2] - 35 - 37 - 43 - 48 - 52 - 53 - 60 - 76 - 78 - 84 - 87 - 98

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 31-10-2017 - XSVT

Giải tám 19
Giải bảy 897
Giải sáu 9208 - 4642 - 8009
Giải năm 6346
Giải tư 76437 - 29951 - 03792 - 19715 - 37791 - 45360 - 06414
Giải ba 95181 - 84605
Giải nhì 04134
Giải nhất 62552
Giải đặc biệt 137749
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
05 - 08 - 09 - 14 - 15 - 19 - 34 - 37 - 42 - 46 - 49 - 51 - 52 - 60 - 81 - 91 - 92 - 97

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 24-10-2017 - XSVT

Giải tám 23
Giải bảy 333
Giải sáu 9352 - 0998 - 6142
Giải năm 2340
Giải tư 75127 - 51508 - 44081 - 48758 - 39476 - 77286 - 79563
Giải ba 29380 - 61805
Giải nhì 35406
Giải nhất 79668
Giải đặc biệt 638519
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
05 - 06 - 08 - 19 - 23 - 27 - 33 - 40 - 42 - 52 - 58 - 63 - 68 - 76 - 80 - 81 - 86 - 98

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 17-10-2017 - XSVT

Giải tám 38
Giải bảy 768
Giải sáu 5481 - 3494 - 8329
Giải năm 5391
Giải tư 41549 - 01836 - 17825 - 08103 - 29888 - 86440 - 29727
Giải ba 16519 - 64626
Giải nhì 84821
Giải nhất 79609
Giải đặc biệt 625263
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
03 - 09 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 - 36 - 38 - 40 - 49 - 63 - 68 - 81 - 88 - 91 - 94

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 10-10-2017 - XSVT

Giải tám 23
Giải bảy 132
Giải sáu 2090 - 6174 - 0926
Giải năm 8622
Giải tư 22701 - 80171 - 71984 - 61178 - 24982 - 47793 - 29869
Giải ba 09901 - 94073
Giải nhì 87719
Giải nhất 03779
Giải đặc biệt 094110
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01[2] - 10 - 19 - 22 - 23 - 26 - 32 - 69 - 71 - 73 - 74 - 78 - 79 - 82 - 84 - 90 - 93

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 03-10-2017 - XSVT

Giải tám 10
Giải bảy 447
Giải sáu 5117 - 3356 - 6741
Giải năm 4615
Giải tư 73311 - 63601 - 35998 - 83847 - 37797 - 04207 - 36044
Giải ba 74949 - 14866
Giải nhì 83000
Giải nhất 82249
Giải đặc biệt 830615
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
00 - 01 - 07 - 10 - 11 - 15[2] - 17 - 41 - 44 - 47[2] - 49[2] - 56 - 66 - 97 - 98