Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 20-02-2018 - XSVT

Giải tám 58
Giải bảy 805
Giải sáu 9615 - 5897 - 1890
Giải năm 9946
Giải tư 73737 - 95766 - 42865 - 08083 - 28953 - 62310 - 99189
Giải ba 64321 - 27581
Giải nhì 44213
Giải nhất 85853
Giải đặc biệt 726150
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
05 - 10 - 13 - 15 - 21 - 37 - 46 - 50 - 53[2] - 58 - 65 - 66 - 81 - 83 - 89 - 90 - 97

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 13-02-2018 - XSVT

Giải tám 57
Giải bảy 974
Giải sáu 3118 - 7992 - 8557
Giải năm 3264
Giải tư 88073 - 31054 - 00716 - 33273 - 71306 - 02834 - 22745
Giải ba 27549 - 45773
Giải nhì 07570
Giải nhất 40503
Giải đặc biệt 289357
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
03 - 06 - 16 - 18 - 34 - 45 - 49 - 54 - 57[3] - 64 - 70 - 73[3] - 74 - 92

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 06-02-2018 - XSVT

Giải tám 69
Giải bảy 390
Giải sáu 2905 - 4589 - 8540
Giải năm 6381
Giải tư 86026 - 73302 - 02824 - 70471 - 69778 - 70538 - 66506
Giải ba 99347 - 27664
Giải nhì 84641
Giải nhất 96561
Giải đặc biệt 168043
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
02 - 05 - 06 - 24 - 26 - 38 - 40 - 41 - 43 - 47 - 61 - 64 - 69 - 71 - 78 - 81 - 89 - 90

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 30-01-2018 - XSVT

Giải tám 84
Giải bảy 556
Giải sáu 0446 - 8025 - 6208
Giải năm 0759
Giải tư 75800 - 79918 - 56009 - 89464 - 07037 - 67720 - 56350
Giải ba 27378 - 19696
Giải nhì 54843
Giải nhất 95341
Giải đặc biệt 748484
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
00 - 08 - 09 - 18 - 20 - 25 - 37 - 41 - 43 - 46 - 50 - 56 - 59 - 64 - 78 - 84[2] - 96

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 23-01-2018 - XSVT

Giải tám 21
Giải bảy 483
Giải sáu 5983 - 2026 - 3686
Giải năm 0705
Giải tư 55702 - 72942 - 59600 - 77547 - 10146 - 97920 - 98852
Giải ba 14927 - 04419
Giải nhì 79947
Giải nhất 14370
Giải đặc biệt 384748
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
00 - 02 - 05 - 19 - 20 - 21 - 26 - 27 - 42 - 46 - 47[2] - 48 - 52 - 70 - 83[2] - 86

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 16-01-2018 - XSVT

Giải tám 42
Giải bảy 156
Giải sáu 8907 - 5519 - 3341
Giải năm 5336
Giải tư 03673 - 51341 - 82074 - 40171 - 46190 - 92849 - 77827
Giải ba 29247 - 88518
Giải nhì 03008
Giải nhất 40945
Giải đặc biệt 922617
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
07 - 08 - 17 - 18 - 19 - 27 - 36 - 41[2] - 42 - 45 - 47 - 49 - 56 - 71 - 73 - 74 - 90

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 09-01-2018 - XSVT

Giải tám 83
Giải bảy 749
Giải sáu 9710 - 9358 - 6875
Giải năm 8433
Giải tư 95026 - 84246 - 38488 - 31253 - 03472 - 01645 - 11610
Giải ba 95685 - 81703
Giải nhì 43613
Giải nhất 20258
Giải đặc biệt 771447
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
03 - 10[2] - 13 - 26 - 33 - 45 - 46 - 47 - 49 - 53 - 58[2] - 72 - 75 - 83 - 85 - 88

Kết quả Xổ số Vũng Tàu: Thứ 3 ngày 02-01-2018 - XSVT

Giải tám 76
Giải bảy 182
Giải sáu 2629 - 2596 - 6395
Giải năm 4943
Giải tư 55557 - 07285 - 91209 - 64295 - 93332 - 34157 - 64068
Giải ba 64643 - 42889
Giải nhì 37958
Giải nhất 94005
Giải đặc biệt 298866
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
05 - 09 - 29 - 32 - 43[2] - 57[2] - 58 - 66 - 68 - 76 - 82 - 85 - 89 - 95[2] - 96